• 최종편집 2022-12-30(금)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  วีซ่า

실시간뉴스
 • เมื่อผ่านไป 14 วันนับตั้งแต่การฉีดวัคซีนในประเทศ จะได้รับการยกเว้นการกักตัวเมื่อกลับเข้ามาใหม่หลังจากออกนอกประเทศ
  มีความสนใจมากขึ้น ว่าชาวต่างชาติที่กลับเข้ามาในเกาหลี หลังจากไปเยือนประเทศบ้านเกิดหลังการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับการยกเว้น การกักตัวหรือไม่   ได้รับการยกเว้นการกักตัวภายหลังการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนหมายถึง บุคคลที่ได้รับวัคซีนผ่านไปแล้ว 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ของวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง หรือ 14 วันหลังจากได้รับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว หากไปเยือนประเทศบ้านเกิดหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกลับเข้ามาในประเทศเกาหลี อีกครั้ง เกณฑ์สำหรับการยกเว้นการกักตัวคือ เมื่อผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์นับตั้งแต่การฉีดวัคซีนเสร็จสิ้น ณ วันที่เข้าประเทศหรือไม่   เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ดังนั้น หากฉีดวัคซีนครบเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน และกลับไปเยือนบ้านเกิด หลังจากนั้นกลับเข้าเกาหลีอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน จะได้รับการยกเว้นการกักตัว อย่างไรก็ตาม หากเข้าประเทศก่อนวันที่ 15 จำเป็นต้องกักตัว   วิธีการพิสูจน์การฉีดวัคซีนทำได้อย่างไร? มี 3 วิธีในการพิสูจน์การฉีดวัคซีนของตนเอง ได้แก่ ▲ออนไลน์ ▲โทรศัพท์มือถือ▲และสติ๊กเกอร์บัตรประจำตัว *สำหรับวิธีการออนไลน์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (https://nip.kdca.go.kr/irgd/civil.do?MnLv1=1)หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ,ยืนยันตนเอง,หลังจากนั้นพิมพ์ ใบรับรองแบบกระดาษ   ‚วิธีการใช้โทรศัพท์มือถือ สามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชัน ‘COOV’ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี ƒสำหรับวิธีการติดสติกเกอร์ที่บัตรประจำตัว สามารถไปที่ ตำบล.เขตการปกครอง.แขวง ศูนย์สวัสดิการบริหาร และรับสติกเกอร์รับรองการฉีดวัคซีนและสามารถออกใบรับรองแบบกระดาษได้ด้วย   ทำการทดสอบ PCR หรือไม่? ผู้ที่เข้าประเทศหลังจากเดินทางออกนอกประเทศจะต้องผ่านการทดสอบวินิจฉัยการขยายตัวของยีน (PCR) ทั้งหมด 3 ครั้ง แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเกาหลี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่ไม่มีอาการ จำนวนการตรวจ วินิจฉัยจึงเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 3 ครั้ง   ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าเกาหลีจะต้องผ่านการทดสอบ PCR ก่อนเข้าประเทศเกาหลี และส่งใบรับรองการทดสอบที่สนามบิน เมื่อเดินทางมาถึง และรับการทดสอบครั้งที่ 2 ที่ศูนย์สาธารณสุขในท้องถิ่น ภายใน 1 วันหลังจากเข้าประเทศ และจะต้องผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 3 อีกครั้ง ในวันที่ 6 ~7 หลังจากเข้าประเทศแล้ว จำเป็นต้องรอที่บ้านจนกว่าจะได้รับการยืนยันผลเป็นลบ และแอพฯกักตัวที่ติดตั้ง ในตอนเข้าประเทศจะต้องถูกลบหลังจากได้รับการยืนยันผลเป็นลบโดยสมบูรณ์   แม้ว่าจะให้การยืนยัน PCR ผลเป็นลบ เมื่อเข้าประเทศ แต่อาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อในทันที หากการทดสอบ ภายใน 1 วันหลังจากเข้าประเทศและในวันที่ 6 ถึง 7 ผลเป็นบวก การตรวจสอบแบบธรรมดาได้รับการยืนยันผลเป็นลบ 3 ครั้ง การกักตัวจะถูก ยกเลิกหลังเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป 14 วัน หลังจากวันที่เข้าประเทศ   ควอน จุนอุก หัวหน้าสถาบันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเมื่อวันที่ 27 ว่า "เพื่อความสะดวกของผู้เข้าเดินทางเข้าประเทศและเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร เกณฑ์การยกเว้นการกักตัวจะเปลี่ยนเป็นผู้ที่เข้าประเทศเกาหลี 2 สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้น จะช่วยเสริมการปิดกั้นการแพร่เชื้อในชุมชนที่เกิดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการโดยการเพิ่มการทดสอบ PCR ในวันแรก หลังจากเข้าประเทศ เพื่อระบุผู้ติดเชื้อในระยะเริ่มต้น”  김은혜 기자
  • ภาษาไทย
  • วีซ่า
  2021-09-02
 • “ใช้ระบบวีซ่าใหม่เพื่อประกันแรงงานต่างชาติที่ยอดเยี่ยม”
  <사진 기획재정부> <한국어 http://www.danews.kr/news/view.php?no=6487>   รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะลดอุปสรรคในการเข้าประเทศ เช่น การออกวีซ่า เพื่อให้ผู้มีความสามารถจากต่างประเทศที่ยอดเยี่ยมสามารถตั้งรกรากในเกาหลีและมีส่วนร่วมในสาขาเฉพาะทาง นอกจากนี้ เป้าหมายของการ์ดการเรียนรู้แห่งชาติในวันพรุ่งนี้จะขยายออกไปเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในการทำงานเมื่อจำเป็น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  Hong Nam-ki ได้รับตำแหน่งรัฐบาลเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์และการเงินที่ศูนย์ราชการกรุงโซล 'ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และ ทิศทางการตอบสนอง' และ 'มาตรการใช้แรงงานต่างด้าวในยุคที่ประชากรลดลง' หารือและประกาศมาตรการรับมืออย่างเข้มข้น รัฐบาลคาดการณ์ว่าความเสี่ยงด้านประชากรหลัก 3 ประการจะทวีความรุนแรงขึ้นในปีนี้ ได้แก่ การลดลงของจำนวนประชากร การสูญพันธุ์ในภูมิภาค และสังคมสูงวัยที่กำลังใกล้เข้ามา ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงหลัก 3 ประการจึงคาดว่าจะทำให้เกิดความตกใจครั้งใหญ่โดยทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลี โดยเน้นถึงความสำคัญของการตอบสนองแบบเอารัดเอาเปรียบ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประการแรกรัฐบาลกลัวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะซบเซาเนื่องจากศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีอ่อนแอลงเมื่อ ประชากรวัยทำงานลดลง และสิ่งนี้ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการจัดหาแรงงาน ดังนั้นจึงมีการตัดสินใจที่จะขยายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้สูงอายุในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดอุปสรรคในการเข้าประเทศเพื่อให้กำลังคนต่างชาติที่ดีเยี่ยมสามารถไหลเข้าสู่เกาหลีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทบทวนการขยายเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานของตนที่โรงเรียนได้นานเท่าที่ต้องการ และขยาย 'บริการครบวงจรสำหรับการดูแลตลอดวัน' เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเลือกและ ใช้บริการดูแลที่พวกเขาต้องการที่บ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลครอบครัวที่มีเด็กประถมโดยการปรับปรุงบริการดูแลที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับชั่วโมงเรียนปกติที่สั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครอง โดยจะพิจารณาขยายชั่วโมงการศึกษาด้วย เช่น การเสริมทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐาน ศิลปะการแสดง และกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน และการเล่นฟรี ขยายระบบวีซ่าแรงงานต่างด้าว เพื่อกระตุ้นการไหลเข้าของพรสวรรค์จากต่างประเทศเข้าสู่เกาหลีเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของกำลังแรงงาน การออกวีซ่าที่อยู่อาศัย (F-2) สำหรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะขยายออกและวีซ่าทำงานระยะไกลสำหรับความสามารถต่างประเทศที่มีไอที และ จะมีการขยายเทคโนโลยีไฮเทคที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ จึงตัดสินใจอนุญาตให้พำนักระยะยาวในเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการตัดสินใจที่จะแนะนำวิธีการเชิงลบสำหรับการออกวีซ่าทำงานในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดี เป็นการขยายระยะเวลาการออกวีซ่าโดยเปลี่ยนจากวิธีการกำหนดผู้ได้รับอนุญาตให้ออกวีซ่า (วิธีบวก) เป็นวิธีการออกวีซ่าสำหรับวีซ่าทุกประเภทหากไม่ได้รับการยกเว้น (วิธีเชิงลบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานต่างด้าวที่ทำงานมาเป็นเวลานานในบริษัทในประเทศที่มีวีซ่าการจ้างงานที่ไม่ใช่อาชีพ (E-9) และวีซ่าเยี่ยมเยียน (H-2) มีสิทธิ์ได้รับการพำนักระยะยาวหากพวกเขามีรายได้ต่อปีและมีความสามารถทางเทคนิค . มีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็น '-4)' คาดว่าจะง่ายขึ้นมากสำหรับแรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่มืออาชีพในการเปลี่ยนวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะ รัฐบาลยังได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมโครงการนำร่องวีซ่าเฉพาะภูมิภาคเพื่อเสริมกำลังแรงงานของรัฐบาลท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการลดลงของจำนวนประชากรในท้องถิ่น
  • ภาษาไทย
  • วีซ่า
  2021-07-19
 • มาตรการ ' กฏหมายการกักตัว' สำหรับชาวต่างชาติทุกคน
  ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนี้มาตรการกักกันถูกกำหนดไว้เป็นเวลาสองสัปดาห์สำหรับชาวต่างประเทศและในประเทศที่เดินทางไปต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนิน“กฏหมายการกักตัว”สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศเป็นมาตรการติดตามกระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันที่ 3 ว่าได้ดำเนินการตามมาตรการ“ ขอบเขตการดำเนินการที่ จำกัด ” ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมือง'กฏหมายการกักตัว ' เป็นคำสั่งทางปกครองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อ จำกัด ขอบเขตการอยู่อาศัยหรือ การกักตัว สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีใต้หรือเพื่อกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามที่จำเป็นอื่น ๆ หากเห็นว่าจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน .ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองชาวต่างชาติที่ละเมิดสิ่งนี้อาจถูกจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอนกระทรวงยุติธรรมได้นับตั้งแต่หลังวันที่หนึ่งมา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองถูก จำกัด จากถิ่นที่อยู่ในด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติทุกคนการควบคุมการกักกัน กระทรวงยุติธรรมได้ออก "ประกาศกฏหมายการกักตัว " ซึ่งเป็นข้อเสียทางการละเมิดกฎหมายจนถึงปัจจุบันมาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองยังไม่เคยถูกนำมาใช้จริง แต่เป็นการดำเนินการครั้งแรกในการป้องกันการติดเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในประเทศ กระทรวงยุติธรรมนอกเหนือจากการลงโทษตามพระราชบัญญัติกักกันโรคหรือพระราชบัญญัติป้องกันโรคติดเชื้อสำหรับชาวต่างชาติที่ละเมิดมาตรการกักกันหากการกระทำของคนต่างด้าวถือว่าเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนนอกเหนือจากการบังคับให้ไล่ออกหรือจำหน่ายการห้ามการเข้าเมืองเขาอธิบายว่าแม้แต่บทลงโทษทางอาญารวมถึงการจำคุกและค่าปรับก็เป็นไปได้ ในขณะที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรนา19จากต่างประเทศรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกักกัน  (ระดับชาติและต่างประเทศ) เป็นเวลาสองสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนสำหรับทุกคนได้เป็นผลให้ชาวต่างชาติและชาวต่างชาติในระยะการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ชาวต่างชาติที่ถูกกักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของตัวเอง ในวันแรกของการบังคับใช้ ซึ่งเป็นของชาวต่างชาติ 8 คนที่เดินทางมาถึงสนามบินภายในประเทศได้ปฏิเสธที่จะกักตัวโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล ได้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและได้ส่งกลับไปยังประเทศพวกเขาจะได้รับแจ้งและคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมจากกักกันเข้าประเทศล่วงหน้าก่อนขึ้นเครื่องว่ามีขั้นตอน การกักกันตัวกระทรวงยุติธรรมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกักกันเพื่อตอบโต้เชิงรุกต่อการแพร่กระจายของโคโรนา 19 เนื่องจากการไหลเข้าของต่างประเทศและมาตรการที่เข้มงวด เช่น  การปฏิเสธการเข้าเมืองการบังคับขับไล่ออกและห้ามชาวต่างชาติที่ปฏิเสธหรือละเมิดสิ่งอำนวยความสะดวกในการกักกันตนเองเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า“ การดำเนินการตามมาตรการนี้ได้ถูกติดตามโดยกรณีของชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาในประเทศเมื่อไม่นานมานี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการแยกตนเองของเจ้าหน้าที่กักกันและกักกันและไม่สวมหน้ากาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อ จำกัด ขอบเขตของกิจกรรม" ชาวต่างชาติที่ถูกกักกันไม่ควรได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ารัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น   이아리 기자
  • ภาษาไทย
  • วีซ่า
  2020-04-27

실시간 วีซ่า 기사

 • กระทรวงยุติธรรม, บังคับใช้ระบบพิเศษการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
  กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าจะดำเนินการ “ระบบพิเศษการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่าง ผิดกฎหมาย” ซึ่งยกเว้นชาวต่างชาติที่พำนักอย่างกฎหมายที่เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. ถึง 28 ก.พ. ปี 2023 โดยยกเว้นค่าปรับและระงับการจำกัดการเข้าประเทศ <ในภาพคือเจ้าหน้าที่จากเมืองคิมโพและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินชอนที่กำลังตรวจสอบหน่วยงานจัดหางานสำหรับแรงงานต่างชาติ. ศาลากลางคิมโพ> กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินการตามระบบการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย เกือบทุกปี และได้ดำเนินการอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 6 เดือน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปีนี้ ระบบนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสถานการณ์ของชาวต่างชาติที่ไม่สามารถกลับประเทศได้เนื่องจากเที่ยวบินไม่ปกติเพราะอิทธิพลของโควิด แม้ว่าจำนวนผู้เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจจะเพิ่มขึ้นหลังจากการปราบปรามชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา เนื้อหาหลักของ “ระบบพิเศษการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย” มีดังนี้ ◆ (ระยะเวลา) 2022.11.7.(จันทร์) - 2023.2.28.(อังคาร) ◆ (เป้าหมาย) ชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ - ไม่รวมผู้อพยพที่ลักลอบนำเข้า, ผู้ใช้หนังสือเดินทางปลอม, ผู้กระทำความผิดทางอาญา, ผู้ฝ่าฝืนกฎกักกัน, การไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง การออกนอกประเทศ ◆ (ผลประโยชน์) ยกเว้นค่าปรับและการระงับข้อจำกัดการเข้าประเทศในกรณีที่ออกเดินทางโดยสมัครใจ กระทรวงยุติธรรมขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ระบบนี้เพื่อออกจากประเทศโดยสมัครใจ เนื่องจากชาวต่างชาติพำนักอย่างผิดกฎหมายที่ถูกจับได้ ว่าไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจในช่วงเวลาดังกล่าว จะถูกปรับสูงสุด 30 ล้านวอนและเสริมการห้ามเข้าประเทศ. อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรทราบสำหรับชาวต่างชาติที่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศภายใต้ระบบนี้คือ การระงับการห้ามเข้าประเทศ ไม่ได้รับประกันการเข้าประเทศเกาหลีหลังจากออกนอกประเทศ หากท่านต้องการเข้าประเทศเกาหลีหลังจากออกนอกประเทศ ท่านยังคงต้องผ่านการคัดกรองวีซ่า และถึงแม้จะเป็นการยื่นขอวีซ่าปกติ และถูกกฎหมาย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกปฏิเสธตามดุลยพินิจของสถานทูตเกาหลี Papaya Story
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-11-11
 • ระบบคะแนน (E-7-4) แรงงานที่มีทักษะเชี่ยวชาญ, เคล็ดลับสู่คะแนนสูง!
  ไฮโคเรีย (www.hikorea.go.kr) เว็บไซต์พอร์ทัลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชาวต่างชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่ามีผู้สมัคร 250 คน ที่ผ่านระบบคะแนนแรงงานที่มีทักษะเชี่ยวชาญ (E-7-4) สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ <รูปภาพคือแรงงานต่างชาติที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย. ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี> คะแนนผ่านมาตรฐานสำหรับไตรมาสที่ 3 ครั้งนี้ คือ 72 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 94 คะแนน เมื่อพิจารณาว่าคะแนนผ่านมาตรฐาน ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว อยู่ที่ 69 คะแนน และคะแนนผ่านอยู่ที่ 70 คะแนน ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีนี้ จะเห็นได้ว่าคะแนนผ่านยังคง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจจะทราบดีว่าระบบคะแนนแรงงานที่มีทักษะเชี่ยวชาญ (E-7-4) สามารถท้าทายได้โดยแรงงานที่มีวีซ่า E-9, E-10, H-2 ที่ทำงานใน เกาหลีมานานกว่า 5 ปีขึ้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบทความจาก Papaya Story ต่อไปนี้  <คลิกลิงก์บทความ : แผนการคัดเลือกแรงงานที่มีทักษะเชี่ยวชาญ (E-7-4) ตามระบบคะแนน ประจำปี 2022> ณ จุดนี้อาจสงสัยว่าผู้ที่ทำคะแนนได้สูง 90 ขึ้นไปนั้น ได้รับคะแนนสูงได้อย่างไร?   