• 최종편집 2020-01-22(수)

Information
Home >  Information  >  주거

실시간뉴스
 • Hỗ trợ hình thành tài sản riêng của con em thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp trong xã hội Số tiền tích vào lên tới 40,000won, áp dụng cho các gia đình đa văn hóa
    ‘Sổ tiết kiệm Seed Didim’ là một dự án xây dựng tài sản cho trẻ em thuộc các gia đinh có thu nhập thấp trong xã hội thuộc dự án hỗ trợ thanh thiếu niên của Bộ Y tế và Phúc lợi. Giống như cụm từ ‘Nhân đôi chia sẻ, Nhân đôi hy vọng’, nếu bản thân chính trẻ em hoặc một người khác như bố mẹ, người giám hộ hoặc người từ thiện thay trẻ chuyển một số tiền nhất định vào sổ tài khoản thì lập tức chính phủ cũng sẽ hỗ trợ chuyển thêm vào số tài khoản đó với tỷ lệ 1:1 và cao nhất là 40.000 won/tháng trong cùng một khoản mục tiền hỗ trợ. Điều này giúp trẻ em phát triển và hoàn thiện mình trong tương lai làm hành trang giúp các em có thể thích nghi được ngay với xã hội. Dự án này được bắt đầu từ tháng 4 năm 2007 và tiếp tục cho đến ngày nay, dự án cũng đã hỗ trợ được rất nhiều trẻ em giúp các trẻ có thể độc lập trong xã hội.  Seed Didim Bank là một thương hiệu giúp công chúng dễ dàng hiểu được nôi dung điều hành của chương trình Tài khoản phát triển trẻ em (CDA) đang được triển khai để hỗ trợ sự độc lập trong xã hội của các trẻ thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp. Dự án này có nghĩa chính thức đúng như tên gọi của chính sản phẩn đó chính là 'tiền hạt giống-Seed Money'. Đây chính là bước đệm để hiện thực hóa hy vọng cũng như ước mơ của trẻ em. Các trẻ nằm trong diện được ưu đãi là các trẻ đang sinh hoạt tại các Cơ sở bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi, trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tại các khu nuôi dưỡng tập thể, trẻ thuộc trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên, trẻ sinh hoạt tại các hộ gia đình tập thể theo nhóm(Group Home), trẻ em khuyết tật, trẻ em được bảo vệ tại cơ sở bảo trợ, trẻ em trở về nhà sau khi bị cách ly hay trẻ em thuộc hộ gia đình phải nhận kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cơ bản. Trong số những trẻ em thuộc hộ gia đình phải nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt cơ bản thì các trẻ có độ tuổi từ 12 đến 17 và thu nhập của gia đình phải dưới 40% dạng trung bình trong tháp tổng thu nhập bình quân thì mới có thể đăng kí xin cấp số tiết kiệm mới. Nếu hoàn cảnh của các gia đình đa văn hóa cũng đáp ứng các tiêu chuẩn được đưa ra như trên, các bạn nộp đơn xin đăng kí mở sổ ngân hàng Seed Didim và nộp tại cơ quan chính quyền địa phương để gây quỹ cho con em mình chuẩn bị cho tương lai sau này.   Nếu người nộp đơn đăng kí mở sổ tài khoản mà đáp ứng đủ điều kiện do tài khoản Didim Seed Bank đặt ra, văn phòng thành phố (chính quyền địa phương) sẽ yêu cầu Ngân hàng Shinhan (các chi nhánh) mở tài khoản thông qua ngân hàng Internet và Ngân hàng Shinhan sẽ tạo một tài khoản ngân hàng mới sau đó cấp cho văn phòng thành phố có liên quan. Thời gian hỗ trợ của chính phủ kéo dài đến tận khi trẻ 18 tuổi và tài khoản đã mở để nhận hỗ trợ đó có thể được lưu đến khi trẻ được 24 tuổi. Tài khoản này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ ngay cả khi trẻ em trở về nhà do đã từng bị cách ly với gia đình. Số tiền tích lũy này có thể được sử dụng vào một số công việc cá nhân của riêng trẻ từ sau 18 tuổi như chi phí học tập, chi phí học tập kỹ thuật, chi phí đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và nhà ở,vv Ngoài ra, khi sử dụng sổ tiết kiệm đến hết hạn, các dịch vụ tư vấn chuyên ngành cũng sẽ được cung cấp cho từng mục đích để giúp trẻ có thể nâng cao sự độc lập của bản thân trong sinh hoạt xã hội.
