• 최종편집 2019-10-22(화)

Multi-Lang
Home >  Multi-Lang  >  기타언어

실시간뉴스

실시간 기타언어 기사

 • សំនួរ) ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាចាប់ព&
  សំនួរ)​ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថា​ចាប់ពីខែមិនាឆ្នាំ2018​​​​ពេលដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិ ការប្រលងសរសេរ ត្រូវ ប្តូរមក​ការប្រឡងសរុបនៃកម្មវិធីសិក្សាសង្គម។ ​​ដូច្មេះ សំរាប់ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍(F6)ដែលកំពុងរស់ នៅជាមួយប្តី ធម្មតាក៏ត្រូវប្រឡងសរុបនៃកម្មវិធីសិក្សាសង្គមឬ?   ចំលើយ) អត់ទេ។គឺមិនត្រូវអោយប្រលងដូចពេលបច្ចុប្បន្ន។ពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍(F6)ដែល កំពុងរស់នៅជាមួយប្តី ពេលដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិគ្មានការប្រលងសរសេរ​ដូច្នេះមិនបាច់ប្រលងសរុបនៃកម្មវិធី សិក្សាសង្គមដែរ។ ប៉ុន្តែ​​ ករណីលែងលះប្តី ឬ ប្តីស្លាប់ ក្រោយខែមិនាឆ្នាំ2018 ការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិមានការប្រលងសរសេរ​​​ដូចនេះ​ត្រូវប្រឡងសរុបនៃកម្មវិធីសិក្សាសង្គមដែរ។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលមានខិលិត្របញ្ជាក់សិក្សា កម្មវិធីសិក្សាសង្គមមិនចាំបាច់ប្រលងសរុបនៃកម្មវិធីសិក្សាសង្គម ទេ។ មាត្រថ្មីនេះត្រូវអនុវត្ថទូទៅចាប់ពីខែមិនាឆ្នាំ2018​​​​,មុនពេលនេះការប្រលងចូលសញ្ជាតិប្រព្រឹតធម្មតា។ ការប្រលងសរុបនៃកម្មវិធីសិក្សាសង្គមគឺ ធ្វើដូចធម្មតា ក្រោយពេលដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិ រយះពេលក្នុង1ឆ្នាំ ត្រូវប្រលង ហើយផ្តល់លិទ្ធិផលទៅក្រសួងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍។ វិញ្ញាសាប្រលងមាន 45សំនួរ រយះពេល 70នាទី។ រួមមានវិញ្ញាសា សរសេរ,អាន​ និង និយាយ ឪកាស ប្រលង មាន3ដង។​ ពិន្ទុកពេញគឺ100 បើបាន60ពិន្ទុកទ្បើងគឺជាប់។ ការប្រលងនេះ​​ ត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពី ថ្ងៃទី1 ខែមិនា ឆ្នាំ2018។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់ទៅក្រសួងការរិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ទូទៅ1345ឬ ជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទ ខ្យុងគីស៊ូវ៉ុន(ទូរស័ព្ទលេខ : 031-257-1841)
  • Multi-Lang
  • 기타언어
  2019-08-19
 • Социалдык интеграция программасы (KIIP) кандай программа?
  Социалдык интеграция программасы (KIIP) , англисче Korea Immigration and Integration Program деген сөзүнөн кыскартылып алынган . Бул программа Министерство Юститция тарабынан Кореянын территория- сындагы мигрантарга керектүү корей тилин үйрөтүү, коомго аралашуу жана укуктук билим алуу ж.б окутуу иштерин жүргүзөт, бул программа боюнча атайын билим берүү мекемелеринде билим ала алат.   KIIP программасы кандай баскычтардан турат? Корей тили менен корей элинин маданиятын 0-4 баскычка чейин 415саат жана 50 саат коомго аралашуу боюнча билим алып, акыркы сынооддон өткөндөн кийин сертификат ала алат.   KIIP программасын бүтүргөндөргө кандай жакшы өзгөчөлүктөр бар? ▶Жарандыка тапшырууда жазма жана маек сынагынан бошотулат . ▶Жарандыка тапшыруу сынагын күтүү мөөнөтү кыскартылат .▶ F-5 ге тапшырганда корей тил билим деңгээлин аныктай турган документти тапшыруудан бошотулат ж.б ушул сыяктуу жеңилдиктер каралат.   KIIP программмасына кантип катталса болот? Интернет аркылуу коомдук тармактык маалымат (www.socinet.go.kr) баракчасына кирип катталса болот. Интернеттен катталгандан кийин атайын белгиленген күнү алдын ала билим деңгээлин аныктоо сынагын тапшырат. Сынактын жыйынтыгына жараша кайсы баскычтан баштап корей тили боюнча билим ала тургандыгы аныкталат . Мисалга , сыноо жыйынтыгында 20 упайдан аз упай алса башталгыч 1баскычтан баштап 100саат корей тилин үйрөнүш керек. 21 - 40 упайга чейин упай алса башталгыч 2баскычтан баштап корей тилин үйрөнүп баштайт.    
