• 최종편집 2020-01-22(수)

전체기사보기

 • Kênh thông tin lao động dành cho gia đình đa văn hóa
  ◇ Sau 3 năm tiết kiệm 100,000won/tháng, sẽ nhận được số tiền là 14 triệu 4 trăm nghìn won! Một chế độ tiết kiêm mới nhất được mở ra dành cho tầng lớp thanh niên đang trong độ tuổi lao động mang tên “Tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên”. Chính phủ sẽ chính thức điều hành chế độ này vào tháng 4 tới đây. “Tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên” khác với chế độ của “Tài khoản nuôi dưỡng ước mơ dành cho thanh niên” đó chính là tất cả những người có thu nhập thấp dưới 50% dạng trung và đang ở độ tuổi lao động(15~39 tuổi) đều có thể đăng kí mở tài khoản. Chế độ này cũng có điểm giống đó là chỉ cần người mở tài khoản tiết kiệm với số tiền 100,000won/tháng thì chính phủ sẽ hỗ trợ với số tiền là 300,000won/tháng. Sau khi hết hợp đồng tiết kiệm 3 năm thì số tiền mà chúng ta có thể nhận lại đó là 14,400,000won. Điều kiện để nhận được sự hỗ trợ này đó chính là ▲Thời gian lao động liên tiếp mà không bị gián đoạn ▲Học từ trên 3 lần giáo dục được quy định trong 1 năm ▲Phải có từ trên 1 chứng chỉ quốc gia theo quy định.   ◇ Lương cơ bản tăng nhỏ, 8,590won Trong năm nay, tiền lương cơ bản cũng tăng lên cao hơn một chút so với năm trước. Tiền lương cơ bản của năm nay tăng 2.87% tức từ 8,350won lên 8,590won. Tính theo số giờ lao động là 209/tháng thì số tiền lương sẽ tăng 50,160won bằng 1,745,150won.   Ngoài ra chế độ lao động 52h/tuần cũng đang được thực thi một cách triệt để. Chế độ lao động 52h/tuần là chế độ do nhà nước quy định sau khi cải đổi thời gian lao động từ 68h/tuần xuống còn 52h/tuần(40h lao động cơ bản+12h lao động ngoài giờ). Cho đến năm trước, chế độ này chỉ áp dụng cho các nhà máy xí nghiệp có số công nhân lao động từ trên 300 người trở lên nhưng cho đến năm nay, tất cả các cơ quan doanh nghiệp có số công nhân lao động trên 50 và dưới 299 người đều có nghĩa vụ thực hiện chế độ này. Mặc dù là chế độ này được quy định áp dụng là bắt buộc nhưng do đặc điểm của một số công việc nên thời gian để có thể theo dõi và sửa đổi bổ sung quy định là 1 năm   ◇ Hỗ trợ 5 triệu won phí đào tạo nghề nghiệp dành cho người đang lao động và người thất nghiệp Người đang lao động và người thất nghiệp sẽ có thể nhận được số tiền hỗ trợ đào tạo nghề từ 2 triệu won/năm tại tài khoản “Học cho tương lai ngày mai” lên 5 triệu won/năm cũng tại tài khoản này, như vậy số tiền mà các bạn có thể nhận được của chế độ tăng lên đến 150%. Theo quy định trước đây, tài khoản sẽ cấp riêng cho từng đối tượng người đăng kí cấp thẻ là người đang lao động hay người thất nghiệp nhưng nay tất cả mọi đối tượng người đăng kí đều được cấp một thẻ duy nhất mà không còn sự phân biệt như trước nữa, thẻ mang tên “Học cho tương lai ngày mai dành cho quốc dân”. Thời gian có hiệu lực của thẻ cũng được tăng từ 1~3 năm lên 5 năm. Đây là chế độ mà gia đình đa văn hóa có thể đăng kí nên mọi người hãy cố gắng chú ý tìm hiểu và nắm bắt thêm tình hình nhé.   