• 최종편집 2021-12-07(화)

한국어
Home >  한국어

실시간뉴스
 • Phí bảo hiểm y tế của người nước ngoài đang 'cứu' bảo hiểm ý tế Hàn Quốc.
    Được biết rằng, bảo hiểm y tế của Hàn Quốc, vốn đang bị thâm hụt kinh niên đã được hỗ trợ nhờ phí bảo hiểm mà người nước ngoài đóng. Năm ngoái, bảo hiểm y tế Hàn Quốc đã lỗ khoảng 900 tỷ, nhưng số lãi từ phí bảo hiểm mà người nước ngoài đóng là 600 tỷ won, bù đắp cho mức thâm hụt nói chung.  Đại biểu Quốc hội Koh Young-in(Đảng Dân chủ, Ansan Danwon-gap) đã công bố trong diễn đàn học tập suốt đời năm 2021 do Trung tâm học tập suốt đời thành phố Ansan tổ chức vào ngày 30/11 với chủ đề 'Thành phố giao lưu văn hóa, Ansan! Ôm cả thế giới'.  Đại biểu Koh đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề Chính sách học tập suốt đời đa văn hóa cùng với bày tỏ "Gần đây, một số người cho rằng người nước ngoài gian lận trong bảo hiểm y tế, nhưng điều này không đúng. Đây là định kiến và nhận thức sai lầm lớn nên chúng tôi muốn đính chính lại sự thật. Năm ngoái, thâm hụt bảo hiểm y tế của Hàn Quốc lên tới 900 tỷ won, nhưng thặng dư bảo hiểm y tế do người nước ngoài chi trả là 600 tỷ won. Nhờ đó mà tổng thâm hụt giảm xuống còn 300 tỷ won."  Theo ‘Tình hình đóng và gia nhập bảo hiểm y tế của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc’ do đại biểu Koh Young-in đưa ra, bảo hiểm y tế của người nước ngoài thặng dư từ trước năm 2017.  Thặng dư bảo hiểm y tế nước ngoài tăng từ 247,8 tỷ won năm 2017 là 225,1 tỷ won năm 2018, 365,1 tỷ won năm 2019 và 571,5 tỷ won năm 2020.  Trong cùng thời kỳ, số lượng người nước ngoài tham gia bảo hiểm tăng gấp 1,5 lần so với năm 2017 lên 1,22 triệu. Mặt khác, thâm hụt bảo hiểm y tế của Hàn Quốc lên đến 924,6 tỷ won vào năm 2020, nhờ thặng dư trong bảo hiểm y tế 571,5 tỷ won từ người nước ngoài nên mức thiệt hại giảm xuống còn 353,1 tỷ won. Phí bảo hiểm y tế mà người nước ngoài đóng đang duy trì bảo hiểm y tế Hàn Quốc  Điều làm cho chính phủ có thặng dư lớn trong bảo hiểm y tế nước ngoài là từ tháng 7 năm 2017, chính phủ yêu cầu tât cả người nước ngoài lưu trú từ 6 tháng trở lên bắt buộc phải gia nhập bảo hiểm y tế, do không thể xác định được chính xác tài sản của người nước ngoài nên yêu cầu đóng phí bảo hiểm đồng nhất đối với tất cả người nước ngoài là 130.000won/người(phí bảo hiểm y tế 118.000won + 13.000won phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn).  Không công bằng đối với người nước ngoài tự gia nhập bảo hiểm(người gia nhập theo khu vực), chỉ vợ(chồng). con cái thành niên mới có có thể đăng ký làm người phụ thuộc. Các thành viên con lại phải tự tham gia bảo hiểm y tế.  Nếu là gia đình nước ngoài có các thành viên bố, bà và con gái học đại học thì gia đình đó phải đóng số tiền bảo hiểm hàng tháng là 130.000won/người tổng phải đóng là 390.000won. Đại biểu Koh nêu rõ nhận định: "Người nước ngoài nhận điều trị ít hơn so với phí bảo hiểm mà họ đóng. Chúng ta cần giảm định kiến và cần có một cái nhìn đúng đắn về người nước ngoài." Tiếp theo là phần liên quan đến học tập suốt đời của gia đình đa văn hóa, Đại biể Koh nói tiếp: "Tỉ lệ thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa bỏ học là 1,17%, cao hơn 0,87% so với tổng thể. Để đảm bảo bình đẳng trong giáo dục cần mở rộng tính đa dạng và bình đẳng xã hội bằng cách mở rộng mạng lưới hỗ trợ giáo dục suốt đời. Phóng viên Song Hasung  
  • Tiếng Việt
  • phúc lợi
  2021-12-07
 • 외국인주민이 내는 건강보험료로 한국 건강보험 지탱한다
    만성적인 적자를 면치 못하는 한국 건강보험을 외국인이 내는 건강보험으로 지탱하고 있는 것으로 나타났다.<사진=파파야스토리> 고영인 국회의원(민주당, 안산 단원갑)은 지난 11월 30일 안산 평생학습관이 주최한 2021년 평생학습포럼 ‘상호문화도시 안산! 세계를 품다’에서 이같이 밝혔다. 고영인 의원이 공개한 ‘국내 거주 외국인 건강보험 가입 및 부과 현황’에 따르면 외국인 건강보험은 2017년 이전부터 계속 흑자를 냈다. 같은 기간 외국인 가입자 수는 122만명으로 2017년 대비 1.5배 증가했다. 이처럼 정부가 외국인 건강보험에서 대규모 흑자를 내는 것은 2019년 7월부터 체류 6개월이 지나면 모든 외국인을 의무적으로 건강보험에 가입시키고 또 외국인의 재산파악이 어렵다는 이유로 일률적으로 1인당 약 13만원(건강보험료 11만8000원+장기요양보험료 1만3000원)의 높은 건강보험료를 부과하기 때문이다. 만약 외국인 아빠와 할머니 그리고 이제 대학생이 된 딸이 함께 거주한다면 이 외국인가정은 1인당 13만원씩 모두 39만원의 엄청난 건강보험료를 내야 한다.  또한 고 의원은 다문화가족 평생학습과 관련해 “다문화 배경 청소년의 학업중단율은 1.17%로 전체 청소년 0.87%에 비해 높은 편”이라며 “교육의 평등을 위해 평생교육 지원망을 확충해 사회적 다양성과 형평성을 확대해야 한다”고 말했다.
