• 최종편집 2022-08-17(수)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  ที่อยู่อาศัย

실시간뉴스

실시간 ที่อยู่อาศัย 기사

 • ดำเนินการโดยเน้นการแนะนำและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแรงงานชาวต่างชาติ
  เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงทำให้แรงงานชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย 6,208 คน เดินทางเข้าประเทศในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวเนื่องจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น <รูปภาพแสดงให้เห็นศาลากลางจังหวัดคยองกีกำลังตรวจสอบหอพักของแรงงานชาวต่างชาติเมื่อปีที่แล้วและประชุมสนทนาอย่างเป็นกันเอง. Papaya Story> ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตการจ้างงานในปี 2020 และ 2021 แต่ไม่สามารถเข้าประเทศได้ รัฐบาลกำลังดึงดูดแรงงานชาวต่างชาติอย่างแข็งขันโดยมีเป้าหมายที่จะอนุญาตให้แรงงานเข้ามาในประเทศเกาหลีเดือนละ 10,000 คน ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่แรงงานชาวต่างชาติยังคงอาศัยอยู่ในอาคารชั่วคราว เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งกลายเป็นปัญหา กระทรวงแรงงานประกาศว่าไม่อนุญาตให้มีการจ้างงานหากรัฐบาลท้องถิ่นจัดหาอาคารชั่วคราวที่ผิดกฎหมายเป็นที่พักของแรงงานชาว ต่างชาติตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแรงงานชาวต่างชาติ หากจำเป็นต้องใช้อาคารชั่วคราวเป็นที่พักอาศัยโดยขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน เช่น หมู่บ้านเกษตรกร ต้องได้รับใบรับรองรายงานการก่อสร้าง (ที่พักชั่วคราว) จากรัฐบาลท้องถิ่น และหากไม่ได้รับถือว่าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ กระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้กำหนดให้ทุกอุตสาหกรรมต้องส่งข้อมูลภาพ (ภาพถ่ายและวิดีโอ) นอกเหนือจากตารางหอพัก เมื่อยื่นขอใบอนุญาตการจ้างงาน เพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่พักอาศัยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ หากแรงงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอาคารชั่วคราวผิดกฎหมายต้องการ แม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้าง ก็สามารถรับ อนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้(3 ปี 3 ครั้ง, 1 ปี 10 เดือน 2 ครั้ง) โดยไม่นับจำนวนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ กระทรวงการจ้างงานและแรงงานยังดำเนินการตรวจสอบสถานที่ทำงาน 3,000 แห่งทุกปี โดยเน้นการตรวจสอบสภาพความเป็น อยู่จริงของแรงงานชาวต่างชาติในหอพัก ในการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงของแรงงานชาวต่างชาติ จะต้องตรวจสอบว่าปฏิบัติตามสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่ เช่น ประเภทที่พัก, เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายหรือไม่, อุปกรณ์ดับเพลิง, สิ่งอำนวยความสะดวก ในการล้างหน้าและอาบน้ำ, เครื่องทำความร้อนและความเย็น เป็นต้น สอบถามได้ที่กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (044-202-7148)     นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-14
 • รัฐบาลประกาศมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ 21 มิ.ย.... ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกาหลีจะมีเสถียรภาพหรือไม่?
