• 최종편집 2022-08-17(수)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  ข้อมูลการทำงาน

실시간뉴스

실시간 ข้อมูลการทำงาน 기사

 • “ผลักดันแรงงานชาวต่างชาติเข้าประเทศด่วน 42,000 คน... ขยายจำนวนการจัดสรรจำนวนคนภายในเดือนนี้”
  ชู คยองโฮ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง ประกาศว่าจะมีการผลักดันการเข้าประเทศของแรงงาน ชาวต่างชาติอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และจะมีการจัดตั้งโควตา(การจัดสรรจำนวนคน) แยกสำหรับแรงงานชาวต่างชาติสำหรับอุตสาหกรรมการต่อเรือ <รูปภาพ = กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง> ข้อสังเกตนี้เป็นมาตรการที่ประกันว่าการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีชูกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจฉุกเฉินที่จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการในกรุงโซลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ว่า “ตัวชี้วัดการจ้างงาน เชิงปริมาณเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น จำนวนคนมีงานทำและอัตราการจ้างงานโดยทั่วไปถือว่าดี แต่โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งร้องเรียนเรื่องการขาด แคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม” รองนายกรัฐมนตรี ชู กล่าวว่า “จำนวนงานว่างที่บริษัทต้องการจ้างแต่ไม่ได้รับการเติมเต็มคือ 224,000 คน ในบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 300 คน ซึ่งสถานการณ์ ความยากลำบากในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังทวีความรุนแรงขึ้น” และชี้ว่า “โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในอุตสาหกรรม การต่อเรือที่รายได้ปรับตัวดีขึ้น การขาดแคลนกำลังคนในการผลิตนั้นเลวร้ายลงจากช่วงครึ่งหลังของปี” เขากล่าวว่า “รัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันเพื่อไม่ให้การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ” และเผยว่า “มาตรการจะดำเนินการเพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติ 42,000 คน ที่ยังไม่ได้เข้าประเทศ (ครึ่งแรกของปี 2020-2022) และแรงงาน 21,000 คน ที่ได้รับการจัดสรรในช่วงครึ่งหลังของปีสามารถเข้าประเทศเกาหลีได้อย่างรวดเร็ว” นอกจากนี้ เขากล่าวด้วยว่า “สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเพิ่มเติม โควต้าสำหรับปีนี้จะเพิ่มขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม และโควต้า สำหรับปีหน้าจะได้รับการยืนยันโดยเร็วที่สุดในปีนี้” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขากล่าวว่า “เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมต่อเรือ เริ่มในเดือนกันยายน จะมีการนำเข้าแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญชาวต่างชาติมากถึง 9,000 คน เช่น ช่างเชื่อมและช่างทาสี” และ “จะมีการจัดตั้งโควตาแยกต่างหาก สำหรับอุตสาหกรรมการต่อเรือสำหรับแรงงานที่มีทักษะ (วีซ่า E-9 → วีซ่า E-7) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2,000 คน” และจำนวนชาวต่างชาติ ที่ได้รับวีซ่า E-7-4 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-08-09
 • การปฏิรูประบบบริษัทจัดหางานแบบมีค่าธรรมเนียมที่ผู้อาศัยชาวต่างชาติมักใช้งาน, อยู่ไม่ไกล
  ผู้อาศัยชาวต่างชาติจำนวนมากที่ทำงานในเกาหลีใช้บริษัทจัดหางานแบบมีค่าธรรมเนียมและบริษัทเอาท์ซอร์สเพื่อหางานทำ นอกจากนี้ชาวต่างชาติจำนวนมากได้รับบริการจัดหางานอย่างผิดกฎหมายผ่านคนรู้จัก การใช้บริษัทจัดหางานเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่การให้บริการบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย <นายกรัฐมนตรี ฮัน ด็อกซู เยี่ยมเยียนตลาดแรงงานในช่วงเช้าของเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว. สำนักนายกรัฐมนตรี> ดังนั้นจึงมีหลายเสียงที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบบริษัทจัดหางานแบบมีค่าธรรมเนียมในเกาหลี เราได้สรุปปัญหาของบริษัทจัดหางานซึ่ง ถูกชี้ให้เห็นโดย ‘ฮันกุกอิลโบ’ หนังสือพิมพ์รายวันของเกาหลีเมื่อเร็วๆนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดหางานสามารถรับได้จากผู้หางานคือ 1% ของเงินเดือน เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน และค่าธรรมเนียมที่ผู้จ้างงาน(บริษัท) สามารถรับได้คือ 10% สำหรับแรงงานก่อสร้างรายวัน และอื่นๆ น้อยกว่า 30% เป็นการส่งต่อค่าธรรมเนียมที่ผู้จ้างงาน(บริษัท)ต้องจ่ายให้กับผู้หางาน ก็เหมือนกับการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ‚ ค่าจ้าง ‘จ่ายเงินผ่านตัวแทน’ อย่างไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของเกาหลี มีหลักการจ่ายค่าจ้างโดยตรงที่เรียกว่า “ค่าจ้างจะต้องจ่ายให้กับแรงงาน โดยตรงในสกุลเงินเต็มจำนวน” ƒ หลักปฏิบัติที่ไม่เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร กระทรวงการจ้างงานและแรงงานระบุในประกาศว่า “ค่าธรรมเนียมการแนะนำต้องเป็นไปตามสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามกับ ผู้หางานล่วงหน้า และเมื่อค่าธรรมเนียมการส่งต่อที่ผู้จัดหาต้องรับผิดชอบถูกหักออกจากค่าจ้างของแรงงาน จะต้องได้รับ ‘เอกสารยินยอม ให้เก็บค่าธรรมเนียมการแนะนำ’ ” อย่างไรก็ตาม ไม่มีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด บริษัทจัดหางานสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น แต่ความจริงที่ว่ามีบริษัทจัดหางานที่ “ไม่มีใบอนุญาต” เป็นจำนวนมาก ก็เป็นสาเหตุของการเบี่ยงเบนเช่นกัน ในการสำรวจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคชุงนัมในปี 2019 พบว่าบริษัทจัดหางานจำนวน 84.7% ที่ลงประกาศ รับสมัครงานถูกพบว่าเป็นบริษัทจัดหางานผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาต เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจัดหางานที่ไม่มีใบอนุญาต ดังกล่าวจะกระทำการที่ผิดกฎหมาย เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการแนะนำที่มากเกินไป การปราบปรามบริษัทจัดหางานจึงมีความจำเป็น เช่นกัน แม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะปราบปรามบริษัทจัดหางานหรือบุคคลที่ผิดกฎหมาย แต่จำนวนการแสวงประโยชน์ชั่วคราวที่กระทำโดยแรงงาน ก็ไม่กลับมา วิธีเดียวที่จะได้สิ่งนี้คือการยื่นฟ้องทางแพ่ง ไม่มีคนโง่ที่จะฟ้องคดีแพ่งเพื่อรับค่าธรรมเนียม 50,000 ถึง 200,000 วอนคืน การใช้บริการเหล่านี้และจ่ายค่าจ้าง 10% เป็นการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน แต่ชาวต่างชาติจำนวนมากไม่ทราบเรื่องนี้ ผู้อาศัยชาวต่างชาติยังต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ข้อมูลการจ้างงาน ของ Papaya Story   นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-26
 • นำเข้าแรงงานชาวต่างชาติมากขึ้นและสนับสนุนสตาร์ทอัพชาวต่างชาติ
  ในรายงานธุรกิจของประธานาธิบดีของกระทรวงการจ้างงานและแรงงานกับกระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้อาศัยชาวต่างชาติ <รูปภาพ=ทำเนียบประธานาธิบดี> กระทรวงทั้งสองรายงานภารกิจหลักต่อประธานาธิบดียุน ซอกยอล ในวันที่ 15 และ 12 กรกฎาคมตามลำดับ ในการประชุม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้ประกาศว่ารัฐบาลใหม่จะมุ่งเน้นไปที่ ▲ การปฏิรูปตลาดแรงงาน ▲ การลดอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมที่ร้ายแรง ▲ เสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายตลาดแรงงานที่เป็นงานด้านนโยบายหลักของรัฐบาลใหม่ กระทรวงการจ้างงานและแรงงานจะเร่งการนำเข้าแรงงานชาวต่างชาติ 50,000 คน ที่รอเข้าประเทศให้เร็วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน แรงงาน และประกาศขยายการจัดสรรแรงงานใหม่เป็น 21,000 คน นอกจากนี้ ยังประกาศว่าจะใช้ความพยายามมากขึ้นในการกำจัดค่าจ้างที่ค้างจ่าย และ ในเดือนตุลาคมจะเตรียมการสร้างแผนที่นำทาง (Roadmap)สำหรับลดอุบัติเหตุร้ายแรง เพื่อสร้างระบบป้องกันตนเอง เนื่องจากเกาหลีได้รับผลกระทบจากโควิดและทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมและหมู่บ้านเกษตรกรทวีความรุนแรง มากขึ้น จึงหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถเข้าประเทศได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ เช่นเดียวกับชาวเกาหลี แรงงานชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาลเกาหลีจึงจำเป็นต้อง ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุร้ายแรง กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพยังได้ประกาศในรายงานทางธุรกิจของประธานาธิบดีว่าจะให้การศึกษา, การให้คำปรึกษา, การดูแลเด็ก และพื้นที่สำนักงานเพื่อให้ชาวต่างชาติหรือนักเรียนต่างชาติสามารถตั้งถิ่นฐานได้หลังจากเริ่มธุรกิจในเกาหลี เพื่อสนับสนุนผู้มีความสามารถจากต่างประเทศที่เคยเรียนที่เกาหลีให้สามารถเริ่มต้นบริษัทขนาดใหญ่ในเกาหลีได้ ควรทำร่วมกันกับการปรับโครงสร้างระบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวีซ่าคนเข้าเมือง เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงกรอบการทำงานโดยรวมเท่านั้น และยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-20
