• 최종편집 2019-10-22(화)

Multi-Lang
Home >  Multi-Lang  >  태국어

실시간뉴스

실시간 태국어 기사

 • รับดอกเบี้ย ร้อยละ 5% ต่อเดือน, ทำผิดกฏหมา
  รับดอกเบี้ย ร้อยละ 5% ต่อเดือน, ทำผิดกฏหมายหรือไม่?   คำถาม) Aมาจากเวียดนาม ให้เพื่อนสนิทB ยืมเงินไป5ล้านวอน ภายใน1ปี, แล้วก็สัญญากันไว้ว่า จะรับดอกเบี้ยร้อยละ 5% ต่อเดือน. Aนั้น ทุกเดือนเขาได้ดอกเบี้ย ร้อยละ 5%ต่อเดือนจากBโดยโอนเข้าทางบัญชีธนาคาร.แต่ว่าผ่านไป1ปี Bนั้น ไม่ได้จ่ายเงินต้น แล้วบอกกับทางAว่าจะขอแบ่งจ่ายให้, แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่จ่ายต้นให้กับทางAเลย, บอกกับทางAว่า จ่ายดอกแพงเกินทำผิดกฎหมายจะแจ้งตำรวจ. ส่วนทางAก็วิตกกังวล. การจ่ายดอกเบี้ย ให้กับเพื่อนร้อยละ 5%Aทำผิดกฎหมายหรือไม่?   ตอบ) คะ.ผิดกฎหมาย. ถ้าจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าที่กฏหมายกำหนดไว้ สามารถรับโทษทางอาญาได้.ทางประเทศเกาหลี ได้กำหนดอัตราการการจ่าย(ตามพระราชบัญญัติการกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย)ดอกเบี้ยแบบถูกต้องตามกฏหมาย, 1ปี ร้อยละ25%(ต่อเดือนร้อยละ 2.08%) ถ้าจ่ายตามที่ทางกฏหมายกำหนดแล้วนั้น ถือว่าไม่ผิดกฏหมายแต่อย่างใด. Aนั้น ทำการจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าทางกฏหมายกำหนดไว้ ถือว่าทำผิดกฏหมายคะ. หรือไม่เงินที่B จ่ายดอกเบี้ยเกินมานั้นให้จ่าย คืนให้กับB หรือไม่อย่างนั้น ก็เอามาหักเป็นเงินต้นทุนออกแทนได้คะ.   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น ลองโทรปรึกษาที่ help line ทานูรีคยองกีซูวอนเซ็นเตอร์(031-257-1841) ดูนะคะ.
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-09-10
 • คำถาม) ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศไ&
  คำถาม) ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศไว้ ตั้งแต่ เดือน3 ปี2018 เป็นต้นไป สำหรับคนต่างชาติ ที่จะยื่นโอนสัญชาติ ต้องผ่านการเรียนโครงการบูรณาการทางสังคม(KIIP)ทดแทนการสอบข้อเขียน. ถ้าอย่างนั้นกรณีคนที่ถือวีซ่าแต่งงาน(F6)อยู่กินกับสามีคนเกาหลีแบบปกตินั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนโครงการบูรณาการทางสังคมหรือไม่?                                            ตอบ)ไม่ต้องคะ. จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ มาตราการเดิม ก็คือการยกเว้นการสอบข้อเขียน. ปัจจุบัน คนที่ถือ(F6)ทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีอยู่นั้นคุณสมบัติในการยื่นโอนสัญชาติ เหมือนเดิมทุกย่าง ไม่ต้อง ทำการสอบข้อเขียนแล้วก็ไม่ต้องเรียนโครงการบูรณาการทางสังคมก็สามารถยื่นได้ แต่ว่า ต้องทำการสอบสัมภาษณ์ทดแทน. แต่ว่ากรณี คนที่อย่าขาดกับคนเกาหลี หรือ คนเกาหลีเสียชีวิตนั้น จำเป็นต้องผ่านการสอบข้อเขียน ดังนั้น ตั้งแต่ เดือน3 ปี 2018 เป็นต้นไป จำเป็นต้องเรียนโครงการบูรณาการทางสังคมที่ทาง ตม.