• 최종편집 2022-08-11(목)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  การเรียนรู้ของฉัน

실시간뉴스

실시간 การเรียนรู้ของฉัน 기사

 • การดำเนินการของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการสำหรับผู้พำนักถาวร(พำนัก) และผู้ที่ได้รับสัญชาติ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเล็กน้อย
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ ผู้พำนักถาวร(พำนัก)และผู้ที่ได้รับสัญชาติ” สำหรับชาวต่างชาติ(รวมถึงผู้สมัคร) ที่มีสถานะมีถิ่นที่อยู่ (F-2) และผู้พำนักถาวร (F-5) และผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัญชาติ, ผู้สมัครขอสัญชาติ  <รูปภาพ=Papaya Story> การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติที่เตรียมรับสัญชาติเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและกฎหมายภายในประเทศที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากชาวต่างชาติบางคนถูกปรับเนื่องจากกระทำความผิดเล็กน้อยในเกาหลี จำเป็นต้องสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎหมายผ่านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแยกต่างหาก นอกจากการลงโทษทางอาญาแล้ว หากคนเกาหลีถูกจับได้ว่าละเมิดกฎหมายจราจรหรือเมาแล้วขับ พวกเขาต้องได้รับการศึกษาพิเศษ เรื่องความปลอดภัยการจราจรเป็นเวลา 12 ถึง 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนการละเมิด ปัจจุบันโครงการบูรณาการทางสังคมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้อาศัยชาวต่างชาติควรได้รับ แต่ยังมีเนื้อหาที่ ไม่เพียงพอ กระทรวงยุติธรรมได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับบุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยม” ที่จะแนะนำ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอสัญชาติและผู้พำนักถาวร รวมทั้งการรักษา กฎหมายและความสงบเรียบร้อย หลักสูตรการอบรม 5 หลักสูตรที่จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรมและเป้าหมายการสำเร็จการศึกษา, เนื้อหาการศึกษามีดังนี้ ▲ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองการปฏิบัติตามกฎหมาย (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเล็กน้อยกับผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่และผู้พำนักถาวร ฯลฯ) - สิทธิและหน้าที่ของผู้พำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสัญชาติ, การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย▲การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัญชาติ(ผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองสัญชาติ) - สิ่งที่ต้องทำหลังจากได้รับสัญชาติ, สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง, การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ฯลฯ▲การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอสัญชาติ(ผู้สมัครขอสัญชาติ) - สิทธิและหน้าที่ของผู้พำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสัญชาติ, การเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอสัญชาติ▲(เคลื่อนที่) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับบุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยม (นักวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, นักศึกษาต่างชาติ) - ขั้นตอนการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรและการขอสัญชาติ, การให้ข้อมูลบริการสำหรับชาวต่างชาติ, การศึกษาด้านการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย ฯลฯ▲การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเฉพาะภูมิภาคสำหรับผู้พำนักถาวรทั่วไป, ผู้ที่ได้รับสัญชาติ (ผู้พำนักถาวรทั่วไป, ผู้ที่ได้รับสัญชาติ) - สิทธิและหน้าที่ของผู้พำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสัญชาติ, ข้อมูลท้องถิ่น ฯลฯ ตารางการศึกษา, แบบฟอร์มใบสมัครการศึกษาและที่อยู่ (เบอร์ติดต่อ, อีเมล) ของศูนย์สนับสนุนการบูรณาการสำหรับการย้ายถิ่นที่มี เขตอำนาจเหนือสถานที่พำนัก สามารถตรวจสอบได้ในเครือข่ายข้อมูลการบูรณาการทางสังคม (www.socinet.go.kr) และ Hi Korea (www.hikorea.go.kr) สามารถสอบถามได้ที่ 1345 หรือศูนย์สนับสนุนการบูรณาการสำหรับการย้ายถิ่นของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ (สำนักงาน) ที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่พำนัก นักข่าว ซง ฮาซอง  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-07