 • แรงงานชาวต่างด้าวที่ปลิดชีพตัวเองหลังกลับภูมิลำเนาเดิมเพราะไม่ได้รับค่าจ้างที่ค้างจ่าย
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา SBS รายงานผ่านข่าวเวลา 8 นาฬิกาว่าชายชาวเวียดนามที่ทำงานในเกาหลี นาย A กลับบ้านเกิดเมื่อ 2 เดือนก่อนและฆ่าตัวตาย <รูปภาพ = แคปภาพจากข่าว 8 โมง SBS > ในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว เขาบอกว่าเขาต้องทำงานหนักในสถานที่ก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ในอุลซาน และประสบกับความลำบาก เพราะเขาไม่ได้รับเงินเป็นเวลาหลายเดือน นาย A ซึ่งทำงานเพื่อจ่ายค่าครองชีพให้ภรรยาในบ้านเกิดและจ่ายค่ารักษาโรคปอดของตนเอง เดินทางกลับเวียดนามในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากยื่นร้องเรียนค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 3 ล้านวอน เป็นเวลาเกือบ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม นาย A ได้ตัดสินใจเลือกอย่างสุดขั้วในเดือนมิถุนายน หลังจากทุกข์ทรมานจากความยากลำบากและโรคเรื้อรัง ไซต์ที่นาย A ทำงานอยู่นั้นมีคนที่ไม่ได้รับเงินจำนวน 32 คน จำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายคือ 117 ล้านวอน ในจำนวนนี้มี 29 คน ที่เป็นแรงงาน ชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาจ้างงานกับนายจ้าง และยากที่จะรายงานต่อกระทรวง แรงงาน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ปัญหาในการรายงานเรื่องค่าจ้างที่ค้างจ่ายต่อกระทรวงแรงงาน ส่วนใหญ่กระทรวง แรงงานจะไม่แจ้งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติในเรื่องที่แรงงานชาวต่างชาติร้องเรียนเรื่องค่าจ้างที่ค้างจ่าย ที่เป็นปัญหามากกว่านั้นคือความไม่สอดคล้องกันของ “สมุดทะเบียนแรงงานรายวัน” ที่ไซต์ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างบันทึกวันที่และค่าจ้างรายวันพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานรายวัน แต่เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมาย บันทึกการทำงานของแรงงานชาวต่างชาติจึงไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องในสมุดทะเบียนแรงงานรายวัน กระทรวงแรงงานจะตรวจสอบสมุดทะเบียนแรงงานรายวันนี้ก่อน เมื่อมีการแจ้งการค้างจ่ายค่าจ้าง และหากไม่มีบันทึกการทำงานของ แรงงานชาวต่างชาติ ว่ากันว่าสมุดทะเบียนแรงงานรายวันนี้จะถูกส่งกลับไปจัดการ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถรับค่าจ้างที่ค้างจ่ายได้ ปัญหาต่างๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนในสมุดทะเบียนแรงงานรายวัน ทนายความด้านแรงงานสามารถช่วยได้ แม้แต่ผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนนายจ้างต่อสำนักงานแรงงานได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้ระบบ “การจ่ายเงินแทนชั่วคราว” เป็นระบบที่รัฐจ่ายค่าจ้างก่อนบางส่วนให้กับแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิในการชดใช้ค่าเสียหายจากนายจ้าง ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์กรสวัสดิการแรงงานหรือโดยการเข้ามา ด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ในการรับค่าจ้างที่ค้างจ่ายผ่านระบบการจ่ายเงินแทนชั่วคราว นักข่าว ซง ฮาซอง <ลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง> คลิก https://news.sbs.co.kr/news
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-19
 • ตัดสินใจกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเป็น 9,620 วอนในปี 2023... ทั้งฝ่ายผู้ใช้แรงงานและผู้บริหาร ‘ไม่พอใจ’
  ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับปีหน้าถูกกำหนดไว้ที่ 9,620 วอนต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้น 5.0% จาก 9,160 วอนในปีนี้ <รูปภาพคือคณะกรรมการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา. ข่าวยอนฮับ> คณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำจัดประชุมในคืนวันที่ 29 มิถุนายน และตัดสินใจขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีหน้าเป็น 9,620 วอน แปลงเป็นเงินเดือนอยู่ที่ 2,01,580 วอน รวมเบี้ยเลี้ยงวันหยุดประจำสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 96,140 วอน จาก 1,914,440 วอนในปีนี้ ในแง่ของเงินเดือนประจำปีคือ 24,126 ,960 วอน ไม่รวมโบนัสและเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ฝ่ายผู้ใช้แรงงานและผู้บริหารเสนอแนะที่ 10,340 วอน และ 9,260 วอนตามลำดับตามคำขอเริ่มต้น หลังจากแก้ไข 3 ครั้ง ได้เสนอที่ 10,080 วอน และ 9,330 วอนตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่ต่างกันนั้นไม่สามารถหาข้อยุติได้ ดังนั้นคณะกรรมการสาธารณประโยชน์จึงได้เสนออยู่ที่ 9,620 วอน ซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวจากคณะกรรมการสาธารณประโยชน์และให้โหวต คณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำประกอบด้วยสมาชิก 27 คน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายละ 9 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ใช้แรงงาน, คณะกรรมการนายจ้าง และคณะกรรมการสาธารณประโยชน์ ทั้งฝ่ายผู้ใช้แรงงานและผู้บริหารแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนี้ หนึ่งในคณะกรรมการผู้ใช้แรงงานกล่าวว่า “9,620 วอน เป็นจำนวนเงินที่สิ้นหวังและน่าโกรธเคือง” คณะกรรมการนายจ้างคนหนึ่งกล่าวว่า “ธุรกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่สามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้อีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจย่ำแย่หลังจากโควิด19” ด้วยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี้ เงินเดือนของผู้อาศัยชาวต่างชาติที่ได้รับการค้ำประกันค่าแรงขั้นต่ำเช่นเดียวกับชาวเกาหลีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน     นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-01
 • แรงงานชาวต่างชาติประมาณ 26,000 คน จะเข้าเกาหลีภายในเดือนสิงหาคม
  กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน เร่งส่งเสริมการเข้าประเทศของแรงงานชาวต่างชาติที่ล่าช้าเนื่องจากผลกระทบของโควิด19 <รูปภาพคือแรงงานชาวต่างชาติที่เข้าร่วมสวนผักเกษตรในเมือง. ศาลากลางเมืองซีฮึง> แรงงานชาวต่างชาติ 26,000 คน ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศภายในเดือนสิงหาคม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากโควิด 19 นอกจากนี้ แรงงานชาวต่างชาติประมาณ 28,000 คน ที่ได้รับใบอนุญาตการจ้างงานในปีนี้แต่ยังไม่ได้เข้าประเทศเกาหลี จะได้รับอนุญาตให้ เข้าประเทศภายในปีนี้ นอกจากนี้ ภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีผู้คนเดินทางเข้าประเทศรวมกว่า 73,000 คน ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการจ้างงานและแรงงานจึงร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาการออกใบรับรองการออกวีซ่า ที่ออกให้แก่เจ้าของธุรกิจ จาก 6 เดือนในปัจจุบัน เป็น 1 ปี เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกใบรับรองวีซ่าใหม่ นอกจากนี้ ในความร่วมมือกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งจะมีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป วางแผนที่จะให้บริการเครื่องบินตามความต้องการตามแผนส่งเสริมเที่ยวบินระหว่างประเทศก่อนกำหนด กระทรวงการจ้างงานและแรงงานกำลังวางแผนที่จะจัดประชุมกับเจ้าหน้าที่แรงงานจากประเทศต้นทาง ที่มีคนรอเป็นจำนวนมากเพื่อให้ แรงงานชาวต่างชาติที่เข้าประเทศล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ในท้องถิ่น สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้อย่างรวดเร็วและขอความร่วมมือ อย่างกระตือรือร้น   อี จองซิก รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและการจ้างงานกล่าวว่า “เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม และรวมทั้งหมู่บ้านเกษตรกรและชาวประมงมีความร้ายแรง เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขอุปสรรคทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้แรงงาน ชาวต่างชาติสามารถเข้าประเทศเกาหลีได้อย่างรวดเร็ว” นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-16
 • จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการเรียกเก็บภาษีเบี้ยประกันสุขภาพของผู้อาศัยชาวต่างชาติที่ไม่ยุติธรรม!
  ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติจังหวัดคยองกี (ผู้อำนวยการ โอ คยองซอก) จัดคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด้านการสื่อสาร ความหลากหลายครั้งที่ 2 (ประธานกรรมการ อี จองโฮ) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา และไกล่เกลี่ย กรณีความขัดแย้ง 6 กรณี ระหว่าง ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและขาดการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 กรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ระบบการเรียกเก็บภาษีเบี้ยประกันสุขภาพที่ไม่ยุติธรรม โดยได้เรียกร้องให้สถาบันที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบ <รูปภาพ=ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติจังหวัดคยองกี > ปัญหาการเปลี่ยนสมาชิกประกันสุขภาพในท้องถิ่น นาย A แรงงานชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานให้กับบริษัทการผลิตแห่งหนึ่งในเมืองซีฮึง ออกจากงานเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ชาวต่างชาติก็ต้องสมัครประกันสุขภาพภาคบังคับ ดังนั้นนาย A จึงเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกประกันสุขภาพในท้องถิ่น โดยอัตโนมัติทันทีที่เขาออกจากบริษัท ปัญหาก็คือเบี้ยประกันสุขภาพของสมาชิกในท้องถิ่นนั้นสูงกว่าของสมาชิกที่สมัครในที่ทำงาน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่แรงงานชาวต่างชาติที่ว่างงาน จะจ่ายต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีกรณีต่อเนื่องที่แรงงานชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมทั้งนาย A ค้างชำระเบี้ยประกันสุขภาพ หากชาวต่างชาติไม่ชำระเบี้ย ประกันสุขภาพการขยายสถานะการพำนักก็จะถูกจำกัดด้วย และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสถานะการพำนัก แน่นอนว่ารัฐบาลและบริษัทประกันสุขภาพแห่งชาติตระหนักถึงปัญหานี้ และกำลังดำเนินการระบบสำหรับการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยสมัครใจสำหรับผู้สมัครประกันในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้สมัครประกันในที่ทำงานสามารถรักษาคุณสมบัติไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากออกจากบริษัทไปแล้วก็ตาม ระบบนี้เป็นระบบที่ผู้สมัครประกันในที่ทำงานต้องจ่ายเพียง 50% ของเบี้ยประกันสุขภาพของตน ในขณะที่ยังคงสถานะการจ้างงาน ไว้เป็นเวลา 3 ปี แม้ว่าจะลาออกจากบริษัทแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่จะรับทราบ เนื่องจากจดหมายส่วนใหญ่ส่งไปที่หอพักของบริษัทที่ลาออกไปแล้ว จะมีแรงงานชาวต่างชาติสักกี่คนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน และเปลี่ยนที่อยู่หลังจากออกจากบริษัทได้ อย่างรวดเร็ว ดังนั้น สมาชิกที่เข้าร่วมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด้านการสื่อสารความหลากหลายครั้งที่ 2 ได้กระจายประกาศเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ผ่านทางข้อความ SNS และ Kakao Talk ตลอดจนประกาศทางไปรษณีย์ และเห็นพ้องกันว่าต้องปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์สนับสนุนการจ้างงาน ซึ่งแรงงานชาวต่างชาติที่กำลังมองหางานเข้าเยี่ยมชมบ่อยครั้ง ปัญหาการเรียกเก็บประกันการพักฟื้นระยะยาว นาย H สัญชาติเวียดนาม และนาย S สัญชาติเนปาล เป็นแรงงานชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทผู้ผลิตในเมืองอันซาน เมื่อไม่นานมานี้ พวกเขาเพิ่งทราบว่า เบี้ยประกันการพักฟื้นระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุมักจะรวมอยู่ในค่าประกันสุขภาพที่ชำระรายเดือนอีกด้วย แต่นี่เป็น ประกันที่คนอายุ 65 ปี ขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับผลประโยชน์ แรงงานชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีภายใต้ระบบใบอนุญาตการจ้างงาน (E-9) สามารถพำนักได้ไม่เกิน 9 ปี 8 เดือน ดังนั้นแรงงานชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่วัย 20 - 30 ปี จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประกันนี้ตั้งแต่เริ่มแรก บาทหลวง ชเว คยองซิก(ศูนย์โกลบอลมิชชั่น) ผู้ที่เข้าร่วมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด้านการสื่อสารความหลากหลายในนามของทั้งสองคน กล่าวว่า “พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินทางออกนอกประเทศก่อนอายุ 65 ปี แต่เมื่อถามเขาว่าทำไมต้องจ่ายเบี้ยประกัน