ได้กำหนดไว้ด้วย. หรือไม่ คนที่มีใบประกาศโครงการบูรณาการทางสังคมอยู่แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบซ้ำอีก. แต่ทว่า หนึ่งในจำนวนคนที่ได้รับใบประกาศของโครงการบูรณาการทางสังคมอยู่ได้รับใบประกาศ โดยการเรียนซ้ำ ทั้งที่สอบประเมิณผลไม่ผ่านนั้น,จนกระทั่งตอนนี้ ไม่สามารถรู้อย่างแน่ชัดได้เลยว่า ทางตม. ใช้มาตราฐานข้อไหน มาใช้ในการวัดประเมิณผล. แต่สำหรับระบบใหม่นั้น ได้ออกกำหนดใช้ ตั้งแต่ เดือน3 ปี 2018 เป็นต้นไป, ส่วนคนที่ยื่นโอนสัญชาติ ก่อนหน้านี้ ก็ใช้มาตราการเดิมก็คือต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนคะ. การสอบประเมิณผลของโครงการบูรณาการทางสังคมจนถึงปัจจุบัน ยังเหมือนเดิม, สำหรับคนที่จะยื่นโอนสัญชาติ นับตั้งแต่วันที่ยื่น ภายใน1ปีต้องทำการสอบแล้วนำผลที่ได้ยื่นให้กับทางตม.อีกที. ข้อสอบนั้น มีทั้งหมด 45ข้อ ใช้เวลา70นาทีในการสอบ. มีการสอบอัตนัย, ปรนัย, การพูด สามารถสอบได้ทั้งหมด3ครั้ง. คะแนนเต็ม100คะแนน อย่างน้อยๆต้องสอบให้ผ่าน 60คะแนนเป็นต้นไป. สำหรับคนที่จะยื่นโอนสัญชาติ หลังจาก เดือน3 ปี 2018 เป็นต้นไป ต้องใช้มาตราฐานการประเมิณผลนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถโทรปรึกษาได้ที่1345คอลเซ็นเตอร์ของตม. หรือที่ ทานูรีคยองกีซูวอนเซ็นเตอร์(0312571841) ได้นะคะ.  
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-08-19
 • โครงการบูรณาการทางสังคม (Kiip) คืออะไร?
  โครงการบูรณาการทางสังคม (Kiip) คืออะไร? โครงการบูรณาการทางสังคม (Kiip) ย่อมาจากภาษาอังกฤษ คือ Korea Immigration and Integration Program. โปรแกรมนี้ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม,ซึ่งเห็นความจำเป็นทางด้านภาษาของอพยพเข้าประเทศผู้อพยพเข้าประเทศผู้อพยพเข้าประเทศผู้อพยพเข้าประเทศในเกาหลี,การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีใต้,การศึกษาทางกฎหมายฯลฯ.เหล่านี้นั้นสามารถรับการศึกษาได้จากสถาบันการศึกษาที่กำหนดไว้ได้   การรวบรวม การจัดทำการศึกษาการจัดทำการจัดทำการจัดทำของKiipนั้น? เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนั้น มีขั้นตอนตั้งแต่ 0 ถึงขั้นตอน4 คุณต้องเข้าร่วมหลักสูตร 415 ชั่วโมง. แล้วก็ เมื่อจบหลักสูตรสังคม 50 ชั่วโมงการทำความเข้าใจเกาหลีใต้และจะต้องผ่านการประเมินขั้นสุดท้าย ถึงจะสามารถรับใบรับรองการสำเร็จ(การจบ)การศึกษาได้   ถ้าสำเร็จการศึกษาKIIPแล้ว มีข้อดีอย่างไร? ▶จะได้รับการยกเว้นจากการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในการโอนสัญชาติ▶ย่นระยะเวลาการรอนุมัติการขอสัญชาติ▶เวลายื่นขอวีซ่าF5จะได้รับการยกเว้น เอกสารการรับรองความสามารถทางภาษาเกาหลี อื่นๆด้วย.   