• 최종편집 2020-09-19(토)

캄보디아어
Home >  캄보디아어

실시간뉴스
 • ប្រសិនបើមិនរាយការណ៍ពន្ធនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់អ្នកត្រូវទទួលការពិន័យ
      Aបានទៅលេងស្រុកកំណើតពេលត្រលប់មកវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់បានជួបប្រទះរឿងដ៏ធំមួយ។គាត់បានទទួលយកខ្សែកដែលជាបញ្ញើរបស់មិត្ត, មូលហេតុគាត់មិនបានរាយការណ៍ពន្ធអាកាស   យានដ្ឋានអ៊ិនឆន់មន្ត្រីគយបានដកហូតយកខ្សែកនោះ។បន្ថែមលើនេះគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500.000 វ៉ុនទៀត។   Aគាត់បានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរួចរាល់កំពុងរង់ចាំលទ្ធផល។ដោយបានបង់ប្រាក់ពិន័យគាត់មានការព្រួយបារម្ភណ៍ណាស់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលសញ្ញាតិរបស់គាត់។   យោងតាមច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េបើអ្នកយករបស់ចូលមកដែលមានតំលៃលើស600ដុល្លាតំរូវអោយរាយការណ៍ពន្ធនិងត្រូវបង់ពន្ធ។របស់អំណើយក៏ដោយអោយតែតំលៃលើស600ដុល្លាត្រូវរាយការណ៍ពន្ធ។   បើមិនរាយការណ៍ឬកុហកក្នុងការរាយការណ៍អ្នកអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់20 លានវ៉ុន។ម៉្យាងទៀតបើអ្នកយកប្រាក់សុទ្ធមកលើស 10,000ដុល្លាក៏ត្រូវរាយការណ៍ពន្ធដែរ។   កំទ្បុងពេលជិះក្នុងយន្តហោះត្រូវបានផ្តល់ជួននូវ“លិខិតបំពេញរាយការណ៍អីវ៉ានអ្នកដំណើរយកមកតាតខ្លួន”បំពេញដោយភាពស្មោះត្រង់រួចផ្តល់ជួនទៅមន្ត្រីគយក្នុងការបង់ពន្ធជាការស្រេច។   ករណីខាងលើដោយមានការបង់ប្រាក់ពិន័យវាអាចប៉ះពាល់ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិឬសុំសិទ្ធស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ដូច្នេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរាយការណ៍និងការបងពន្ធ។  
  • 캄보디아어
  2019-12-03
 • ក្រុមគ្រួសារពហុវប្បធម៍ការបញ្ជូនកូនទៅសាលាមត្តេយ្យ
      ក្រសួងអប់រំបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកា(ថ្ងៃសុក្រ)បង្កើតសេវាកម្មសម្រាប់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាល   '처음학교로'ដែលជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលរៀនតាមអ៊ិនធឺណេតសម្រាប់ការជ្រើសរើសសិស្សសាលាមត្តេយ្យក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។   យោងតាមផែនការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើសកុមារថ្នាក់មត្តេយ្យឆ្នាំ២០២០ការជ្រើសរើសនិងការជ្រើសរើសទារកតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យ'ទៅសាលាដំបូង'នឹងត្រូវបានទាមទារសម្រាប់សាលាមត្តេយ្យទាំងអស់នៅតំបន់경기도មិនគិតពីថាតើពួកគេជាសាធារណៈឬឯកជន។   ដូច្នោះហើយក្រសួងអប់រំGyeonggi-do ក៏ជ្រើសរើសកុមារតាមរយៈសេវាកម្មនេះដែរ។ តើអ្វីទៅជា 'សាលាដំបូង'?   '처음학교로' គឺជាប្រព័ន្ធគាំទ្រការចូលរៀនមត្តេយ្យដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលក្លាយជា   អាណាព្យាបាលសិស្សជាលើកដំបូង។   អាណាព្យាបាលដែលចង់អោយកូនចូលរៀនមត្តេយ្យអាចរកមើលព័ត៌មានអំពីសាលាមត្តេយ្យនិង     ដាក់ពាក្យ,តាមអ៊ិនធឺណេតដោយមិនកំណត់ពេលវេលាបានយ៉ាងងាយស្រួល,សាលាមត្តេយ្យជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហើយប្រព័ន្ធគាំទ្រការចូលរៀនដើម្បីកាត់បន្ថយការរអាក់រអួលរបស់មាតាបិតាសិស្សនិងការងាររបស់គ្រូ។     វាមានន័យថាផ្តល់មធ្យោបាយចូលទៅក្នុងផ្លូវអប់រំសាធារណៈដែលជាសាលាដំបូងរបស់កុមារនិងបង្កើនគណនេយ្យភាព   របស់សាលាមត្តេយ្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់សាលាស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្តាយដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្សជាលើកដំបូង។   ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០២០សាលាមត្តេយ្យទាំងអស់ចាំបាច់ក្នុងការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើសទារកតាមរយៈ처음학교로 ហើយកុមារនៅ១៧ទីក្រុងនិងខេត្តចាប់ពីអាយុ៣ឆ្នាំរហូតដល់បឋមសិក្សានឹងត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀន។     처음학교로នេះគឺកម្មវិធីដែលអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នានៅលើគេហទំព័រការដាក់ពាក្យសុំការដាក់ពាក្យ,   ការស្វែងរកសាលាមត្តេយ្យ។   សូមចងចាំថាសាលាដំបូងមិនស្ថិតលើមូលដ្ឋានដែលបានមកមុនទេវាត្រូវដំណើរការឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ   ហើយសេវាកម្មចល័តនឹងមិនបានផ្តល់ជូនទេ។   តើខ្ញុំប្រើវេប'처음학교로'យ៉ាងដូចម្តេច?   