• 최종편집 2021-05-14(금)

외국인 근로자
Home >  외국인 근로자  >  생활정보 Information

실시간뉴스
 • Набор на бизнес-тренинг "SMART STORE" для мультикультурных граждан!
  <자료 (사)글로벌이슈포럼>   Набор на бизнес-тренинг "SMART STORE" для мультикультурных граждан!   Организатор: (Компания) Global Issue Forum Кто может подать заявку на обучение: мультикультурное население и этнические корейцы, проживающие в Кёнгидо.   Период приема заявок: с 1 по 30 мая 21 года (до 20 человек) Лица, которые имеют право на обучение, будут уведомлены по электронной почте.   Как подать заявку: запрос по электронной почте ( подайте заявку на нижеуказанный электронный адрес) 1) Имя (Имя заявителя) 2) Контактная информация (номер телефона заявителя) 3) Адрес ( адрес заявителя по регистрации) 4) Страна происхождения (страна происхождения заявителя) 5) Уровень владения корейским языком (уровень владения корейским языком ТОПИК)   Содержание обучения Онлайн-образование, офлайн-образование (практика создания контента, практика медиа-коммерции) Название программы: Концептуальное образование E-BIZ - Электронная торговля (3 часа / 1 занятие), маркетинговое образование в социальных сетях (3 часа / 1 занятие); Создание онлайн магазина (обучение создания торговых онлайн магазина; Обучение операционному менеджменту (операции с товарами для покупок (3 часа / 1 занятие), обучение менеджменту (3 часа / 1 занятие); практическая работа по созданию онлайн магазина - Практика - Дополнение и завершение создания онлайн магазина непосредственно участниками (4 часа / 5 человек * 5 занятий); медиа торговля - Концепция медиа-коммерции (3 часа / 1 занятие), видеосъемка и монтаж (3ч/1 *2 занятий); Практика производства контента - Продвижение продукта, производство видео (4 часа / 1 * 2 занятий); Практика медиа-торговли (практика прямых трансляций продвижения товаров в реальном времени (3H / 1 * 2 занятий); Обучение коммерциализации - метод стартапа / система поддержки стартапа (3 часа / 1 раз).   Вопросы можно задать по имейлу: sseduapply@gmail.com * Этот проект представлен Ассоциацией поддержки общественных интересов системы некоммерческих частных групп в провинции Кёнгидо 2021 года. 장올가 기자
  • 한국어
  • 행사
  • Русский
  2021-05-14
 • 생활고충, 고용, 산재...이주민 무료 상담
  <사진 화성시외국인복지센터>   경기도가 차별 없이 ‘노동이 존중 받는 공정한 세상’ 실현을 위해 실시하는 외국인주민 고충상담 서비스가 도내 거주 외국인들의 노동권 보장과 지역사회 안정적 정착에 큰 도움이 되고 있다.   25일 경기도에 따르면, 지난 2월 특정활동(E-7) 비자로 경기도에 체류 중인 베트남 근로자 A씨는 근무하던 업체에서 1월 달 월급 250만원을 제때에 받지 못하는 상황에 놓이게 됐다.   한국어가 서투르고 제대로 된 권리구제 절차를 알지 못해 전전긍긍하던 중 경기도의 ‘외국인 주민 고충상담 서비스’를 알게 됐고, 밑져야 본전이라는 생각에 해당 서비스를 지원 중인 경기도의 외국인복지센터에 도움을 요청했다.   이에 센터는 A씨에게 베트남 출신의 상담사를 배치해 관련법률 및 권리구제 방법 등에 대해 베트남어로 원활한 상담을 무료로 지원, A씨는 이를 토대로 사업주로부터 체불된 임금을 받을 수 있게 됐다.   경기도는 이처럼 부당한 대우를 겪는 이주민들에 대한 상담 및 통역 수요가 갈수록 증가하는 만큼, 올해 총 5억 8,000만원 가량의 사업비를 투입해 무료상담 서비스를 받을 수 있는 기관의 수를 대폭 확대했다.   이를 통해 올해는 지난해 11곳에 비해 4곳이 증가한 15곳의 외국인주민 관련 기관·단체를 선정, 더 많은 외국인주민들이 상담 서비스 혜택을 받을 수 있을 것으로 전망된다.   