  รัฐบาลยุน ซอกยอล ประกาศมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกในวันที่ 21 มิถุนายน มาตรการนี้ดึงดูดความสนใจของชาวเกาหลีเป็น จำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีระยะยาวก็ให้ความสนใจเช่นกัน ประเด็นสำคัญของการประกาศครั้งนี้ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น “การปรับโครงสร้างวิธีการคำนวณราคาขาย” และ “การรักษาเสถียรภาพ ของตลาดการเช่า” <รูปภาพคือตึกอพาร์ตเมนต์ในกรุงโซล. Papaya Story> ขยายระยะเวลาการขายอีก 2 ปี หากท่านซื้ออพาร์ตเมนต์พร้อมสินเชื่อจำนองในพื้นที่ควบคุมธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ท่านต้องขายบ้านที่เคยอาศัยอยู่ โดยระยะเวลา การขายนี้ ได้ขยายจาก 6 เดือน เป็น 2 ปี จนกว่าบ้านที่มีอยู่จะถูกขาย อาจสามารถกลายเป็นบ้าน 2 หลังได้ชั่วคราว โดยให้เวลาสำหรับสิ่งนี้ อีกทั้งรัฐบาลยังได้ยกเลิกหน้าที่ในการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่ซื้อใหม่พร้อมการขึ้นทะเบียนราษฎร ในกรณีนี้ เจ้าของบ้านไม่ต้องย้ายไปบ้านที่ซื้อมาใหม่ทันที ดังนั้นจึงปล่อยให้เช่า และรัฐบาลคาดว่าตลาดจอนเซจะมีเสถียรภาพ ขจัดหน้าที่ในที่อยู่อาศัยจริง เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดจอนเซ รัฐบาลได้เพิ่มผลประโยชน์สำหรับ “ผู้ให้เช่าแบบวินวิน” ที่ได้ขึ้นราคาจอนเซเป็นภายใน 5% เมื่อโอน (ขาย) บ้านที่ได้มาในพื้นที่ควบคุมด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น โซล หลังวันที่ 3 สิงหาคม ปี2017 เพื่อที่จะได้รับยกเว้นภาษี ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการอยู่อาศัยจริงอย่างน้อย 2 ปี สิ่งนี้จะได้รับการยกเว้นสำหรับผู้ให้เช่าแบบวินวิน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านส่งผู้เช่าออกไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านที่อยู่อาศัยจริงและเพื่อกระตุ้นให้พวกเขา ละเว้นจากการขึ้นราคาค่าเช่า ลดหย่อนภาษีการครอบครองกรรมสิทธิ์ครั้งแรกในชีวิต รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะอนุญาตให้ผู้ซื้อบ้านรายแรกได้รับการลดภาษีการซื้อโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องราคาบ้านและรายได้ต่อปี อย่างไรก็ตาม การลดลงสูงสุดจำกัดอยู่ที่ 2,000,000 วอน นอกจากนี้ ในเกาหลีจะต้องจ่ายภาษีจำนวนมากสำหรับ 1 ครัวเรือนที่มีบ้าน 2 หลัง หากบ้านหลังที่ 1 เป็นบ้านราคาต่ำกว่า 300 ล้านวอน ในพื้นที่ท้องถิ่น จะถือว่าเป็นบ้าน 1 หลังต่อครัวเรือน การปรับโครงสร้างระบบการกำหนดราคา รัฐบาลได้จัดระบบเพดานราคาใหม่บางส่วนเพื่อกระตุ้นอุปทานอพาร์ทเมนท์ ระบบเพดานราคาขายเป็นระบบที่ป้องกันไม่ให้ขึ้นราคาขายเกินระดับหนึ่งที่รัฐบาลกำหนดราคาขายอพาร์ตเมนต์ ด้วยเหตุนี้อุปทานของ อพาร์ทเมนท์จึงหดตัวเพราะพวกเขาคิดว่ามีกำไรไม่เพียงพอแม้ว่าจะสร้างอพาร์ทเมนท์ก็ตาม รัฐบาลได้จัดระบบเพดานราคาขายใหม่ ทำให้สมาคมการบูรณะและพัฒนาใหม่สามารถรับรู้ต้นทุนที่ใช้ในโครงการซ่อมบำรุงในวงกว้าง เพื่อให้ราคาขายสูงขึ้นเล็กน้อย โครงการซ่อมบำรุงหมายถึง การรื้อถอนอพาร์ทเมนต์เก่าและสร้างใหม่ ด้วยวิธีนี้ราคาขายอพาร์ทเมนท์ขึ้นอยู่กับระบบเพดานราคาขายที่รัฐบาลคาดไว้ อัตราการเพิ่มขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด, ที่ตั้ง, และราคาขายแบ่งขาย แต่จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 - 4%ฃ นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-23
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แนะนำให้เจ้าของบ้านเพิ่มค่าเช่า