  • 한국어
  • Hot Issue
  • 헤드라인
  2021-12-07
 • 모든 내외국인 입국자 12월 3일부터 10일간 자가격리 의무화
      전세계에 오미크론 바이러스가 퍼지고 한국에서도 확진자가 나오자 정부가 12월 3일부터 모든 입국자를 대상으로 10일 동안 자가격리를 의무화했다.<사진은 인천공항에서 발열체크를 하는 외국인. 인천공항공사 동영상 캡쳐> 자가격리는 자신의 집에서 스스로 격리생활을 하는 것을 말한다. 이 경우 방역기관의 통제 하에 있어야 하고 스마트폰에 앱을 설치한 후 하루 2번 건강상태를 보건소에 보고해야 한다. 자기 숙소가 없는 단기체류 외국인은 정부가 마련한 임시생활시설에서 10일 격리를 해야 한다. 정부는 오미크론 변이의 추가 유입을 막기 위해 앞으로 2주간 한국인을 포함한 모든 해외 입국자를 열흘간 격리하기로 했다. 12월 3일부터 16일까지 적용되는 이 기준에 따라 내국인과 장기체류 외국인은 자가격리를 하는 동안 입국전, 입국 1일 차, 격리 해제 전 등 총 3차례 유전자증폭(PCR) 검사를 받아야 한다. 그동안 한국에 입국하고자 하는 외국인이 한국 영사관 등에서 격리면제서를 받아오면 격리를 피할 수 있었는데 이것도 앞으로는 어려워진다. 격리면제서 발급 기준을 엄격하게 적용해 임원급 기업인이 중요한 계약을 하거나, 고위 공무원이 공무를 보는 경우 혹은 일반인이 장례식에 참석하는 경우가 아니면 격리면제서를 발급하지 않기로 했다. 이렇게 격리면제서를 받아도 국내 체류 기간은 7일 이내로 제한된다. 백신 접종자도 예외 없이 10일간 자가격리에 들어가야 한다. 한편 전세계에서 다시 해외입국을 통제하거나 격리를 의무화하고 있다. 오미크론 변이로 인해 세계가 다시 한번 움츠러들고 있다. 송하성 기자
  • 한국어
  • Hot Issue
  • 헤드라인
  2021-12-06
 • 외국인근로자만 분리 구별한 코로나 진단검사 행정명령 안돼요!