서비스를 받을 수 있는 도내 기관은 화성시외국인복지센터, 성남시외국인주민복지지원센터, 수원시외국인복지센터, 고양 승리다문화비전센터, 용인시외국인복지센터, 부천이주민지원센터, 안산외국인주민지원본부, 남양주외국인복지센터, 평택외국인복지센터, 시흥시외국인복지센터, 파주이주노동자센터 샬롬의집, 김포시외국인주민지원센터, 군포 아시아의 창, 이천 건강가정다문화가족지원센터, 여주 외국인복지센터(개소예정) 등이다.   외국인주민들은 해당 기관을 통해 생활고충은 물론, 출입국, 임금체불, 고용, 산업재해, 의료 등 노무·법률과 관련한 전문가 상담을 무료로 지원받을 수 있으며, 코로나19로 방문이 힘든 경우 전화상담도 가능하다.   홍동기 경기도 외국인정책과장은 “언어와 국적이 다르다고 차별받을 이유는 없는 만큼, 생활고충부터 고용, 산재에 이르기까지 외국인 주민들이 홀로 해결할 수 없는 문제에 대해 적극 상담하고 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다. 자세한 사항은 시군 외국인복지센터 등으로 문의하면 된다. 송하성 기자 
  • 한국어
  • 경기 서부
  • 화성
  2021-04-20
 • Hướng dẫn xét nghiêm âm tính với Covid-19 dành cho người nước ngoài
  <사진=경기다문화뉴스, 코로나 검사 대기중인 외국인>   Covid-19 là một loại bệnh dịch có tính truyền nhiễm mà bất kì ai cũng có thể mắc phải, ngay cả bản thân mình nếu không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch có thể lây nhiễm cho gia đình và những người thân bên cạnh mình. ▶ Nếu các bạn có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được đăng kí xét nghiệm ▶ Bất kì ai cũng có thể bị lây nhiễm và ngay cả bản thân của chính mình cũng có thể lây nhiễm bệnh dịch cho những người thân xung quanh mình. Do đó người mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống tại Hàn quốc dù có hay không các triệu chứng liên quan đến Covid-19 hãy đến ngay cơ sở y tế để đăng kí xét nghiệm. Bạn lo lắng vì mình đang lưu trú bất hợp pháp tại Hàn quốc? Hãy cứ yên tâm xét nghiệm nhé! ▶ Mặc dù bạn đang lưu trú bất hợp pháp tại Hàn quốc thì cũng không nên qua lo lắng vấn đề visa, khi xét nghiệm Covid-19 nhân viên y tế sẽ không kiểm tra visa lưu trú của các bạn do đó các bạn hãy yên tâm xét nghiệm nhé! ▶ Ngoài ra những thông tin liên quan đến việc các bạn xét nghiệm chỉ được sử dụng với mục đích phòng chống dịch mà không được sử dụng với mục đích khác. Đương nhiên Bộ tư pháp cũng sẽ không bắt giữ và yêu cầu các bạn về nước. Khi cần hỏi về vị trí của các cơ sở y tế tiếp nhận xét nghiệm, các bạn hãy liên lạc đến số điện thoại 1339, khi cần hỗ trợ thông dịch, các bạn hãy liên lạc đến số điện thoại 1345 / 1577-0071 hoặc 1330 ▶ Khi cần biết về vị trí của các cơ sở y tế xét nghiệm sàng lọc Covid-19, các bạn có thể liên lạc đến số điện thoại 1339 thuộc Cục quản lý dịch bệnh, hãy gọi đến tổng đài 1345-tổng đài hỗ trợ của Bộ tư pháp khi các bạn cần hỗ trợ thông dịch, 1577-0071 là tổng đài của Trung tâm tư vấn nhân lực người nước ngoài hoặc 1330 là số điện thoại của Trung tâm hướng dẫn du lịch.     외국인 코로나19 무료 검사 안내     누구나 감염될 수 있고 나도 모르게 가족과 이웃에게 전파할 수 있습니다. ▶ 코로나19 증상이 의심되는 외국인은 반드시 검사를 받아야 합니다. ▶ 누구나 감염될 수 있고 나도 모르게 사랑하는 가족과 이웃에게 전파할 수 있으니 증상이 없더라도 검사를 받으시리 바랍니다. 불법체류 외국인이라 걱정하신다고요? 안심하고 무료로 검사 받으세요! ▶ 불법체류 외국인이더라도 비자확인 없이 무료로 코로나19 검사를 받을 수 있으니, 안심하시고 임시선별진료소에서 검사를 받으시길 바랍니다. ▶의료기관에 제공된 정보는 방역 외 목적으로 사용되지 않으며 법무부는 불법체류 단속을 하지 않습니다. 가까운 진료소 위치가 궁금할 때는 1339, 통역이 필요할 때는 1345 / 1577-0071 / 1330 ▶ 가까운 선별진료소 위치가 알고 싶다면 진ㄹ별관리청 콜센터(1339), 통역이 필요하다면 법무부 외국인종합안내센터(1345), 고용노동부 외국인력상담센터(1577-0071) 또는 관광안내센터(1330)로 문의하시기 바랍니다. 1. 전화번호: 1345 - 법무부 외국인종합안내센터 가. 운영시간: 24시간 1) 상담 및 통역 가능 언어: 영어, 중국어 나. 