• 최종편집 2022-08-17(수)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  การศึกษาของเด็ก

실시간뉴스

실시간 การศึกษาของเด็ก 기사

 • บุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่ประสบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเกาหลี, มีมากน้อยเพียงใด?
  <คำถาม> ดิฉันเป็นผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสที่มีวีซ่า F-6 ลูกของดิฉันกำลังจะเข้าโรงเรียนประถมปีหน้า ดิฉันสงสัยเกี่ยวกับความรุนแรง ในโรงเรียนเกาหลี หากดูข่าวในทีวี มักจะเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนและการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นในฐานะพ่อแม่ดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย ดิฉันได้ยิน เรื่องราวที่คล้ายกันมากมายจากแม่ของครอบครัวพหุวัฒนธรรมรอบตัวดิฉัน ดิฉันอยากทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และจะรับมืออย่างไร <รูปภาพนี้เป็นฉากของการศึกษาพัฒนาความตระหนักรู้พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา. Papaya Story>   <คำตอบ> ตาม “การสำรวจความรุนแรงในโรงเรียนครั้งที่ 1 ในปี 2021” ที่เผยแพร่โดยสำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกี อัตราการให้ คำตอบต่อความรุนแรงในโรงเรียนอยู่ที่ 0.9% อัตราการตอบสนองต่อความเสียหายของทั่วประเทศคือ 1.1% อัตราการตอบสนองต่อความเสียหายตามระดับโรงเรียนคือ 2.3% สำหรับโรงเรียนประถม, 0.4% สำหรับโรงเรียนมัธยมต้น และ 0.2% สำหรับโรงเรียนมัธยมปลาย, ประเภทของความเสียหาย ได้แก่ ความรุนแรงทางวาจา (41.9%), การกลั่นแกล้ง (14.3%), ความรุนแรง ทางร่างกาย (11.8%), ความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ต (11.1%), และการสะกดรอยตาม (6.5%) ตามลำดับ การสำรวจนี้เข้าร่วมโดยนักเรียน 942,000 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 3 ในจังหวัดคยองกี ปัญหาคือบุตรจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในโรงเรียนมากกว่า ตามประกาศของสถาบันพัฒนาการศึกษาแห่งเกาหลี อัตราการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนในหมู่นักเรียนจากครอบครัว พหุวัฒนธรรม อยู่ที่ 8.2% ณ ปี 2018 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 1.3% ของนักเรียนทั้งหมดในปีเดียวกันมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2019 ). ประเภทหลักของความเสียหาย ได้แก่ “ความรุนแรงทางวาจา” (61.9%), “การกลั่นแกล้ง” (33.4%) และ “คำหยาบคายและใส่ร้ายผ่าน การแชททางอินเทอร์เน็ต, อีเมล, และโทรศัพท์มือถือ” 11.4% ตามลำดับ แบบสำรวจนี้เพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าข้อกังวลของผู้ถามมีเหตุผล อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของรัฐบาลและโรงเรียนของเกาหลีตอบสนองต่อความรุนแรงในโรงเรียนอย่างด่วนและรวดเร็ว ดังที่ท่านเห็นจากการสำรวจค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเด็กกว่า 1 ล้านคนจากทั่วประเทศทุกปี รัฐบาลเกาหลีกำลังให้ความสำคัญ กับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนนักเรียนที่เคยถูกรังแกในโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนทุกแห่งมี “คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน” ซึ่งมุ่งมั่นที่จะขอโทษและป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดใช้ความรุนแรง ในโรงเรียนเกิดขึ้นอีกในสถานศึกษา เช่นเดียวกับการดำเนินการทางวินัยและการฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กจึงเพิ่มขึ้น จากการสำรวจโดยสำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกี พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กที่เห็นความรุนแรงในโรงเรียนคือ 69.3%, การปลอบโยนและ ช่วยเหลือเพื่อนที่ตกเป็นเหยื่อ (33.6%), การห้ามปราบเพื่อนที่ทุบตีหรือรังแก (18.6%), แจ้งหรือรายงานต่อผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ (17.1%) ตามลำดับ เมื่อความรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้นกับลูก ควรบอกลูกว่าอย่าลืมแจ้งให้แม่หรือครูทราบ และหากผู้ปกครองตอบสนองอย่างแข็งขันในระยะแรก ความเสียหายก็สามารถป้องกันได้    Papaya Story  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-29
 • เยาวชนที่มีภูมิหลังจากการย้ายถิ่นเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลีได้อย่างไร?