กลยุทธ์คะแนนสูง - รายได้ประจำปี เคล็ดลับในการได้คะแนนสูงนั้นอธิบายคร่าวๆ ดังนี้ ก่อนอื่นท่านต้องได้รับคะแนนสูงจากเงินเดือน หากรายได้ประจำปีอยู่ที่ 33 ล้านวอน จะได้รับ 20 คะแนน, หากรายได้ประจำปีอยู่ที่ 26 ล้านวอนขึ้นไป จะได้รับ 10 คะแนน ดังนั้นคงจะมีคนที่พูดแบบนี้ “เจ้านายให้เงินเดือน ดังนั้นฉันทำอะไรไม่ได้!” หากท่านต้องการวีซ่า E-7-4 จริง ๆ และเจ้านายยอมรับว่าแรงงานต่างชาติเป็นพนักงานที่สำคัญของบริษัท ให้ปรึกษากับเจ้านาย จากนั้นเจ้านายของท่านก็จะคิดวิธีแก้ปัญหาให้ ถ้าจะคุยกับเจ้านายต้องรีบทำ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะอิงจากรายได้ประจำปีของปีที่แล้ว จึงเป็นไปได้เฉพาะในปี 2024 ที่จะสะท้อนถึง เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในปี 2023 เป็นคะแนน (รายได้เฉลี่ย 2 ปี)   กลยุทธ์คะแนนสูง - ภาษาเกาหลี สิ่งที่สำคัญรองลงมาคือความสามารถภาษาเกาหลี หากท่านสำเร็จการศึกษาโปรแกรมการบูรณาการทางสังคมระดับ 5 ท่านจะได้รับ30 คะแนน โดยการเพิ่ม 10 คะแนน ให้กับ 20 คะแนนพื้นฐาน ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือท่านสามารถได้รับ 50 คะแนน ด้วยรายได้ประจำปี และความสามารถทางภาษาเกาหลีเพียงอย่างเดียว! หากท่านอายุน้อยกว่า 24 ปี (20 คะแนน) และจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคในประเทศบ้านเกิดของท่าน(10 คะแนน) จะได้คะแนนเพิ่ม 30 คะแนน รวมแล้วจะได้รับ 80 คะแนน ไม่ยากใช่ไหมครับ? แน่นอนว่า เราทราบดีว่าการได้รับคะแนนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน ^^ นอกจากนี้ คะแนนที่ท่านจะได้รับจากความพยายามคือคะแนนการบริการสังคม 3 คะแนน หากท่านไปที่องค์กรผู้ย้ายถิ่นในชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ ท่านสามารถมีโอกาสเป็นอาสาสมัครได้   เตรียมตัวล่วงหน้าและพยายาม สุดท้ายนี้ เราได้ขอคำแนะนำจาก ซง อินซอน ประธานของคยองกีโกลบอลเซ็นเตอร์ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า E-7-4 โปรดฟังคำแนะนำด้านล่าง “ดูเหมือนว่าแรงงานต่างชาติจำนวนมากสนใจวีซ่า E-7-4 โดยเหลือเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ก่อนออกนอกประเทศ แต่ถ้าเตรียมตัวเช่นนี้ ก็จะสายเกินไป ดังที่ท่านเห็นจากมาตรฐานรายได้ประจำปี ท่านต้องเตรียมตัวทันทีหลังจากพำนักอยู่ในเกาหลี 5 ปี เพื่อรับคะแนนสูงสำหรับวีซ่า E-7-4 ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้หากตรวจสอบคะแนนที่จะได้รับล่วงหน้าและพูดคุยกับเจ้านาย ร่วมกับความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนภาษาเกาหลีและเป็นอาสาสมัคร”   Papaya Story
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-10-27
 • ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า E-9 และ E-10, จัดตั้ง ‘กฎการต่อวีซ่า’ ใหม่ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
  กระทรวงยุติธรรมตัดสินใจผ่อนปรนข้อจำกัดการจ้างงานชาวต่างชาติ หากโรคติดเชื้อ เช่น โควิด19 แพร่กระจาย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศการแก้ไขกฎหมาย “พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้และกฎการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง” รวมถึงการผ่อนปรนข้อจำกัดในการออกใบรับรองการออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ประกาศทางกฎหมายเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่ากฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในอนาคต <รูปภาพจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกวางจู. Papaya Story> ตามประกาศกระทรวงยุติธรรมจะผ่อนปรนข้อจำกัดในการออกใบรับรองการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติการจ้างงานที่ไม่ใช่มืออาชีพ (E-9) และคุณสมบัติการจ้างงานลูกเรือ (E-10) ในกรณีที่เกิดโรคระบาด ในอดีต ไม่มีการต่ออายุวีซ่า (การออกใบรับรองการออกวีซ่า) สำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติ E-9 หรือ E-10 สำหรับชาวต่างชาติที่พำนัก ในเกาหลีเกิน 5 ปี แต่จะขยายเวลาออกไปในกรณีที่มีการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โควิด19 หรือภัยธรรมชาติ สำหรับชาวต่างชาติที่มีสถานะเยี่ยมเยียนและทำงาน (H-2) ได้มีการตัดสินใจขยายจำนวนอุตสาหกรรมที่ใช้การได้เพื่อให้สามารถทำงานใน อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนกำลังคนได้ ในอนาคตจะสามารถหางานทำได้ในทุกอุตสาหกรรม ยกเว้น “อุตสาหกรรมที่จำกัดการจ้างงาน” การจัดตั้งระบบวีซ่าเฉพาะภูมิภาค สำหรับรัฐบาลท้องถิ่นที่มีจำนวนประชากรลดลง จะมีการจัดตั้งระบบ “วีซ่าเฉพาะภูมิภาค” เพื่อออกวีซ่าโดยคำนึงถึงความต้องการของ ประชากร ขณะนี้โครงการนำร่องกำลังดำเนินการอยู่ แต่กำลังดำเนินการจัดตั้งเป็นระบบอย่างแน่นอน วีซ่าเฉพาะภูมิภาคนั้น เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมของภูมิภาค △ สถานะงาน △ สถานะการเชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น △ และส่งต่อกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับขนาดและเงื่อนไขของสินค้าต่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้น กระทรวงยุติธรรมจะตรวจสอบและออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ได้มีการตัดสินใจจัดตั้งกฎระเบียบใหม่เพื่อยกย่องบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเกาหลีหรือมีส่วนในการส่งเสริมประโยชน์สาธารณะในฐานะ “ผู้มีส่วนร่วมพิเศษ” และให้สถานะการพำนักถาวร นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-10-20
 • ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023, บุตรของชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายจะจดทะเบียนเกิดได้เช่นกัน