  • Multi-Lang
  • 기타언어
  2019-08-06
 • Q) តើប្តីឬប្រពន្ធជនជាតិបរទេសអាចប្តូរត្រ
  Q) តើប្តីឬប្រពន្ធជនជាតិបរទេសអាចប្តូរត្រកូលជាត្រកូលកូរ៉េបានទេ? ខ្ញុំឆ្នំានេះក្លាយជាម្តាយគេហើយ,ប្តីខ្ញុំ​ជាជនជាតិបរទេស។ដោយត្រកូលប៉ាមិនដូចភាសាកូរ៉េបើដាក់ឈ្មោះ​ កូនតាម​ត្រកូលប្តីដូចកូរ៉េ​ទូទៅ​​បារម្តខ្លាចមានការរើសអើង។​ ប្តីខ្ញុំមានវិសាស្នាក់នៅតែមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិតកូរ៉េទេតើអាចប្តូរត្រកូលកូរ៉េបានទេ?   A)​អ្នកអាចចុះឈ្មោះកំណើតអោយកូនតាមត្រកូលប៉ាជនជាតិបរទេសឬតាមត្រកូលម្តាយជនជាតិកូរ៉េបាន។​​ប៉ុន្តែបើអ្នកចុះឈ្មោះតាមត្រកូលប៉ាជនជាតិបរទេសគឺយកតាមឈ្មោះប៉ាដែលមានសំលេងភាសាបរទេសតែសរសេរជាភាសាកូរ៉េដូចកាលចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទោះចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ដោយទាន់តែចូលសញ្ជាតិកូរ៉េទើបអាចសុំដាក់ប្តូរឈ្មោះត្រកូលបាន។
  • Multi-Lang
  • 기타언어
  2019-07-05
 • ពេលប្រលងចូលសញ្ជាតិសួរសំនួរយ៉ាងម្តេចដ
    សំនួរដែលសួរមានខ្លីៗដូចជា▶ច្រៀងចំរៀងជាតិ1ឃ្លាក្នុងចំនោម4ឃ្លា, ▶ការយល់ពីភាសាកូរ៉េនិងសម្ថភាព និយាយ▶ការយល់ពីកាតព្វកិច្ចប្រជាជនទាំង 4ប្រភេទ, ▶មនសិកាសហគមន៍,▶អត្ថន័យបុណ្យទិវាជាតិ, ▶អត្ថន័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ផ្សេងៗ។ក្នុងភាពពិតសំនួរដែលសួរគឺមានសួរស្រួលនិងមានសំនួរជាច្រើនខុសប្លែកគ្នា ដែរ។​​មជ្ឈមណ្ឌលថានូរី1577-1366 ខ្យុងគីស៊ូវ៉ន់បានដក់ស្រង់បកនិងប្រែជា6ភាសាសំណួរខ្លះដែលមានសួរនៅពេល សំភាសន៍ផ្ទាល់មាត់នៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍។ ចំពោះតម្រូវការបន្ថែមសូមទាក់ទង់មកមជ្ឈមណ្ឌលថានូរី1577-1366មជ្ឈមណ្ឌលខ្យុងគីស៊ូវ៉ន់(☏031 257 1841) ※បើមានលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាដែលបញ្ជាក់ពីកម្មវិធីសមាហរ័ណកម្មការ (KIIP)គ្មានការសំភាសន៍ប្រលងផ្ទាល់មាត់ទេ   ▶កាតព្វកិច្ចប្រជាជនទាំង​ 4ប្រភេទមានអ្វីខ្លះ? កាតព្វកិច្ចការពារជាតិ : ក្នុងនាមជាប្រជាជនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារជាតិ                                                                                         កាតព្វកិច្ចអប់រំ : ចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវទទួលកាតព្វកិច្ចអប់រំចំពោះរយៈពេលដែលច្បាប់បានចែង កាតព្វកិច្ចធ្វើការងារ: ចំពោះការរីកចំរើននិងសុភមង្គល់​ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើការងារ កាតព្វកិច្ចពន្ធ : ចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែបង់ពន្ធដាជួនប្រទេស   ▶ការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយរបៀបណា?​ដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ▶ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា​ករណីដែលកូរ៉េខាងត្បូងមានការឈ្លានពីប្រទេសដ៏ទៃ?​ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមក្នុងការវាយ ប្រឆាំង។ ▶សៀង(សណ្តែកសៀងកូរ៉េ)ធ្វើពីអ្វី? សណ្តែក ▶នៅពេលកូនកើតហើយត្រូវចុះបញ្ជីកំណើតនៅកន្លែងណា? មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍(សាលាឃ្មុំ) ▶បុណ្យទិវាជាតិទាំង4មានអ្វីខ្លះ? ថ្ងៃឯករាជ្យជាតិ, ថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ, ថ្ងៃរំដោះជាតិ, ថ្ងៃមូលនិធិជាតិ ▶ទិវារំដោះជាតិជាថ្ងៃអ្វី? រំដោះជាតិពីប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃទី15ខែសីហា ▶ត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃទិវាបុណ្យជាតិ? ចងទង់ជាតិ  