  เนื่องจากจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเพิ่มขึ้น จำนวนเยาวชนที่มีภูมิหลังจากการย้ายถิ่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเด็กเหล่านี้โตและเข้ามหาวิทยาลัย แม่หรือพ่อที่มาจากต่างประเทศจะตกอยู่ในความสับสนในทันที เนื่องจากยังไม่เคยเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี เลยไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในการเข้ามหาวิทยาลัยของลูก ด้วยความช่วยเหลือจากซูวอน โกลบอลยูธดรีมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนเยาวชนที่มีภูมิหลังจากการย้ายถิ่น เราได้รวบรวมคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลี ดังนี้ (คำถามที่ 1) ฉันเป็นเยาวชนที่มีสัญชาติต่างประเทศ ฉันอยากไปมหาวิทยาลัยที่เกาหลี ฉันควรทำอย่างไร? (คำตอบที่ 1) นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลีได้เช่นกัน นี่คือ “การคัดเลือกสำหรับชาวต่างชาติ”นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้เฉพาะสัญชาติต่างประเทศและแข่งขันกันเองเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ต่างจากการสอบเข้าสำหรับนักเรียนเกาหลี กระบวนการคัดเลือกชาวต่างชาติไม่ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือก ดังนั้นนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ตราบเท่าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่มีกระบวนการรับเข้าเรียนในระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงมีทางเลือกที่แคบ (คำถามที่ 2) จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (คำตอบที่ 2) อันดับแรก ท่านต้องยืนยันสัญชาติของตัวเองและผู้ปกครองก่อน กรณีเป็นการคัดเลือกสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งผู้ปกครอง (พ่อและแม่) และผู้สมัครจะต้องเป็นชาวต่างชาติจึงจะสมัครได้ หากมารดาได้สัญชาติเกาหลีภายหลังจากมาเกาหลีแล้ว จะไม่สามารถสมัครกระบวนการคัดเลือกสำหรับชาวต่างชาติได้ ในกรณีนี้ท่านต้องสมัครผ่านการสอบระดับชาติของเกาหลี หากท่านเป็นชาวเกาหลีและได้ศึกษาหลักสูตรระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมปลายทั้งหมดในต่างประเทศ ท่านสามารถสมัครผ่านการคัดเลือกสำหรับชาวเกาหลีโพ้นทะเลได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้สมัครจำนวนไม่มากสำหรับชาวเกาหลีโพ้นทะเล (คำถามที่ 3) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครการคัดเลือกสำหรับชาวต่างชาติ? (คำตอบที่ 3) ก่อนอื่นท่านต้องมี▲ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษามัธยมปลายและใบรับรองผลการเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเกาหลีสามารถสอบด้วยประกาศนียบัตรมัธยมปลายและใบรับรองผลการเรียนของเกาหลี หากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ ท่านต้องมีประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากการรับรองเอกสารจากหน่วยงานราชการต้องเตรียมคำยืนยันการรับรองเอกสารหรือคำยืนยันที่ออกโดยสถานกงสุลเกาหลีในเขตที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียนจะต้องได้รับการรับรองสำหรับการแปลเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศหรือมีปัญหาในการรับรองเอกสาร สามารถสอบ GED ของเกาหลีและส่งใบรับรองผลการเรียนแทนได้ มีโรงเรียนไม่กี่แห่งที่สามารถสมัครสอบ GED ได้เท่านั้น ▲ ต้องใช้คะแนนสอบโทปิก (TOPIK)ระดับ 4 ขึ้นไปด้วย จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาเกาหลีของระดับ 3 ขึ้นไปแต่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มักจะต้องใช้คะแนนระดับ 4 ขึ้นไปและบางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาตามผลของโทปิก ดังนั้นโปรดเตรียมตัวให้พร้อม ▲ใบรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือถ้าท่านมาจากประเทศจีน คุณต้องมี Hogubu▲หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง▲บัตรประจำตัวชาวต่างชาติสำหรับนักเรียน จำเป็นต้องมีการแปลภาษาอังกฤษหรือเกาหลีสำหรับใบรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวและ Hogubu ▲ต้องมีใบแจ้งยอดจากธนาคารด้วย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในเกาหลีต้องการเงินในบัญชีเงินฝากในบัญชีธนาคารตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง (พ่อแม่) เพื่อทราบว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนที่มั่นคงสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคารสามารถเป็นได้ทั้งที่ธนาคารบ้านเกิดหรือที่ธนาคารเกาหลี (คำถามที่ 4) สถานภาพการพำนักไม่เกี่ยวข้องหรือไม่? (คำตอบที่ 4) หากจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน (D-2) ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่นักเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น หากมีถิ่นที่อยู่ถาวรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน หากต้องการเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนสามารถเข้าไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของท่านก่อนเริ่มเรียน สำหรับเอกสารการเปลี่ยนวีซ่า จะต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่มหาวิทยาลัยให้มา, สำเนาหนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ, รูปถ่ายหนังสือเดินทาง 1 ใบ, และใบอนุญาตเข้าศึกษาแบบมาตรฐาน <การให้คำปรึกษาการรับเข้าศึกษาในมวิทยาลัยสำหรับเยาวชนที่มีภูมิหลังจากการย้ายถิ่น> ซูวอน โกลบอลยูธดรีมเซ็นเตอร์ 031-247-1324 อันซาน โกลบอลยูธเซ็นเตอร์ 031-599-1770
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-20
 • เป็นไปได้ไหมที่เด็กจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมในเกาหลีจะมีหลายสัญชาติ?
  ผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสที่เดินทางมาเกาหลีด้วยการแต่งงานระหว่างประเทศมักคิดถึงสัญชาติของบุตร ในเกาหลีสัญชาติของบุตร จะได้รับตามสัญชาติของพ่อแม่ ดังนั้นหากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นชาวเกาหลีพวกเขาสามารถมีสัญชาติเกาหลีได้ <รูปภาพแสดงการประชุมการศึกษาทางออนไลน์สำหรับเยาวชนที่มีภูมิหลังจากการย้ายถิ่น. เมืองฮวาซอง> นอกจากนี้ เกาหลียอมรับการถือสองสัญชาติหากเป็นเด็กที่เกิดมาจากการแต่งงานระหว่างประเทศ ดังนั้น บุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรม สามารถมีได้หลายสัญชาติหากประเทศอื่นยอมรับการถือสองสัญชาติด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งคือประเทศเกาหลีมีภาระหน้าที่ในการรับราชการทหาร ในกรณีของเยาวชนเพศชายที่เข้าประเทศกลางคัน แม้ว่าพวกเขาจะเกิดในต่างประเทศและได้รับสัญชาติหลังจากมาเกาหลี พวกเขาก็ต้องรับราชการทหารด้วย พระราชบัญญัติการรับราชการทหารซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2010 กำหนดว่า “ชาวเกาหลีลูกครึ่งทั้งหมดที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 เดือนมกราคม ปี 1992 โดยไม่คำนึงถึงรูปร่างหน้าตา เชื้อชาติหรือสีผิว ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรับราชการทหารผ่านทหารประจำการ” ตามหน้าที่ในการรับราชการทหารนี้ ผู้ชายเกาหลีที่มีอายุเกิน 18 ปี จะต้องรับราชการทหารเป็นเวลาประมาณ 2 ปี บุคคลที่มีหลายสัญชาติต้องใช้หนังสือเดินทางเกาหลีเมื่อออกจากเกาหลีหรือเข้าประเทศเกาหลี และสามารถใช้หนังสือเดินทางได้เพียง เล่มเดียวในต่างประเทศ     นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-12
 • จังหวัดคยองกี, ขยายงานแนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรม
  จังหวัดคยองกีได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มจำนวน ‘งานแนะแนวการเรียนต่อ’ เป็น 40 ครั้ง ในปีนี้ สำหรับผู้ปกครองของครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่ ประสบปัญหาเนื่องจากขาดข้อมูลในการเข้าโรงเรียนระดับสูง นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจที่จะขยายงานแนะแนวการเรียนต่อในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในปีนี้ <รูปภาพจากงานแนะแนวการเรียนต่อเมื่อปีที่แล้ว. ศาลากลางจังหวัดคยองกี> จังหวัดคยองกี, อำเภอและเมือง, สำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกีเข้าร่วมใน ‘การบรรยายสรุปขั้นตอนการศึกษาต่อสำหรับครอบครัว พหุวัฒนธรรม’ ซึ่งผู้บังคับบัญชาและครูในท้องถิ่นเข้าร่วมในฐานะผู้สอนเพื่ออธิบายระบบ, หลักสูตร, การเตรียมตัวสำหรับการเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งตอบคำถาม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจโดยแจกจ่ายเอกสารแนะนำ ในหลายภาษาล่วงหน้าและให้การสนับสนุนล่าม เมื่อปีที่แล้ว จังหวัดคยองกีได้จัดการบรรยายสรุปขั้นตอนการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 ครั้ง สำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรมใน 11 เมืองและอำเภอ รวมทั้งซูวอนและโกยาง 95% ของผู้ปกครองนักเรียน (ผู้ปกครอง) ที่เข้าร่วมการบรรยายหวังว่าจะได้เข้าร่วมอีกครั้ง และประเมินว่าเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อในโรงเรียนของบุตร ด้วยเหตุนี้ จังหวัดคยองกีได้มีการตัดสินใจขยายหลักสูตรเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและจัดงานแนะแนวการเรียนต่อตั้งแต่ปีนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าบุตรจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมกำลังศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างจริงจัง ในปีนี้ งานแนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยมตอนต้นจะจัดขึ้น 26 ครั้ง ใน 21 เมืองและอำเภอ ได้แก่ ซูวอนและยงอิน เป็นต้น และหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะจัดขึ้น 14 ครั้ง ใน 14 เมืองและอำเภอ ได้แก่ บูชอนและนัมยางจู เป็นต้น ระยะเวลาดำเนินการตามลำดับ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน ผู้ปกครองของครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่มีบุตรในวัยเรียน (รวมถึงครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวพหุวัฒนธรรม) สามารถสมัครผ่านเมือง และอำเภอ หรือศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรม ระยะเวลาการสมัครแตกต่างกันไปตามตารางการฝึกอบรม ดังนั้นหากต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกพหุวัฒนธรรมครอบครัว จังหวัดคยองกี (031-808-4427) เป็นต้น   ชเว ยองมุก หัวหน้าแผนกครอบครัวพหุวัฒนธรรม จังหวัดคยองกี กล่าวว่า “หวังว่าการบรรยายจะเป็นประโยชน์สำหรับครอบครัว พหุวัฒนธรรมที่สนใจในการศึกษาของบุตร แต่ประสบปัญหาเนื่องจากขาดข้อมูล” และเผยว่า “เราจะสนับสนุนครอบครัวพหุวัฒนธรรม อย่างแข็งขัน เพื่อเอาชนะความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญในกระบวนการเลี้ยงดูลูก” นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-04
 • บุตรของชาวต่างชาติสามารถเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่?