  รัฐบาลเกาหลีได้ประกาศว่าจะใช้ระบบการจดทะเบียนเกิดสำหรับเด็กชาวต่างชาติ <รูปภาพ=ทำเนียบประธานาธิบดี> กระทรวงยุติธรรมรายงานภารกิจสำคัญ 5 ประการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามระบบการจดทะเบียนเกิดของเด็กชาวต่างชาติ ในรายงานภาระหน้าที่ของประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามรายงาน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ทารกทุกคนที่เกิดในเกาหลีสามารถจดทะเบียนกับรัฐบาลได้ ไม่ว่าบิดามารดาของพวกเขาจะเป็น ชาวต่างชาติหรือไม่ก็ตาม หากจดทะเบียนเกิด ปัญหาในการเข้าเรียนในโรงเรียนหรือโรงเรียนอนุบาลจะหมดไป และสามารถรับการประกันสิทธิในการเรียนรู้และ รับผลประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพได้อีกด้วย ปัจจุบันสามารถไปโรงเรียนได้ แต่ไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยาก ที่จะเข้าร่วมทัศนศึกษาที่โรงเรียนเนื่องจากไม่สามารถสมัครประกันนักท่องเที่ยวในขณะเรียนที่โรงเรียนได้ หากระบบการจดทะเบียนเกิดของเด็กชาวต่างชาติถูกนำมาใช้ในครึ่งแรกของปี 2023 คาดว่าจะนำไปใช้กับบุตรของชาวต่างชาติที่พำนัก อย่างผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในเกาหลี   มอบสถานะการพำนักอีกด้วย? การดำเนินการตามระบบการจดทะเบียนเกิดของเด็กชาวต่างชาติไม่ได้หมายความว่าจะมีการออกวีซ่าให้กับบุตรของชาวต่างชาติที่พำนัก อย่างผิดกฎหมาย ระบบการจดทะเบียนเกิดไม่มีอะไรมากไปกว่าการลงทะเบียนเกิดเด็กกับสำนักงานบริหารของประเทศเกาหลี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการจดทะเบียนเกิดเป็นนโยบายขั้นสูงที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิด กฎหมาย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้นโยบายคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาสถานะการพำนัก เจ้าหน้าที่จากศูนย์สวัสดิการชาวต่างชาติของจังหวัดคยองกีกล่าวว่า “เนื่องจากยังไม่มีการประกาศรายละเอียดเฉพาะของระบบการจด ทะเบียนเกิดของเด็กชาวต่างชาติ จึงเป็นเรื่องยากที่จะสรุป แต่สถานะการพำนักอาจไม่ได้รับการอนุญาตในขั้นเริ่มต้นของการดำเนินการ” และเผยว่า “ในกรณีนี้ผลของการดำเนินการตามระบบการจดทะเบียนเกิดจะลดลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากผู้ปกครองจะไม่ได้รับวีซ่า และเด็กอาจ ถูกเนรเทศหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย” เขากล่าวเสริมว่า “อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อชาวต่างชาติคาดว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี เนื่องจากอัตราการเกิดที่ต่ำ ในสังคมเกาหลี จึงสามารถคาดหวังที่จะให้สถานะการพำนักแก่บุตรของชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายและครอบครัวของพวกเขา หลังจากดำเนินการตามระบบการจดทะเบียนเกิด” นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-08-17
 • จะเข้าร่วมโปรแกรมบูรณาการทางสังคมในเกาหลีได้อย่างไร?
  โครงการบูรณาการทางสังคมเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนผู้อาศัยชาวต่างชาติให้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พวกเขา สามารถสื่อสารกับสาธารณชนและปรับตัวเข้ากับชุมชนท้องถิ่นได้ง่ายดาย <รูปภาพแสดงการสอบปากเปล่าระหว่างการประเมินโปรแกรมการบูรณาการทางสังคมแบบครอบคลุม. บล็อกกระทรวงยุติธรรม> หลังจากผ่านการประเมินเบื้องต้นแล้ว จะเข้าร่วมโปรแกรมตามระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับ 0 ถึง ระดับ 5 และยังใช้เป็นเครื่องมือในการวัด ความสามารถทางภาษาเกาหลีและความเข้าใจสังคมเกาหลีของผู้อาศัยชาวต่างชาติอีกด้วย   กระทรวงยุติธรรมดำเนินการโครงการบูรณาการทางสังคมทั้งหมด 366 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้อาศัยชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วม โครงการบูรณาการทางสังคมได้อย่างสะดวก วิธีเข้าร่วม สามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายข้อมูลบูรณาการทางสังคม (www.socinet.go.kr) เท่านั้น ในเครือข่ายข้อมูลบูรณาการทางสังคม สามารถเลือกองค์กรปฏิบัติการที่คุณต้องการรับการฝึกอบรมจากองค์กรปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือถิ่นที่อยู่ของท่านและสมัครหลักสูตรฝึกอบรม ผู้อาศัยชาวต่างชาติที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมการบูรณาการทางสังคมเป็นครั้งแรก จะเข้าร่วมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ระดับ 0-5 หลังจากผ่านการประเมินเบื้องต้น การประเมินเบื้องต้นซึ่งดำเนินการประมาณ 8 ครั้งต่อปี จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่กำหนด อันที่จริงมีหลายกรณีที่สามารถ สมัครเข้ารับการประเมินเบื้องต้นได้ แต่จำนวนผู้ที่สามารถรับการประเมินนั้นมีจำกัด จึงไม่สามารถทำการประเมินได้เนื่องจากหมดเขต   แต่ละระดับต้องมีเวลาเข้าเรียน  80% ขึ้นไป หลังจากจบระดับแล้วจะมีการประเมิน (การทดสอบข้อเขียน 20 ข้อ, การสอบปากเปล่า 5 ข้อ) และต้องได้ 60 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อข้ามไปยังระดับต่อไป การเชื่อมโยงด้วยโทปิก ผู้ที่สำเร็จการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีแล้ว (โทปิก) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการรวมกลุ่มทางสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้ที่สอบผ่านโทปิกระดับ 4-6 จะได้รับการจัดสรรให้เริ่มเรียนระดับ 5 ของโปรแกรมการบูรณาการทางสังคมโดยไม่มีการประเมินเบื้องต้น   วิธีทำให้การสอบโทปิกได้รับการยอมรับจากโปรแกรมบูรณาการทางสังคมคือ เข้าไปที่สถาบันปฏิบัติการโปรแกรมการบูรณาการทางสังคม พร้อมใบรับรองผลการสอบโทปิก และส่งพร้อมกับ “ใบสมัครเชื่อมโยง” การประเมินแบบครอบคลุม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการอาศัยอยู่ถาวร (F-5) หรือสัญชาติ (การแปลงสัญชาติ) ในเกาหลี จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาโปรแกรมการบูรณาการ ทางสังคมหรือผ่านการประเมิน การประเมินแบบครอบคลุมสำหรับการพำนักถาวรหรือการแปลงสัญชาติ เช่น การประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถประเมินได้ทันทีเมื่อต้องการ เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาการสมัครที่แน่นอนและกำหนดการประเมินผล