  <คำถาม> ในเกาหลีมีสิทธิ์สมัครต่ออายุสัญญาและขีดจำกัดสูงสุดของการเช่าแบบจอนเซและแบบรายเดือน และทราบมาว่าเจ้าของบ้าน ไม่สามารถปล่อยผู้เช่าออกได้ตามต้องการและไม่สามารถเพิ่มค่าเช่าได้มากกว่า 5% ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ <รูปภาพนี้เป็นอาคารอพาร์ตเมนต์ในกรุงโซล Papaya Story>อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์คิดว่าฉันเป็นชาวต่างชาติและไม่รู้เรื่องนี้ดีพอ และเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของผู้เช่าในการขอต่ออายุสัญญา หรือบอก เจ้าของบ้านให้ขึ้นค่าเช่ารายเดือนให้สูงขึ้น ไม่ยุติธรรมเลยที่จะถูกนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบนี้หลอก ในกรณีนี้ฉันจะต้องแจ้งที่ไหน?   <คำตอบ> สิทธิในการขอต่ออายุสัญญา หมายถึง สิทธิในการขอให้เจ้าของบ้านต่ออายุสัญญาเพียงครั้งเดียว หากผู้เช่าต้องการอยู่ใน อาคารต่อไป แม้จะพ้นระยะเวลาสัญญา (โดยปกติคือ 2ปี) ของสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของบ้านต้องการอยู่อาศัยใน บ้านโดยตรง ผู้เช่าไม่สามารถใช้สิทธิขอต่ออายุสัญญาได้ ระบบเช่าแบบจอนเซและรายเดือนช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเพิ่มค่าเช่าแบบ จอนเซและรายเดือนได้เพียง 5% หากผู้เช่าใช้สิทธิ์ในการต่ออายุสัญญาและตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไปอีก 2 ปี หากเจ้าของบ้านไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในการขอต่ออายุสัญญาและค่าเช่าสูงสุดในการเช่าแบบจอนเซและรายเดือน กรณีที่เจ้าของบ้านเป็นเจ้า ของธุรกิจให้เช่า ท่านสามารถรายงานต่อรัฐบาลท้องถิ่นได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าของบ้านจะได้รับการลงโทษ เช่น ค่าปรับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของธุรกิจให้เช่า เจ้าของบ้านสามารถยื่นขอไกล่เกลี่ยกับ “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการเช่าที่อยู่อาศัย” ได้ แต่ในกรณีนี้ เจ้าของบ้านจะไม่ถูกลงโทษสำหรับค่าปรับ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการเช่าที่อยู่อาศัยสามารถไกล่เกลี่ยระหว่าง ผู้เช่าและเจ้าของบ้านเท่านั้น หากการไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการเช่าที่อยู่อาศัยไม่ได้ผล ท่านสามารถยื่นฟ้อง คดีแพ่งต่อศาลได้ ประการหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ถาม ชาวต่างชาติจำนวนมากอาจจะรู้สึกว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขึ้นค่าเช่าตรงกลาง แต่ว่าด้วยธรรมชาติของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเกาหลี นี่เป็นการกระทำโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หากท่านขายบ้านให้กับนายหน้า อสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้ และผู้ซื้อแสดงตัวในวันนี้และต้องการซื้อบ้านในทันที นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถแนะนำให้เจ้าของบ้านขึ้น ราคาบ้านได้ ในทางกลับกันหากท่านขายบ้านและไม่มีผู้ซื้อแสดงตัวหลังจากผ่านไปหลายเดือน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์อาจแนะนำให้ ลดราคาบ้านได้ ไม่สำคัญว่าเจ้าของบ้านจะทำกำไรหลังจากขึ้นราคาบ้านหรือค่าเช่ารายเดือน หากกำไรถูกขัดขวางโดยนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ สิ่งนี้จะกลายเป็นปัญหา ดังนั้นหากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขอให้เจ้าของบ้านขึ้นค่าเช่าต่อหน้าคนที่มาดูบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทอย่างมาก และท่านสามารถ คัดค้านอย่างรุนแรงได้ แต่ทว่าการกระทำนี้จะไม่ถูกลงโทษ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-02
 • พฤติกรรมการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ, จะทำอย่างไร?