      이주노동자만을 분리·구별해 코로나19 진단검사를 받도록 강제한 지방자치단체들이 해당 행정명령을 철회하거나 대상자를 내외국인으로 변경한 것으로 나타났다.<사진은 경기도에서 코로나 검사를 받는 외국인주민들. 경기다문화뉴스 자료사진> 국가인권위원회는 이주노동자에 대한 차별적 행정명령을 중단하라는 권고에 전국 17개 시도가 응했다고 30일 공개했다. 국가인권위원회는 이주노동자만을 분리 구별해 코로나 진단검사를 받도록 강제한 것은 외국인에 대한 차별적 조치라고 판단했다. 이에 중앙재난안전대책본부장 및 광역지방자치단체장에게 해당 행정명령을 중단할 것과 인권의 원칙에 기반한 비차별적인 방역정책을 시행할 것을 2021년 3월 22일 권고한 바 있다. 당시 행정명령에 대하여 이주노동자 당사자와 관련 시민단체, 각 국 대사관 등에서 외국인에 대한 차별적 조치라는 비판의 목소리가 높았고, 인권위는 이러한 상황의 심각성과 긴급성을 인식하여 이미 발효된 행정명령과 시행이 예정된 행정명령 모두를 대상으로 인권침해 여부 및 정책 개선 방안을 검토했다. 인권위 측은 “합리적 이유 없이 특정 집단을 분리 구분하는 조치는 오히려 특정 집단의 적극적인 방역 절차 참여를 위축시킬 수 있다”며 “외국인에 대한 혐오와 차별을 확산하는 등, 결과적으로 ‘방역‘이라는 당초의 목적을 달성하지 못하고 공동체 전체의 안전을 위협할 우려가 있다고 판단해 차별적인 방역정책을 변경할 것을 권고했다”고 말했다. 인권위의 권고에 대하여, 행정명령을 발령했던 지방자치단체는 △이주노동자 코로나19 진단검사 행정명령을 철회?중단하거나 △진단검사를 의무화하고 불이행 시 제재조치를 명시하였던 행정명령을 권고적 조치로 변경하고 △‘이주노동자’만 대상으로 하였던 행정명령을 ‘동일 사업장 내외국인’으로 변경하는 등 수용 의사를 회신했다. 한편, 중앙재난안전대책본부는 아직 이행계획을 회신하지 않았다. 이지은 기자
  • 한국어
  • Hot Issue
  • 헤드라인
  2021-12-03
 • 끝나지 않은 한국전쟁, 이번에 남북미중이 합의해 끝나는 거야?
    서훈 청와대 안보실장이 12월 2일 한국전쟁의 종전선언을 논의하기 위해 중국을 방문할 것으로 알려졌다. 내년 2월 베이징동계올림픽을 앞두고 남북미중 네 나라의 종전선언 논의에 속도를 내기 위한 것이다.<사진은 2018년에 진행된 남북정상회담 장면. 청와대> 문재인 대통령은 지난 9월 UN 총회에서 종전선언을 제안하면서 중국의 참여도 언급했다. 정부 고위 관계자가 어제 "중국도 참여 의지가 명확하다"고 전한 가운데, 서 실장은 중국 측에 한미가 협의해온 종전선언 내용을 설명하고, 북한의 호응을 끌어내는 데 도움을 요청할 것으로 보인다. 한미 외교당국의 종전선언 문안 협의는 마무리 단계에 이른 것으로 전해진다. 종전선언문의 핵심 내용은 '북미 간 적대관계의 종식'이 될 것으로 보인다. 종전선언에 회의적인 시각도 적지 않다. 문구 상으로 적대관계를 종식한다고 해도 그동안 돌발행동을 수없이 해온 북한의 특성을 봤을 때 실질적으로 달라지는 것은 없을 것이라는 전망이다. 그래도 문재인 대통령은 한반도에서 전쟁이 완전히 종식됐다는 상징적 의미를 더 중요하게 여기는 듯 하다.
  • 한국어
  • Hot Issue
  • 헤드라인
  2021-12-02
 • 확진자, 재택치료 원칙으로...항체 치료제도 처방한다
      코로나19 유행 급증에 따라 단계적 일상회복 1단계가 4주 연장 적용되고 모든 확진자는 특별한 경우가 아니면 재택치료를 기본으로 하는 ‘재택치료 중심’으로 코로나19 의료대응 체계가 전환된다. 앞으로 코로나 확진자도 병원이나 생활치료센터에 가는 것이 아니라, 집에서 재택치료를 하기로 한 것이다. 또한 확진된 뒤에 상태가 나빠지는 것을 막기 위해서 코로나19 치료제도 초기 단계부터 적극적으로 사용하기로 했다. 그동안 재택치료는 70세 미만이고 무증상이나 경증인 확진자만 대상이었다. 하지만 앞으로는 모든 코로나19 확진자들은 재택치료 대상이 된다. 재택치료가 불가능한 예외 경우만 의료기관에 입원하는 것이다. 확진자는 자신의 집에 머물며 지자체가 지정한 협력병원으로부터 건강 체크와 의료 지시를 받게 된다. 이를 위해 정부는 재택치료 중 증상 변화가 있거나 재택치료자가 필요한 경우 검사·진료를 받을 수 있는 단기·외래진료센터 설치 및 이송의료기관을 사전에 지정하기로 했다. 몸에 이상이 나타날 경우 재택치료자들은 방역 택시 등을 타고, 단기 외래 진료센터로 이동해 의료진을 만날 수 있도록 한 것이다. 정부는 재택치료 과정에서 드는 비용을 고려해 추가 생활지원금을 지원하는 방안도 검토한다. 다만 보호자가 없는 고령층이나 장애인 등 위험군은 지금처럼 입원 치료를 받는다. 재택치료 중 위중증으로 악화하지 않도록 의료 대응도 적극 나선다. 항체 치료제 주사도 처방받을 수 있고 또 먹는 코로나 치료제 9만 2천명분 선구매 계약을 12월 초까지 확정해 도입 시기도 최대한 앞당기기로 했다. 이지은 기자
  • 한국어
  • Hot Issue
  • 헤드라인
  2021-12-01

실시간 한국어 기사

 • Korean health insurance is supported by health insurance premiums paid by foreign residents.