ការជ្រើសរើសចូលរៀននៅសាលាលើកដំបូងត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺការជ្រើសរើសអាទិភាពនិង   ការជ្រើសរើសទូទៅ។   ដំបូង, រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យចូលរៀនគឺចាប់ពីម៉ោង ៩ :០០ ថ្ងៃអង្គារទី ៥ ដល់ ១៨ : ០០ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ៧ ខែវិច្ឆិកានិងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ១៥ : ០០ ថ្ងៃអង្គារទី ១២ ខែវិច្ឆិកា។   អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាទិភាពរួមមានទារកក្នុងការផ្តល់មូលនិធិអ្នកទទួលការអប់រំពិសេសក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតាមច្បាប់,របស់អតីតយុទ្ធជនជាតិនិងអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើង។   រយៈពេលដាក់ពាក្យសុំជ្រើសរើសទូទៅគឺចាប់ពីម៉ោង ៩ : ០០ ថ្ងៃអង្គារទី ១៩ ខែវិច្ឆិកាដល់ ម៉ោង១៨ : ០០   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែវិច្ឆិកានិងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ១៥ : ០០ ថ្ងៃអង្គារទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា។ បន្ទាប់មកឪពុកម្តាយរបស់ទារកជ្រើសរើសទូទៅអាចចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃពុធទី ២៧ ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង ៩ : ០០ ដល់ ១៨ :00 ថ្ងៃសុក្រទី ២៩ ។   강혜미 기자
  • 캄보디아어
  2019-11-26
 • បទសម្ភាសន៍ជាមួយ អ្នកបកប្រែឝ្រួរសារពហុវប្បធម៌ចំនួន៣នាក់ធ្វើការនៅYejin Obstetrics និងរោគស្ត្រី
    ការមានផ្ទៃពោះនិងការសម្រាលកូនគឺជាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គូស្វាមីភរិយា។ជាការពិតណាស់សម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌។   ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ម្តាយរបស់ស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីពន្យល់នាងហើយស្តាប់ការពន្យល់។   កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលគ្រួសារពហុវប្បធម៌ស្រ្តីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះមកចាប់ថ្នាំបំប៉នត្រូវបានរំលូតកូន, ដែលជារឿងមិនឝួរអោយកើតឡើង។Yejin Obstetricsand Gynecology របស់ Siheung គឺជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកបកប្រែគ្រួសារពហុវប្បធម៌ចំនួន៣នាក់គឺម្នាក់មកពីប្រទេសចិននិង២នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាម។    សារៈសំខាន់នៃម្តាយក្នុងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដែលមករកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ខ្ញុំបានជួបអ្នកបកប្រែ ៣ នាក់។ -អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយភាសាកូរ៉េបានល្អសូមប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបដែលអ្នកបានរៀនវា។   ទោះបីអ្នកនិយាយភាសាកូរ៉េបានល្អក៏ដោយមានពេលខ្លះពិបាកក្នុងការអាននិងសរសេរ។ វាជាការលំបាកសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េក្នុងការសរសេរផងដែរ។   <마미정>ខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េរយៈពេល៣-៤ឆ្នាំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រគ្រួសារពហុវប្បធម៌។ខ្ញុំមិនគិតថាការអាននិងការសរសេររបស់ខ្ញុំល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។នៅមណ្ឌលសុខភាព시흥ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្រៀនអប់រំដល់ពលករបរទេស។   <이예진>ពេលខ្ញុំមកដល់កូរ៉េដំបូងមិនមានកន្លែងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ទេ។ដូច្នេះខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េដោយនិយាយជាមួយគ្រួសារខ្ញុំ។ ការអាននិងការសរសេរខ្ងុំបានទៅព្រះវិហារជាមួយម្តាយក្មេកហើយចាប់ផ្ដើមរៀនសរសេរសៀវភៅព្រះគម្ពីរ។   ឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំកំពុងធ្វើវាដែរ។ដូច្នេះមិនមានការលំបាកអ្វីច្រើនក្នុងការអាននិងសរសេរអក្សរកូរ៉េទេ។ខ្ញុំបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាបកប្រែហើយបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាការបកប្រែរយៈពេល១~២ ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខុមាលភាពជនបរទេស시흥។   វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមាននរណាម្នាក់មកពីបរទេសធ្វើការនៅក្នុងផ្នែករោគស្ត្រីនៅប្រទេសកូរ៉េ។អ្នកត្រូវតែពូកែភាសាកូរ៉េហើយអ្នកគួរតែស្គាល់ពាក្យជាច្រើននៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត។ តើអ្នកធ្វើការងារអ្វីខ្លះជាធម្មតាពេលនៅមន្ទីរពេទ្យរោគស្ត្រី?   <마미정>Yejinផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមានវេជ្ជបណ្ឌិត៦នាក់និងបុគ្គលិកដែលធ្វើការផ្នែកផ្សេងៗ   រួមទាំងពួកយើងចំនួន១១នាក់។អ្នកដែលធ្វើការនៅវួដនិងចុងភៅ់,ពេទ្យកុមារមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកផ្សេងនិងអ្នកបកប្រែគ្រួសារពហុវប្បធម៌របស់យើងគឺដូចគ្នា។ដោយសារតែពួកគេមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាពួកគេមិនអាចធ្វើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តដូចជាការចាក់ថ្នាំ។   -តើជាលើកដំបូងដែលអ្នកបានមកនាយកដ្ឋានរោគស្ត្រីនិងប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច? តើវាមិនពិបាកទេឬ?   <마미정>ដំបូងវាពិបាកខ្លាំងណាស់។មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវសិក្សាដូចជាពាក្យពេទ្យដែលមិនស្គាល់។ការសិក្សាដោយខ្លួនវាហាក់ដូចជាធ្វើអោយមានភាពសប្បាយរីករាយ។ សូម្បីតែឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំត្រូវរកមើលពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តហើយសរសេរដាក់ដោយឡែកទុកសិក្សា។   ក្នុងករណីខ្ញុំខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកប្រទេសកូរ៉េបានត្រឹមតែ១ឆ្នាំ។មានការពិបាកក្នុងការស្ដាប់គេនិយាយជាការពិតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំរឹតតែព្យាយាមប្រឹងប្រែង។   ដោយសារតែខ្ញុំពូកែនៅពេលនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនិងមោទនភាពចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំ។   តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្តាយក្នុងគ្រួសារពហុវប្បធម៌មកមន្ទីរសម្ភពនិងរោគស្ត្រី Yejin?   <마미정>ជាការពិតណាស់មានអ្នកបកប្រែភាសាដូចពួកយើងដែរ។ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកបកប្រែទេអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាត្រូវមើលអ្វីទេ។ ជាពិសេសផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមិនដឹងមូលហេតុដែលម្តាយត្រូវពិនិត្យជាច្រើនមិនដឹងថាការចំណាយត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែរឬទេ។ ហើយទោះបីជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យចេញមកក៏ដោយក៏គ្មានវិធីដើម្បីដឹងទេ។    ដូច្នេះស៊ីហឿងត្រូវបានធ្វើទស្សនកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយដោយស្ត្រីមាតុភាពទៅកាន់ស៊ីហឿងយ៉េជីនផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីដែលអ្នកបកប្រែមានទីតាំងនៅហ្គីយ៉ុងហ្គូដនិងដាហ្គូ។   តើអ្នកនឹងផ្តល់ដំបូន្មានអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារពហុវប្បធម៍ដែលចង់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យដូចអ្នកទាំងបី?   <이예진>ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការងារវេជ្ជសាស្រ្តអ្នកត្រូវតែរៀបឝម្រោងហើយសិក្សាឱ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ។    វាជាការល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការរៀបចំសម្រាប់វិញ្ញាបនប័ត្រដូចជាជំនួយការគិលានុបដ្ឋាយិកា។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកអាចធ្វើការកាន់តែមានទំនុកចិត្ត។   <마미정>មែនហើយ។វិញ្ញាបនប័ត្រហាក់ដូចជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ទោះបីជាវាជាវិញ្ញាបនប័ត្រប្រធានបទក៏ដោយក៏វាសំខាន់ដែរ។ប្រសិនបើអ្នករៀនភាសាកូរ៉េពេលកំពុងចិញ្ចឹមកូន ឱកាសនឹងមកដល់។   <장다이아>កុំគិតថាអ្នកនឹងរកលុយដោយមិនសិក្សា។អ្នកត្រូវតែសិក្សាជាមុនសិននោះនឹងមានអនាគតល្អ។ ដំបូងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកឱ្យរៀនភាសាកូរ៉េឱ្យខ្លាំង។ ឱកាសមកដល់ហើយ។   강혜미 기자
  • 캄보디아어
  2019-11-26
 • កម្មវិធីធនាគារដែលប្រើញឹកញាប់អាចតាមដានគណនីធនាគារទាំងអស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
      ឥឡូវនេះអ្នកអាចរកមើលគណនីធនាគារទាំងអស់របស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារចល័តដែលអ្នកចូលចិត្ត(កម្មវិធី) ។   នេះជាដំណឹងល្អជាពិសេសសម្រាប់ពលករបរទេសនិងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដែលមានការ   ផ្ញើរប្រាក់ច្រើន។   ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពលករបរទេសមានគណនីនៅធនាគារចំនួន៣ដូចជាធនាគារ신한   និងធនាគារ우리,농협ពួកគេត្រូវតម្លើងកម្មវិធីធនាគារទាំង៣នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ។   KFTCបាននិយាយថាសេវាកម្មគ្រប់គ្រងសមាហរណកម្មគណនី(ព័ត៌មានគណនី)ដែលជា   ប្រព័ន្ធសំណួរព័ត៌មានគណនីធនាគាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារពាណិជ្ជកម្មទូទៅ។   ទីមួយចាប់ពីថ្ងៃទី១១ខែវិច្ឆិកាធនាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន៧រួមមាន농협,신한,우리,기업,국민,하나,전북នឹងសាកល្បងសេវាកម្មនេះ,ធនាឝារ대구ថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆកាហើយធនាឝារផ្សេងៗទៀត នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មនៅថ្ងៃទី១៧ខែធ្នូ។   សេវាកម្មគ្រប់គ្រងសមាហរណកម្មគណនីគឺជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលស្ថានភាពគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗនៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទវាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ២០១៦។   អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារធម្មតារបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនីដាច់ដោយឡែកឬចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក។   ប្រសិនបើសេវាកម្មសមាហរណកម្មឝណនីត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារទូទៅទីភ្នាក់ងារ   សេវាកម្មមហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េរំពឹងថាការប្រើប្រាស់ធនាគារបើកចំហដែលទើបតែចាប់ផ្តើមសាកល្បងនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។   សេវាកម្មធនាគារបើកចំហដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ខែតុលាគឺជាសេវាកម្មមួយដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងរកគណនីធនាគានិងផ្ទេរទៅគណនីធនាគារផ្សេងទៀតដោយប្រើកម្មវិធីធនាគារតែមួយបាន។   នៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ធនាគាបើកចំហរនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះឝណនីជាមួយធនាឝាផ្សេងមួយទៀតអ្នកមិនមានការសាកសួរដោយស្វ័យប្រវិត្តទេហើយអ្នកត្រូវតែបញ្ជូលលេខឝណនីរបស់អ្នកផ្ទាល់   វាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញថាមានការរអាក់រអួលក្នុងការប្រើប្រាស់។   សេវាកម្មនេះក៏នឹងជួយដល់ពលករបរទេសក្នុងវិស័យធនាគារផងដែរ។   강혜미 기자
  • 캄보디아어
  2019-11-26
 • ប្រសិនបើមិនរាយការណ៍ពន្ធនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់អ្នកត្រូវទទួលការពិន័យ
  Aបានទៅលេងស្រុកកំណើតពេលត្រលប់មកវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់បានជួបប្រទះរឿងដ៏ធំមួយ។ គាត់បានទទួលយកខ្សែកដែលជាបញ្ញើរបស់មិត្ត, មូលហេតុគាត់មិនបានរាយការណ៍ពន្ធអាកាស  យានដ្ឋានអ៊ិនឆន់មន្ត្រីគយបានដកហូតយកខ្សែកនោះ។បន្ថែមលើនេះគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500.000 វ៉ុនទៀត។   Aគាត់បានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរួចរាល់កំពុងរង់ចាំលទ្ធផល។ដោយបានបង់ប្រាក់ពិន័យគាត់មានការព្រួយបារម្ភណ៍ណាស់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលសញ្ញាតិរបស់គាត់។   យោងតាមច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េបើអ្នកយករបស់ចូលមកដែលមានតំលៃលើស600ដុល្លាតំរូវអោយរាយការណ៍ពន្ធនិងត្រូវបង់ពន្ធ។របស់អំណើយក៏ដោយអោយតែតំលៃលើស600ដុល្លាត្រូវរាយការណ៍ពន្ធ។  បើមិនរាយការណ៍ឬ កុហកក្នុងការរាយការណ៍ អ្នកអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់20 លានវ៉ុន។ ម៉្យាងទៀតបើអ្នកយកប្រាក់សុទ្ធមកលើស 10,000ដុល្លា ក៏ត្រូវរាយការណ៍ពន្ធដែរ។   កំទ្បុងពេលជិះក្នុងយន្តហោះត្រូវបានផ្តល់ជួននូវ“លិខិតបំពេញរាយការណ៍អីវ៉ានអ្នកដំណើរយកមកតាតខ្លួន”បំពេញដោយភាពស្មោះត្រង់រួចផ្តល់ជួនទៅមន្ត្រីគយក្នុងការបង់ពន្ធជាការស្រេច។    ករណីខាងលើ ដោយមានការបង់ប្រាក់ពិន័យវាអាចប៉ះពាល់ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិ ឬ សុំសិទ្ធ ស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ ដូច្នេះ គួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរាយការណ៍ និង ការបងពន្ធ។
  • 캄보디아어
  • សុខុមាលភាព
  2019-11-25

실시간 캄보디아어 기사

 • ប្រសិនបើមិនរាយការណ៍ពន្ធនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់អ្នកត្រូវទទួលការពិន័យ
      Aបានទៅលេងស្រុកកំណើតពេលត្រលប់មកវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់បានជួបប្រទះរឿងដ៏ធំមួយ។គាត់បានទទួលយកខ្សែកដែលជាបញ្ញើរបស់មិត្ត, មូលហេតុគាត់មិនបានរាយការណ៍ពន្ធអាកាស   យានដ្ឋានអ៊ិនឆន់មន្ត្រីគយបានដកហូតយកខ្សែកនោះ។បន្ថែមលើនេះគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500.000 វ៉ុនទៀត។   Aគាត់បានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរួចរាល់កំពុងរង់ចាំលទ្ធផល។ដោយបានបង់ប្រាក់ពិន័យគាត់មានការព្រួយបារម្ភណ៍ណាស់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលសញ្ញាតិរបស់គាត់។   យោងតាមច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េបើអ្នកយករបស់ចូលមកដែលមានតំលៃលើស600ដុល្លាតំរូវអោយរាយការណ៍ពន្ធនិងត្រូវបង់ពន្ធ។របស់អំណើយក៏ដោយអោយតែតំលៃលើស600ដុល្លាត្រូវរាយការណ៍ពន្ធ។   បើមិនរាយការណ៍ឬកុហកក្នុងការរាយការណ៍អ្នកអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់20 លានវ៉ុន។ម៉្យាងទៀតបើអ្នកយកប្រាក់សុទ្ធមកលើស 10,000ដុល្លាក៏ត្រូវរាយការណ៍ពន្ធដែរ។   កំទ្បុងពេលជិះក្នុងយន្តហោះត្រូវបានផ្តល់ជួននូវ“លិខិតបំពេញរាយការណ៍អីវ៉ានអ្នកដំណើរយកមកតាតខ្លួន”បំពេញដោយភាពស្មោះត្រង់រួចផ្តល់ជួនទៅមន្ត្រីគយក្នុងការបង់ពន្ធជាការស្រេច។   ករណីខាងលើដោយមានការបង់ប្រាក់ពិន័យវាអាចប៉ះពាល់ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិឬសុំសិទ្ធស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ដូច្នេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរាយការណ៍និងការបងពន្ធ។  