Ngoài ra, thêm một chế độ mới nữa được triển khai đó là chế độ hỗ trợ tiền nhà thuê khi đi du lịch dành cho người đang lao động. Đây là chế độ do Nhà nước triển khai cho người dân có thể nghỉ dưỡng giải lao sau những giờ làm việc mệt mỏi với giá cực kì hấp dẫn. Tính đến năm ngoái mới chỉ có một số bộ phận người lao động có thu nhập thấp mới được quyền đặc cách sử dụng dịch vụ này nhưng sang năm nay đã đổi mới về đối tượng được nhận sự hỗ trợ là toàn bộ người dân trong độ tuổi lao động.   ◇ Tiền bảo hiểm của người đang lao động tăng Đây là một thay đổi không mấy chút hứng thú dành cho người lao động. Đó chính là phí bảo hiểm dành cho người lao động đã tăng lên 0.21%p so với năm ngoái là 6.67%. Tỷ lệ tiền phí bảo hiểm dưỡng lão dài hạn cũng được tăng từ 8.51% lên 10.25%, bảo hiểm lao động cũng tăng 0.3%p so với năm ngoái lên 1.6%.   Những quy định về cách tính tiền nghỉ hưu non hay nghỉ hưu đáo hạn cũng được thiết lập lại một cách chặt chẽ và càng trở lên khó khăn hơn. Theo quy định cũ, nếu phải an dưỡng trong thời gian dài từ 6 tháng trở lên thì có thể thanh toán lương hưu giữa chừng mà không phụ thuộc vào số tiền viện phí. Nhưng đến năm nay kể từ ngày 30 tháng 4 chỉ khi nào viện phí cần thanh toán trên 12,5% tổng tiền lương cả năm thì mới được đăng kí thanh toán lương hưu giữa chừng.
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2020-01-22
 • “천체 사진 보며 우주를 상상하고, 건강캠프로 건강 확인하고”
    고양시에서는 굳이 멀리 나가지 않아도 겨울방학을 맞은 자녀와 함께 특별한 추억을 쌓을 수 있는 곳이 다양하다.   고양시청갤러리에서는 이달 말까지 윤관우 작가의 천체사진전 ‘Hello Micro & Macro World’와 고양시도서관센터 프로젝트 ‘고맙습니다, 내 인생’을 전시 중이다.    윤관우 작가는 2004년생으로 백석중 3학년 학생이다. 천체사진에 뛰어난 재능을 보이며 제13회 국제바이오현미경사진전 대상, 제15회 아시아 태평양 천문 올림피아드 대한민국 대표로 활동하고 있다.    이번 전시는 몽골 고비사막. 호주. 괌 등을 방문하여 찍은 천체사진으로 금환식 장면, 은하수, 성운 등을 만나볼 수 있다.    고양시도서관센터는 자신의 인생을 기록으로 남기고 싶어 하는 어르신 대상 자서전 창작 프로그램 ‘고맙습니다, 내 인생’을 매해 제작한다. 화정도서관 수필집, 아람누리도서관 시집, 주엽어린이도서관 그림책 등 다양한 방법으로 자신만의 이야기를 펼친다.    고양시 일산동구보건소는 지난 7일부터 방학을 맞은 한부모 가정 등 의료취약계층 아동들을 위해 ‘방학 맞이 건강캠프’를 운영한다.    ‘방학 맞이 건강캠프’는 지역아동센터로 찾아가 건강검진과 보건 관련 교육 등을 실시하는 사업이다.    일산동구보건소는 2020년 상반기에는 지역아동센터 5기관 150여 명의 학생에게 ▲혈액검사(A형간염, 빈혈) ▲체성분 검사 ▲소변검사 10종 ▲구강검사를 하고 ▲감염병 예방, 영양, 구강보건 등 보건교육을 진행한다. 검진결과는 각 가정에 전달해 학생들 질병을 조기발견 할 수 있도록 돕는다.    또한, 아동들은 검진을 기다리는 동안 장애 관련 문답식 활동 등 장애인식개선 활동을 해 편견 없이 사회를 바라볼 수 있도록 돕는 시간을 가진다. 기타 자세한 사항은 일산동구보건소(031-8075-4122)로 문의하면 된다.