  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุตรของชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่มีอายุ 0-7 ปี ในการเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ โรงเรียนอนุบาล นี่เป็นเพราะว่าพ่อแม่ต้องการผู้ช่วยดูแลบุตรในขณะที่พวกเขากำลังทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ รัฐบาลเกาหลีและ รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนบุตรของชาวต่างชาติอายุระหว่าง 0-7 ปี อย่างไร มาพิจารณากัน <ภาพกิจกรรมครอบครัวที่สถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับบุตรของชาวต่างชาติในเมืองนัมยางจู จังหวัดคยองกี ก่อนโควิด. ศูนย์สวัสดิการชาวต่างชาติเมืองนัมยางจู> โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 7 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบริหารจัดการโดย สำนักงานการศึกษาจังหวัดและเมืองแต่ละแห่ง ด้วยเหตุผลนี้ รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งจึงมีเนื้อหาการสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับอนุบาล สำหรับบุตรของชาวต่างชาติแตกต่างกัน ตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีนี้ สำนักงานการศึกษา 6 แห่งทั่วประเทศ(โซล, อินชอน, กวางจู, คยองกี, จอนบุก และคยองบุก) จะให้เงิน ค่าเล่าเรียนสำหรับเด็กเล็ก 150,000 วอนต่อเดือน สำหรับโรงเรียนของรัฐ และ 350,000 วอนต่อเดือน สำหรับโรงเรียนของเอกชน สำหรับเด็กเล็กที่มีสัญชาติต่างประเทศ ในกรณีของเมือง A หากเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐ บุตรของชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าเล่าเรียนรายเดือนเพียง 33,000 วอน และค่า ทัศนศึกษา ในปี 2021 โรงเรียนอนุบาลเอกชนต้องจ่าย 330,000 วอน สำหรับค่าเล่าเรียนเด็กเล็ก และผู้ปกครองต้องจ่ายเอง 281,000 วอน แต่จะได้รับการช่วยเหลือ 350,000 วอน ดังนั้นจ่ายแค่ส่วนที่เหลือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุตรของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุน ดังนั้นในโรงเรียนอนุบาลเอกชนจึงต้องจ่ายเงิน เต็มจำนวน 611,000 วอน เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาของเมืองกล่าวว่า “เดิมโรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นสถานที่ที่เด็กจำนวนมากต้องการเข้าร่วมเพราะค่าเล่าเรียนต่ำ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากอัตราการเกิดต่ำจึงมีที่นั่งเพียงพอสำหรับเด็กชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียน” และเผยว่า “กรุณาโทรติดต่อโรงเรียน อนุบาลของรัฐที่ผู้ปกครองชาวต่างชาติต้องการก่อน และตรวจสอบว่ามีที่นั่งว่างหรือไม่” เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่า “ในกรณีบุตรของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทราบมาว่าแทบจะไม่มีการปฏิเสธการรับเข้าเรียน ขอแนะนำว่า โรงเรียนอนุบาลอนุญาตให้เข้าเรียนได้แม้ว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการรับบุตรของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ตาม” และเผยว่า “อย่างไรก็ ภาระจะสูงเพราะแทบไม่มีการสนับสนุนค่าเล่าเรียน” สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นสถานที่ที่เด็กอายุ 0-7 ปี เข้าเรียนและวัตถุประสงค์ของการรับเลี้ยงเด็กเป็นมากกว่าการศึกษา ต่างจากโรงเรียนอนุบาล มีรัฐบาลท้องถิ่นไม่มากนักที่สนับสนุนค่าดูแลเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ปัจจุบัน จำนวนเงินที่บุตรของชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเมื่อเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กคือ 280,000 วอน ถึง 499,000 วอน สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐ ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ค่าดูแลเด็ก ก็แพงเท่านั้น ในกรณีของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนคือ 451,000 วอน ถึง 499,000 วอน มีเพียงรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้น เช่น กูโรกูและกึมชอนกู ในกรุงโซล ที่สนับสนุน 20% ของภาระผู้ปกครองตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ เมืองอันซันเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากที่สุด ได้สนับสนุนเงินจำนวน 220,000 วอน สำหรับเด็กอายุ 0-2 ปี และ 240,000 วอน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ เมืองซีฮึงจะสนับสนุนเงิน 260,000 วอน ให้กับเด็กอายุ 0-5 ปีในปีนี้ และเมืองบูชอนจะสนับสนุนเงิน 280,000 วอน ให้กับเด็กอายุ 3-5 ปี เมืองกุนโพได้สนับสนุนเงิน 100,000 วอน ให้กับเด็กอายุ 0-5 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือสถานรับเลี้ยงเด็กสามารถปฏิเสธการรับเข้าเรียนได้เอง เจ้าหน้าที่ของเมือง A กล่าวว่า “เนื่องจากผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กมีอำนาจตัดสินใจในการรับเลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก แม้ว่าศาลากลางจังหวัดจะแนะนำให้อนุญาติรับเข้าเรียนให้มากที่สุด แต่ถูกปฏิเสธจึงไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะบังคับ” ขณะนี้กำลังหารือเรื่องการสนับสนุนบุตรของชาวต่างชาติ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2019 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีแนะนำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ จัดทำแผนสนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กเกี่ยวกับความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีในการช่วยเหลือ ค่าเลี้ยงดูเด็กสำหรับบุตรของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2021 ที่ผ่านมาว่าไม่สามารถยอมรับคำแนะนำนี้ได้ โดยระบุว่า “เป้าหมายของระบบประกันสังคมคือประชาชนในประเทศ” อย่างไรก็ตาม ในสังคมเกาหลีความพยายามที่จะขยายการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กสำหรับบุตรของชาวต่างชาติไปยังสถานรับเลี้ยงเด็ก ยังคงดำเนินต่อไป ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021 โก ยองอิน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (คยองกี อันซาน ดันวอน) เสนอ ‘ร่างการแก้ไขบางส่วนต่อพระราชบัญญัติ การดูแลเด็กเล็ก’ เพื่ออนุญาตให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับเงินช่วยเหลือในการดูแลเด็ก อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณา และอยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ สภากรุงโซล, สภาจังหวัดคยองกี, และสภาจังหวัดชุงชองเหนือ ยังคงเรียกร้องให้มีการสนับสนุนค่าเลี้ยงดูเด็กสำหรับบุตรของ ชาวต่างชาติ ด้วยความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งและชาวเกาหลีที่ขยันขันแข็ง คาดว่าในไม่ช้าบุตรของชาวต่างชาติจะสามารถได้รับ การสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กเช่นเดียวกับเด็กเกาหลี อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่แทบไม่มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนบุตรของ ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลย     นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-03-29
 • จะทำอย่างไรเมื่อโรงเรียนเกาหลีปฏิเสธการรับบุตรของท่านเข้าเรียน?
  <รูปภาพ=พิธีสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนแสงแห่งความฝัน(꿈빛학교) โรงเรียนทางเลือกพหุวัฒนธรรมประเภทฝากให้ดำเนินการ ศูนย์เยาวชนนานาชาติเมืองอันซาน> โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังมีบางกรณีที่ครูใหญ่ปฏิเสธที่จะรับหรือโอนนักเรียนชาวต่างชาติ (พหุวัฒนธรรม) ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย <ในรูปภาพคือนักเรียนชาวต่างชาติ (พหุวัฒนธรรม) ที่เข้าร่วมงานก่อนโควิด> ในอนาคตคาดว่าสิ่งนี้จะหายไปเนื่องจากมาตรฐานและขั้นตอนในการรับเข้าเรียน, การย้าย โรงเรียนและการโอนนักเรียนชาวต่างชาติในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายจะไม่ถูกกำหนดโดยครูใหญ่ แต่ศึกษาธิการจะเป็นผู้กำหนด กระทรวงศึกษาธิการได้มีมติแก้ไขพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบางส่วนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ระหว่างนี้ในโรงเรียนแนวหน้าครูใหญ่ตัดสินใจรับนักเรียนชาวต่างชาติ (พหุวัฒนธรรม) ตามระเบียบของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจริงที่นักเรียนชาวต่างชาติถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนเนื่องจากทักษะทางภาษาเกาหลีไม่ดี เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า “เด็กที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนเนื่องจากไม่มีมาตรฐานการรับเข้าเรียนที่ชัดเจน ฯลฯ ได้รับบาดแผลในใจและต้องเลิกเรียนหรือไปโรงเรียนทางเลือก” และเผยว่า “ศึกษาธิการควรเตรียมแนวทางเช่น ‘ควรจัดการศึกษาให้กับ นักเรียนที่ไม่เก่งภาษาเกาหลี’ ” การปฏิเสธการรับเข้าเรียนของนักเรียนชาวต่างชาติ(พหุวัฒนธรรม) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดว่าจะหายไปเนื่องจาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้นำมาตรฐานใหม่นี้ไปใช้ แต่ก็มีแผนที่จะรับนักเรียนชาวต่างชาติจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน แล้วจึงมอบหมายให้โรงเรียนทางเลือกพหุวัฒนธรรมประเภทฝากให้ดำเนินการ โรงเรียนทางเลือกพหุวัฒนธรรมประเภทฝากให้ดำเนินการ เป็นโรงเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ โรงเรียน A และได้รับการศึกษาที่โรงเรียนทางเลือกพหุวัฒนธรรม ประเภทฝากให้ดำเนินการ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่น ในโรงเรียนทางเลือกนี้ นักเรียนชาวต่างชาติ (พหุวัฒนธรรม) จะมารวมตัวกันและรับการศึกษา ดังนั้นจึงมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพียงเล็กน้อย เมื่อคุณสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน A แม้ว่าจะเข้าเรียนในโรงเรียน A แต่ปรับตัวได้ไม่ดี ก็สามารถไปโรงเรียนทางเลือกพหุวัฒนธรรมฝากให้ดำเนินการและรับการศึกษาได้ มีชาวต่างชาติหรือชาวเกาหลีจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าระบบดังกล่าวมีอยู่จริง ดังนั้นผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องแจ้งทางโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างจริงจัง หากเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายด้วยตนเอง เป็นการดีกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์กรช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในบริเวณใกล้เคียง หรือ Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเกาหลี การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นแม้แต่ชาวต่างชาติก็ไม่สามารถปฏิเสธการเข้าเรียนใน โรงเรียนมัธยมต้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีของเยาวชนผู้เข้าประเทศกลางคัน ฯลฯ หากพวกเขาไม่เตรียมเอกสารเมื่อต้องการเข้าเรียนหรือ ย้ายโรงเรียนไปยังโรงเรียนมัธยมต้นในเกาหลี อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนหรือย้ายโรงเรียนได้ การรับเข้าเรียนถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่ามีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับเอกสาร เช่น ใบรับรองการลงทะเบียนหรือใบรับรองสำเร็จการศึกษาที่พิสูจน์ว่าเข้าเรียนที่โรงเรียน ในประเทศบ้านเกิดก่อนที่จะมาเกาหลี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้รับเอกสารเหล่านี้แต่ก็มีวิธี ‘โรงเรียนเตรียมพหุวัฒนธรรม’ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกี มุ่งเน้นไปที่การศึกษาภาษาเกาหลีและการศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ และส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ เนื่องจากสำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกีได้กำหนดให้โรงเรียนเตรียมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมตอนต้น และโรงเรียนมัธยมตอนปลายบางแห่ง จึงสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้ จากนั้น  6 เดือนถึง 1 ปีต่อมา สำนักงานการศึกษา มีคณะกรรมการพิจารณาภูมิหลังทางวิชาการและตัดสินใจว่า “นักเรียนมีพื้นฐานทางวิชาการที่จะย้ายไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” จากนั้นนักเรียนจะมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยไม่ต้องใช้เอกสารอื่นใดที่ออกโดยประเทศบ้านเกิด  โรงเรียนประถมศึกษา ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การศึกษาระดับประถมศึกษาในเกาหลีเป็นภาคบังคับ ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธการรับเข้าเรียนหรือการโอนย้าย ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในฐานะประเทศที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก เกาหลียอมรับสิทธิในการศึกษาสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึง ประเทศหรือสัญชาติ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งยังคงปฏิเสธที่จะรับบุตรของชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา แต่ว่าในกรณีนี้โรงเรียนประถมศึกษาได้ตัดสินใจด้วยความเข้าใจผิดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด Papaya Story เคยไปเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะโอนย้ายบุตรของชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายเมื่อ 2 ปีก่อน ได้อธิบายอย่างใจเย็นกับโรงเรียนว่ามาตรการดังกล่าวไม่ถูกต้องและแนะนำให้ถามผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาได้ในวันรุ่งขึ้นโดยไม่มีปัญหาใดๆ เป็นเรื่องโชคร้ายอย่างยิ่งที่นักเรียนในวัยเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ในเกาหลีแม้แต่นักเรียนชาวต่างชาติ (พหุวัฒนธรรม) ก็มีวิธีการเข้าเรียนในโรงเรียน ดังนั้นหากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียน โปรดสอบถามที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นหรือ Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต โทร ภาษาไทย (010-4823-8821)   นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-03-17
 • รับสมัครกลุ่มพี่เลี้ยงการบริจาคความสามารถระดับโลกที่รวมเป็นหนึ่งผ่านการเรียนรู้
  โปรแกรมนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคมเป็นการสอนแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง เดือนละ 1-2 ครั้ง เช่น▲สนับสนุน การพัฒนาความสามารถทางวิชาการและการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในโรงเรียน ▲สนับสนุนความมั่นคงทางอารมณ์ผ่านการศึกษาและ การเรียนรู้ภาษาเกาหลี, แรงจูงใจและการให้คำปรึกษาสำหรับข้อกังวล ▲ ดำเนินกิจกรรมที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงเขตที่อยู่อาศัย อายุ และความต้องการ เป็นต้น ดังนั้น เมืองซูวอนจะรับสมัครพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงจำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม ผู้ที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศ, ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยง และผู้ที่มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจาก พหุวัฒนธรรมจะได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับแรก โรงเรียนเฉพาะทางด้านพหุวัฒนธรรมระดับโลกของเมืองซูวอน ได้แก่ โรงเรียนประถมจีดง, โรงเรียนประถมเซ-รยู, โรงเรียนประถมนัมซูวอน, โรงเรียนประถมแมซาน, โรงเรียนประถมฮวังฮงและโรงเรียนประถมซูวอน เป็นต้น หมดเขตการรับสมัครเมื่อเกินจำนวนการรับสมัคร หากไม่เป็นเช่นนั้น สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานอกระยะเวลาการรับสมัคร สามารถสอบถามทีมนโยบายพหุวัฒนธรรมของกองนโยบายพหุวัฒนธรรมเมืองซูวอน (☎031-228-2990) หรือศูนย์ความฝันของเยาวชน ระดับโลกเมืองซูวอน (☎031-247-1324) นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-02-25