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2019-11-08

실시간 주거 기사

 • Hỗ trợ hình thành tài sản riêng của con em thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp trong xã hội Số tiền tích vào lên tới 40,000won, áp dụng cho các gia đình đa văn hóa
    ‘Sổ tiết kiệm Seed Didim’ là một dự án xây dựng tài sản cho trẻ em thuộc các gia đinh có thu nhập thấp trong xã hội thuộc dự án hỗ trợ thanh thiếu niên của Bộ Y tế và Phúc lợi. Giống như cụm từ ‘Nhân đôi chia sẻ, Nhân đôi hy vọng’, nếu bản thân chính trẻ em hoặc một người khác như bố mẹ, người giám hộ hoặc người từ thiện thay trẻ chuyển một số tiền nhất định vào sổ tài khoản thì lập tức chính phủ cũng sẽ hỗ trợ chuyển thêm vào số tài khoản đó với tỷ lệ 1:1 và cao nhất là 40.000 won/tháng trong cùng một khoản mục tiền hỗ trợ. Điều này giúp trẻ em phát triển và hoàn thiện mình trong tương lai làm hành trang giúp các em có thể thích nghi được ngay với xã hội. Dự án này được bắt đầu từ tháng 4 năm 2007 và tiếp tục cho đến ngày nay, dự án cũng đã hỗ trợ được rất nhiều trẻ em giúp các trẻ có thể độc lập trong xã hội.  Seed Didim Bank là một thương hiệu giúp công chúng dễ dàng hiểu được nôi dung điều hành của chương trình Tài khoản phát triển trẻ em (CDA) đang được triển khai để hỗ trợ sự độc lập trong xã hội của các trẻ thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp. Dự án này có nghĩa chính thức đúng như tên gọi của chính sản phẩn đó chính là 'tiền hạt giống-Seed Money'. Đây chính là bước đệm để hiện thực hóa hy vọng cũng như ước mơ của trẻ em. Các trẻ nằm trong diện được ưu đãi là các trẻ đang sinh hoạt tại các Cơ sở bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi, trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tại các khu nuôi dưỡng tập thể, trẻ thuộc trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên, trẻ sinh hoạt tại các hộ gia đình tập thể theo nhóm(Group Home), trẻ em khuyết tật, trẻ em được bảo vệ tại cơ sở bảo trợ, trẻ em trở về nhà sau khi bị cách ly hay trẻ em thuộc hộ gia đình phải nhận kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cơ bản. Trong số những trẻ em thuộc hộ gia đình phải nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt cơ bản thì các trẻ có độ tuổi từ 12 đến 17 và thu nhập của gia đình phải dưới 40% dạng trung bình trong tháp tổng thu nhập bình quân thì mới có thể đăng kí xin cấp số tiết kiệm mới. Nếu hoàn cảnh của các gia đình đa văn hóa cũng đáp ứng các tiêu chuẩn được đưa ra như trên, các bạn nộp đơn xin đăng kí mở sổ ngân hàng Seed Didim và nộp tại cơ quan chính quyền địa phương để gây quỹ cho con em mình chuẩn bị cho tương lai sau này.   Nếu người nộp đơn đăng kí mở sổ tài khoản mà đáp ứng đủ điều kiện do tài khoản Didim Seed Bank đặt ra, văn phòng thành phố (chính quyền địa phương) sẽ yêu cầu Ngân hàng Shinhan (các chi nhánh) mở tài khoản thông qua ngân hàng Internet và Ngân hàng Shinhan sẽ tạo một tài khoản ngân hàng mới sau đó cấp cho văn phòng thành phố có liên quan. Thời gian hỗ trợ của chính phủ kéo dài đến tận khi trẻ 18 tuổi và tài khoản đã mở để nhận hỗ trợ đó có thể được lưu đến khi trẻ được 24 tuổi. Tài khoản này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ ngay cả khi trẻ em trở về nhà do đã từng bị cách ly với gia đình. Số tiền tích lũy này có thể được sử dụng vào một số công việc cá nhân của riêng trẻ từ sau 18 tuổi như chi phí học tập, chi phí học tập kỹ thuật, chi phí đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và nhà ở,vv Ngoài ra, khi sử dụng sổ tiết kiệm đến hết hạn, các dịch vụ tư vấn chuyên ngành cũng sẽ được cung cấp cho từng mục đích để giúp trẻ có thể nâng cao sự độc lập của bản thân trong sinh hoạt xã hội.