ทุกเดือน พวกเขากลับไม่พูดอะไรเลย” และเผยว่า “แรงงานชาวต่างชาติควรได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บเบี้ยประกันการพักฟื้นระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ และควรเข้าร่วมในกรณีที่ต้องการเท่านั้น” แน่นอนว่า หากแรงงานชาวต่างชาติยื่นขอยกเว้นประกันการพักฟื้นระยะยาวผ่านบริษัท การจัดเก็บภาษีจะหยุดทันทีแต่มีเพียงไม่กี่บริษัท ที่ทราบเรื่องนี้ และแรงงานชาวต่างชาติแทบไม่มีทางรู้ได้เลย แม้ว่าท่านจะทราบดีและขอยกเว้น แต่ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ สมาชิกของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด้านการสื่อสารความหลากหลายเห็นพ้องต้องกันว่าต้องปรับปรุงระบบ โดยกล่าวว่า “หากการเปลี่ยนเป็น สมาชิกโดยความสมัครใจเป็นเรื่องยาก ก็ควรจะได้รับเงินคืนเมื่อเดินทางออกนอกประเทศก่อนอายุ 65 ปี” หัวหน้าทีม คิม แด-กวอน ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติจังหวัดคยองกีกล่าวว่า “ความขัดแย้งมากมายที่เกิดขึ้นระหว่าง ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเกิดจากการขาดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและขาดการสื่อสาร” และเผยว่า “ในอนาคต เราจะพยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ รวมทั้งเสริมสร้างการสื่อสารผ่านคณะกรรมการไกล่เกลี่ย การสื่อสารที่หลากหลาย”     นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-15
 • สำนักงานตำรวจน้ำ, การปราบปรามพิเศษเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ลูกเรือชาวต่างชาติ
  ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึง 22 กรกฎาคม ตำรวจน้ำเกาหลีจะดำเนินการปราบปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นพิเศษของ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น ผู้หญิง, เด็ก, และชาวต่างชาติ <รูปภาพ=สำนักงานตำรวจน้ำ> สำนักงานตำรวจน้ำวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการ, ลูกเรือชาวต่างชาติ, และลูกเรือหญิง ในฟาร์มเลี้ยงปลาและฟาร์มเกลือในพื้นที่เกาะซึ่งอยู่ในจุดบอดด้านสิทธิมนุษยชน การปราบปรามหลัก ได้แก่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกเรือชาวต่างชาติในฟาร์มเลี้ยงปลาและฟาร์มเกลือในพื้นที่เกาะ, การบังคับล่วง ละเมิดทางเพศกับลูกเรือหญิง, การทำร้ายร่างกายโดยคณะผู้บริหารลูกเรือต่อลูกเรือธรรมดา, การทำร้ายร่างกายและกักขังผู้พิการ ในช่วงเวลาการปราบปรามนี้ สำนักงานตำรวจน้ำจะดำเนินการปราบปรามร่วมกับศูนย์สวัสดิการแรงงานคนเดินเรือของเกาหลี, กลุ่มสิทธิ มนุษยชนสำหรับผู้พิการ และการสืบสวนผู้เสียหาย โดยวางแผนที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมของบุคคลที่เชื่อถือได้เพื่อความมั่นคงทางจิตใจ และการสื่อสารที่ราบรื่น ในกรณีการจับกุมครั้งใหญ่ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว กัปตันเรือสินค้าถูกจับในข้อหาบังคับลวนลามลูกเรือหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ ความมืดภายในห้องควบคุมบนเรือขณะแล่นเรือ เช่น กอดจากด้านหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการสำนักงานจัดหางานลูกเรือยังถูกจับฐานรีดไถค่าแรงโดยบังคับให้ลูกเรือที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้เขียนสัญญา จ้างงานและบังคับขึ้นเรือประมง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจน้ำเกาหลีกล่าวว่า “ขอแนะนำให้ท่านรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแข็งขัน เช่น การทำร้ายลูกเรือชาวต่างชาติที่ฟาร์มเลี้ยงปลาและฟาร์มเกลือ รวมทั้งเรือประมงในพื้นที่เกาะ” หากมีลูกเรือชาวต่างชาติที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่าง ๆ ขอแนะนำให้ท่านใช้โอกาสนี้เพื่อรายงานไปยังตำรวจน้ำเกาหลี     นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-13
 • เกี่ยวกับการใช้สิทธิการลาคลอดบุตรและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของแรงงานชาวต่างชาติที่เป็นหญิงตั้งครรภ์