 • เพื่อรับมือกับโอมิครอนมีการแจกจ่ายเครื่องมือทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วฟรีให้กับโรงเรียนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
  เพื่อรับมือกับโอมิครอนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาจังหวัดและเมืองแต่ละแห่งจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบตอบสนองฉุกเฉิน และจะจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (ชุดทดสอบด้วยตนเอง) จำนวน 60.5 ล้านชุดฟรี แก่นักเรียนประถม, มัธยมต้น และมัธยมปลาย ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้ สำนักงานการศึกษาจังหวัดและเมืองแต่ละแห่งจะจัดระเบียบและดำเนินการสถานีทดสอบ PCR แบบเคลื่อนที่ในสถานที่ และทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน (ชื่อชั่วคราว) <รูปภาพ=กระทรวงศึกษาธิการ> เมื่อวันที่ 16 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ‘แผนการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการกักกันในโรงเรียน’ เพื่อรับมือกับโอมิครอน ประการแรก กระทรวงศึกษาธิการตัดสินใจที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับภาคการศึกษาใหม่โดยเปลี่ยนไปใช้ ‘การรับมือกับโอมิครอนของ กระทรวงศึกษาธิการ - ระบบเหตุฉุกเฉินสำนักงานการศึกษาเมืองและจังหวัด’ ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ‘ทีมตรวจสอบเหตุฉุกเฉินเพื่อรับมือกับโอมิครอนในภาคการศึกษาใหม่’ จะดำเนินการตลอดเวลา นำโดยยู อึนเฮ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม กำหนดให้เป็นช่วงกักกันอย่างเข้มงวดและกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานการศึกษาระดับจังหวัดและเมืองได้ร่วมกันตรวจสอบสถานะการเตรียมความพร้อมของสถานที่เรียนและชดเชยข้อบกพร่องต่างๆ นอกจากนี้ เครื่องมือทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วยังให้บริการฟรีแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา, มัธยมต้น และมัธยมปลาย และบุคลากร ในโรงเรียน จำนวน 6.92 ล้านคน ทั่วประเทศผ่านการปรึกษาหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระในการจัดซื้อเครื่องมือทดสอบ สำหรับโรงเรียนและผู้ปกครอง และวางแผนที่จะให้การสนับสนุนการกักกันที่โรงเรียนอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นในภาคการศึกษาใหม่ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ ถึงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมีนาคม จะให้การสนับสนุนเครื่องมือทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว 60.5 ล้านอัน และลงทุนงบประมาณรวม 146.4 พันล้านวอน ดังนั้น ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ จะให้การสนับสนุน 2 อันต่อ 1 คน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา และในเดือนมีนาคม นักเรียนจะได้รับ 9 อัน ต่อ 1 คน และบุคลากรในโรงเรียนจะได้รับ 4 อัน ต่อ 1 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.5 ล้านอัน กรณีเกิดการติดเชื้อภายในโรงเรียน ได้ตัดสินใจแยกไว้สำรองและสนับสนุนเครื่องมือทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว เทียบเท่ากับ 10% ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด เพื่อใช้ในการทดสอบของนักเรียน, บุคลากรในโรงเรียน และใกล้ชิดที่ติดต่อที่ติดต่อผ่าน การตรวจสอบตนเองของโรงเรียน เครื่องมือทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการกักกันที่โรงเรียนในภาคการศึกษาใหม่จะนำไปใช้กับนักเรียน (ผู้ปกครอง) และบุคลากรในโรงเรียนผ่านทางโรงเรียน และอนุญาตให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทำการทดสอบที่บ้านหนึ่งวันก่อนเปิดเทอม ขอแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบเชิงรุกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (สามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์และวันพุธ) เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ผลการทดสอบจะถูกแชร์กับโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชันการวินิจฉัยตนเอง และหากผลการทดสอบเป็น ‘บวก’ จะได้รับคำ แนะนำให้เข้ารับการทดสอบ PCR เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ไม่มีอาการตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ สำนักงานการศึกษาระดับจังหวัดและเมืองแต่ละแห่งจะดำเนินการศูนย์ทดสอบ PCR แบบเคลื่อนที่ในสถานที่ เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมเพื่อดำเนินงานเมื่อมีข้อกังวลเรื่องการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในโรงเรียน นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-02-18