  • Local-West
  • 고양
  2020-01-22
 • 대중교통 소외지역 운행, 4월 확대
    고양시(시장 이재준)는 지난달 30일 대중교통 소외지역 등 고양시민의 이동편의 증진을 위해 도입하는 ‘고양누리버스’의 개통식을 개최했다.    ‘고양누리버스’는 ‘외진 곳곳의 마을을 모두 누린다는 의미의 버스정책 사업’으로, 이재준 고양시장이 후보 시절부터 고양시 교통정책 목표에 대해 “편리한 곳을 더 편리하게만 하는 것이 아니라 소외된 곳에 최소한의 혜택이라도 돌아가도록 정책의 전환을 모색해야 한다”고 강조하며, 민선7기 공약으로 제시한 핵심 사업이다.    고양시는 지난해 10월 18일 M7145번(원당~서대문)과 12월 13일 M7646(가좌. 킨텍스~영등포)에 이어 고양누리버스까지 개통함에 따라, 고양시의 덕양과 일산의 균형 있는 교통정책, 그리고 구석구석까지 살피는 섬세한 교통복지 추진에 박차를 가하고 있다.    ‘고양누리버스’는 총 7개 노선에 15인승 버스 6대를 운행할 계획이나, 운전기사 부족으로 버스 4대로 관산동. 고봉동. 송산동 지역의 3개 노선을 우선 개통한 뒤 운전원 추가모집 후 2020년 4월경 확대운행 예정이다.    이날 이재준 고양시장은 “고양누리버스 개통은 고양시 교통복지의 시작임”을 강조하며, “사업비의 50%를 국비로 확보했으며, 노선의 효율적 운영방안 마련과 일자리창출에도 노력할 것”이라고 말했다.    고양누리버스는 시범운행 후 6일부터 운행에 들어갔다.
  • Local-West
  • 고양
  2020-01-22
 • 고양시, 2020년에는 ‘세계 속의 국제도시’로 위상 강화
    고양시는 지난 한 해 동안 ‘2019 고양국제꽃박람회’ 외빈초청과 양해각서(MOU)체결을 통한 해외도시와의 우호.협력증진, ‘고양글로벌차세대네트워크’를 통한 글로벌인재육성 및 민간국제교류 활성화 등의 성과를 이뤄냈다.    ‘2019 고양국제꽃박람회’ 개최 전 미국. 일본. 중국. 몽골. 칠레 5개국 도시에 초청장을 발송해 해외도시로부터 총 67명이 고양국제꽃박람회를 방문하고, 킨텍스.서오릉 등 고양시 주요시설도 견학했다. 특히 자매도시인 미국 샌바나디노 존발디비아 시장이 꽃박람회장을 방문해, 양 도시 교류활성화 방안도 논의했다.    지난해 5월에는 자매결연도시인 미국 하와이주 마우이카운티 마이클 빅토리노 시장을 단장으로 한 대표단 5명이 내방해, 관광. 농업. 교육. 신재생에너지 등 산업분야와 인적교류 등에 관해 협의를 하고 두 도시 교류협력을 강화했다.   또한 꽃박람회 기간 칠레 레나이코시. 루마코시. 사베드라시 3개시와 문화예술. 교육. 관광.  농업 등 다방면의 긴밀한 유대와 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했고, 이와 별도로 중국 빈주시와도 상호협력강화를 위한 MOU를 체결했다.    지난해 9월에는 중. 고. 대학생 40명을 선발해 도시재생. MICE산업. 기후변화를 주제로 ‘고양글로벌차세대네트워크’ 국내외 활동을 추진했다.    선발된 연수생들은 국내 오리엔테이션과 싱가포르. 말레이시아로 해외연수에 참가해 청소년 글로벌네트워크를 구축하고, 결과보고회에서 싱가포르의 선진사례와 고양시 사례를 비교하며 시정발전을 위한 다양한 아이디어를 제안하기도 했다.    민간국제교류 공모사업을 통해, 관내 민간단체인 현악앙상블스트링스는 임시정부수립 100주년을 기념해 상해에서 한. 중 합동음악회를 개최하는데 보조금을 지원하는 등 민간국제교류 활성화에도 기여했다.    그밖에 우호교류도시인 베트남 후에시로부터 파견된 공무원 연수 및 중국 빈주시에 공무원 파견을 추진하고 해외 각지 ‘고양 글로벌 경제인 네트워크’ 회원에게 뉴스레터를 발송하는 등, 해외도시와 지속적인 우호관계 강화를 위해서도 힘쓰고 있다.    2020년에 고양시는 자매 교류도시와 ‘상호 윈윈’ 협력방안을 모색하고 보고 배울 점이 많은 해외도시와의 자매결연 및 우호협력을 확대해나갈 예정이다. 또한 청소년 민간국제교류도 다양한 방법으로 활성화해, 평화와 미래를 지향하는 세계 속의 국제도시로서 위상도 강화해나갈 계획이다.