  <คำถาม> ดิฉันเป็นแรงงานหญิงชาวต่างชาติที่มีวีซ่า E-9 ตอนนี้ดิฉันท้องได้ประมาณ 4 เดือนแล้วค่ะ ดิฉันสงสัยว่าแรงงานชาวต่างชาติ จะได้รับการสนับสนุนแบบไหนเมื่อคลอดบุตรในเกาหลี ดิฉันได้ยินมาว่ามีระบบการลาคลอดบุตรและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ระบบนี้ใช้ได้กับ แรงงานชาวต่างชาติด้วยหรือไม่? หากสามารถรับการสนับสนุนได้โปรดแจ้งให้ดิฉันทราบด้วยว่า ดิฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง <รูปภาพ=กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน> <คำตอบ> การลาคลอดและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรใช้ได้กับชาวต่างชาติเช่นกัน หากต้องการใช้สองระบบนี้ ท่านต้องสมัครที่บริษัท เราจะบอกให้ท่านทราบเกี่ยวกับสองระบบนี้ 1. การลาคลอด สตรีที่ตั้งครรภ์ในปัจจุบันมีสิทธิลาก่อนและหลังคลอดได้ 90 วัน และสามารถลาก่อนและหลังการคลอดบุตรได้ 120 วัน ในกรณีที่ คลอดลูกแฝด ไม่สำคัญว่าจะเริ่มใช้วันลาเมื่อใด แต่ควรใช้อย่างน้อย 45 วัน (60 วันขึ้นไป ในกรณีที่คลอดลูกแฝด) หลังคลอด บริษัทจะจ่ายค่าจ้างในเดือนที่ 1 -2 ของการลาคลอดบุตร โดยจะจ่ายในวันที่จ่ายเงินเดือน และกระทรวงการจ้างงานและแรงงานจะจ่าย ให้ในเดือนสุดท้าย (เดือนที่ 3) ในการสมัครลาคลอดท่านต้องสอบถามไปยังบริษัทเพื่อขอเอกสารที่จำเป็น ท่านสามารถสมัครขอรับค่าจ้างเมื่อลาคลอดบุตรในเดือนที่ 3 ได้ หลังจากเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน ภายใน 1 ปี▲ ใบสมัครขอรับเงินเดือนก่อนและหลังคลอด ▲ หนังสือยืนยันการลาก่อนและหลังคลอด 1 ฉบับ ▲ เอกสารที่สามารถ ตรวจสอบได้ว่านายจ้างจ่ายเงินหรือของมีค่าอื่น ๆ ในช่วงวันลาพัก ▲ สำเนาเอกสารยืนยันค่าจ้างปกติ 1 ฉบับ (สัญญาจ้าง, สมุดเงินเดือน 3 เดือน ก่อนวันเริ่มการลาพัก ฯลฯ) 2. การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหมายถึงการลาที่สมัครและใช้โดยแรงงานหญิงมีครรภ์หรือชายในการเลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 8 ปี หรือต่ำกว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แต่หากลูกจ้างทำงานมาไม่ถึง 6 เดือน นายจ้างอาจปฏิเสธการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ ระยะเวลาการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรคือภายใน 1 ปี บุตรแต่ละคนสามารถใช้สิทธิได้เป็นเวลา 1 ปี และหากมีบุตร 2 คน ก็จะสามารถใช้ได้คนละ 1 ปี รวมเป็น 2 ปี หากทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ใช้แรงงาน ทั้งพ่อและแม่สามารถใช้สิทธิ 1 ปี สำหรับลูก 1 คน และทั้งพ่อแม่สามารถใช้สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูลูก คนเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน เงินเดือนที่ได้รับในช่วงลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรคือ 80% ของค่าจ้างปกติ ในกรณีนี้ ขีดจำกัดบนคือ 1.5 ล้านวอนต่อเดือน และขีดจำกัดล่างคือ 700,000 วอนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม 25% ของเงินลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะเพิ่มขึ้นหลังจากกลับมาทำงานแล้ว 6 เดือน และจะจ่ายเป็นเงินก้อน ท่านสามารถสมัครการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ที่ศูนย์จัดหางานที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ เอกสารที่จำเป็น ได้แก่ ▲ใบสมัครขอรับเงินเดือนการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร▲หนังสือยืนยันการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 1 ฉบับ ▲สำเนาหลักฐานแสดงค่าจ้างปกติ 1 ฉบับ (สมุดเงินเดือน, สัญญาจ้าง ฯลฯ) ▲สำเนาข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้หากนายจ้างจ่ายเงินหรือของมีค่าในระหว่างการลาเพื่อ เลี้ยงดูบุตร 1 ฉบับ มีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทราบ นั่นคือการลาคลอดบุตรเป็นเรื่องปกติธรรมดาในเกาหลี ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาวเกาหลีที่จะลาเพื่อ คลอดบุตร อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของบริษัทที่จ้างแรงงานชาวต่างชาติผ่านระบบใบอนุญาตการจ้างงาน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ นายจ้างจะไม่ต้อนรับการลาเพื่อคลอดบุตรสำหรับชาวต่างชาติ ในกรณีนี้คาดว่าจะมีความขัดแย้ง หากนายจ้างของท่านปฏิเสธที่จะให้ลา เพื่อคลอดบุตร ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้ การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรนั่นยิ่งยากกว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนเกาหลีจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในธุรกิจขนาดเล็ก ยกเว้นหน่วยงานราชการและวิสาหกิจ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หากนายจ้างปฏิเสธที่จะให้ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในทำนองเดียวกัน สามารถร้องเรียนไปยังกระทรวงการจ้างงานและ แรงงานได้ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงการจ้างงานและแรงงานจะทำการสอบสวนต่อไป หากการสอบสวนของกระทรวงการจ้างงานและแรงงานตรวจสอบความจริงได้ว่ามีการปฏิเสธการลาคลอดบุตรหรือการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร นายจ้างจะถูกปรับ 5 ล้านวอน     นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-08