  It was found that the Korean health insurance, which cannot avoid chronic deficits, is being supported by the health insurance paid by foreigners. Last year, Korea's health insurance deficit reached 900 billion won, but the health insurance surplus paid by foreigners reached 600 billion won, making up for the overall deficit. Koh Young-in, a member of the National Assembly (Democratic Party, Ansan Dan Won-gap), hosted the 2021 Lifelong Learning Forum ‘Ansan, Mutual Culture City! Embracing the world,” he said. Rep. Ko, who made a keynote speech on the topic of the multicultural lifelong learning policy, said, “Recently, some people claim that foreigners are sabotaging health insurance, but this is not true. There are so many prejudices and misconceptions that we want to correct them.” He said, “Last year, Korea’s health insurance deficit reached 900 billion won, but the health insurance surplus paid by foreigners is 600 billion won. In the end, the total deficit was reduced to 300 billion won,” he said. According to ‘Status of Enrollment and Imposition of Health Insurance for Foreign Residents in Korea’ released by Rep. Young-in Koh, health insurance for foreigners has been in the black since before 2017. The foreign health insurance surplus amounted to 247.8 billion won in 2017 and continues to increase to 225.1 billion won in 2018, 365.1 billion won in 2019, and 571.5 billion won in 2020. During the same period, the number of foreign subscribers was 1.22 million, a 1.5-fold increase compared to 2017. On the other hand, Korea's health insurance deficit, which reached 924.6 billion won in 2020, decreased to 353.1 billion won due to the health insurance surplus of 571.5 billion won paid by foreigners. Health insurance premiums paid by foreign residents are supported by Korean health insurance. As such, the government’s large-scale surplus in health insurance for foreigners is compulsory for all foreigners after 6 months of stay from July 2019, and it is uniformly about 130,000 won per person (health insurance premiums) This is because they charge a high health insurance premium of 118,000 won + long-term care insurance premium of 13,000 won. The inequality among foreign nationals in health insurance is even more serious, so only spouses and minor children are eligible to join as dependents. The rest of the family must separately obtain regional membership qualifications. If a foreign father, grandmother, and daughter, who is now a college student, live together, the foreign family will have to pay a huge health insurance premium of 390,000 won, 130,000 won per person. Rep. Koh Young-in said, “Foreign residents receive far fewer benefits through treatment than paying insurance premiums. Also, regarding lifelong learning for multicultural families, Assemblyman Goh said, “The dropout rate of youths from multicultural backgrounds is 1.17%, which is higher than 0.87% of all adolescents. For equality in education, we need to expand social diversity and equity by expanding the lifelong education support network."     Reporter Song Hasung  
  • 한국어
  • 행사
  • English
  2021-12-07
 • เบี้ยประกันสุขภาพที่ชำระโดยผู้อาศัยชาวต่างชาติ ช่วยเหลือการประกันสุขภาพของเกาหลี
  แม้ว่าการขาดดุลประกันสุขภาพของเกาหลีจะสูงถึง 900 พันล้านวอน ในปีที่แล้ว แต่การเกินดุลของประกันสุขภาพที่จ่ายโดยชาวต่างชาติ นั้นสูงถึง 6 แสนล้านวอน ซึ่งชดเชยการขาดดุลโดยรวม ส.ส.