ทำการสมัครโปรแกรมKIIP ได้ที่ไหน? เข้าไปสมัครได้ที่เครือข่ายข้อมูลสังคมบูรณาการ(www.socinet.go.kr).หลังจากที่คุณทำการสมัครทางออนไลน์แล้วนั้นให้เช็คตารางเวลาที่กำหนดแล้วเข้าไปร่วมทดสอบการตรวจสอบการประเมินตามกำหนดเวลา.ระดับการการศึกษาภาษาเกาหลี จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบการประเมิน. ยกตัวอย่าง เช่น ผลของการตรวจสอบการประเมิน ได้ต่ำกว่า20คะแนนนั้นต้องเรียนตั้งแต่ระดับ1เรียนภาษาเกาหลี100คะแนนแล้วก็,ถ้าผลของการตรวจสอบการประเมินได้ 21 คะแนน ถึง 40 คะแนน นั้น ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ2 เป็นต้นไป.
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-08-06
 • สำหรับคนที่มีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ค&#
  สำหรับคนที่มีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว คุณรู้หรือไม่ว่า หากคุณต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดการลงทะเบียนของคนต่างด้าว คุณจำเป็นต้องไปแจ้งการปรับเปลี่ยน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วัน? ถ้าหากคุณลืม ต้องจ่ายค่าปรับ.   A ถือวีซ่า F-6 เธอทำหนังสือเดินทางใหม่ แต่ไม่ได้รายงาน การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เธอจึงต้องจ่ายค่าปรับ 300,000 วอน. A เธอแจ้ง เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเรียบร้อย แต่เธอไม่รู้เลยว่า การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องทำการแจ้งต่อตม.ด้วย. แต่เธอก็ยังโชคดี ที่สามารถลดค่าปรับได้ โดยเธอใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เดินทางกลับไปที่เยี่ยมบ้านเกิด ไม่เช่นนั้นค่าปรับของเธอ อาจจะจ่ายมากกว่า 300,000 วอน ก็เป็นได้.   แม่ของ B เธอถือวีซ่า F-1 พอครบ เวลาไปต่อวีซ่า 1ปี แต่เธอต้องจ่ายค่าปรับ. สาเหตุก็คือ ในระยะเวลา 1ปี ที่ผ่านมา เธอได้มีการโยกย้ายที่พำนัก แต่เธอลืมแจ้งย้ายที่อยู่ ใหม่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง. Bนั้น เธอได้แจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ของตนพร้อม กับสามีคนเกาหลีที่สำนักงานแขวงจริง แต่ว่า เธอลืมแจ้งเปลี่ยนสถานที่พำนักของแม่ของเธอ ด้วยนั่นเอง.   จากกรณีข้างบน หากมีการเปลี่ยนแปลง ของสถานที่พำนัก, เปลี่ยนชื่อ, ทำหนังสือเดิน ทางเล่มใหม่, หมายเลขหนังสือเดินทางและวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง คุณสามารถ แจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง.