  • 캄보디아어
  2019-12-03
 • ក្រុមគ្រួសារពហុវប្បធម៍ការបញ្ជូនកូនទៅសាលាមត្តេយ្យ
      ក្រសួងអប់រំបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកា(ថ្ងៃសុក្រ)បង្កើតសេវាកម្មសម្រាប់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាល   '처음학교로'ដែលជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលរៀនតាមអ៊ិនធឺណេតសម្រាប់ការជ្រើសរើសសិស្សសាលាមត្តេយ្យក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។   យោងតាមផែនការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើសកុមារថ្នាក់មត្តេយ្យឆ្នាំ២០២០ការជ្រើសរើសនិងការជ្រើសរើសទារកតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យ'ទៅសាលាដំបូង'នឹងត្រូវបានទាមទារសម្រាប់សាលាមត្តេយ្យទាំងអស់នៅតំបន់경기도មិនគិតពីថាតើពួកគេជាសាធារណៈឬឯកជន។   ដូច្នោះហើយក្រសួងអប់រំGyeonggi-do ក៏ជ្រើសរើសកុមារតាមរយៈសេវាកម្មនេះដែរ។ តើអ្វីទៅជា 'សាលាដំបូង'?   '처음학교로' គឺជាប្រព័ន្ធគាំទ្រការចូលរៀនមត្តេយ្យដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលក្លាយជា   អាណាព្យាបាលសិស្សជាលើកដំបូង។   អាណាព្យាបាលដែលចង់អោយកូនចូលរៀនមត្តេយ្យអាចរកមើលព័ត៌មានអំពីសាលាមត្តេយ្យនិង     ដាក់ពាក្យ,តាមអ៊ិនធឺណេតដោយមិនកំណត់ពេលវេលាបានយ៉ាងងាយស្រួល,សាលាមត្តេយ្យជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហើយប្រព័ន្ធគាំទ្រការចូលរៀនដើម្បីកាត់បន្ថយការរអាក់រអួលរបស់មាតាបិតាសិស្សនិងការងាររបស់គ្រូ។     វាមានន័យថាផ្តល់មធ្យោបាយចូលទៅក្នុងផ្លូវអប់រំសាធារណៈដែលជាសាលាដំបូងរបស់កុមារនិងបង្កើនគណនេយ្យភាព   របស់សាលាមត្តេយ្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់សាលាស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្តាយដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្សជាលើកដំបូង។   ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០២០សាលាមត្តេយ្យទាំងអស់ចាំបាច់ក្នុងការជ្រើសរើសនិងជ្រើសរើសទារកតាមរយៈ처음학교로 ហើយកុមារនៅ១៧ទីក្រុងនិងខេត្តចាប់ពីអាយុ៣ឆ្នាំរហូតដល់បឋមសិក្សានឹងត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀន។     처음학교로នេះគឺកម្មវិធីដែលអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នានៅលើគេហទំព័រការដាក់ពាក្យសុំការដាក់ពាក្យ,   ការស្វែងរកសាលាមត្តេយ្យ។   សូមចងចាំថាសាលាដំបូងមិនស្ថិតលើមូលដ្ឋានដែលបានមកមុនទេវាត្រូវដំណើរការឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ   ហើយសេវាកម្មចល័តនឹងមិនបានផ្តល់ជូនទេ។   តើខ្ញុំប្រើវេប'처음학교로'យ៉ាងដូចម្តេច?   ការជ្រើសរើសចូលរៀននៅសាលាលើកដំបូងត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺការជ្រើសរើសអាទិភាពនិង   ការជ្រើសរើសទូទៅ។   ដំបូង, រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យចូលរៀនគឺចាប់ពីម៉ោង ៩ :០០ ថ្ងៃអង្គារទី ៥ ដល់ ១៨ : ០០ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ៧ ខែវិច្ឆិកានិងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ១៥ : ០០ ថ្ងៃអង្គារទី ១២ ខែវិច្ឆិកា។   អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាទិភាពរួមមានទារកក្នុងការផ្តល់មូលនិធិអ្នកទទួលការអប់រំពិសេសក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតាមច្បាប់,របស់អតីតយុទ្ធជនជាតិនិងអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើង។   រយៈពេលដាក់ពាក្យសុំជ្រើសរើសទូទៅគឺចាប់ពីម៉ោង ៩ : ០០ ថ្ងៃអង្គារទី ១៩ ខែវិច្ឆិកាដល់ ម៉ោង១៨ : ០០   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែវិច្ឆិកានិងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ១៥ : ០០ ថ្ងៃអង្គារទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា។ បន្ទាប់មកឪពុកម្តាយរបស់ទារកជ្រើសរើសទូទៅអាចចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃពុធទី ២៧ ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង ៩ : ០០ ដល់ ១៨ :00 ថ្ងៃសុក្រទី ២៩ ។   강혜미 기자