  • Multi-Lang
  • 기타언어
  2019-05-28
 • 2019លក្ខ័ខណ្ឌ័ដែលគួរយល់ដឹងការផ្លាស់ប្តូរ
  1.លក្ខ័ខណ្ឌ័សេដ្ឋកិច្ច(ខាងក្រោមត្រូវមានមួយ) .ស្រ្តីរៀបការចំណាក់ស្រុកសាមីខ្លួន​​ឬ​រួមជាមួយសមាជិកគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលលើសប្រាក់ចំណូល ស្តងដា(ឧទាហរណ៍:​ឆ្នាំ2017ប្រាក់ចំណូលស្តងដា33,620,000វ៉ុន) .ទ្រព្យសម្បត្តិលើសពាក់កណ្តាលនៃប្រាក់ចំណូល(ឧទាហរណ៍:​ឆ្នាំ2017កំរិតមធ្យម233,700,000វ៉ុន) .ចំពោះករណីមានចិញ្ចឹមកូនក្រោមអាយុ18ឆ្នាំ,រស់នៅជាមួយម្តាយឪពុកក្មេកលើសពី1ឆ្នាំ,មានផ្ទៃពោះ​,ផ្សេងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច=80%នៃប្រាក់ចំណូលស្តងដា(ឧទាហរណ៍:ឆ្នាំ2017កំរិតទូទៅ26,890,000វ៉ុន) 2. ភាសាកូរ៉េ គោលការណ៍: លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាកម្មវិធីសង្គមឬ60ពិន្ទុទ្បើងនៃការប្រឡងសរុបកម្មវិធីសិក្សាសង្គម ករណីលើកលែង: ស្ត្រីរៀបការចំណាក់ស្រុកមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំទ្បើង,ស្ត្រីរៀបការចំណាក់ស្រុក,ប្តីឬ កូនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ប្រលងជាប់កំរិតកណ្តាល(កំរិត4)នៃកម្មវីធីសិក្សាសង្គម: លែងលះប្តីជនជាតិកូរ៉េហើយចិញ្ចឹមកូនតែ ម្នាក់ឯង,ចិញ្ចឹមកូនពិការ,ចិញ្ចឹមកូន3នាក់ទ្បើង,ស្នាក់នៅកូរ៉េលើសពី10ឆ្នាំទ្បើង   ☞លំអិតសូមទំនាក់ទំនង់ការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅសំរាប់ជនបរទេស(☏1345)​ឬ ☞មជ្ឈមណ្ឌលថានូរីខ្យុងគីស៊ូវ៉ន់​Danuri Helpline1577-1366 Gyeonggi Suwon (☏031 257 1841)    
  • Multi-Lang
  • 기타언어
  2019-05-28
 • សិទ្ធិជួបលេងកូន និងការបន្តការស្នាក់នៅ
    សំនួរ) Aមកពីប្រទេសវៀតណាម មានកូនស្រីអាយុ 5ឆ្នាំ។   Aមាន វីសារប្រភេទ F-6 នៅទ្បើយ ហើយត្រូវបានលែងលះជាមួយប្តី។   ព្រមព្រៀមលែងលះដោយព្រមអោយប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមកូន។  តើ A អាចបន្តការស្នាក់នៅបានទេ?   ចំលើយ) ចាស អាចបន្តបាន។  អាចបន្តរហូតដល់កូនស្រីអាយុ 18ឆ្នាំ។   តែក្នុងករណី ទៅជួបលេងកូនជាប្រចាំ ទើបអាចបន្តការស្នាក់នៅបាន។   ទៅជួបកូនម្តងៗ ត្រូវថតរូបទុក ដើម្បីយកទៅអោយក្រសួងការរិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ ពេលបន្តការស្នាក់នៅ។   ក្រោយពី A លែងលះហើយ ប្តីអោយជួបកូន(សិទ្ធិមើលកូន) ជាទៀតទាត់។   ប៉ុន្តែ មានអ្នកខ្លះ ក្រោយពីលែងលះហើយ មិនបានទៅជួបកូនក៏មានដែរ។  ក្នុងករណីអញ្ចឹង តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា? សូមទំនាក់ទំនង ធ្វើការព្រឹក្សាជាមួយ បណ្តាញទូរស័ព្ទដានូរីខ្យុងគីស៊ូវ៉ុន(031-257-1841) ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា។  
  • Multi-Lang
  • 기타언어
  2019-05-28
비밀번호 :