  • Local-West
  • 고양
  2020-01-22
 • 다문화가족과 지역주민의 교류 소통 공간 문 열어
    ▲부천시는 지난 12월 30일 부천시다문화가족지원센터(센터장 백운영) 4층에서 다문화가족과 지역주민 간 소통과 관계 향상을 위한 공간인 ‘다가온(ON)’ 개소식을 진행했다. 다문화커뮤니티센터 다가온은 다문화가족과 지역주민의 교류·소통 공간으로, 이곳에서 다문화가족들은 한국 생활과 지역사회의 다양한 정보를 나누고 문화를 교류하며 커뮤니티를 구축해 나갈 것으로 기대를 모은다.
  • Local-West
  • 부천
  2020-01-22
 • Rash Decisions ‘How to Deal With Itchy, Red Skin’
  You’ve broken out in a red, itchy rash. You’re likely wondering where it came from?and, most importantly, how to make it go away.   Unfortunately, your mystery rash could have many causes. Maybe you switched to a new detergent or accidentally brushed against poison ivy. Maybe it came from a virus or fungus. It can be hard to pinpoint the cause.   Red, uncomfortable skin rashes are called dermatitis. “When we use the term dermatitis, all we really mean is skin inflammation,” says Dr. Brian Kim, a dermatologist at Washington University in St. Louis.   Our skin is a barrier, serving as the first line of defense against the outside world. It is filled with immune cells. These cells actively fight against viruses, bacteria, and other invaders. If a foreign substance is detected, immune cells start a chain reaction to neutralize the threat. This, in turn, causes inflammation. Eczema Many people are familiar with atopic dermatitis?the red, itchy rash commonly called eczema. “It affects up to 30% of people, particularly in childhood, and it tends to run in families,” explains Dr. Heidi Kong, a dermatologist at NIH. While some children may outgrow eczema, others will have the disease for life.   The cause of eczema is unknown. But skin microbes?bacteria, fungi, and viruses?may play a role. Kong is working to understand how the millions of microbes that live on your skin may contribute to eczema. Kong and her team have shown that certain types of bacteria are more commonly found on people with eczema. When applied to the skin of mice, these bacteria cause an immune response in the skin.   “We’re trying to understand the bacteria on a deeper level,” says Kong. “We see that they are associated with flares.” Flares are periods when eczema gets worse.   Treatment using bacteria normally found on healthy skin may help. In a small preliminary study, children and adults with eczema improved after using a spray that contained a specific kind of healthy bacteria. Research like this may one day lead to new treatments.   Scientists are also interested in understanding whether eczema can be prevented before it starts.   “I tell my patients that you were probably programmed from birth to be at risk for developing atopic dermatitis,” says Dr. Eric Simpson, a dermatologist at Oregon Health & Science University. Scientists estimate that the risk for eczema may be up to 60?70% genetic. But environmental causes also play a role.   What if a simple act, like moisturizing daily, could keep children from developing the disease? Doctors often prescribe moisturizing creams for people with eczema. These creams help to stop itching and restore the skin. Studies have shown that using moisturizers, sometimes called emollients, can prevent eczema flares.   