  • 캄보디아어
  2019-11-26
 • បទសម្ភាសន៍ជាមួយ អ្នកបកប្រែឝ្រួរសារពហុវប្បធម៌ចំនួន៣នាក់ធ្វើការនៅYejin Obstetrics និងរោគស្ត្រី
    ការមានផ្ទៃពោះនិងការសម្រាលកូនគឺជាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គូស្វាមីភរិយា។ជាការពិតណាស់សម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌។   ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ម្តាយរបស់ស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីពន្យល់នាងហើយស្តាប់ការពន្យល់។   កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលគ្រួសារពហុវប្បធម៌ស្រ្តីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះមកចាប់ថ្នាំបំប៉នត្រូវបានរំលូតកូន, ដែលជារឿងមិនឝួរអោយកើតឡើង។Yejin Obstetricsand Gynecology របស់ Siheung គឺជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកបកប្រែគ្រួសារពហុវប្បធម៌ចំនួន៣នាក់គឺម្នាក់មកពីប្រទេសចិននិង២នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាម។    សារៈសំខាន់នៃម្តាយក្នុងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដែលមករកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ខ្ញុំបានជួបអ្នកបកប្រែ ៣ នាក់។ -អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយភាសាកូរ៉េបានល្អសូមប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបដែលអ្នកបានរៀនវា។   ទោះបីអ្នកនិយាយភាសាកូរ៉េបានល្អក៏ដោយមានពេលខ្លះពិបាកក្នុងការអាននិងសរសេរ។ វាជាការលំបាកសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េក្នុងការសរសេរផងដែរ។   <마미정>ខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េរយៈពេល៣-៤ឆ្នាំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រគ្រួសារពហុវប្បធម៌។ខ្ញុំមិនគិតថាការអាននិងការសរសេររបស់ខ្ញុំល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។នៅមណ្ឌលសុខភាព시흥ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្រៀនអប់រំដល់ពលករបរទេស។   <이예진>ពេលខ្ញុំមកដល់កូរ៉េដំបូងមិនមានកន្លែងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ទេ។ដូច្នេះខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េដោយនិយាយជាមួយគ្រួសារខ្ញុំ។ ការអាននិងការសរសេរខ្ងុំបានទៅព្រះវិហារជាមួយម្តាយក្មេកហើយចាប់ផ្ដើមរៀនសរសេរសៀវភៅព្រះគម្ពីរ។   ឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំកំពុងធ្វើវាដែរ។ដូច្នេះមិនមានការលំបាកអ្វីច្រើនក្នុងការអាននិងសរសេរអក្សរកូរ៉េទេ។ខ្ញុំបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាបកប្រែហើយបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាការបកប្រែរយៈពេល១~២ ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខុមាលភាពជនបរទេស시흥។   វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមាននរណាម្នាក់មកពីបរទេសធ្វើការនៅក្នុងផ្នែករោគស្ត្រីនៅប្រទេសកូរ៉េ។អ្នកត្រូវតែពូកែភាសាកូរ៉េហើយអ្នកគួរតែស្គាល់ពាក្យជាច្រើននៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត។ តើអ្នកធ្វើការងារអ្វីខ្លះជាធម្មតាពេលនៅមន្ទីរពេទ្យរោគស្ត្រី?   <마미정>Yejinផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមានវេជ្ជបណ្ឌិត៦នាក់និងបុគ្គលិកដែលធ្វើការផ្នែកផ្សេងៗ   រួមទាំងពួកយើងចំនួន១១នាក់។អ្នកដែលធ្វើការនៅវួដនិងចុងភៅ់,ពេទ្យកុមារមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកផ្សេងនិងអ្នកបកប្រែគ្រួសារពហុវប្បធម៌របស់យើងគឺដូចគ្នា។ដោយសារតែពួកគេមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាពួកគេមិនអាចធ្វើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តដូចជាការចាក់ថ្នាំ។   -តើជាលើកដំបូងដែលអ្នកបានមកនាយកដ្ឋានរោគស្ត្រីនិងប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច? តើវាមិនពិបាកទេឬ?   <마미정>ដំបូងវាពិបាកខ្លាំងណាស់។មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវសិក្សាដូចជាពាក្យពេទ្យដែលមិនស្គាល់។ការសិក្សាដោយខ្លួនវាហាក់ដូចជាធ្វើអោយមានភាពសប្បាយរីករាយ។ សូម្បីតែឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំត្រូវរកមើលពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តហើយសរសេរដាក់ដោយឡែកទុកសិក្សា។   ក្នុងករណីខ្ញុំខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកប្រទេសកូរ៉េបានត្រឹមតែ១ឆ្នាំ។មានការពិបាកក្នុងការស្ដាប់គេនិយាយជាការពិតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំរឹតតែព្យាយាមប្រឹងប្រែង។   ដោយសារតែខ្ញុំពូកែនៅពេលនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនិងមោទនភាពចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំ។   តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្តាយក្នុងគ្រួសារពហុវប្បធម៌មកមន្ទីរសម្ភពនិងរោគស្ត្រី Yejin?   <마미정>ជាការពិតណាស់មានអ្នកបកប្រែភាសាដូចពួកយើងដែរ។ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកបកប្រែទេអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាត្រូវមើលអ្វីទេ។ ជាពិសេសផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមិនដឹងមូលហេតុដែលម្តាយត្រូវពិនិត្យជាច្រើនមិនដឹងថាការចំណាយត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែរឬទេ។ ហើយទោះបីជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យចេញមកក៏ដោយក៏គ្មានវិធីដើម្បីដឹងទេ។    ដូច្នេះស៊ីហឿងត្រូវបានធ្វើទស្សនកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយដោយស្ត្រីមាតុភាពទៅកាន់ស៊ីហឿងយ៉េជីនផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីដែលអ្នកបកប្រែមានទីតាំងនៅហ្គីយ៉ុងហ្គូដនិងដាហ្គូ។   តើអ្នកនឹងផ្តល់ដំបូន្មានអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារពហុវប្បធម៍ដែលចង់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យដូចអ្នកទាំងបី?   <이예진>ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការងារវេជ្ជសាស្រ្តអ្នកត្រូវតែរៀបឝម្រោងហើយសិក្សាឱ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ។    វាជាការល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការរៀបចំសម្រាប់វិញ្ញាបនប័ត្រដូចជាជំនួយការគិលានុបដ្ឋាយិកា។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកអាចធ្វើការកាន់តែមានទំនុកចិត្ត។   <마미정>មែនហើយ។វិញ្ញាបនប័ត្រហាក់ដូចជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ទោះបីជាវាជាវិញ្ញាបនប័ត្រប្រធានបទក៏ដោយក៏វាសំខាន់ដែរ។ប្រសិនបើអ្នករៀនភាសាកូរ៉េពេលកំពុងចិញ្ចឹមកូន ឱកាសនឹងមកដល់។   <장다이아>កុំគិតថាអ្នកនឹងរកលុយដោយមិនសិក្សា។អ្នកត្រូវតែសិក្សាជាមុនសិននោះនឹងមានអនាគតល្អ។ ដំបូងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកឱ្យរៀនភាសាកូរ៉េឱ្យខ្លាំង។ ឱកាសមកដល់ហើយ។   강혜미 기자
  • 캄보디아어
  2019-11-26
 • កម្មវិធីធនាគារដែលប្រើញឹកញាប់អាចតាមដានគណនីធនាគារទាំងអស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
      ឥឡូវនេះអ្នកអាចរកមើលគណនីធនាគារទាំងអស់របស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារចល័តដែលអ្នកចូលចិត្ត(កម្មវិធី) ។   នេះជាដំណឹងល្អជាពិសេសសម្រាប់ពលករបរទេសនិងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដែលមានការ   ផ្ញើរប្រាក់ច្រើន។   ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពលករបរទេសមានគណនីនៅធនាគារចំនួន៣ដូចជាធនាគារ신한   និងធនាគារ우리,농협ពួកគេត្រូវតម្លើងកម្មវិធីធនាគារទាំង៣នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ។   KFTCបាននិយាយថាសេវាកម្មគ្រប់គ្រងសមាហរណកម្មគណនី(ព័ត៌មានគណនី)ដែលជា   ប្រព័ន្ធសំណួរព័ត៌មានគណនីធនាគាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារពាណិជ្ជកម្មទូទៅ។   ទីមួយចាប់ពីថ្ងៃទី១១ខែវិច្ឆិកាធនាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន៧រួមមាន농협,신한,우리,기업,국민,하나,전북នឹងសាកល្បងសេវាកម្មនេះ,ធនាឝារ대구ថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆកាហើយធនាឝារផ្សេងៗទៀត នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មនៅថ្ងៃទី១៧ខែធ្នូ។   សេវាកម្មគ្រប់គ្រងសមាហរណកម្មគណនីគឺជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលស្ថានភាពគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗនៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទវាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ២០១៦។   អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារធម្មតារបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនីដាច់ដោយឡែកឬចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក។   ប្រសិនបើសេវាកម្មសមាហរណកម្មឝណនីត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារទូទៅទីភ្នាក់ងារ   សេវាកម្មមហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េរំពឹងថាការប្រើប្រាស់ធនាគារបើកចំហដែលទើបតែចាប់ផ្តើមសាកល្បងនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។   សេវាកម្មធនាគារបើកចំហដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ខែតុលាគឺជាសេវាកម្មមួយដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងរកគណនីធនាគានិងផ្ទេរទៅគណនីធនាគារផ្សេងទៀតដោយប្រើកម្មវិធីធនាគារតែមួយបាន។   នៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ធនាគាបើកចំហរនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះឝណនីជាមួយធនាឝាផ្សេងមួយទៀតអ្នកមិនមានការសាកសួរដោយស្វ័យប្រវិត្តទេហើយអ្នកត្រូវតែបញ្ជូលលេខឝណនីរបស់អ្នកផ្ទាល់   វាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញថាមានការរអាក់រអួលក្នុងការប្រើប្រាស់។   សេវាកម្មនេះក៏នឹងជួយដល់ពលករបរទេសក្នុងវិស័យធនាគារផងដែរ។   강혜미 기자