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2019-11-08
 • Tìm kiếm chủ nhân cho 730 căn hộ mang tên hạnh phúc Gyunggi tại 3 quận Gwanggyo, Pangyo và Dongtan
   Tỉnh GyungGi và trung tâm đô thị nhà ở GyungGi-Gwanggyo WonCheon, Công viên hồ nước Dongtan, SongNam Pangyo, 3 khu vực này đã xây dựng tổng cộng 730 căn hộ với mục đích cung cấp nhà ở cho các hộ gia đình. Các gia đình đa văn hóa cũng nên tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan đến kế hoạch cung cấp nhà ở do Tỉnh tiến hành này.    Thời gian để các gia đình có thể đăng kí thuê nhà là từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, các hộ gia đình có thể đăng ký thuê nhà thông qua internet tại trang chủ của trung tâm đô thị nhà ở Guynggi (apply.gico.or.kr).    Công viên hồ nước Dongtan tại thành phố HwaSeong, khu đô thị mới Dongtan2 có tới 6 khu với 995 căn hộ là nơi có quy mô lớn của khu nhà hạnh phúc Gyunggi, lần mở bán này có tới 130 căn với diện tích 44m2 dành cho các cặp vợ chồng mới cưới (thời gian kết hôn dưới 7 năm). Còn lại dự tính sẽ mở bán các căn hộ còn lại vào cuối năm, tiền đặt cọc dành cho việc thuê nhà là 50 triệu won, tiền thuê mỗi tháng sẽ là 208,000won. Theo dự tính, thời gian bắt đầu vào ở tại các căn hộ đó vào khoảng tháng 12 năm sau.    Khu vực được khởi công xây dựng nhà ở có vị trí nằm tại phía nam của khu đô thị mới Dongtan, nơi tiếp giáp giữa đường cao tốc GyungBu và cao tốc trung tâm thành phố(Dongtan JC và ga Dongtan), ngoài ra đây còn là nơi có hệ thống giao thông rất thuận lợi. Hướng tây là công viên hồ nước Dongtan, phía Đông Nam được bao quanh bởi núi, một nơi vành đai xanh và một không gian có thể giúp người ở hòa mình với thiên nhiên chính là một trong số các lợi thế của khu vực này. Kế hoạch cung cấp nhà ở của Tỉnh sẽ bao gồm các căn hộ có diện tích 16m2 dành cho các đối tượng là người kinh doanh 100 căn, 124 căn dành cho thanh niên, các căn hộ có diện tích 26m2 sẽ dành cho tầng lớp thanh niên 46 căn, người cao tuổi 30 căn, vv tổng số căn hộ được cung cấp sẽ là 300 căn, tiền đặt cọc từ 38,760,000won~69,920,000 won, tiền thuê hàng tháng từ 145,000won~262,000 won.    