ดังนั้นต้องตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าก่อนสมัคร มีผู้สมัคร จำนวนมากที่ต้องการเข้ารับการประเมิน ดังนั้นท่านต้องสมัครโดยเร็วที่สุดในวันเริ่มต้นของช่วงการประเมินจึงจะสามารถทำการทดสอบได้ การประเมินแบบครอบคลุมสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวร ① ผ่านหลักสูตรพื้นฐาน 70 ชั่วโมง ของโปรแกรมการบูรณาการทางสังคมในระดับ 5 หรือ ② ยังไม่ผ่านโปรแกรมการบูรณาการทางสังคมแต่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปในการประเมินเบื้องต้น จะสามารถสมัครได้ภายใน 2 ปี จากวันที่ได้รับคะแนน การประเมินแบบครอบคลุมสำหรับการแปลงสัญชาติจะต้องดำเนินการและส่งภายใน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขออนุญาตการแปลงสัญชาติ ท่านจะได้รับโอกาสในการทำการทดสอบ 3 ครั้ง และหากไม่ผ่านการประเมินการแบบครอบคลุมสำหรับการแปลงสัญชาติภายใน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอการแปลงสัญชาติ ใบสมัครสำหรับการแปลงสัญชาติของท่านจะถูกปฏิเสธ   การสอบทั้ง 2 แบบ ต้องได้คะแนน 60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงจะผ่าน นักข่าว อี จีอึน
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-08-12
 • เกาหลี, บังคับใช้นโยบายวีซ่าใหม่ตามภูมิภาค… โอกาสใหม่สำหรับผู้อพยพ
  รัฐบาลเกาหลีเริ่มนโยบายรับชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรลดลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสูญสลายของท้องถิ่น อันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่ลดลง <รูปภาพคือแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ารับการตรวจโควิด. ดัมยางกุน> หากใช้นโยบายนี้ ภูมิภาคจะมีโอกาสก้าวกระโดดครั้งใหม่โดยการรักษาจำนวนประชากร และคาดว่าผู้อาศัยชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์ ทั้งสองอย่างจากสถานะการพำนักและงานที่มั่นคงในเกาหลี กระทรวงยุติธรรมกำลังเริ่มระบบ “วีซ่าเฉพาะภูมิภาค” ซึ่งออกวีซ่าที่สะท้อนถึงลักษณะและความต้องการของรัฐบาลท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อ ตอบสนองต่อการลดลงของประชากรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดต่ำและการสูงวัยของประชากร รวมทั้งความเข้มข้นของ ประชากรในเขตปริมณฑล ด้วยการส่งเสริมนโยบายการขอวีซ่าที่สะท้อนความต้องการในท้องถิ่น กระทรวงยุติธรรมยอมรับการเรียกร้องอย่างเปิดเผยสำหรับการเลือกรัฐบาลท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการนำร่อง ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง วีซ่าเฉพาะภูมิภาค เป้าหมายของโครงการนำร่องคือภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรลดลง 89 แห่ง ที่กำหนดโดยกระทรวงความมั่นคงและ การบริหารรัฐกิจในปีที่แล้ว และหมดเขตสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม โครงการนำร่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย, และงานใน ภูมิภาคที่มีประชากรลดลง รวมทั้งขยายจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยของรัฐบาลท้องถิ่น, ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปราบปราม การไหลออกของประชากร โดยจะเริ่มดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติพิเศษว่าด้วย การสนับสนุนพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า โครงการนำร่องมุ่งเป้าไปที่บุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในท้องถิ่นและครอบครัวของชาวเกาหลีโพ้นทะเล ชาวต่างชาติที่มี คุณสมบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของภูมิภาคจะได้รับวีซ่าพำนัก (F-2) และชาวเกาหลีโพ้นทะเล (F-4) ตามเงื่อนไขการพำนักและ การจ้างงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งในภูมิภาค และหากละเมิดข้อกำหนดการอยู่อาศัยภาคบังคับ วีซ่าจะถูกเพิกถอน ในกรณีของบุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในท้องถิ่น พวกเขาต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเกาหลีและมีรายได้ต่อหัว 70% ขึ้นไปของ GNI (รายได้รวมประชาชาติ) (28.33 ล้านวอนในปี 2021) หรือต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วีซ่าจะออกให้โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องได้รับการยืนยันการจ้างงานในภูมิภาคที่มีประชากรลดลงและอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับ ถิ่นที่อยู่ตามที่ภูมิภาคกำหนด เช่น กลุ่มอาชีพและสัญชาติ เป็นต้น ครอบครัวชาวเกาหลีโพ้นทะเล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่มีสัญชาติต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีประชากรลดลง 2 ปีขึ้นไป หรือครอบครัวชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่ย้ายถิ่นไปยังภูมิภาคที่มีประชากรลดลง, ครอบครัวชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่ยังใหม่ต่อสาธารณรัฐ เกาหลี และต้องการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคที่มีประชากรลดลง ตามพระราชบัญญัติชาวเกาหลีโพ้นทะเล ชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่มีสัญชาติ ต่างประเทศคือ บุคคลที่ได้รับสัญชาติเกาหลีและได้รับสัญชาติต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติต่างประเทศในฐานะทายาทสายตรง ของชาวเกาหลี วีซ่าชาวเกาหลีโพ้นทะเล (F-4) จะออกให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค 2 ปีขึ้นไป และพวกเขายังสามารถทำงานในภูมิภาคที่มีประชากรลดลง รัฐบาลท้องถิ่นควรกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวชาวเกาหลีโพ้นทะเล เช่น ที่อยู่อาศัยหรือการเริ่มต้นธุรกิจ, การศึกษาของบุตร ความคาดหวังสำหรับนโยบายวีซ่าชาวต่างชาติใหม่ขึ้นอยู่กับภูมิภาค นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-27
 • ดิฉันมีวีซ่า F-1 สามีสามารถบังคับให้ดิฉันออกนอกประเทศได้หรือไม่?