In Simpson’s new study, parents will moisturize their baby’s entire body each day using one of several emollients. “Our idea was to repair the skin barrier that’s dysfunctional as early in life as you can,” says Simpson.   Over several years, the team will be able to see whether emollient treatment helped prevent eczema. They are also looking at whether regular moisturizing could impact allergies and asthma, which are common for children with eczema.   How do you choose a moisturizing product if you have eczema? “It’s a bit of trial and error,” Kong says. While some people prefer petroleum jelly-based products, other people find they have better results with cream-based lotions.   “But because of the tendency for a lot of these patients to have sensitive skin, we do recommend they avoid products that have a lot of fragrances or preservatives,” she says. Other Rashes Not all rashes are mysterious. Some have a very clear cause. If your skin touches something you’re allergic to, it’s bound to get red and itchy. Common triggers include fragrances in soaps, lotions, and cosmetics. Some people are sensitive to nickel, which is often found in jewelry.   Your doctor may recommend a “patch test.” Small amounts of different substances are applied to your skin to see if you have a reaction.   “People are very familiar with allergic contact dermatitis by way of poison ivy,” Kim says. “But there are many, many environmental allergens that can cause contact dermatitis.” Luckily, hydrocortisone cream may be all you need if the rash only covers a small area.   Psoriasis is another common form of dermatitis. It causes thick, red, scaly skin on the elbows, knees, scalp, and other parts of the body. It’s caused by an overactive immune system. Skin ointments and medications that quiet the immune system can help. A doctor may also prescribe light therapy, where the skin is regularly exposed to ultraviolet light.   Rashes can also be triggered by bacterial and viral infections. And certain drugs may cause an itchy skin rash if you’re allergic.   “That’s a few of probably hundreds of rashes you can get,” Kim says. But common to all of them? “A five-year-old child could tell you that whenever something’s rashy, it itches. Itch is probably the most common symptom in the field of dermatology.” Itch Relief For a long time, people questioned whether itch was even its own unique sensation. They thought it might be a mild form of pain. But scientists have discovered that itch has its own pathway in the brain.   That was the starting point for developing new treatments for chronic itch. Now researchers are focusing on finding drugs to help fight itch.   If you’re a little itchy, it’s okay to start with over-the-counter creams. Moisturizers and creams work well for dry, itchy skin. Mentholated moisturizers can cool the skin and provide relief. But some perfumes or dyes added to skin lotions may make things worse. For more tips on soothing a mild rash, see the “Wise Choices” box.   