  นาย A ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในอันซาน ซื้อบ้านแบบวิลล่าที่ตั้งอยู่ริมทะเลในเมืองอันซาน เพื่อจุดประสงค์ในการ อยู่อาศัยจริง โดยได้รับใบอนุญาตซื้อขายที่ดินและแม้กระทั่งเปลี่ยนสถานที่พำนัก อย่างไรก็ตาม เขาละเมิดพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง และพระราชบัญญัติการรายงานธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ เช่น ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแม้แต่วันเดียว นาย A ปลอมตัวย้ายเข้าไปในเขตอนุญาตการทำธุรกรรมที่ดินและได้ที่ดินมา นี่คือการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ พบว่าชาวเกาหลีสัญชาติจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล นาย B ซื้ออพาร์ตเมนต์โดยยื่นแผนการใช้ที่ดิน โดยบอกว่าเขาต้องการบ้านเพื่ออยู่อาศัย หลังจากได้รับใบรับรองการจ้างงานปลอมจากร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนรู้จัก นอกจากนี้ชาวเกาหลีสัญชาติจีน นาย C เพื่อซื้อบ้านในเมืองอันซาน เขาได้ยื่นแผนการจัดหาเงินทุนด้วยเงินของตนเอง 100% และได้รับ การอนุญาต เขาประกาศว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านและให้เช่าบ้านเพื่อรับค่าเช่ารายเดือน นาย C ได้รับเงินซื้อบ้านจากน้องชายของเขา และได้รับ การยืนยันว่าน้องชายจะได้รับค่าเช่ารายเดือน เนื่องจากผู้ติดต่อและหมายเลขบัญชีที่เขียนไว้ในสัญญาเช่านั้นเป็นของน้องชายด้วย ชาวต่างชาติและบริษัท 34 แห่ง รวมทั้งชาวเกาหลีสัญชาติจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรอย่างผิดกฎหมายมูลค่า 10.4 พันล้านวอน ในวิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนในนามบุคคลอื่นและปลอมแปลงการย้ายเข้า ภายในเขตอนุญาตซื้อขายที่ดิน ถูกจับโดยกอง บังคับการตำรวจสอบสวนคดีพิเศษจังหวัดคยองกี จังหวัดคยองกีได้กำหนดให้ทั้ง 23 เมืองและอำเภอในจังหวัดเป็นเขตอนุญาตซื้อขายที่ดิน ของชาวต่างชาติและบริษัทในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรของชาวต่างชาติและบริษัท การตรวจสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ การกำหนดเขตอนุญาตซื้อขายที่ดิน  เพื่อตรวจหาการเก็งกำไรอย่างผิดกฎหมายในเขตอนุญาตซื้อขายที่ดิน สำหรับชาวต่างชาติและบริษัท คิม ยองซู อธิบดีกรมตำรวจตุลาการพิเศษ จัดงานแถลงข่าวที่สำนักงานจังหวัดคยองกี เมื่อวันที่ 22 และกล่าวว่า “จากการสอบสวนอย่าง เข้มข้นในเมืองอันซานและเมืองซีฮึง ในเขตอนุญาตซื้อขายที่ดินตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มี 1 คน ถูกส่งไปดำเนินคดี และ 4 คน ถูกดำเนินคดีทางอาญา และ 29 คนอยู่ระหว่างการสอบสวน” แบ่งตามประเภทอาชญากรรม 31 คน เป็นชาวต่างชาติ รวมถึง ▲26 คน ที่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการฉ้อโกง เช่น การปลอมแปลงการย้ายเข้า ▲3 คน ที่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายโดยใช้เอกสารปลอม ▲ 31 คน รวมทั้ง 2 คน ที่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายจากการ จดทะเบียนในนามบุคคลอื่น เป็นชาวต่างชาติและบริษัท▲มีการเก็งกำไรที่ผิดกฎหมาย 3 คน โดยใช้เงื่อนไขบริษัท (หอพัก)   ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับปัจจุบัน หากไม่ได้รับอนุญาตภายในเขตอนุญาตซื้อขายที่ดิน หรือหากได้รับอนุญาตด้วยวิธีการ ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเท่ากับ 30% ของราคาที่ดินที่ทางราชการกำหนด ณ เวลาที่ลงนามในสัญญา นักข่าว ซง ฮาซอง
  • ภาษาไทย
  • ที่อยู่อาศัย
  2021-12-24
비밀번호 :