  <คำถาม> ดิฉันมีวีซ่า F-1 และสามีมีวีซ่า F-4 เรามีลูกวัยประถม 1 คน แต่ว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของคู่เราแย่ลง ถ้าสามีรายงานเกี่ยวกับ ดิฉัน วีซ่าจะถูกเพิกถอนและดิฉันจะถูกบังคับให้ออกนอกประเทศหรือไม่? หากดิฉันและสามีหย่าร้างกัน มีวิธีใดบ้างที่ดิฉันจะอยู่ที่เกาหลีได้? สามีสามารถบังคับให้ดิฉันออกนอกประเทศได้หรือไม่? <รูปภาพคือชาวต่างชาติที่ทำงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินชอน. ไม่เกี่ยวข้องกับบทความ. Papaya Story>   <คำตอบ> วีซ่า F-1 ไม่ได้ถูกยกเลิกเพียงแค่สามีรายงานเกี่ยวกับภรรยา การรายงานหมายถึงการแจ้งรัฐบาลเกาหลีถึงการกระทำความผิด แต่ถ้าภรรยาไม่ได้กระทำความผิดจะไม่สามารถรายงานได้ ดังนั้นสามีจึงไม่มีทางบังคับภรรยาให้ออกนอกประเทศได้ ผู้ถามสามารถพำนัก อยู่ในเกาหลีได้อย่างอิสระภายในระยะเวลาพำนักของวีซ่า F-1 ที่มีอยู่ น่าเสียดาย วีซ่า F-1 ที่ผู้ถามมีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการเยี่ยมเยียนและใช้ชีวิตร่วมกัน เนื่องจากสามีมีวีซ่าชาวเกาหลีโพ้นทะเล F-4 จึงสามารถมาเกาหลีในฐานะสมาชิกในครอบครัวได้ วีซ่าเหล่านี้เรียกว่าวีซ่าติดตาม ดังนั้นหากวีซ่า F-4 ของสามีถูกยกเลิก F-1 ที่เป็นวีซ่า ติดตามก็จะถูกยกเลิกด้วย หากคู่สามีภรรยาหย่าร้างกัน จะไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้หลังจากระยะเวลาการพำนักของวีซ่า F-1 หมดลง หากท่านต้องการอาศัย อยู่ในเกาหลีหลังการหย่าร้าง ท่านต้องมีวีซ่าแยกต่างหากที่ไม่ใช่วีซ่า F-1 ต้องขอวีซ่า เช่น F-2 หรือ E-7 ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย วีซ่าติดตามที่ผู้ถามมีนั้น อันที่จริงทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในเกาหลี เนื่องจากภรรยาไม่สามารถแจ้งความกับสามีได้ แม้ว่าจะถูก ทารุณกรรมในครอบครัวก็ตาม หากภรรยาแจ้งความว่าสามีใช้ความรุนแรงในครอบครัวสามีจะถูกลงโทษ หลังจากนั้นสามีจะไม่ได้รับอนุญาต ต่อวีซ่าหรือถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ ซึ่งภรรยาที่มีวีซ่าติดตามจะต้องเดินทางออกจากเกาหลีด้วย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net    
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-06-22
 • การไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาวต่างชาติ, มีข้อเสียในการทำงานด้านวีซ่าหรือไม่?