Ở Pangyo, các căn hộ hạnh phúc Gyunggi dự tính tháng 10 năm 2020 sẽ có thể ở, đây cũng là khu vực tiếp giáp với các ga lớn như ga Pangyo (đường Sinbundang), cao tốc Gyungbu PanKyo IC, cao tốc số 2 Gyungin đến Dongpangyo IC chỉ trong vòng bán kính 1km, là nơi rất thuận tiện về giao thông. Tại đây giá nhà cho thuê sẽ rẻ hơn so với các khu vực lân cận, Pangyo Techno Belly sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho những người lao động và tầng lớp thanh niên khi sống tại đây.  Diện tích và số căn hộ hạnh phúc Gyunggi ở Gwanggyo Woncheon được phân bổ đều cho các tầng lớp người lao động, cụ thể như ▲căn hộ có diện tích 16m2: dành cho tầng lớp sinh viên là 40 căn, tầng lớp thanh niên là 20 căn, ▲căn hộ có diện tích 26m2 dành cho tầng lớp thanh niên là 186 căn, dành cho người cao tuổi là 24 căn. Ngoài ra, ▲người đang nhận sự hỗ trợ về nhà ở sẽ được cung cấp 30 căn, tổng cộng số căn hộ do tỉnh cung cấp sẽ là 300 căn hộ. Tiền đặt cọc khi thuê nhà tại đây sẽ là 27,294,000won~47,833,000won, tiền thuê hàng tháng là 118,000won~207,000 won. Thời gian dự tính vào ở là tháng 11 năm 2020. Căn hộ hạnh phúc Gyunggi ở Gwanggyo Woncheon - Gwanggyo ở ngay cạnh trường đại học Ajou và bệnh viện đại học Ajou. Cách đó khoảng 1km là ga trung tâm Gwanggyo và văn phòng hành chính trực thuộc tỉnh Gyunggi, Pangyo Techno Belly là nơi phù hợp với sinh viên và những người trẻ tuổi.    Ưu điểm chính của căn hộ hạnh phúc Gyunggi là cơ sở vật chất phù hợp theo đặc điểm của từng khu vực. Các cơ sở vật chất cơ bản như khu vui khỏe dành cho người cao tuổi, thư viện, vv đều được bố trí. Đây còn là nơi mà chủ yếu là những người làm kinh doanh và người trẻ tới sinh sống cũng như làm việc, tại Seongnam Pankyo và Kwanggyo Woncheon còn được bố trí các phòng làm việc công cộng, nhà ăn công cộng, Gest house đầy đủ. Công viên hồ nước Dongtan là nơi tập trung chủ yếu dành cho các cặp vợ chồng mới cưới. Tại đây cũng được bố trí xây dựng nhà trẻ, các sân vui chơi cho thiếu nhi, vv nhằm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của người ở tại đây.    Để biết thêm chi tiết về các hạng mục liên quan đến việc đăng kí nhà ở, các gia đình có nguyện vọng đăng kí thuê nhà hãy gọi tới số điện thoại 031-216-7840 để được tư vấn thêm hoặc có thể truy cập vào trang chủ của trung tâm đô thị nhà ở Guynggi(apply.gico.or.kr) để tìm hiểu thêm các thông báo quảng cáo .
