• 최종편집 2021-12-03(금)

Tiếng Việt
Home >  Tiếng Việt  >  sinh viên nước ngoài

실시간뉴스
 • Thông tin mới nhất trong việc gia hạn thời gian lưu trú dành cho người nước ngoài
  Thông tin mới nhất từ Bộ Tư pháp, nhằm giảm thiểu việc nộp phạt do có những thay đổi về hộ chiếu cá nhân nhưng chủ sở hữu của hộ chiếu không khai báo cho Cục quản lý xuất nhập cảnh nơi đang lưu trú cũng như nhằm mục đích quản lý các thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh một cách chính xác hơn nữa, bắt đầu từ 1/7/2021 Bộ Tư pháp sẽ tiến hành chính sách chỉ gia hạn thời gian lưu trú dành cho người nước ngoài khớp với thời gian hết hạn của hộ chiếu cá nhân. <Nguồn: Bộ Tư pháp> Theo như những quy định hiện hành, thời gian mà Cục quản lý xuất nhập cảnh gia hạn lưu trú dành cho người nước ngoài không liên quan đến thời gian hết hạn của hộ chiếu cá nhân. Ví dụ, thời gian có giá trị của hộ chiếu cá nhân đến hết 30/07/2021 nhưng thời gian hết hạn visa(thời gian lưu trú) của một cá nhân người nước ngoài lại đến hết 30/12/2021. Hệ thống không áp dụng giữa thời gian có giá trị của hộ chiếu cá nhân và thời gian lưu trú tại Hàn quốc hiện tại đã gây ra một số khó khăn như ◆ Mặc dù thời gian có hiệu lực của hộ chiếu cá nhân đã hết nhưng cá nhân người nước ngoài không khai báo để cấp lại hộ chiếu có hiệu lực mới, ◆ Cá nhân người nước ngoài không khai báo lại cho Cục quản lý xuất nhập cảnh được biết những thông tin có sửa đổi trên hộ chiếu cá nhân, ◆ Nhân viên Cục quản lý xuất nhập cảnh rất khó trong việc quản lý quá trình xuất nhập cảnh của người nước ngoài vì lý do thông tin trên hộ chiếu cá nhân cũ không khớp. <Nguồn: Bộ Tư pháp> Nhằm khắc phục những tình trạng khó khăn trong việc quản lý xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại Hàn quốc nói trên, bắt đầu từ 01/07/2021 tới đây Bộ sẽ chính thức áp dụng quy định mới trong việc gia hạn thời gian lưu trú(Visa) dành cho người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn quốc. Thời gian lưu trú sẽ chỉ được gia hạn một cách tối đa trong khoảng thời gian mà hộ chiếu cá nhân của người nước ngoài còn giá trị hiệu lực.  <Nguồn: Bộ Tư pháp> Khi áp dụng quy định mới này, những hiệu quả mà Bộ có thể dự tính được đó chính là ◆ Giảm bớt được vấn đề nộp phạt của người nước ngoài do vi phạm những nội quy về việc không khai báo khi thông tin hộ chiếu cá nhân có sự thay đổi và ◆ Nhân viên Cục quản lý xuất nhập cảnh có thể quản lý những thông tin về xuất nhập cảnh của người nước ngoài một cách hệ thống hơn do thông tin hộ chiếu hiện tại trùng khớp. Tuy nhiên, có một số loại visa lưu trú không cần phải áp dụng quy định mới này đó chính là visa dành cho người có quyền lưu trú vĩnh viễn(F-5), visa dành cho đối tượng được chứng nhận là nạn dân(F-2-4) và một số những trường hợp được lưu trú theo tư cách ưu tiên(G-1-6). Mọi thông tin chi tiết liên quan đến quy định mới này của Bộ tư pháp, các bạn có thể liên lạc đến tổng đài hỗ trợ tổng hợp dành cho người nước ngoài ☎ 1345 để được tư vấn thêm nhé!
  • 한국어
  • 행사
  • Tiếng Việt
  2021-04-06

실시간 sinh viên nước ngoài 기사

 • Thông tin mới nhất trong việc gia hạn thời gian lưu trú dành cho người nước ngoài
  Thông tin mới nhất từ Bộ Tư pháp, nhằm giảm thiểu việc nộp phạt do có những thay đổi về hộ chiếu cá nhân nhưng chủ sở hữu của hộ chiếu không khai báo cho Cục quản lý xuất nhập cảnh nơi đang lưu trú cũng như nhằm mục đích quản lý các thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh một cách chính xác hơn nữa, bắt đầu từ 1/7/2021 Bộ Tư pháp sẽ tiến hành chính sách chỉ gia hạn thời gian lưu trú dành cho người nước ngoài khớp với thời gian hết hạn của hộ chiếu cá nhân. <Nguồn: Bộ Tư pháp> Theo như những quy định hiện hành, thời gian mà Cục quản lý xuất nhập cảnh gia hạn lưu trú dành cho người nước ngoài không liên quan đến thời gian hết hạn của hộ chiếu cá nhân. Ví dụ, thời gian có giá trị của hộ chiếu cá nhân đến hết 30/07/2021 nhưng thời gian hết hạn visa(thời gian lưu trú) của một cá nhân người nước ngoài lại đến hết 30/12/2021. Hệ thống không áp dụng giữa thời gian có giá trị của hộ chiếu cá nhân và thời gian lưu trú tại Hàn quốc hiện tại đã gây ra một số khó khăn như ◆ Mặc dù thời gian có hiệu lực của hộ chiếu cá nhân đã hết nhưng cá nhân người nước ngoài không khai báo để cấp lại hộ chiếu có hiệu lực mới, ◆ Cá nhân người nước ngoài không khai báo lại cho Cục quản lý xuất nhập cảnh được biết những thông tin có sửa đổi trên hộ chiếu cá nhân, ◆ Nhân viên Cục quản lý xuất nhập cảnh rất khó trong việc quản lý quá trình xuất nhập cảnh của người nước ngoài vì lý do thông tin trên hộ chiếu cá nhân cũ không khớp. <Nguồn: Bộ Tư pháp> Nhằm khắc phục những tình trạng khó khăn trong việc quản lý xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại Hàn quốc nói trên, bắt đầu từ 01/07/2021 tới đây Bộ sẽ chính thức áp dụng quy định mới trong việc gia hạn thời gian lưu trú(Visa) dành cho người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn quốc. Thời gian lưu trú sẽ chỉ được gia hạn một cách tối đa trong khoảng thời gian mà hộ chiếu cá nhân của người nước ngoài còn giá trị hiệu lực.  <Nguồn: Bộ Tư pháp> Khi áp dụng quy định mới này, những hiệu quả mà Bộ có thể dự tính được đó chính là ◆ Giảm bớt được vấn đề nộp phạt của người nước ngoài do vi phạm những nội quy về việc không khai báo khi thông tin hộ chiếu cá nhân có sự thay đổi và ◆ Nhân viên Cục quản lý xuất nhập cảnh có thể quản lý những thông tin về xuất nhập cảnh của người nước ngoài một cách hệ thống hơn do thông tin hộ chiếu hiện tại trùng khớp. Tuy nhiên, có một số loại visa lưu trú không cần phải áp dụng quy định mới này đó chính là visa dành cho người có quyền lưu trú vĩnh viễn(F-5), visa dành cho đối tượng được chứng nhận là nạn dân(F-2-4) và một số những trường hợp được lưu trú theo tư cách ưu tiên(G-1-6). Mọi thông tin chi tiết liên quan đến quy định mới này của Bộ tư pháp, các bạn có thể liên lạc đến tổng đài hỗ trợ tổng hợp dành cho người nước ngoài ☎ 1345 để được tư vấn thêm nhé!
  • 한국어
  • 행사
  • Tiếng Việt
  2021-04-06
비밀번호 :