โก ผู้กล่าวนำเสนอประเด็นสำคัญในหัวข้อนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตพหุวัฒนธรรม กล่าวว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ มีบางคนอ้างว่าชาวต่างชาติ โกงการประกันสุขภาพ แต่ก็ไม่เป็นความจริง มีอคติและความเข้าใจผิดมากมาย และเราต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง”และเผยว่า “เมื่อปีที่แล้ว การ ขาดดุลประกันสุขภาพของเกาหลีสูงถึง 900 พันล้านวอน แต่การเกินดุลการประกันสุขภาพที่จ่ายโดยผู้อาศัยชาวต่างชาติคือ 6 แสนล้านวอน ในท้ายที่สุดการขาดดุลทั้งหมดลดลงเหลือ 300 พันล้านวอน” ส่วนเกินดุลประกันสุขภาพชาวต่างชาติจาก 247.8 พันล้านวอนในปี 2017 ยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 225.1 พันล้านวอนในปี 2018, เพิ่มขึ้น 365.1 พันล้านวอนในปี 2019 และ 571.5 พันล้านวอนในปี 2020 ในทางกลับกัน การขาดดุลประกันสุขภาพของเกาหลี ซึ่งสูงถึง 924.6 พันล้านวอนในปี 2020 ลดลงมาอยู่ที่ 353.1 พันล้านวอน อันเนื่องมาจากการเกินดุลประกันสุขภาพที่ชาวต่างชาติจ่ายไป 571.5 พันล้านวอน เบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายโดยผู้อาศัยชาวต่างชาติกำลังสนับสนุน ประกันสุขภาพของเกาหลี ความไม่เท่าเทียมกันในหมู่สมาชิกประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาตินั้นรุนแรงกว่า ดังนั้นเฉพาะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่ในความอุปการะ ครอบครัวที่เหลือจะต้องได้รับคุณสมบัติการเป็นสมาชิกระดับภูมิภาคแยกต่างหาก ส.ส.โก ยองอิน กล่าวว่า “เมื่อเทียบกับการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของผู้อาศัยชาวต่างชาติ พวกเขาได้รับน้อยกว่ามากจากการรักษา” และชี้ว่า “สังคมของเราควรลดอคติต่อผู้อาศัยชาวต่างชาติและมีการรับรู้ที่ถูกต้อง” นักข่าว ซง ฮาซอง
  • ภาษาไทย
  • สวัสดิการ
  2021-12-07
 • Взносы на медицинское страхование, уплачиваемые иностранными резидентами для поддержки корейского медицинского страхования
  Хотя дефицит медицинского страхования в Корее в прошлом году достиг 900 млрд.вон, профицит медицинского страхования, выплаченный иностранцами, достиг 600 млрд.вон, что компенсировало общий дефицит. Депутат Национального собрания Ко, выступивший с программной речью на тему политики мультикультурного непрерывного обучения, сказал: "В последнее время некоторые люди утверждают, что иностранцы обманывают медицинское страхование, но это неправда. Много предрассудков и заблуждений, которые хотелось бы исправить." "В прошлом году дефицит медицинского страхования Кореи достиг 900 млрд.вон, а профицит медицинского страхования, выплачиваемый иностранными резидентами, составил 600 млрд.вон. В итоге общий дефицит сократился до 300 млрд.вон,"-заметил он. Положительное сальдо по медицинскому страхованию иностранцев с 247,8 млрд.вон в 2017 году составило 225,1 млрд.вон в 2018 году, 365,1 млрд вон в 2019 году и 571,5 млрд.вон в 2020 году. С другой стороны, дефицит медицинского страхования в Корее, который достиг 924,6 млрд вон в 2020 году, снизился до 353,1 млрд вон из-за излишков по медицинскому страхованию в размере 571,5 млрд вон, выплаченных иностранцами. Взносы на медицинское страхование, уплачиваемые иностранными резидентами, поддерживают корейское медицинское страхование. Неравенство среди местных и иностранных абонентов медицинского страхования еще более серьезно, так как в качестве иждивенцев могут быть записаны только супруги и несовершеннолетние дети. Остальные члены семьи должны отдельно вступать в региональное медицинское страхование. Депутат Национального собрания Ко Ёнг Ин сказал: "Иностранные резиденты лечатся гораздо меньше, чем платят страховые взносы." "Наше общество должно избавляться от предубеждений против иностранцев и иметь правильное мышление," - заметил он.   Кроме того, что касается непрерывного обучения для мультикультурных семей, депутат Ко сказал: "Доля молодежи мультикультурного происхождения, которые прерывают обучение, составляет 1,17%, что является высоким показателем на фоне 0,87% - доля всех молодых людей." "Для обеспечения равенства в образовании необходимо расширить социальное разнообразие и равенство за счет расширения сети поддержки непрерывного образования." - сказал он.  
  • Русский
  • благосостояние
  2021-12-07
 • Phí bảo hiểm y tế của người nước ngoài đang 'cứu' bảo hiểm ý tế Hàn Quốc.