If you have a severe itch that’s been going on for a long time, you should see a doctor. For these types of severe itch, Kim says, trying to use over-the-counter treatments is “like trying to put out a fire with a garden hose.”   For an itchy rash, it’s important to understand the cause. Call your doctor if your rash is so uncomfortable that it interferes with your sleep or daily activities. You should also seek medical help if you break out in a rash after taking a new medication.   An itchy rash can be trying, but with help, you can calm your skin and feel better.   NIH, USA
  • Multi-Lang
  • English
  2020-01-22
 • 다문화가족도 알면 도움 되는 성남 지역사회의 다양한 변화
    ‘지하철 같은 버스’ S-BRT  버스 출발·도착 시각의 정시성을 지하철 수준으로 높인 S(Super·최고급)-BRT(Bus Rapid Transit·간선급행버스체계)가 이르면 2024년 말 성남시 산성대로 남한산성입구~모란사거리 5.2㎞ 구간에 도입된다.   성남시(시장 은수미)는 최근 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 공모한 ‘S-BRT 시범사업’ 대상지로 선정됐다고 1월 9일 밝혔다.   S-BRT는 지하철 시스템을 버스에 도입한 체계다. 전용차로와 우선신호체계를 적용받아 교차로 구간에서도 정지하지 않고 달릴 수 있어 ‘지하철 같은 버스’로 불린다.   S-BRT는 급행을 기준으로 평균 운행 속도가 시속 35㎞로, 일반 BRT(시속 25㎞)보다 빠르고, 출발·도착 시각의 정확도는 2분 이내다.   성남시는 이번 S-BRT 시범 대상지 선정으로 앞으로 4년간 개략적인 사업비 200억원 중 50%를 국비로 지원받아 사업을 추진한다.   세부 사업 시행 방안 마련, 기본계획, 실시·설계 등의 절차를 밟은 뒤 오는 2023년 말부터 산성대로 사업 구간에 S-BRT 전용 도로를 깐다.   속도와 정시성을 더욱 높일 수 있게 S-BRT 전용 노선에는 수평 승하차가 가능한 저상버스, 전기저상버스, 굴절버스 등을 투입하고, 버스비를 미리 낼 수 있게 지하철 개찰구 형식의 요금 정산기를 설치한다.   S-BRT 차로와 일반 차로 사이에는 녹지대 또는 교통섬 형태의 보행공간을 설치해 구분한다.   이와 함께 사업 구간에 있는 노상 공영주차장을 재정비해 추가 확보하는 주차 면수로 원도심의 주차 문제를 해소하고, 차량 흐름을 방해하는 불법 주정차를 없앤다.   사업이 완료되면 버스로 30~35분 걸리던 남한산성입구에서 모란사거리까지 15~20분 내 갈 수 있다.   성남을 남북으로 관통하는 성남대로, 지하철 8호선, 분당선과도 연계돼 대중교통의 접근성, 이동성도 좋아진다. 영세 소상공인 130억원 특례보증 성남시(시장 은수미)는 올해 130억원의 영세 소상공인 특례보증을 한다.   특례보증은 담보가 부족한 소상공인들이 시중 은행에서 무담보 신용대출을 받도록 성남시가 지원하는 제도다.   제도 운용을 위해 시는 오는 1월 10일 경기신용보증재단(이하 경기신보)에 특례보증 지원 사업비 13억원을 출연하기로 했다.   경기신보가 시 출연금의 10배를 보증하는 구조여서 성남지역 소상공인들은 모두 130억원의 경영자금을 시중 은행에서 빌릴 수 있다. 1인당 최대 융자금은 5000만원이다.   특례보증 대상은 성남지역에 살면서 점포를 2개월 이상 운영한 소상공인이다.   전통시장 상인, 4명 이하의 직원을 둔 음식점·슈퍼마켓·세탁소·미용실·이발소 등 골목상권 영세 점포 운영자, 9명 이하의 직원을 둔 광업·제조업·건설업·운수업 종사자가 해당한다.   소상공인이 경기신보 성남지점(☎031-709-7733)에 융자신청서, 사업자 등록증 사본 등의 서류를 내면, 경기신보가 신청인 신용과 재정 상태를 살핀 뒤 현장 심사를 거쳐 신용보증서를 발급해 준다.   이 신용보증서를 받은 소상공인은 시중 은행에서 손쉽게 경영자금을 융자받을 수 있다.   성남시는 특례보증을 통해 은행에서 자금을 융자받은 소상공인에 대출이자도 지원한다. 경영안정을 돕기 위해서다.   특례보증 융자금의 이자 중에서 2%에 해당하는 대출 이자 금액을 2년간 지급한다. 이를 위해 3억6400만원의 소상공인 특례보증 이차보전(이자 차액 보상) 사업비를 확보한 상태다.   앞서 성남시는 소상공인 지원 조례를 개정(2018.12.24)해 특례보증 이차보전에 관한 내용을 신설했다. 이후 최근 1년간 596명에 1억1700만원의 대출이자를 지원했다. 장애인 택시바우처 본격 시행 성남시는 1월 3일 오후 3시 30분 시청 1층 로비에서 ‘장애인 택시바우처 본격 시행 출발식’을 열었다.   이날 은수미 성남시장과 장애인단체, 택시업계 관계자 등 60여 명이 참석한 가운데 그간의 추진 경과 공유, 바우처 택시 승차 시연 등의 기념행사가 진행됐다.   장애인 택시바우처는 ‘장애의 정도가 심한’ 장애인에게 택시 이용요금의 65%를 성남시가 지원하는 장애인 복지사업이다.   성남시에 등록된 택시를 이용한 뒤 신한장애인 복지카드로 결재하면 요금의 35%만 청구된다.   성남시는 올해 말까지 1억8700만원을 투입해 신장·시각장애인을 대상으로 장애인 택시바우처를 시행하고, 내년 발달장애인, 오는 2022년 휠체어를 이용하지 않는 전체 ‘장애의 정도가 심한’ 장애인으로 사업을 확대할 계획이다.   성남시 장애인복지과 관계자는 “앞서 한 달 남짓 장애인 바우처 택시를 시험 운영해 보니 481건의 모든 콜이 1분 이내에 배차 완료됐고, 승차 거부나 불친절 등의 민원 발생은 없었다”면서 “현재 80대 운영 중인 장애인 복지택시 외에 성남시내 일반택시로 이동 수단 선택의 폭을 확대해 장애인의 편의를 돕게 될 것”이라고 말했다.