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-07-05
 • Q)นามสกุลของคนที่แต่งงานกับคนเกาหลี สาม
  Q)นามสกุลของคนที่แต่งงานกับคนเกาหลี สามารถเปลี่ยนนามสกุลเกาหลีได้หรือไม่?. ปีนี้ดิฉันเป็นแม่เด็กแล้ว แต่ว่ามีสามีเป็นคนต่างชาติคะ. เพราะว่าถ้าลูกใช้นามสกุลตามสามี แล้วดำรงชีวิตที่เกาหลี ถ้าเป็นเช่นนั้นความเป็นไปได้ที่จะได้รับการแบ่งแยกนั้นสูง. ส่วนสามีได้รับวีซ่าคู่สมรสเรียบร้อยแล้ว, แต่ว่า ยังไม่มีสัญชาติเกาหลี สามีของฉันสามารถเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นภาษาเกาหลีได้หรือไม่?   A) เวลาแจ้งเกิดเด็กคุณสามารถใช้นามสกุลตามพ่อหรือแม่ก็ได้. ถ้าหาก ใช้นามสกุลตามพ่อในการแจ้งเกิดเด็กนั้น ก็จะได้นามสกุลตามพ่อที่บันทึกไว้เป็นภาษาเกาหลีตามที่ได้จดทะเบียนเบียนสมรสไว้. ส่วนของสามีนั้น ถึงจะจดทะเบียนเบียนสมรสแล้ว ถ้าไม่มีสัญชาติเกาหลี ก็ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็นภาษาเกาหลีได้.  
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-07-05
 • การต่อวีซ่า กับการเจรจาต่อรองสิทธิในก&#
  คำถาม) Aเธอมาจากประเทศเวียดนามและ มีลูกสาวอายุ5ขวบ. Aนั้น ยังถือวีซ่าF-6 แล้วก็ได้อย่าขาดกับสามีแล้ว. เธอตกลงการอย่ากับสามีด้วยดี แล้วให้ทางสามีเป็นฝ่ายเลี้ยงดูบุตร. A จะสามารถต่อวีซ่าได้หรือไม่?   ตอบ) ได้. สามารถต่อวีซ่าได้คะ. สามารถต่อวีซ่าได้จนกระทั่งลูกสาวอายุครบ18ปี. แต่ว่า ต้องมีการพบเจอลูกอย่างประสม่ำเสมอถึงจะสามารถต่อวีซ่าได้คะ. และทุกครั้งที่พบเจอลูกต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อเวลาแนบเอกสารไปต่อวีซ่าที่ตม.คะ.   ในกรณีของ Aนั้น พ่อของเด็กยินยอมให้พบเจอลูกด้วยดีและอย่างประสม่ำเสมอ. แต่ทว่า กรณีที่อย่ากับสามีแล้ว ทางพ่อของเด็กกีดกันไม่ให้ พบเจอลูก. ในกรณีแบบนี้ต้องทำอย่างไร? คุณสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่ help line ทานูรีคยองกีซูวอนเซ็นเตอร์(031-257-1841). ลองมาหา วิธีไปพร้อมกันเราดูนะคะ.
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-06-05
 • 귀화 후 개명 절차는? - 태국어