 • ผู้ใช้แรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกบังคับให้ออกนอกประเทศเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตจ้างงาน ควรได้รับการช่วยเหลือ
  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการจ้างงาน สำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในสถานที่ทำงานในสถานการณ์ที่ลำบากต่อการนำเข้าแรงงานชาวต่างชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19 <รูปภาพ = ชาวต่างชาติกำลังปรึกษากับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง> นาย A เป็นแรงงานชาวต่างชาติสัญชาติเนปาลและเดินทางเข้าประเทศเกาหลีในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 ผ่านระบบใบอนุญาตการจ้างงาน นาย A ทำงานอย่างขยันขันแข็งและถูกต้องตามกฎหมายในสถานที่ทำงานแห่งหนึ่งในจังหวัดจอลลาใต้เป็นเวลา 5 ปี จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 เมื่อระยะเวลาการจ้างงานสิ้นสุดลง ในระหว่างนี้ มีการดำเนินนโยบายเพื่อขยายระยะเวลาการจ้างงานของแรงงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่น คำขอแยกต่างหาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการแพร่กระจายของโควิด19 ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาการจ้างงานของนาย A จึงขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีก 1 ปี จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2023 หากนายจ้างในประเทศยังคงจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่ได้รับการขยายระยะเวลาการจ้างงาน นายจ้างจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตจ้างงาน กับหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยงาน อย่างไรก็ตาม นายจ้างที่ไม่ได้รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตการจ้างงานให้กับนาย A ซึ่งได้ขยาย ระยะเวลาการจ้างงานออกไป ส่งผลให้นาย A ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกบังคับให้ออกนอกประเทศเนื่องจากระยะเวลาของใบอนุญาต การจ้างงานที่มีอยู่และระยะเวลากิจกรรมการจ้างงานหมดอายุลง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองกล่าวว่า ▲การขยายระยะเวลาการจ้างงานสำหรับแรงงานชาวต่างชาติเป็นเป้าหมายเชิง นโยบายที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานที่ทำงานแนวหน้า ▲ไม่สามารถสมัครได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ระบุข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างงาน▲ในทางกลับกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าการต่อ อายุใบอนุญาตการจ้างงานของนาย A จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประโยชน์สาธารณะ แต่คาดว่าน่าจะช่วยได้มากในการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในที่ทำงาน คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองได้แสดงความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายระยะเวลาใบอนุญาตจ้างงานของ นาย A แม้ว่าการแสดงความเห็นของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม แต่เนื่องจากคณะกรรมการต่อต้าน การทุจริตและสิทธิพลเมืองได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างเพียงพอแล้วเกี่ยวกับคดีของนาย A จึงเป็นที่ทราบกันว่า การขยายระยะเวลาการจ้างงานของนาย A มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการยอมรับ อิม กยู-ฮง เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองกล่าวว่า “เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขความ คับข้องใจและข้อร้องเรียนจากแรงงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีผ่านใบอนุญาตการจ้างงาน และสถานที่ทำงานในประเทศที่ด้อย คุณภาพซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน”     นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-19
비밀번호 :