  <คำถามที่ 1> หากไม่ชำระค่าบำนาญแห่งชาติและค่าโทรศัพท์และเกินกำหนดมาแล้ว ในการตรวจเอกสารขอสัญชาติมีข้อเสียอย่างไร? <รูปภาพคือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินชอน. ไม่เกี่ยวข้องกับบทความ. Papaya Story > <คำถามที่ 2> ตอนที่ดิฉันเป็นนักเรียนต่างชาติในปี 2019 ดิฉันเคยไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ประมาณ 200,000 วอน หลังจากนั้นในขณะที่อาศัยอยู่ ในเกาหลีในฐานะผู้ย้ายถิ่นผิดกฎหมาย ดิฉันได้พบกับสามีและแต่งงาน ในครั้งนี้ดิฉันจะกลับไปเวียดนามและขอวีซ่าแต่งงาน เนื่องจากไม่ได้ ชำระค่าโทรศัพท์ในปี 2019 จะทำให้การขอวีซ่าแต่งงานยากหรือไม่? หากต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระตอนนี้ ดิฉันควรจะทำอย่างไร?   <คำตอบ> มีแรงงานชาวต่างชาติจำนวนมากที่มีปัญหาในการใช้ชีวิตในเกาหลี เพราะพวกเขาไม่จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียม โทรคมนาคม ในเกาหลีกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียม หลังจาก 3 เดือนนับจากวันที่ไม่ได้ชำระเงิน ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบการจัดการเครดิต ที่จัดการโดยรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบบันทึกการค้างชำระเงินของชาวต่างชาติได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เช่นเดิม ดังนั้นท่านไม่ควรคิดว่าท่านสามารถอาศัยอยู่ในเกาหลีได้เหมือนเดิมหลังจากค้างชำระเงิน สำหรับคำถามแรก ในกรณีของเงินบำนาญแห่งชาติ การไม่ชำระเงินอาจไม่เป็นปัญหา ตามการตอบแทนบำนาญแห่งชาติ บางประเทศไม่มี เงินบำนาญแห่งชาติเลย ดังนั้นการไม่ชำระเงินบำนาญแห่งชาติจึงไม่ใช่เกณฑ์สำคัญในการทำงานด้านวีซ่าคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์มือถือนั้นแตกต่างกัน การตรวจสอบตอนขอสัญชาติจะถูกระงับจนกว่าท่านจะชำระค่าโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ถามจะถูกบันทึกว่ามีเครดิตไม่ดี แม้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้วกระบวนการคัดกรองสัญชาติ จะล่าช้าอย่างน้อย 2 เดือน จนกว่าบันทึกจะถูกลบ ในกรณีของคำถามที่สอง เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสแต่งงานกับชาวเกาหลี พวกเขาจึงมีผลกระทบต่องานด้านวีซ่าเข้าเมืองน้อยกว่า กรณีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในทำนองเดียวกันขั้นตอนการออกวีซ่าจะดำเนินการหลังจากชำระค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมแล้วเท่านั้น ดังนั้นโปรดชำระค่าโทรศัพท์มือถือของท่านโดยเร็วที่สุด ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-30
 • ครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่แต่งงานใหม่, การเชิญบุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาเกาหลี
  <คำถาม> ดิฉันเป็นผู้ย้ายจากการสมรสและมีวีซ่า F-6 ดิฉันมีลูกสาวอายุ 22 ปี ที่เกิดในประเทศไทยก่อนจะแต่งงานใหม่ แต่ดิฉันอยากอยู่ กับลูกที่เกาหลี ดิฉันสามารถยื่นขอวีซ่าอะไรได้บ้าง? การขอวีซ่าเป็นเรื่องยากไหมค่ะถ้ามีอายุมาก? <รูปภาพแสดงฉากการขอคำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรม. บริษัทประกันสุขภาพ สำนักงานใหญ่อินชอน คยองกี >   <คำตอบ> หากบุตรเป็นผู้เยาว์ที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดของท่าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเชิญบุตรมาที่เกาหลี ตามใบรับรองความสัมพันธ์ ทางครอบครัวที่ออกโดยรัฐบาลไทย ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสสามารถเชิญบุตรของตนเองได้โดยตรง หรือหากสามีเชิญแทน บุตรก็สามารถ เข้ามาเกาหลีได้เร็วขึ้น ในเวลานี้บุตรของท่านจะได้รับวีซ่า F-1 เยี่ยมเยียนและอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะได้รับวีซ่าระยะยาวหากบุตรของท่านโตแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสามารถยื่นขอวีซ่า F-1 เยี่ยมเยียนและ อยู่ร่วมกันได้ หากมารดา (ผู้ถาม) มีเหตุผล เช่น เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากเจ็บป่วย โอกาสในการออกวีซ่าจะเพิ่มขึ้น หากการขอวีซ่า F-1 เป็นเรื่องยาก ท่านสามารถสมัครวีซ่าฝึกภาษาหรือวีซ่านักเรียนได้ หากไม่ใช่แบบนั้นวิธีเดียวคือ การเยี่ยมเยียนครอบครัวด้วยวีซ่าระยะสั้น ภายใน 3 เดือน ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-25
 • เริ่มออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ และวีซ่าระยะสั้น (C-3) เช่น การท่องเที่ยว!
  กระทรวงยุติธรรมจะกลับมาออกวีซ่าชั่วคราว (C-3) และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ฯลฯ ซึ่งถูกระงับในวันที่ 13 เมษายน ปี 2020 เพื่อป้องกันการไหลเข้าของโควิด19 จากต่างประเทศ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน วีซ่า C-3 ส่วนใหญ่ออกให้สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะไปเยือนเกาหลีเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วันเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว, การพักฟื้น, เยี่ยมญาติ, การเข้าร่วมในการประชุมและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยตลาดและการให้คำปรึกษา วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบการสมัครและการออกวีซ่าออนไลน์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นและนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ในการดำเนินการตามมาตรการนี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจปรับปรุงมาตรฐานการจำกัดการออกวีซ่าโดยจำแนกตามประเทศเฝ้าระวัง (ระดับ 2) และประเทศทั่วไป (ระดับ 1) ตามความเสี่ยงในการกักกันของแต่ละประเทศ ชาวต่างชาติจากประเทศที่จัดเป็นประเทศทั่วไป (ระดับ 1) สามารถดำเนินการออกวีซ่าระยะสั้น (C-3) และออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ได้ในทุกสาขา เช่น ทัวร์กลุ่มและรายบุคคล, เยี่ยมญาติ, และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ การออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่น, ผู้ป่วยชาวต่างชาติ, และนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ซึ่งถูกระงับไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2020 จะกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้ง ชาวต่างชาติจากประเทศที่หน่วยงานกักกันจัดเป็นประเทศเฝ้าระวัง (ระดับ 2) สามารถยื่นขอวีซ่าได้ เฉพาะผู้มาเยือนที่สำคัญเท่านั้น เช่น เหตุผลด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ณ เดือนพฤษภาคม ไม่มีประเทศใดจัดเป็นประเทศเฝ้าระวัง (ระดับ 2) มาตรการบรรเทาผลกระทบนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด19 ภายในประเทศในอนาคต นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้ฟื้นฟูผลกระทบของวีซ่าระยะสั้นแบบเข้าออกได้หลายครั้งซึ่งถูกระงับชั่วคราว วีซ่าระยะสั้นแบบเข้าออกได้หลายครั้ง(Multiple Entry Visa) ที่ออกก่อนวันที่ 5 เมษายน 2020 เป็นวีซ่าที่สามารถเยี่ยมเยียนได้หลายครั้ง สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีมาตรการพิเศษใดๆ หากระยะเวลาที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ กระทรวงยุติธรรมคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนและดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจากต่างประเทศ โดยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศผ่านการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 이지은 기자
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-23
비밀번호 :