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2019-10-28
 • 广桥、板桥、东滩3个地区730户经济幸福住宅招揽入住者
  京畿道和京畿道公社计划在广元川、东滩湖水公园、城南板桥等3个地区建设的“京畿幸福住宅730户”招揽入住者。多文化家庭也有必要关注。 募集时间为10月2日至11日,在“京畿道城市公社租赁住宅申请中心(apply.gico.or.kr)”进行网上受理。 华城市东滩湖水公园比赛幸福住宅的东滩2新城市6个洞995号造成的大规模园区,以这次入住者招生공급면적44㎡型婚姻7年以内的“新婚夫妇”130号首先招收的。剩下的一代人将在年底招收,租赁条件是保证金5000万韩元,月租金20.8万韩元。入住时间为明年12月。 东滩新城市目前正在南方建设,位于京釜高速公路和首都圈第二循环高速公路交接处东滩JC和东滩站(SRT)等主要公路和铁路连接的交通中心。西边是东滩湖水公园,东南方向是山的环绕,具有充分的绿地空间和自然环境的优点。 城南板桥比赛幸福住宅使用面积▲16㎡型“创业”的100号、“青年”124号▲26㎡型”青年“46号、30号“高龄”等共招收300号,保证金3 876万韩元~ 6、992万韩元月14万5000元租金—26万二千元。 板桥新城市内将建成城南板桥比赛幸福住宅,计划于2020年10月入住,分别当选板桥站(身份)、京釜高速公路板桥ic、第二京仁高速铜版桥位于ic从1㎞以内,交通便利的有地位。由于租赁费低于周边行情,所以可以减轻板桥艺术谷从事者和附近地区青年的居住费用负担。 广桥来源比赛幸福住宅使用面积▲16㎡型“大学生”40号,20号▲26㎡型“青年”“青年”186号,“高龄”24号▲“居住救济金领取者”30号等共募集300号。押金2729.4万元至4783.3万元,月租金11.8万元至20.7万元。入住时间为2020年11月。 将建在广交新城市的广交寺千京畿幸福住宅临近亚洲大学及亚洲大学医院。1㎞,街上广桥中央车站(身份)和当选京畿道厅申请有买地皮,与广桥techno valley不久适合大学生和青年层。 幸福住宅的主要优点附带设施也各有特色。 基本的附属设施是敬老院和小图书馆,所有园区都将建成,创业人和青年为主要入住阶层的城南板桥和光教川园区将建设共同工作室和共同餐厅、招待所等。 在以新婚夫妇为主要入住阶层的东滩湖畔公园园区,将建设市立儿童之家和“我爱你妈妈咖啡屋”等,在各园区,将能够享受到适当的闲暇生活。 有关招揽入住者的详细事项可以通过咨询电话(031-216-7840)及京畿城市公社租赁住宅申请中心网站(apply.gico.or.kr)上登载的招揽入住者公告中确认。    
  • Multi-Lang
  • 中文
  2019-10-28
 • 다문화가족 주거정보, 경기행복주택 730호 입주자 모집
    경기도와 경기도시공사가 수원 광교원천, 화성 동탄호수공원, 성남 판교 등 3개 지구에 건립 예정인 총 730호의 경기행복주택 입주자를 모집한다. 더 나은 환경으로 주거의 변화를 꿈꾸는 다문화가족들도 눈여겨볼 필요가 있다.<중국어, 베트남어 번역 제공>   모집 기간은 10월 2일부터 11일까지며, ‘경기도시공사 임대주택 청약센터(apply.gico.or.kr)’에서 인터넷 접수로 진행된다.   화성시 동탄호수공원 경기행복주택은 동탄2신도시에 6개동 995호 조성되는 대규모 단지며, 이번 입주자 모집에서는 공급면적 44㎡형으로 혼인 7년 이내의 ‘신혼부부’ 130호를 우선 모집한다. 나머지 세대는 연말에 모집할 예정이며, 임대조건은 보증금 5,000만 원에 월 임대료 20만8,000원이다. 내년 12월 입주 예정이다.   동탄신도시 남측에 조성 중이며, 경부고속도로와 수도권제2순환고속도로가 만나는 동탄JC와 동탄역(SRT) 등 주요 도로와 철도가 접하는 교통의 중심에 있다. 서측으로는 동탄호수공원이, 남동 측은 산으로 둘러싸여 충분한 녹지공간과 자연환경을 누릴 수 있다는 장점이 있다.   성남판교 경기행복주택은 전용면적 ▲16㎡형 ‘창업인’ 100호, ‘청년’ 124호 ▲26㎡형 ‘청년’ 46호, ‘고령자’ 30호 등 총 300호를 모집하며, 보증금 3,876만 원~6,992만 원에 월 임대료 14만5,000원~26만2,000원이다.   판교신도시 내에 조성될 성남판교 경기행복주택은 2020년 10월 입주 예정으로, 각각 판교역(신분당선), 경부고속도로 판교IC, 제2경인고속도로 동판교IC로부터 1㎞ 이내에 위치해 교통에 편리한 입지를 가지고 있다. 