 • มูลนิธิพัฒนาเอเชีย, เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนจากครอบครัวพหุวัฒนธรรม
  มูลนิธิพัฒนาเอเชีย (ADF) กำลังรับสมัครนักเรียนทุนสำหรับบุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรมและบุตรของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือที่คาดว่า จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีนี้ บุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรมคือ เยาวชนที่มีมารดาสัญชาติเอเชีย ยกเว้นจีนและญี่ปุ่น และบุตรของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือคือ เยาวชนเกิดในประเทศที่สาม มูลนิธิพัฒนาเอเชียวางแผนโครงการมอบทุนการศึกษานี้ โดยมีเป้าหมายคือ บุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่เกิดในเกาหลีซึ่งปัจจุบันอาศัย อยู่ในประเทศแม่และวางแผนที่จะศึกษาต่อในเกาหลีหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน ในเกาหลี แม้ว่าจะมีผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสที่มาจากหลายประเทศ แต่จุดประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อส่งเสริมให้บุตรของพวกเขา พูดได้สองภาษา เพราะการใช้สองภาษาของบุตรยังไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นผู้ที่ใช้ภาษา เช่น ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้เรียนและใช้งาน เป็นจำนวนมากจึงไม่รวมอยู่ในโครงการนี้ หากได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนทุน จะมีการมอบทุนการศึกษาและค่าครองชีพรวม 10 ล้านวอน ในอัตรา 2.5 ล้านวอนต่อปี เป็นเวลา 4 ปี กรณีเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และในกรณีของนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนการศึกษา 2.5 ล้านวอนต่อปี นักเรียนที่ต้องการสมัครควรเตรียมเอกสารแนะนำตัว, หนังสือรับรอง, ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, บัตรประจำตัว และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และส่งไปที่อีเมล (adf@asiadf.org) อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น “จะช่วยเหลือการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาเพื่อให้บุตรของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสสามารถเติบโตเป็นพรสวรรค์ระดับ โลกที่เชื่อมโยงประเทศเกาหลีและประเทศแม่” ผลการคัดเลือกจะประกาศในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ หลังจากการคัดกรองเอกสารและสัมภาษณ์ สอบถาม โทร 02-355-9811 หรือ 070-7718-3853 นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-01-14
 • ต่อจากนี้การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรมและบุตรของผู้ย้ายถิ่นคือ ‘ดา-กาชี โทรการศึกษา’
  เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาพิเศษสำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่ประสบปัญหาขาดข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของเกาหลี ศูนย์ครอบครัวเมืองซีฮึง(ผู้อำนวยการศูนย์ คัง อึนอี) ได้จัดพิธีเปิดงาน ‘ดา-กาชี โทรการศึกษา’ กับเมืองซีฮึงในช่วงบ่ายของวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่ครอบครัวพหุวัฒนธรรมและบุตรของผู้อาศัยชาวต่างชาติ มีศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติอยู่หลายแห่งทั่วประเทศแต่ ‘ดา-กาชี โทรการศึกษา’ เป็นองค์กรแรกที่ให้คำปรึกษาด้าน การศึกษาของบุตร ในพิธีเปิดงานมีแขกผู้มาร่วมงานรวมถึง ฮง ซาอ๊ก ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการเมืองซีฮึง, โอ อึลกึน หัวหน้าจองวังบน-ดง และ โด กีอ๊ก ผู้อำนวยการศูนย์เด็กซีฮึงดาอออุลริม ฮง ซาอ๊ก ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการกล่าวในวันเดียวกันว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับซีฮึงซึ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษา จะสนับสนุนชีวิตใน โรงเรียนที่มั่นคง ผ่านการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ของครอบครัวพหุวัฒนธรรม และบุตรของผู้อาศัย ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองซีฮึง” คัง อึนอี ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่า “มีความหมายเพราะเป็นโครงการแรกที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัว พหุวัฒนธรรมและศูนย์สุขภาพดีในประเทศ และจะทำงานอย่างหนักเพื่อการศึกษาของครอบครัวพหุวัฒนธรรมและบุตรของผู้อาศัย ชาวต่างชาติ” ดา-กาชี โทรการศึกษาเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรมและบุตรของผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในเมืองซีฮึง โดยมีผู้ให้คำปรึกษาชาวจีนและเวียดนามประจำอยู่ที่นั่น สามารถไขข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย และชีวิตในโรงเรียนในเกาหลีได้   ให้บริการในวันธรรมดาตั้งแต่ 9:00 น.-18:00 น.(เวลาพักเที่ยง 12:00 น. -13:00 น.)การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์(ภาษาจีน: 031-319-7870, ภาษาเวียดนาม: 031-319-7871) นักข่าว ซง ฮาซอง 
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2021-12-15
비밀번호 :