    Được biết rằng, bảo hiểm y tế của Hàn Quốc, vốn đang bị thâm hụt kinh niên đã được hỗ trợ nhờ phí bảo hiểm mà người nước ngoài đóng. Năm ngoái, bảo hiểm y tế Hàn Quốc đã lỗ khoảng 900 tỷ, nhưng số lãi từ phí bảo hiểm mà người nước ngoài đóng là 600 tỷ won, bù đắp cho mức thâm hụt nói chung.  Đại biểu Quốc hội Koh Young-in(Đảng Dân chủ, Ansan Danwon-gap) đã công bố trong diễn đàn học tập suốt đời năm 2021 do Trung tâm học tập suốt đời thành phố Ansan tổ chức vào ngày 30/11 với chủ đề 'Thành phố giao lưu văn hóa, Ansan! Ôm cả thế giới'.  Đại biểu Koh đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề Chính sách học tập suốt đời đa văn hóa cùng với bày tỏ "Gần đây, một số người cho rằng người nước ngoài gian lận trong bảo hiểm y tế, nhưng điều này không đúng. Đây là định kiến và nhận thức sai lầm lớn nên chúng tôi muốn đính chính lại sự thật. Năm ngoái, thâm hụt bảo hiểm y tế của Hàn Quốc lên tới 900 tỷ won, nhưng thặng dư bảo hiểm y tế do người nước ngoài chi trả là 600 tỷ won. Nhờ đó mà tổng thâm hụt giảm xuống còn 300 tỷ won."  Theo ‘Tình hình đóng và gia nhập bảo hiểm y tế của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc’ do đại biểu Koh Young-in đưa ra, bảo hiểm y tế của người nước ngoài thặng dư từ trước năm 2017.  Thặng dư bảo hiểm y tế nước ngoài tăng từ 247,8 tỷ won năm 2017 là 225,1 tỷ won năm 2018, 365,1 tỷ won năm 2019 và 571,5 tỷ won năm 2020.  Trong cùng thời kỳ, số lượng người nước ngoài tham gia bảo hiểm tăng gấp 1,5 lần so với năm 2017 lên 1,22 triệu. Mặt khác, thâm hụt bảo hiểm y tế của Hàn Quốc lên đến 924,6 tỷ won vào năm 2020, nhờ thặng dư trong bảo hiểm y tế 571,5 tỷ won từ người nước ngoài nên mức thiệt hại giảm xuống còn 353,1 tỷ won. Phí bảo hiểm y tế mà người nước ngoài đóng đang duy trì bảo hiểm y tế Hàn Quốc  Điều làm cho chính phủ có thặng dư lớn trong bảo hiểm y tế nước ngoài là từ tháng 7 năm 2017, chính phủ yêu cầu tât cả người nước ngoài lưu trú từ 6 tháng trở lên bắt buộc phải gia nhập bảo hiểm y tế, do không thể xác định được chính xác tài sản của người nước ngoài nên yêu cầu đóng phí bảo hiểm đồng nhất đối với tất cả người nước ngoài là 130.000won/người(phí bảo hiểm y tế 118.000won + 13.000won phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn).  Không công bằng đối với người nước ngoài tự gia nhập bảo hiểm(người gia nhập theo khu vực), chỉ vợ(chồng). con cái thành niên mới có có thể đăng ký làm người phụ thuộc. Các thành viên con lại phải tự tham gia bảo hiểm y tế.  Nếu là gia đình nước ngoài có các thành viên bố, bà và con gái học đại học thì gia đình đó phải đóng số tiền bảo hiểm hàng tháng là 130.000won/người tổng phải đóng là 390.000won. Đại biểu Koh nêu rõ nhận định: "Người nước ngoài nhận điều trị ít hơn so với phí bảo hiểm mà họ đóng. Chúng ta cần giảm định kiến và cần có một cái nhìn đúng đắn về người nước ngoài." Tiếp theo là phần liên quan đến học tập suốt đời của gia đình đa văn hóa, Đại biể Koh nói tiếp: "Tỉ lệ thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa bỏ học là 1,17%, cao hơn 0,87% so với tổng thể. Để đảm bảo bình đẳng trong giáo dục cần mở rộng tính đa dạng và bình đẳng xã hội bằng cách mở rộng mạng lưới hỗ trợ giáo dục suốt đời. Phóng viên Song Hasung  
  • Tiếng Việt
  • phúc lợi
  2021-12-07
 • 韩国靠外国人居民缴纳的健康保险金来支撑健康保险系统
      韩国健康保险长期处于赤字状态,靠外国人缴纳的健康保险金勉强维持运转。<照片来源=PapayaStory> 去年,韩国健康保险赤字9000亿韩元,但通过外国人缴纳健康保险实现盈利6000亿韩元,填补了大部分赤字。 11月30日,国会议员高泳仁(民主党,安山檀园甲)出席安山终身学习馆主办的“2021年终身学习论坛”,发表了题为“相互文化城市安山! 拥抱世界”的演讲,内容涉及到上述保险状况。 高议员以多文化终身学习政策为主题发言时表示:”最近很多人说在韩外国人吃健康保险的霸王餐,这不是事实。由于偏见和误解愈发严重,我觉得我有必要纠正这一点。去年,韩国健康保险赤字9000亿韩元,但外国人居民缴纳的健康保险顺差为6000亿韩元,让健康保险整体的赤字水平减少到了3000亿韩元。“ 根据高泳仁议员公开的《居住在韩国的外国人健康保险加入及征收现状》资料显示,健康保险公团在外国人保险方面,从2017年开始便持续盈利。 2017年外国人健康保险顺差2478亿韩元,2018年2251亿韩元,2019年3651亿韩元,2020年5715亿韩元,呈持续上涨趋势。 此外,外国人投保人数更是达到了122万名,比2017年增加了1.5倍。 反观韩国保险总数,2020年韩国健康保险赤字9246亿韩元,因外国人缴纳健康保险达到顺差5715亿韩元,整体赤字才得以减少到3531亿韩元。也就是说,韩国健康保险正在倚靠外国人居民缴纳的健康保险来支撑。 政府之所以在外国人健康保险中实现大规模顺差,是因为从2019年7月开始,所有外国人在韩滞留6个月以上时都会自动加入韩国健康保险。且政府以难以掌握外国人的财产情况为由,向所有外国人征收同一标准的高额健康保险费,每人约13万韩元(健康保险费11.8万韩元+长期疗养保险费1.3万韩元)。 加入地区保险的外国人不平等现象更为严重,只有配偶和未成年子女被列为被抚养者。其余家庭成员需要另行取得地区保险的加入资格。 例如,在外国人家庭里,爸爸、奶奶以及正在上大学的女儿一起居住时,奶奶和上大学的女儿都需要额外缴纳保险,此家庭共需要负担39万韩元的健康保险费。 高泳仁议员指出:”外国人居民治疗时花费的保险费要比缴纳的少得多,韩国社会应该减少对外国人居民的偏见,树立正确的认识。“ 高议员还就多文化家庭终身学习问题表示:“多文化背景的青少年辍学率为1.17%,高于全体青少年的0.87%。为了实现教育平等,应该扩充终身教育支援网,扩大社会多样性和公平性。” 송하성记者  
  • 한국어
  • 행사
  • 中文
  2021-12-07
 • 외국인주민이 내는 건강보험료로 한국 건강보험 지탱한다