주변 시세보다 저렴한 임대료로 판교테크노밸리 종사자와 인근 지역 청년들의 주거비 부담을 덜어줄 것으로 보인다.   광교원천 경기행복주택은 전용면적 ▲16㎡형 ‘대학생’ 40호, ‘청년’ 20호 ▲26㎡형 ‘청년’ 186호, ‘고령자’ 24호 ▲‘주거급여수급자’ 30호 등 총 300호를 모집한다. 보증금 2,729만4,000원~4,783만3,000원에 월 임대료는 11만8,000원~20만7,000원이다. 입주 예정은 2020년 11월이다.   광교신도시에 조성될 광교원천 경기행복주택은 아주대학교 및 아주대학교병원과 인접하고 있다. 1㎞ 거리에 광교중앙역(신분당선)과 경기도청 신청사 부지가 있고, 광교테크노밸리와도 멀지 않아 대학생과 청년층에 적합하다. 행복주택의 주요 장점인 부대시설도 단지별로 특색이 있다.   기본적인 부대시설은 경로당과 작은도서관으로 모든 단지에 조성되며, 창업인과 청년이 주요 입주계층인 성남판교와 광교원천 단지에는 공동작업실과 공동식당, 게스트하우스 등이 조성된다.   신혼부부가 주요 입주계층인 동탄호수공원 단지에는 시립어린이집과 아이러브맘카페 등이 조성돼 각 단지별로 맞춤형 여가생활을 누릴 수 있게 된다.   입주자 모집 관련 자세한 사항은 상담전화(031-216-7840) 및 경기도시공사 임대주택 청약센터 홈페이지(apply.gico.or.kr)에 게시된 입주자 모집공고에서 확인할 수 있다.   이지은 기자
  • Information
  • 주거
  2019-10-02
 • 다문화가족도 ‘경기행복주택’의 특별함 세 가지 누리세요
  ‘경   기행복주택’은 청년층의 주거와 결혼, 저출산 극복을 돕기 위해 국토교통부의 행복주택을 기반으로 추진 중인 임대주택이다. 도는 2022년까지 경기행복주택 1만409호를 공급할 계획이다.   행복주택은 기본적으로는 정부의 재정과 기금을 지원받아 주변 임대 시세의 60~80%로 저렴하게 거주할 수 있다. 경기행복주택은 이에 더해 ▲임대보증금 이자 지원 ▲신혼가구 육아 공간 확대 ▲공동체 활성화 지원 등 3대 시책을 도비로 추가 지원한다. 다문화가족도 혼인 7년 이내라면 경기행복주택에 지원할 수 있다. 이명섭 경기도 행복주택사업팀장은 “경기행복주택은 우리 사회의 버팀목인 청년들을 지원하기 위한 것으로, 청년들이 입주하면 지역사회에 활력을 불어넣게 될 것으로 기대한다”며 많은 관심을 당부했다. ■ 입주자 모두에 임대보증금 이자 40% 지원올해 경기행복주택은 입주자 주거비 부담 완화를 위한 임대보증금 지원 대상을 도가 공급하는 경기행복주택 327가구(추정치)와 한국토지주택공사(LH)가 공급하는 행복주택 입주자 4,673가구(추정치) 등 총 5,000가구에 지원한다. 지난해에는 3억3,000만 원의 예산을 투입해 1,420가구의 임대보증금 이자를 지원했는데, 올해는 3,580가구가 늘어난 것이다. 임대보증금 이자지원은 행복주택 입주자 가운데 전세자금 대출을 받은 사람이 대상이다. 입주 시 누구나 이자의 40%를 지원받으며, 입주 후 1자녀 출산 시 60%, 2자녀 이상은 이자의 100%를 지원받게 돼 주거비 부담이 거의 없다. 예를 들어 보증금 8,000만 원을 전세자금 대출로 받은 세입자의 경우 연간 이자 168만 원 가운데 40%에 해당하는 67만 원을 기본으로 지원받게 된다. 입주 후 1자녀를 출산하면 60%에 해당하는 100만 원, 2자녀 이상 출산 시는 연간 이자 전액 168만 원을 경기도가 지원한다. 경기도는 2017년 6월부터 올해 3월까지 2,084가구에 이자 5억7,000만 원을 지원했다. 2022년까지 총 3만4,000가구에 241억 원 규모의 이자를 지원할 계획이다. ■ 넉넉한 육아 공간과 공동체 활성화 지원까지경기행복주택은 국토부의 행복주택에 비해 육아 공간도 더 넓어졌다. 투룸형 전용면적과 공급비율을 확대해 아이를 낳고 키우는데 부담이 없도록 넉넉한 육아 공간을 제공한다. 또 전용면적 36㎡인 현행 행복주택보다 22% 넓은 44㎡ 크기의 육아형 투룸을 포함해 36·44㎡ 규모를 공급하는 한편, 이웃과 함께 아이를 키우는 공동육아나눔터와 휘트니스센터, 공공텃밭, 실내놀이터 등 입주민의 공동체 활성화를 돕기 위한 공간도 마련됐다. 이명섭 팀장은 “경기행복주택은 다양한 공동체 프로그램이 진행되는데, 사회적기업이 유휴공간을 활용해 운영하기 때문에 입주민들은 최소의 비용으로 이용할 수 있다”고 말했다.