• 최종편집 2020-10-20(화)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  การศึกษาของเด็ก

실시간뉴스
 • ข้อมูลการเลี้ยงดูบุตรในเกาหลีค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
    เงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร?   คุณรู้หรือไม่ว่าในเดือนกันยายน 2562ได้มีเงินช่วยบุตรจากรัฐบาลนั้นมอบให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี?   เงินสงเคราะห์บุตรเป็นระบบสวัสดิการที่เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และให้สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ดี สำหรับเด็กผ่านการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของเด็กเหนือสิ่งอื่นใดเราสนับสนุนผู้ปกครองให้แบ่งปันภาระทางการเงินในการเลี้ยงดูกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการขยายขอบเขตของระบบที่มีอยู่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีโดยไม่คำนึงถึงรายได้และความมั่งคั่ง เด็กทุกคนที่มีอายุ 0-83 เดือนมีสิทธิ์ได้รับเงิน ช่วยการสนับสนุนจากรัฐบาล หากใครที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 7ปีนี่คือสวัสดิการที่คุณควรรู้?   เท่าไหร่ในการที่ได้รับ?   เด็กหนึ่งคนได้รับรางวัล 100,000 วอนต่อเดือนในวันที่ 25 ของทุกเดือน มันอาจจะจ่ายเป็นบัตรของขวัญ สำหรับในการพิจารณาของรัฐบาลท้องถิ่น หากคุณสมัครขอรับเงินสงเคราะห์บุตรภายใน60วันรวมถึงวันเกิดหลังคลอดลูกคุณจะได้รับเงินย้อนหลังจากเดือนที่วันเกิดของคุณเกิด  หากเด็กอยู่นานกว่า 90 วันหรือหายไป หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนการชำระเงินอาจถูกระงับ   ฉันจะสมัครได้อย่างไร?   คุณสามารถสมัครได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ผู้ปกครองเข้าไปติดต่อที่ศูนย์หรือตัวแทนของเด็กไปเยี่ยมชมศูนย์ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ eupmyeondong (อำเภอ-จูมินเซ็นเตร์อ)สำหรับเด็ก เมื่อเข้าไปสมัคคุณจะต้องใช้เอกสารบางอย่าง▲ประยุกต์ใช้เงินสงเคราะห์บุตร(ใบสมัครับที่ศูนย์)▲บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง▲เมื่อคุณสมัคร หนังสือมอบ(ใบที่บ่งบอกว่าคุณมีสิทในบุตร)อำนาจโปรดทราบว่าคุณสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้หากจำเป็น   หากคุณสมัครออนไลน์ผู้ปกครองของเด็กเท่านั้นที่สามารถสมัครได้ สวัสดิการในการสมัครโดยใช้โฮมเพจ ศูณย์ช่วยเหลือสวัดดิการ(복지로) แอปพลิเคชันในมือถือ   หากเด็กที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงก่อนหน้านี้มีอายุครบ6ปีหลังจากวันเกิดของเขาหรือเธอการจ่ายเงินนั้นหยุดลงก็ถือว่าพวกเขาได้สมัครแล้วและสามารถสมัครได้อีกครั้งโดยไม่ต้องสมัครแยกต่างหาก   이아리 기자
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาของเด็ก
  2020-01-28

실시간 การศึกษาของเด็ก 기사

 • ข้อมูลการเลี้ยงดูบุตรในเกาหลีค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
    เงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร?   คุณรู้หรือไม่ว่าในเดือนกันยายน 2562ได้มีเงินช่วยบุตรจากรัฐบาลนั้นมอบให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี?   เงินสงเคราะห์บุตรเป็นระบบสวัสดิการที่เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และให้สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ดี สำหรับเด็กผ่านการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของเด็กเหนือสิ่งอื่นใดเราสนับสนุนผู้ปกครองให้แบ่งปันภาระทางการเงินในการเลี้ยงดูกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการขยายขอบเขตของระบบที่มีอยู่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีโดยไม่คำนึงถึงรายได้และความมั่งคั่ง เด็กทุกคนที่มีอายุ 0-83 เดือนมีสิทธิ์ได้รับเงิน ช่วยการสนับสนุนจากรัฐบาล หากใครที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 7ปีนี่คือสวัสดิการที่คุณควรรู้?   เท่าไหร่ในการที่ได้รับ?   เด็กหนึ่งคนได้รับรางวัล 100,000 วอนต่อเดือนในวันที่ 25 ของทุกเดือน มันอาจจะจ่ายเป็นบัตรของขวัญ สำหรับในการพิจารณาของรัฐบาลท้องถิ่น หากคุณสมัครขอรับเงินสงเคราะห์บุตรภายใน60วันรวมถึงวันเกิดหลังคลอดลูกคุณจะได้รับเงินย้อนหลังจากเดือนที่วันเกิดของคุณเกิด  หากเด็กอยู่นานกว่า 90 วันหรือหายไป หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนการชำระเงินอาจถูกระงับ   ฉันจะสมัครได้อย่างไร?   คุณสามารถสมัครได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ผู้ปกครองเข้าไปติดต่อที่ศูนย์หรือตัวแทนของเด็กไปเยี่ยมชมศูนย์ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ eupmyeondong (อำเภอ-จูมินเซ็นเตร์อ)สำหรับเด็ก เมื่อเข้าไปสมัคคุณจะต้องใช้เอกสารบางอย่าง▲ประยุกต์ใช้เงินสงเคราะห์บุตร(ใบสมัครับที่ศูนย์)▲บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง▲เมื่อคุณสมัคร หนังสือมอบ(ใบที่บ่งบอกว่าคุณมีสิทในบุตร)อำนาจโปรดทราบว่าคุณสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้หากจำเป็น   หากคุณสมัครออนไลน์ผู้ปกครองของเด็กเท่านั้นที่สามารถสมัครได้ สวัสดิการในการสมัครโดยใช้โฮมเพจ ศูณย์ช่วยเหลือสวัดดิการ(복지로) แอปพลิเคชันในมือถือ   หากเด็กที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงก่อนหน้านี้มีอายุครบ6ปีหลังจากวันเกิดของเขาหรือเธอการจ่ายเงินนั้นหยุดลงก็ถือว่าพวกเขาได้สมัครแล้วและสามารถสมัครได้อีกครั้งโดยไม่ต้องสมัครแยกต่างหาก   이아리 기자
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาของเด็ก
  2020-01-28
비밀번호 :