    만성적인 적자를 면치 못하는 한국 건강보험을 외국인이 내는 건강보험으로 지탱하고 있는 것으로 나타났다.<사진=파파야스토리> 고영인 국회의원(민주당, 안산 단원갑)은 지난 11월 30일 안산 평생학습관이 주최한 2021년 평생학습포럼 ‘상호문화도시 안산! 세계를 품다’에서 이같이 밝혔다. 고영인 의원이 공개한 ‘국내 거주 외국인 건강보험 가입 및 부과 현황’에 따르면 외국인 건강보험은 2017년 이전부터 계속 흑자를 냈다. 같은 기간 외국인 가입자 수는 122만명으로 2017년 대비 1.5배 증가했다. 이처럼 정부가 외국인 건강보험에서 대규모 흑자를 내는 것은 2019년 7월부터 체류 6개월이 지나면 모든 외국인을 의무적으로 건강보험에 가입시키고 또 외국인의 재산파악이 어렵다는 이유로 일률적으로 1인당 약 13만원(건강보험료 11만8000원+장기요양보험료 1만3000원)의 높은 건강보험료를 부과하기 때문이다. 만약 외국인 아빠와 할머니 그리고 이제 대학생이 된 딸이 함께 거주한다면 이 외국인가정은 1인당 13만원씩 모두 39만원의 엄청난 건강보험료를 내야 한다.  또한 고 의원은 다문화가족 평생학습과 관련해 “다문화 배경 청소년의 학업중단율은 1.17%로 전체 청소년 0.87%에 비해 높은 편”이라며 “교육의 평등을 위해 평생교육 지원망을 확충해 사회적 다양성과 형평성을 확대해야 한다”고 말했다.
  • 한국어
  • Hot Issue
  • 헤드라인
  2021-12-07
 • Compulsory self-quarantine for 10 days from December 3rd for all domestic and foreign entrants.
  As the Omicron virus spread around the world and a confirmed case appeared in Korea, the government made self-isolation for 10 days mandatory for all entrants from December 3rd. Self-quarantine refers to self-isolation at home. In this case, you must be under the control of the quarantine agency and report your health to the public health center twice a day after installing the app on your smartphone. Short-term foreigners who do not have their own accommodation must be quarantined for 10 days in a temporary living facility provided by the government. The government has decided to quarantine all foreign arrivals, including Koreans, for ten days for the next two weeks to prevent further influx of Omicron mutations. According to this standard, which is in effect from December 3 to 16, Koreans and long-term foreigners must undergo a PCR test three times during self-isolation: before entry, the first day of entry, and before the release of quarantine. In the meantime, foreigners wishing to enter Korea could avoid quarantine if they received a quarantine waiver from a Korean consulate, etc., but this will become more difficult in the future. The government has decided not to issue a quarantine exemption letter unless executive-level businessmen make an important contract, high-ranking public officials perform official duties, or the general public attends a funeral by strictly applying the issuance standards. Even after receiving the quarantine exemption, the period of stay in Korea is limited to 7 days. Vaccinated persons are also required to self-quarantine for 10 days without exception.   Meanwhile, all over the world, entry into the country is again restricted or quarantine is mandatory. The world is shrinking once again due to the omicron mutation. Reporter Song Hasung
  • 한국어
  • 행사
  • English
  2021-12-06
 • บังคับให้กักตัวเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม สำหรับผู้เดินทางขาเข้าทั้งคนในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด
  เนื่องจากไวรัสโอไมครอนแพร่กระจายไปทั่วโลกและมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในเกาหลี รัฐบาลจึงได้สั่งให้กักตัวเป็นเวลา 10 วัน สำหรับผู้เดินทางขาเข้าทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม การกักตนหมายถึงการกักตัวเองในบ้านของท่านเอง ในกรณีนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกักกันและหลังจากติดตั้ง แอปบนสมาร์ทโฟนแล้ว จะต้องรายงานสถานะสุขภาพไปยังศูนย์สาธารณสุขวันละ 2 ครั้ง ชาวต่างชาติที่พำนักในระยะสั้นและไม่มีที่พักของตนเอง จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 10 วัน ในสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่รัฐบาลจัดให้ รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะกักตัวผู้ที่เดินทางขาเข้าที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดรวมทั้งชาวเกาหลี เป็นเวลาสิบวันในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อป้องกันการหลั่งไหลเข้ามาของการกลายพันธุ์ของโอไมครอน ตามมาตรฐานนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 16 ธันวาคม ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวจะต้องผ่านการทดสอบ การขยายยีน(PCR) ทั้งหมด 3 ครั้ง ระหว่างการกักตัว, ก่อนเข้าประเทศ ในวันแรก และก่อนปล่อยตัวจากการกักตัว ในระหว่างนั้น ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าเกาหลีสามารถหลีกเลี่ยงการกักตัวได้ หากพวกเขาได้รับการยกเว้นการกักกันจากสถานกงสุล เกาหลี ฯลฯ แต่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นในอนาคต เมื่อใช้มาตรฐานการออกใบรับรองอย่างเคร่งครัด มีการตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ออกหนังสือยกเว้นการกักกัน เว้นแต่นักธุรกิจระดับผู้บริหารที่ ทำสัญญาสำคัญ, กรณีที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงปฏิบัติราชการ หรือประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานศพ แม้หลังจากได้รับจดหมายยกเว้นการกักกันแล้ว ระยะเวลาพำนักในเกาหลีก็จำกัดอยู่ที่ 7 วัน ผู้ที่ฉีดวัคซีนจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 10 วันโดยไม่มีข้อยกเว้น ในขณะเดียวกัน ทั่วโลกมีการจำกัดการเข้าประเทศจากต่างประเทศอีกครั้งหรือบังคับการกักตัว การกลายพันธุ์ของโอไมครอนทำให้โลก หดตัวอีกครั้ง นักข่าว ซง ฮาซอง
  • ภาษาไทย
  • ฯลฯ
  2021-12-06
 • Обязательный 10-дневный карантин с 3 декабря для всех прибывающих из-за рубежа граждан страны
  Поскольку вирус Омикрон распространяется по всему миру и в Корее есть подтвержденные случаи заболевания, с 3 декабря правительство ввело в действие 10-дневный карантин для всех прибывающих путешественников. Самоизоляция означает самостоятельную изоляцию в собственном доме. В этом случае он должен находиться под контролем карантинного агентства, а после установки приложения на смартфон необходимо дважды в день сообщать о состоянии здоровья в центр общественного здоровья-погонсо. Иностранцы с коротким сроком пребывания, у которых нет собственного жилья, должны пройти 10-дневный карантин в учреждении временного проживания, которое предоставляется государством. Чтобы предотвратить дальнейший приток мутаций Омикрон, правительство решило изолировать всех зарубежных путешественников, включая корейцев, на десять дней в течение следующих 2х недель. Согласно этому стандарту, который будет применяться с 3 по 16 декабря, корейцы и иностранцы, с долгосрочным периодом проживания в стране, должны пройти в общей сложности 3 теста ПЦР во время самоизоляции: перед въездом, в первый день въезда и перед выпуском из карантина. Между тем, иностранцы, желающие въехать в Корею, получив письмо об освобождении от карантина в корейского консульства и др, могут избежать самоизоляции, но в будущем это тоже будет сложно. Строго соблюдая стандарты выдачи освобождения от карантина, было решено их не выдавать, если только это не случаи заключения важных контрактов бизнесменами на руководящем уровне, выполнения официальных обязанностей высокопоставленными государственными должностными лицами или присутствия на похоронах простых людей. Даже если в таком случае будет получено освобождение от карантина, срок пребывания в Корее ограничен 7 днями. Вакцинированные лица без исключения также должны пройти самостоятельный карантин в 10 дней.       Между тем, во всем мире въезд из-за границы снова ограничен или введен обязательный карантин. Мутации Омикрона заставляют мир снова сжиматься. Репортер Сонг Ха Сонг
  • 한국어
  • 행사
  • Русский
  2021-12-06
 • Từ ngày 3/12, bắt buộc cách lý 10 ngày đối với tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài.
   Cách ly tại gia tức là tự cách ly tại nhà của cá nhân đó. Trong trường hợp này, các đối tượng cách ly được quản lý dưới sự theo dõi của cơ quan kiểm dịch, phải báo cáo tình trạng sức khỏe 2 lần/ngày cho cơ quan phòng dịch qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Chính phủ đã quyết định cách ly 10 ngày đối với tất cả người nhập cảnh từ nước ngòai, kể cả người Hàn Quốc trong 2 tuần tới để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Trong thời gian vừa qua, người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc có thể được miễn cách ly nếu có giấy miễn cách được cấp từ lãnh sự quán Hàn Quốc nhưng sắp tới việc thực hiện quy định này là rất khó. Những người đã tiêm đầy đủ vaccine cũng phải thực hiện quy định cách ly tại gia 10 ngày. Phóng viên Song Ha-sung
  • 한국어
  • 행사
  • Tiếng Việt
  2021-12-06
비밀번호 :