또한 “어린이놀이터는 신혼부부들에게, 독서실은 대학생들에게 인기가 많다”며 “공동키친도 시간별로 장소를 빌려 파티를 열거나, 이웃주민과 함께 요리할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다”고 덧붙였다. ■ “청년 주거문제 풀어가는 마중물 역할 기대” 경기행복주택은 지난 2016년 5월 추진계획을 발표한 이후 2018년 말까지 사업후보지 17개 시·군 29개 지구 1만409호를 확보했다. 또한 올해 6월 말 기준으로 26개 지구 7,919호의 사업을 승인받았으며, 18개 지구 5,929호가 착공했다. 현재까지는 화성진안1·2(31호), 안양관양(56호), 수원광교(204호), 양평공흥(40호), 수원영통(100호), 가평청사복합(42호), 성남하대원(14호) 등 8개 지구 487호가 입주를 완료했다. 이명섭 팀장은 “특히 최근 입주를 마친 성남하대원 지구의 경우 113 대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 판교에 많은 회사들이 있어서 많은 사람들이 지원한 것 같다”며 “이처럼 경기행복주택은 직주근접은 물론 저렴한 임대료로 인기가 많다”고 설명했다. 이 팀장은 또 “경기행복주택은 대학생은 6년, 신혼부부는 10년을 살 수 있다. 만일 대학생이 결혼을 해서 신혼부부가 된다면 거주기간도 늘어난다”면서 “경기행복주택이 저출산 등 청년 주거문제를 풀어가는 마중물 역할을 하길 바란다. 많은 청년들이 경기행복주택에서 승승장구하길 기대한다”고 응원했다. 경기행복주택에 관한 자세한 사항은 경기도 행복주택과(031-8008-3239), 경기도시공사(1588-0466), LH공사(1600-1004)로 문의하면 된다. 이지은 기자
  • GG(경기도)
  • 경기도청
  2019-08-06
 • ‘전세임대주택 265가구 모집’
  성남시(시장 은수미)는 오는 3월 14일부터 20일까지 ‘기존주택 전세임대’ 265가구 입주자를 모집한다. 기존주택 전세임대는 입주자로 선정된 저소득층이 원하는 집을 물색하면, 경기도시공사나 한국토지주택공사(LH)가 해당 주택 소유자와 전세 계약을 한 뒤 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 제도다. 이번 사업 물량 중 240가구는 경기도시공사가, 25가구는 LH가 각각 재임대해 공급한다. 전세임대주택을 계약하면 가구당 최대 9000만원 한도에서 전·월세 보증금의 95%(8550만원)를 저금리(연 1~2%) 지원한다. 입주자는 나머지 5%(450만원)만 부담하면 된다. 입주 선정자가 물색·신청할 수 있는 주택은 국민주택 규모인 85㎡ 이하(1인 가구는 60㎡)의 단독, 다가구, 연립, 아파트, 주거용 오피스텔이다. 임대 기간은 2년이다. 2년 단위로 모두 9차례 재계약할 수 있어 최장 20년까지 살 수 있다. 신청 자격은 입주자 모집 공고일(경기도공 2.27, LH 2.28) 현재 성남지역에 거주하는 무주택가구 구성원이다. 선정 1순위는 생계·의료급여 기초생활보장 수급자, 보호 대상 한부모가족, 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하 장애인 등이다. 2순위는 가구당 월평균 소득 50% 이하인 사람과 100% 이하 장애인이다. 다문화가족도 이 기준에 해당하면 당연히 전세임대주택을 신청할 수 있다. 거주지 동 행정복지센터에서 신청을 받는다.한편 성남시는 오는 3월 22일까지 ‘올해 2단계 공공근로사업’ 참여 희망자 436명을 모집한다. 이번 공공근로는 18억2900만원의 예산이 투입돼 오는 5월 2일부터 8월 19일까지 진행된다. 참여자는 무료 경로식당 도우미, 환경정비, 서비스 지원 등 73개 사업 분야에서 일하게 된다. 만 18세~64세는 하루 5시간(주 25시간) 일하고, 일당 4만1750원을 받는다. 만 65세 이상은 하루 3시간(주 15시간) 근무에 일당 2만5050원 지급 조건이다. 공공근로사업 참여자 모두에게 하루 부대 경비 5000원을 지급하며, 4대 보험이 의무 가입된다. 참여 자격은 신청일 현재 실직 또는 정기소득이 없는 만 18세 이상의 성남시민이면서 재산이 2억원 이하인 사람이다.신분증, 건강보험증 사본 또는 건강보험 자격확인서를 지참하고 주소지 동 행정복지센터로 신청하면 된다. 선발자는 오는 4월 24일 개별 통지하며, 성남시 홈페이지에도 게시한다.송하성 기자
  • Local-East
  • 성남
  2019-05-25
비밀번호 :