  Q. ดิฉันได้โอนสัญชาติเป็นพลเมืองเกาหลี และได้รับบัตรประจำตัวประชาชน เรียบร้อยแล้วคะ. ดิฉันต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของฉันเป็นชื่อเกาหลี ฉันจะต้องจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง. A. เพียงแค่ไปยื่นที่ศาลในเขตพื้นที่ใกล้บ้านเท่านั้นคะ.เอกสารที่เตรียมในการยื่น ก็คือ ①บัตรประจำตัวประชาชน②หนังสือรับรองหลักมูลฐาน2ฉบับ ③หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว2ฉบับ④หนังสือรับรองการจดทะเบียนสำมะโนครัว2ฉบับ⑤หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมคะ.ให้เตรียม ชื่อสกุล ที่เจ้าตัวต้องการ แล้วไปยื่นที่ศาล. หลังจากที่ยื่นเรื่องเข้าไปที่ศาลแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจและพิจารณาผล  ประมาณ 3-4เดือนคะ.ถ้าได้รับหนังสืออนุญาตจากทางศาลแล้วนั้น, ให้นำหนังสืออนุญาตที่ได้รับ ไปแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่ทำการเขต หรือศาลากลาง. หลังจากที่ทำการแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-สกุลประมาณ1อาทิตย์ ที่ทำการเขตจะแจ้งให้ทราบอีกทีคะ,หลังจากได้รับการติดต่อจากที่ทำการเขตแล้วนั้นก็สามารถไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ที่สำนักงานแขวงใกล้บ้านได้เลยคะ. เวลาที่ไปนักงานแขวงสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยก็คือ รูปถ่ายหน้าตรง 2แผ่นคะ
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-05-28
 • 이혼 후 양육비 청구 어떻게? - 태국어
  Q)A錫皐朗納璿覽뉩怒 宣촤芹怒剌單할좍晩疎㎯묏촐벡총? 롭試禹맹⊥뵀蔑ひ쭝닻袴〃納븅拈 씹于쥑닻롭⌒첼于㎂쮜納紀杆죵煽覽봤于?. 됴뭍戾錫沽于㎄쮜? ㅤ늡脘♨試藕닻죵桿렇芚尸⌒축텄熔㎶蔑 ㅸ腦텄熔㎢暮巒춥쥡腺賂털←幄歪ㅒ芽熔羸뮨于㎖庫戾齷밝태. 3뿜롱雍脘뮐? 錫姑頭뮨뭍彖拈瑄旅짠다텐·밝닙쪄 笑汲뭇攷밌禹맹들系⌒촐쫘〃勤紀鋤瀆ㅸ腦텄熔㎢暮巒?. 錫昆사믓完㎸脘 띌腦∇뇟櫓욥系췌系↗埇죠 幄完脘ⓓ先濚煽羸系♨㎱虜? 塏勒甦窈촛롤鰲ㅸ念밈짚할젠級뽐怒朗納롱巍薑닙 笑茸←幄蛙无ⓓ롭睾脘㏛척?.     A) 죙밥쥡丞歪쵠琓㎣脘? ⊥벙櫓롭㎾밞털瑄旅짠텐·밝닙쪄. 뚬㎤謹쮜納紀杆죵笑茸 ←杆죠철쬈癰♨ㅸ腦텄熔㎢暮巒천琓훽토닻繕죽攷⊥?. ≥鈞쳬ℓ촐벡총? 穗쩌脘? 薑完짠拈賈紀賈晩ㅸ腦텄熔㎢暮巒?(www.childsupport.or.kr 綏청최℃? : 1644-6621) 닒仙瀆⌒챗完쭌愾勒올輛≡臥퐈紀⌒쳇羸뮈于㎴于?. 穗쭝쥡胥戾쪄⊥봤擄芽窯系ㅨ낮襤郞쬔?. 띌路怒輛↑? 죵련耭쯧桿밞털㎾밝사믓턺■愾鰲笑茸밂埇 롬㎂배픈㎾믐밂뵘밑묏脘瑄旅짠다붕돤杆죠철よ픈繕테梱털丞于達朗훽탄欺ㅡ벰脘쭙鉅芽?. 띌露納先濚遽푤胥戾쪄⊥뷕쵠琓㎱虜露쵠? 幄蛙无험朗及돤覽줘棨杆촐쮜廊愕 둣뉘琓姦볘怒죠롱? 롬바촹 help line ㅒ系≡ベ핏밝ョ밝됴췬 031-257-1871다밀ㅠ.