 • “อธิบายโครงการประจำปีของศูนย์ครอบครัวเมืองพาจูให้กับครอบครัวพหุวัฒนธรรม”
  การบรรยายทางออนไลน์แบบไม่เผชิญหน้านี้จัดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี โดยเป็นงานเพื่อแนะนำโครงการต่างๆ ของศูนย์ให้กับครอบครัว พหุวัฒนธรรมก่อนเริ่มโปรแกรม โจ ซองซิม ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวในการทักทายว่า “ปีที่แล้วศูนย์ประสบความสำเร็จ (40,000 คน เข้าร่วม) มากกว่าปีอื่น ๆ โดยการเสริม สร้างองค์กรและจัดระบบโครงการให้กับกลุ่มเปราะบาง” และเน้นย้ำว่า “ในปีนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ครอบครัวและกำลังจะเริ่มต้นการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ จะฟื้นฟูการใช้บริการด้วยภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการที่ ครอบคลุมสำหรับครอบครัวต่างๆ และถือกำเนิดใหม่ อีกครั้งในฐานะสถาบันสวัสดิการ ครอบครัวแห่งเดียวในเมืองพาจู” คุณมาเรียจากฟิลิปปินส์ ซึ่งทำงานเป็นครูผู้สอนความเข้าใจพหุวัฒนธรรม กล่าวว่า “ดิฉันมีประสบการณ์พิเศษในการสอนนักเรียน ขณะสอนในชั้นเรียนครูผู้สอนความเข้าใจพหุวัฒนธรรม และดิฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้เช่นกัน” และเผยว่า “ครอบครัวได้เข้าร่วม โปรแกรมต่างๆ ที่ศูนย์และมีประสบการณ์ต่างๆ ดิฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้มีประสบการณ์และความทรงจำดังกล่าวแม้ในช่วงโควิด” หลังจากนั้น ได้ดำเนินการเกมทายปัญหาตามเวลาจริง และมอบของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมที่ตอบถูกทางข้อความบนโทรศัพท์มือถือ  
  • ภาษาไทย
  • การเรียนรู้ของฉัน
  2022-03-31
 • ผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสที่ตระเวนไปตามโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นแม่ที่มั่นใจมากขึ้น
  แม่ของฉันก็มาจากประเทศจีนเช่นกัน “คุณครู, แม่ของฉันก็มาจากประเทศจีนเหมือนกับคุณครู แต่แม่บอกว่าไม่ให้บอกใคร” หลังจากชั้นเรียนพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียน ก็ได้เวลาพักและเด็กคนหนึ่งก็เข้ามาพูดคุยอย่างระมัดระวัง คุณซอ แทซิลซึ่งทำงานเป็นครูสอนภาษาพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียนประถมศึกษา รู้สึกเศร้าใจกับเสียงที่เป็นความลับของเด็ก “แม้แต่ในครอบครัวพหุวัฒนธรรมแม่ก็ควรมีความสุข เมื่อแม่มีความสุข ลูกของเราจะเติบโตเป็นเด็กที่มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในสังคม หากแม่ปิดบังครอบครัวพหุวัฒนธรรมด้วยตัวเอง ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กก็จะลดลงด้วย” แน่นอนว่าผู้เป็นแม่คงทำไปเพราะกลัวว่าลูกจะเสียเปรียบเมื่อรู้ว่าเป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรม แต่การซ่อนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย “เราเองก็อาจประสบปัญหาหลายอย่างที่บ้านเช่นกัน อย่างไรก็ตามท่านไม่จำเป็นต้องปิดบังว่าเป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรม ถ้าท่านทำงาน ท้าทาย และศึกษาให้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของตน เราต้องภาคภูมิใจในตัวเองก่อนเพื่อที่ลูกของเราจะได้ภูมิใจด้วยเช่นกัน” กลายเป็นแม่ที่มั่นใจและภูมิใจมากขึ้น คุณซอแทซิล ซึ่งมาเกาหลีกับสามีคนปัจจุบันของเธอในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นแม่ที่มีความมั่นใจและภูมิใจมากขึ้นหลังจากมีลูกสองคน หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 2 ปีในประเทศจีน แต่จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีนที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี คุณซอเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการศึกษาคยองอิน และได้รับปริญญาโทด้านการศึกษา พหุวัฒนธรรม จากนั้นในปี 2020 เธอได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลีอีกครั้งและกำลังศึกษาสาขาสวัสดิการสังคม แน่นอนว่าเธอได้รับใบประกาศนียบัตรอีกมากมายในระหว่างนี้เช่น ครูสอนนิทานเทพนิยาย, ที่ปรึกษาจิตวิทยาศิลปะ, ครูสอนศิลปะ หนังสือเด็ก, และอาจารย์หลังเลิกเรียน “เพราะดิฉันเป็นชาวโจซอนดิฉันจึงรู้ภาษาเกาหลีมาบ้าง แต่เมื่อดิฉันมาเกาหลีมันต่างจากที่คิดไว้ดิฉันสื่อสารไม่คล่องจึงต้องเรียนภาษาเกาหลีอีกครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2004 มีคนมากมายที่มองมาที่ดิฉันด้วยสายตาว่านี่เป็นการแต่งงานปลอมหรือเปล่า ขณะที่ดิฉันถูกปฏิบัติด้วยสายตาที่มีอคติ ดิฉันคิดว่าแม้ดิฉันจะถูกเลือกปฏิบัติ แต่ลูกๆของดิฉันก็ไม่ควรประสบกับอคติและการเลือกปฏิบัติ” ทุกสิ่งที่สามารถทำได้ในชุมชนท้องถิ่น เมื่อตั้งเป้าหมายหนึ่งแล้ว คุณซอแทซิลทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำให้ผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสภาคภูมิใจและลูกของเธอจะเติบโตได้ดีขึ้น ในตอนแรก เธอเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ศูนย์สวัสดิการแรงงานย้ายถิ่นในบูชอน (ประธาน ซง ยอนซุน) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานชุมชนชาวจีน และกลายเป็นสมาชิกผู้บริหารของศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็ก นอกจากนี้ เธอยังทำงานเป็นสมาชิกสภาสวัสดิการโซซาดงในชุมชนท้องถิ่น, ครูสอนภาษาพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียนประถมศึกษา, และนักข่าวประจำหน่วยกระจายเสียงผู้ย้ายถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งสมาคมแบ่งปันผลแห่งความสุข ซึ่งเป็นกลุ่มพึ่งพาตนเองสำหรับ สตรีผู้ย้ายถิ่น ต่อมา กิจกรรมเหล่านี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และเธอก็มีประสบการณ์ทางสังคม เช่น ประธานสมาคมผู้แทนผู้อาศัย ชาวต่างชาติประจำ เมืองบูชอน, ประธานสภาพหุวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี, และประธานสหพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสตรีย้ายถิ่นในเกาหลี ต้องขอบคุณความพยายามดังกล่าว เธอได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในปี 2016, ใบประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภาเมืองบูชอน ในปี 2017, และรางวัลสร้างประโยชน์ต่อพหุวัฒนธรรมของรางวัล ‘รางวัลพหุวัฒนธรรมดงอา’ซึ่งจัดโดยดงอาอิลโบในปีนี้ “เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันดีใจที่ครอบครัวแสดงความยินดีกับดิฉันและบอกว่าดิฉันทำงานได้ดี สามีและลูกๆของดิฉันภูมิใจในตัวแม่ นั่นคือเหตุผลที่ดิฉันใช้ชีวิตอย่างเต็มที่” เด็กที่รักและรู้จักทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี คุณซอ แทซิลซึ่งทำงานเป็นครูสอนภาษาพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียนแนวหน้ามาตั้งแต่ปี 2013 มีความกังวลเกี่ยวกับบุตรของครอบครัว พหุวัฒนธรรม ในสังคมเกาหลีที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด สำหรับเด็กจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่จะเติบโตและพัฒนาในลักษณะเดียวกับเด็กเกาหลี ผู้ปกครองของครอบครัวพหุวัฒนธรรมจำเป็นต้องให้ความสนใจและสนับสนุนมากกว่าพ่อแม่ชาวเกาหลี อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองครอบครัวพหุวัฒนธรรมบางคนที่มีความคิดที่จะหาเงินและช่วยเหลือครอบครัวในประเทศบ้านเกิดละเลยการศึกษา ของลูก นอกจากนี้ การสนับสนุนและความพยายามของรัฐบาลก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาล่าสุดมีแนวโน้มที่จะส่งต่อความสามารถของผู้ปกครองไปยังบุตรของตน “อยู่มาวันหนึ่ง แม้ว่าพ่อแม่ทั้งสองจะเป็นชาวจีน แต่เด็กที่เกิดในเกาหลีเข้ามาหาดิฉันและถามว่าตนเองเป็นคนประเทศอะไร ดังนั้น ดิฉันตอบไปว่า‘เธอจะเติบโตเป็นเด็กที่รู้จักประเทศจีนและประเทศเกาหลีอย่างดี ไม่สำคัญหรอกว่าตอนนี้เธอเป็นคนสัญชาติอะไร แค่โตมาเป็นคนที่รู้จักทั้งสองประเทศดีและรักทั้งสองประเทศก็เพียงพอแล้ว’ครอบครัวพหุวัฒนธรรมจะพยายามอย่างเต็มที่เช่นกัน ดังนั้นดิฉันหวังว่าสังคมเกาหลีจะละทิ้งอคติและโอบกอดพวกเราอย่างอบอุ่น” นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-03-28
 • ขยายการเข้าร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรส
  รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมนโยบายเพื่อสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวหลากวัฒนธรรมในระยะยาว และขยายการเข้าร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ <นายกรัฐมนตรี คิม บู-คยอม หารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง .สำนักนายกรัฐมนตรี> รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรมครั้งที่ 20 ขึ้นที่ศูนย์ราชการกรุงโซลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และยืนยันแผนดังต่อไปนี้ รายละเอียดที่อภิปรายในวันนี้จะถูกรายงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ◆ แผนการปฏิบัติงานนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2022 รัฐบาลได้ตัดสินใจดำเนินงานทั้งหมด 1,481 งาน อย่างละเอียดจากหน่วยงานบริหารกลาง 18 หน่วยงาน และ 17 เมืองและจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพื้นฐานสำหรับนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรมฉบับที่ 3 ให้เสร็จสิ้น ประการแรก สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวพหุวัฒนธรรมในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบโฆษณาที่ผิดกฎหมายจึงได้รับการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสโดยบริษัทนายหน้าการสมรสระหว่างประเทศ เสริมสร้างบทบาทในการจัดการกรณีศึกษาของศูนย์ครอบครัวเพื่อการรวมครอบครัวพหุวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่เปราะบางและวิกฤตเข้าไว้ในเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและยังเสริมสร้างการสนับสนุนสำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูลูกจากครอบครัวพหุ วัฒนธรรมที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตนเอง เช่น นำเข้าการหัก 30% สำหรับรายได้จากการทำงานและ ธุรกิจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานอีกด้วย ข้อมูลการกักกันล่าสุดจัดทำโดยการผลิตและแจกจ่ายแนวทางการกักกันที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโควิด19 ใน 12 ภาษา ในขณะที่สร้างระบบ การตอบสนองที่เข้มงวดด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรมในท้องถิ่น,ดานูรี คอลเซ็นเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการช่วยเหลือผู้หญิงย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง เมื่อพบเหยื่อจากอาชญากรรมจะช่วยเหลือ การฟื้นฟูความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยประสานกับการคุ้มครองและสภาช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจที่จะขยายการเข้าร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ชั้นเรียนสอบเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสจะเปิดดำเนินการ และการดำเนินงานทั่วประเทศของ ‘ชุดสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง’ สำหรับการวางแผนในอนาคต, การเสริมสร้างศักยภาพ และการเชื่อมต่อในการจ้างงานของผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสจะขยายจาก 203 แห่ง เป็น 208 แห่ง การศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพเฉพาะทางที่สะท้อนถึงความต้องการงานในท้องถิ่นและความต้องการของผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสที่หางานจะถูกส่งไปยังศูนย์หางานใหม่สำหรับผู้หญิงทั่วประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของศูนย์ครอบครัวเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรเฉพาะด้าน การจ้างงาน สำหรับผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส จะสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงในพื้นที่ชนบทโดยให้การศึกษาด้านการเกษตรที่ปรับให้เหมาะกับ แต่ละขั้นตอนของการตั้งถิ่นฐาน และใช้ระบบผู้อุปถัมภ์แบบ 1 ต่อ 1 และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะดำเนินการโครงการเฉพาะชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจที่จะเพิ่มการยอมรับทางสังคมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอาศัยความเคารพซึ่งกันและกัน มีการจัดการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพหุวัฒนธรรมตามวงจรชีวิตและกลุ่มอาชีพ เช่น เด็กเล็ก, เยาวชน, ข้าราชการ และทหาร และการศึกษาพหุวัฒนธรรมที่ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสทำกิจกรรมโดยตรง ในฐานะนักเคลื่อนไหวในท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมศูนย์รับเลี้ยงเด็กและ โรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น การสื่อสารยังได้รับการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ผ่านการจัดเทศกาลความสามัคคี, การจัดและดำเนินการวงดุริยางค์ซิมโฟนีเยาวชน, การศึกษาและกิจกรรมที่โรงเรียนพลเมืองโลกและการจัดกลุ่มนักข่าวพหุวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีคิมกล่าวกำชับว่า “รัฐบาลควรทบทวนเนื้อหาที่อภิปรายในคณะกรรมการนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรมในวันนี้อย่างจริงจัง และทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีจุดเริ่มต้นที่เท่าเทียมกันสำหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชนของครอบครัวพหุวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้นำรุ่นต่อไปได้”      นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-02-09
비밀번호 :