  • Local-East
  • 성남
  2020-01-22
 • 알고 보면 더 재미있는 한국어와 한국문화
  78. 고드름과 빙판길   대화-아파트 현관에서 조이 : 언니, 미끄러워. 조심해야 해. 은숙 : 조이 씨, 도 추운데  자매끼리 어디 가? 메이 : 안녕하세요. 오늘 아기 건강검진이 있어서 가요. 은숙 : 그렇구나. 날이 추운데 아기 옷 따뜻하게 잘 입혔어? 조이 : 네. 아주 따뜻하게 입혔어요. 메이 : 날씨가 추운데 어디 가세요? 은숙 : 나도 잠시 은행에 갈 일이 있어서 가는 길이야. 같은 방향이니까 함께 가요.         어머 저기 고드름이 생겼네. 조이 : 저는 저렇게 얼음이 달려있는 건 처음 봐요. 길도 너무 미끄럽네요. 은숙 : 맞아. 아파트 뒤쪽 주차장은 빙판길이니까 그 쪽으로 가지 말고 큰 길로 가자.  조이 : 어제 저도 걸어오다가 넘어졌어요. 조심해야겠어요. 은숙 : 우리 아이도 태권도장에 갔다 오는 길에 넘어져서 무릎이 까졌어. 메이 : 일기예보를 보니까 다음 주 중에 한번 한파가 올 거라고 하네요. 은숙 : 날씨가 추워지니까 나가기 싫어. 그냥 집에 있는 게 제일 좋아.  메이 : 저도 요즘에는 아기랑 집에만 있어요. 조이가 밖에 나갈 때는 도와줘서 편해요. 민정 : 내일 내가 반찬 좀 해서 놀러갈게. 같이 점심 먹어.  메이 : 좋아요. 제가 아직 음식을 잘 못하니까 저도 좀 가르쳐 주세요.  조이 : 저도 같이 배우고 싶어요. 은숙 : 애들 방학이라서 나도 미리 밑반찬 좀 준비해야 하니까 내일 같이 만들기로 해. 조이 : 그럼 병원 갔다가 오는 길에 같이 장을 보고 가요. 은숙 : 검진 끝나면 전화해. 내가 먼저 마트에서 기다릴게. 빙판길 조심해서 다녀와.  안녕하세요. 알고 보면 더 재미있는 한국어와 한국문화교실입니다.   오늘 대화에 나온 ‘고드름’은 ‘처마 밑이나 물이 흘러 떨어질 만한 물체의 끝에서 물이 떨어지면서 얼은 기다란 얼음’이고 ‘빙판길’은 ‘도로에 물이 얼어 미끄러운 길’을 말합니다. 겨울이 되면 날씨가 추워져서 고드름이 달리는데 예쁘게 볼 수도 있지만 깨지거나 떨어져 다칠 수 있으니 조심해야 합니다. 빙판길도 넘어져 다치거나 자동차 사고 등의 원인이 되니까 잘 보고 조심해서 다녀야 합니다.  오늘의 표현- 고드름, 빙판길 처마 밑이나 물이 흘러 떨어질 만한 물체의 끝에서 물이 떨어지면서 얼은 기다란 얼음 도로에 물이 얼어 미끄러운 길  ■ 아파트 앞에 생긴 빙판길이 이번 교통사고의 원인입니다.   ■ 처마에 고드름이 있는 걸 보니 날씨가 많이 추워졌구나.    겨울 날씨가 많이 추워서 고생이 많네요. 외출하기도 힘들고 길도 미끄러워 다니기도 어렵습니다. 하지만 겨울은 겨울답게 추워야 좋다는 분들도 있습니다. 건강 관리도 잘 하고 안전에도 유의하면서 행복한 겨울 보내시기 바랍니다.  한국문화 한파 대비 한국의 겨울은 춥기 때문에 미리 대비가 필요합니다. 눈이 많이 오는 지역에서는 미리 대설에 대비한 제설 장비나 긴급 구호품 등을 준비해 두는 것도 필요합니다. 집에서는 한파에 대비에 보일러, 수도 등을 미리 점검하고, 외풍에 대비하여 바람이 들어오는 곳을 막는 조치가 필요합니다. 빙판이나 고드름 등을 주의하도록 하고, 건강관리를 위해 실내에서도 따뜻한 옷을 입고 차를 많이 마시는 것이 좋습니다. 정기적인 운동과 실내 환기, 습도 관리를 통해 건강한 겨울을 대비해야 합니다. 