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-05-28
 • ข้อสอบสัมภาษณ์ของการยื่นขอสัญชาติ ถาม&#
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศตัวอย่างง่ายๆให้เห็นประเด็นการสัมภาษณ์ .เนื้อหานั้น คือ  ▶ในเพลงชาติ4ท่อนให้ร้องแค่1ท่อน ▶ความเข้าใจภาษาเกาหลีและความสามารถในการพูด,▶สอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจหน้าที่4อย่างของประชาชน,▶จิตสำนึกชุมนุมชน, ▶ความหมายของวันสำคัญ ▶ความหมายของระบบประชาธิปไตย หรืออื่น. และในความเป็นจริงการสอบสำภาษณ์ มีคำถามที่ง่าย ออกมาอย่างหลากหลายอย่างที่เห็น. จะแนะนำข้อสอบคำถามบางส่วน 6ภาษาด้วยกัน ที่มาจากประสบการณ์จริง ของทานูรีคอลเซ็นเตอร์1577-1366 คยองกีซูวอนเซ็นเตอร์. ถ้าต้องการทราบข้อสอบบทสำภาษณ์มากกว่านี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ให้ติดทานูรีคอลเซ็นเตอร์1577-1366 คยองกีซูวอนเซ็นเตอร์ (☏ 031 257 1841) ※ถ้าได้รับใบประกาศจากโครงการบูรณาการทางสังคม (KIIP)แล้วนั้นไม่จำเป็นต้องสอบสัมภาษณ์.       ▶ความหมายหน้าที่4อย่างของประชาชนคือ? หน้าที่ของการเป็นทหาร: หน้าที่ที่จะต้องปกป้องประเทศในฐานะพลเมือง หน้าที่ของการศึกษา: ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะได้รับการศึกษาตามกฎหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด หน้าที่ของการทำงาน: มีหน้าที่ทำงานสำหรับการพัฒนาความสุขส่วนบุคคลและของประเทศ หน้าที่ของการจ่ายภาษี : ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายภาษีในประเทศ   ▶ที่ประเทศเกาหลีใต้ ใครเป็นคนเลือกประธานาธิบดี และเลือกอย่างไร?ประชาชน ทำการเลือกตั้ง ▶ถ้าประเทศเกาหลีได้รับการรุกรานจากประเทศอื่นคุณจะทำอย่างไร?ในฐานะที่เป็นประชาชนเกาหลี รวมกำลังต่อสู้ด้วยกัน ▶เทนจังทำมาจากอะไร?ถั่ว ▶ถ้าทำการแจ้งเกิดบุตรต้องไปที่ไหน?อำเภอ ▶ที่ประเทศเกาหลี มีวันหยุดแห่งชาติใหญ่อยู่4วันคือ?วันที่รำลึกการเรียกร้องอิสรภาพจากญี่ปุ่น ,วันรัฐธรรมนูญ,วันชาติเกาหลี,วันกำเนิดชาติ ▶วันชาติเกาหลีเป็นวันอะไร?วันที่15เดือน สิงหาคมเป็นวันที่จะได้รับการปลดปล่อยจากประเทศญี่ปุ่น ▶ต้องทำอะไรในวันหยุดแห่งชาติ?การปักธงชาติ
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-05-28
 • การต่อวีซ่า กับการเจรจาต่อรองสิทธิในก&#
  คำถาม) Aเธอมาจากประเทศเวียดนามและ มีลูกสาวอายุ5ขวบ. Aนั้น ยังถือวีซ่าF-6 แล้วก็ได้อย่าขาดกับสามีแล้ว. เธอตกลงการอย่ากับสามีด้วยดี แล้วให้ทางสามีเป็นฝ่ายเลี้ยงดูบุตร. A จะสามารถต่อวีซ่าได้หรือไม่?   ตอบ) ได้. สามารถต่อวีซ่าได้คะ. สามารถต่อวีซ่าได้จนกระทั่งลูกสาวอายุครบ18ปี. แต่ว่า ต้องมีการพบเจอลูกอย่างประสม่ำเสมอถึงจะสามารถต่อวีซ่าได้คะ. และทุกครั้งที่พบเจอลูกต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อเวลาแนบเอกสารไปต่อวีซ่าที่ตม.คะ.   ในกรณีของ Aนั้น พ่อของเด็กยินยอมให้พบเจอลูกด้วยดีและอย่างประสม่ำเสมอ. แต่ทว่า กรณีที่อย่ากับสามีแล้ว ทางพ่อของเด็กกีดกันไม่ให้ พบเจอลูก. ในกรณีแบบนี้ต้องทำอย่างไร? คุณสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่ help line ทานูรีคยองกีซูวอนเซ็นเตอร์(031-257-1841). ลองมาหา วิธีไปพร้อมกันเราดูนะคะ.
  • Multi-Lang
  • 태국어
  2019-05-28
비밀번호 :