해당섹션에 뉴스가 없습니다
모바일모드 | 로그인 | 회원가입
2019년03월23일sat
 
티커뉴스
OFF
최신기사보기
뉴스홈 > 지역소식(남부) > 수원  
트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
기사글확대 기사글축소 기사스크랩 이메일문의 프린트하기
Hướng dẫn về chế độ đảm bảo sinh hoạt tối thiểu dành cho người dân
등록날짜 [ 2018년08월04일 23시19분 ]
 
[다문화가족을 위한 국민기초생활보장제도 안내] Nhằm mục đích đảm bảo cuộc sống sinh hoạt dành cho người dân có thu nhập thấp, Chính phủ đã và đang điều hành chế độ Đảm bảo sinh hoạt tối thiểu dành cho quốc dân.
Bộ y tế và phúc lợi(Bộ trưởng Park Neung Hwo) cho biết dựa vào tiêu chuẩn về thu nhập có sự chênh lệch vào năm 2019 Bộ đã quyết định thay đổi phương án hỗ trợ về chế độ Đảm bảo sinh hoạt tối thiểu dành cho người dân. Do đó theo như tiêu chuẩn về thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đối với gia đình có 4 thành viên là 4,613,536won so với thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tăng 94,334won thì theo dự kiến số người có thể nhận được sự hỗ trợ của chế độ này sẽ tăng lên.
 
Tiêu chuẩn để có thể nhận được sự hỗ trợ này đó là thu nhập của hộ gia đình đó phải đáp ứng đúng so với tiêu chuẩn mà Bộ đã đặt ra. Tiêu chuẩn về thu nhập năm 2019 do Bộ y tế và phúc lợi đặt ra như sau:
Đối với hộ gia đình có 4 thành viên thì tiêu chuẩn hỗ trợ các chính sách trong năm 2019 là 1,384,000won đối với hỗ trợ sinh kế, 1,845,000won đối với hỗ trợ y tế, 2,030,000won đối với hỗ trợ về nhà ở và 2,307,000won đối với chính sách hỗ trợ giáo dục. Tiêu chuẩn để đánh giá mọi người có thể tham khảo các thông tin tiêu chuẩn của năm 2018.
Các gia đình đa văn hóa nếu dược chọn là gia đình được nhận sự hỗ trợ thì hàng tháng các gia đình đó sẽ được nhận tiền hỗ trợ sinh hoạt bằng tiền mặt và các hộ gia đình được chọn là gia đình được hỗ trợ về mặt y tế thì sẽ phải thanh toán một chi phí rất nhỏ (từ 500~1,000won) khi đi khám tại các cơ quan y tế. Các hộ gia đình được chọn là hộ gia đình được hỗ trợ về mặt nhà ở sẽ được hỗ trợ về tiền phí thuê nhà đối với hộ gia đình nào sống tại nhà thuê, và một số hỗ trợ khách dành cho gia đình có nhà riêng. Đối với các hộ gia đình được chọn là hộ gia đình được nhận sự hỗ trợ về giáo dục thì sẽ dược miễn một số tiền phí như tiền mua sách giáo khoa, tiền học phí, tiền phí nhập học, và sẽ được nhận thêm một số các dụng cụ học tập và sách vở, vv Hiện nay, chính sách hỗ trợ các dụng cụ học tập đang được chia thành 2 lần trong cả năm nhưng bắt đầu từ năm sau sẽ được chuyển sang hỗ trợ 1 lần vào đầu năm học.
Theo đó, nếu thu nhập của gia đình mình theo tiêu chuẩn đã được đặt ra năm 2018 đối với gia đình có 4 thành viên dưới 1,300,000won thì sẽ có thể được nhận sự hỗ trợ về sinh hoạt, y tế, nhà ở, giáo dục và thu nhập vào khoảng 1,900,000ươn sẽ chỉ nhận được sự hỗ trợ về nhà ở và giáo dục. Các gia đình đa văn hóa hãy tìm hiểu xem thu nhập của gia đình mình như thế nào và nếu đáp ứng tiêu chuẩn đã được Bộ đặt ra thì có thể đăng kí xin nhận hỗ trợ về sinh hoạt, y tế, giáo dục và nhà ở
 
Ông Park Neung Hwon Bộ trưởng Bộ y tế và phúc lợi cho biết rằng “ Mặc dù Chính phủ đã cố gắng nhiều nhưng thông qua các thống kê mà Bộ nhận được thì tỉ lệ người thuộc tầng lớp có thu nhập thấp cũng như những người cần nhận sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn rất nhiều và đây cũng là một vấn đề cần phải giải quyết kịp thời” và “Chính phủ hứa sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ sao cho có thể đảm bảo dược cuộc sống sinh hoạt cho người dân một cách tối ưu nhất”.
강혜나 기자
올려 0 내려 0
경기다문화뉴스 이기자의 다른뉴스보기
[관련뉴스]
- 관련뉴스가 없습니다.
트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
기사글확대 기사글축소 기사스크랩 이메일문의 프린트하기
“다문화가족 올해 여름 휴가는 수원에서 즐겨보세요” (2018-08-04 23:21:02)
“결혼이주여성도 ‘수원여성문화공간 휴’가 좋아요” (2018-08-04 23:18:20)
“다문화 정책발전, 지방자치단체의 노력으...
“중도입국, 미등록 등 이주민 자녀 지원체...
여성가족부, 불합리한 사업 운영 ‘도마 위...
다문화네트워크대회에도 울려 퍼진 처우개...
종사자 처우개선 보다 불합리한 정책실현 ...
여가부가 12년간 열정페이 조장 종사자 울...
10년 만에 ‘다문화가족지원센터’ 명칭 사...