  • Hot Issue
  • 기획
  2020-01-22
 • “다문화가족 등 지원 힘 모아요”
    성남시는 지난 12월 27일 오후 1시 30분, 시장 집무실에서 국제로타리 3600지구와 ‘저소득 소외계층 복지증진을 위한 협약’을 맺었다.   이날 협약식은 은수미 성남시장과 신해진 국제로타리 3600지구 총재, 성남지역 로타리클럽 13곳 대표 등이 참석한 가운데 진행됐다.   이번 협약에 따라 국제로타리 3600지구는 노인, 장애인, 청소년, 다문화가정 지원과 나눔 행사 등 성남지역 저소득층의 복지와 시민 행복 증진을 위한 지원사업을 편다.   이를 위해 복지사각지대 발굴과 지원에 관한 협력 체제를 이뤄 제반 업무를 공유한다는 계획이다.   저소득 소외계층에 용기를 북돋아 주고, 지역 나눔 문화를 확산하기 계기를 만들게 될 것으로 기대된다.   한편 국제로타리 3600지구는 성남, 용인 등 경기도 동남부 지역 11곳에서 활동하고 있는 봉사단체다. 성남지역에서만 13개 클럽에 500여 명의 회원이 활동하고 있다.   신해진 총재는 “2019~2020년 마크 멀로우니 로타리 회장은 우리의 핵심가치를 실천함에 있어 더욱 임팩트 있게 하라고 말한 바 있다”며 “이에 따라 저도 로타리안 한 사람 한 사람의 마음을 연결하고 클럽과 클럽을 연결하여 세상에 변화를 가져오기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.
  • Local-East
  • 성남
  2020-01-22
 • 성남 중소기업, 해외 9개국에서 판로 뚫는다
    성남시(시장 은수미)는 오는 3월~9월 중소기업 55개사가 참여하는 해외시장 개척단 파견 사업을 편다.   베트남·중동·동남아·북미·동유럽 등 9개국, 10개 도시에서 현지 바이어와 기업별 주력 상품을 수출 상담하도록 주선해 판로개척을 지원한다.   해외시장 개척단은 모두 5개 기수로 편성돼 기수별 10개사(2~5기) 또는 15개사(1기)가 참여한다.   1기 개척단은 오는 3월 9~14일 베트남 호찌민, 하노이에서 수출 상담을 해 판로를 뚫는다.   2기는 4월 13~18일 아랍에미리트(UAE) 두바이, 터키 이스탄불, 3기는 6월 22~27일 미얀마 양곤, 싱가포르에서 수출 상담을 한다.   4기는 8월 24~30일 캐나다 밴쿠버, 미국 로스앤젤레스(LA), 5기는 9월 14~19일 폴란드 바르샤바, 체크 프라하 시장을 개척한다.   성남시는 해외시장 개척단 참여 기업에 항공료 50%(최대 100만원), 상담장 임차료, 통역비 등을 지원한다.   참여 업체 모집은 기수별로 1~3기는 오는 1월 15일까지, 4~5기는 오는 5월 중에 이뤄진다.   해외시장 개척단 참여를 원하는 기업은 성남시 홈페이지(새소식)에 있는 신청서, 상담 희망 품목 명세서, 제품 설명서 등 서류를 갖춰 시청 7층 산업지원과로 우편이나 방문 접수하면 된다.   성남시는 지난해 6개 기수의 해외시장 개척단을 동남아, 인도, 북미, 러시아, 유럽, 중국 지역에 파견했다. 57개사 중소기업이 현지에서 2529만2000달러(한화 294억원) 상당의 수출 계약을 했다.
  • Local-East
  • 성남
  2020-01-22
비밀번호 :