  • 캄보디아어
  2019-11-26
 • ប្រសិនបើមិនរាយការណ៍ពន្ធនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់អ្នកត្រូវទទួលការពិន័យ
  Aបានទៅលេងស្រុកកំណើតពេលត្រលប់មកវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ិនឆន់បានជួបប្រទះរឿងដ៏ធំមួយ។ គាត់បានទទួលយកខ្សែកដែលជាបញ្ញើរបស់មិត្ត, មូលហេតុគាត់មិនបានរាយការណ៍ពន្ធអាកាស  យានដ្ឋានអ៊ិនឆន់មន្ត្រីគយបានដកហូតយកខ្សែកនោះ។បន្ថែមលើនេះគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500.000 វ៉ុនទៀត។   Aគាត់បានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរួចរាល់កំពុងរង់ចាំលទ្ធផល។ដោយបានបង់ប្រាក់ពិន័យគាត់មានការព្រួយបារម្ភណ៍ណាស់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលសញ្ញាតិរបស់គាត់។   យោងតាមច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េបើអ្នកយករបស់ចូលមកដែលមានតំលៃលើស600ដុល្លាតំរូវអោយរាយការណ៍ពន្ធនិងត្រូវបង់ពន្ធ។របស់អំណើយក៏ដោយអោយតែតំលៃលើស600ដុល្លាត្រូវរាយការណ៍ពន្ធ។  បើមិនរាយការណ៍ឬ កុហកក្នុងការរាយការណ៍ អ្នកអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់20 លានវ៉ុន។ ម៉្យាងទៀតបើអ្នកយកប្រាក់សុទ្ធមកលើស 10,000ដុល្លា ក៏ត្រូវរាយការណ៍ពន្ធដែរ។   កំទ្បុងពេលជិះក្នុងយន្តហោះត្រូវបានផ្តល់ជួននូវ“លិខិតបំពេញរាយការណ៍អីវ៉ានអ្នកដំណើរយកមកតាតខ្លួន”បំពេញដោយភាពស្មោះត្រង់រួចផ្តល់ជួនទៅមន្ត្រីគយក្នុងការបង់ពន្ធជាការស្រេច។    ករណីខាងលើ ដោយមានការបង់ប្រាក់ពិន័យវាអាចប៉ះពាល់ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិ ឬ សុំសិទ្ធ ស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ ដូច្នេះ គួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរាយការណ៍ និង ការបងពន្ធ។
  • 캄보디아어
  • សុខុមាលភាព
  2019-11-25
 • សិទ្ធិជួបលេងកូន និងការបន្តការស្នាក់នៅ
      សំនួរ) Aមកពីប្រទេសវៀតណាម មានកូនស្រីអាយុ 5ឆ្នាំ។     Aមាន វីសារប្រភេទ F-6 នៅទ្បើយ ហើយត្រូវបានលែងលះជាមួយប្តី។     ព្រមព្រៀមលែងលះដោយព្រមអោយប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមកូន។  តើ A អាចបន្តការស្នាក់នៅបានទេ?       ចំលើយ) ចាស អាចបន្តបាន។  អាចបន្តរហូតដល់កូនស្រីអាយុ 18ឆ្នាំ។     តែក្នុងករណី ទៅជួបលេងកូនជាប្រចាំ ទើបអាចបន្តការស្នាក់នៅបាន។     ទៅជួបកូនម្តងៗ ត្រូវថតរូបទុក ដើម្បីយកទៅអោយក្រសួងការរិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ ពេលបន្តការស្នាក់នៅ។       ក្រោយពី A លែងលះហើយ ប្តីអោយជួបកូន(សិទ្ធិមើលកូន) ជាទៀតទាត់។     ប៉ុន្តែ មានអ្នកខ្លះ ក្រោយពីលែងលះហើយ មិនបានទៅជួបកូនក៏មានដែរ។  ក្នុងករណីអញ្ចឹង តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា? សូមទំនាក់ទំនង ធ្វើការព្រឹក្សាជាមួយ បណ្តាញទូរស័ព្ទដានូរីខ្យុងគីស៊ូវ៉ុន(031-257-1841) ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា។      
  • 캄보디아어
  2019-10-28
 • ១ខែ យកការប្រាក់៥%ជាអំពើខុសច្បាប់ឬ?
  ១ខែយកការប្រាក់៥%ជាអំពើខុសច្បាប់ឬ?   សំនួរ) AជាជនជាតិវៀតណាមដែលបានអោយBជាមិត្តខ្ចីប្រាក់៥លានរយៈពេល១ឆ្នាំដោយសន្យាយកការ១ខែ ៥%។រយៈពេល១ឆ្នាំAបានទទួលការប្រាក់ពីB ២៥ម៉ឺនវ៉ុនតាមសៀវភៅកុង។១ឆ្នាំក្រោយBជាមិត្តមិនអាចសងប្រាក់អោយA ទាំង៥លានក៏សន្យាសងបណ្តាក់តែA ចេះតែទាមទារអោយសង។Aមានការភ័យខ្លាចថាជាអំពើ ខុសច្បាប់ដែលទទួលការប្រាក់ខ្ពស់។តើអំពើរបស់Aដែលអោយមិត្តខ្ចីប្រាក់យកការប្រាក់៥%រាល់ខែជាអំពើខុស ច្បាប់ឬ?   ចំលើយ) ចាស់, ជាអំពើខុសច្បាប់។ជាការផ្តល់ន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការយកការប្រាក់លើសពីភាពកំណត់។ នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានច្បាប់កំណត់ការប្រាក់(ច្បាប់កំណត់ការប្រាក់),១ឆ្នាំយកការប្រាក់លើសពី២៥%(មួយខែ២.០៨%)ជាអំពើខុសច្បាប់។ A បានយកការប្រាក់លើសពីច្បាប់ដែលបានកំណត់។ដូច្នេះត្រូវប្រគល់ប្រាក់ទៅអោយBវិញឬអោយBសង បណ្តាក់ប្រាក់កម្ចីដល់A។   ចំពោះពត័មានលំអិតសូមទាក់ទង់មកបណ្តាញទូរស័ព្ទ help line ដានូរីខ្យុងគីស៊ូវ៉ុន(031-257-1841) សំរាប់ការប្រឹក្សា។
  • 캄보디아어
  2019-09-10
비밀번호 :