운영시간: 09:00 ~ 18:00 1) 상담 및 통역 가능 언어: 일본어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어, 러시아러, 몽골어, 방글라데시어, 파키스탄어, 네팔어, 캄보디아어, 미얀마어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 필리핀어, 아랍어, 스리랑카어. 2. 전화번호: 1577-0071 - 고용노동부 외국인력상담센터 가. 운영시간: 09:00 ~ 18:00 나. 상담 및 통역 가능 언어: 베트남어, 필리핀어(영어), 태국어(라오스어), 몽골어, 인도네이사어(동티모르어), 스리랑카어, 중국어, 우즈베키스탄어, 키르기즈스탄어, 파키스탄어, 캄보디아어, 네팔어, 미얀마어, 방글라데스어. 3. 전화번호: 1330 - 한국관광공사 관광안내센터 가. 운영시간: 24시간 1) 상담 및 통역 가능 언어: 영어, 중국어, 일본어 나. 운영시간: 08:00 ~ 19:00 1) 상담 및 통역 가능 언어: 베트남어, 태국어, 말레이/인도네시아어, 러시아어.   강혜나 기자
  • Tiếng Việt
  • phúc lợi
  2021-03-23
 • Người nước ngoài hãy đăng kí nhận tiền hỗ trợ thu nhập cơ bản bắt đầu từ tháng
  <자료=경기도> Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và thu nhập của toàn dân, bắt đầu từ năm trước tỉnh Gyeonggi đã có kế hoạch hỗ trợ 100,000won/người bất kể là tuổi tác, giới tính và công việc đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh.  Trong lần hỗ trợ thứ 2 vừa qua đã có sự thay đổi lớn trong nội dung trợ cấp, đó chính là đối với lần trợ cấp thứ 1, chỉ những người nước ngoài có visa kết hôn và những người có visa F-5(cư trú vĩnh viễn) mới đủ điều kiện đăng kí thì trong lần thứ 2, toàn bộ người nước ngoài đăng kí chứng minh thư người nước ngoài hợp pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đều là những đối tượng được nhận sự hỗ trợ trong thu nhập cơ bản này.   Toàn bộ số người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh vào khoảng 13,990,000 người, trong đó bao gồm 13,410,000 người có quốc tịch Hàn quốc và khoảng 58,000 người nước ngoài đăng kí chứng minh thư hợp pháp, toàn bộ người dân nói trên sẽ nhận được số tiền hỗ trợ thu nhập cơ bản trong đợt hỗ trợ lần thứ 2 này là 100,000won/người. Thời gian để người mang quốc tịch nước ngoài đăng kí nhận tiền hỗ trợ là bắt đầu từ tháng 4 tới đây. Sau đây Đoàn nhà báo dành cho người nước ngoài thuộc tòa soạn báo đa văn hóa tỉnh Gyeonggi chúng tôi xin gửi tới các bạn những nội dung quan trọng như sau. Thứ nhất, thời gian cụ thể để người nước ngoài có thể đăng kí nhận tiền hỗ trợ là từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 4 và người nước ngoài có thể đăng kí bằng 2 phương pháp và online và offline.  Đối với đăng kí online, người nước ngoài sẽ có thể được đăng kí bất kì ngày nào mình muốn mà không nhất thiết phải theo quy định về ngày cuối của năm sinh. Người nước ngoài chỉ cần đăng nhập vào trang web www.forbasicincome.gg.go.kr và đăng kí trong thời gian được phép đăng kí.    Người đăng kí offline thì bắt buộc phải đăng kí theo quy định về ngày cuối của năm sinh trong thời gian đăng kí từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, từ sau ngày 9 đến hết hạn đăng kí sẽ không áp dụng quy định đăng kí này nữa.    Vào những ngày cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật, người nước ngoài vẫn có thể đăng kí được nhưng đối với trường hợp đăng kí offline thì không thể. Tuy nhiên, tỉnh sẽ có những giải pháp trong trường hợp cần thiết phải điều hành cả những ngày cuối tuần đối với đăng kí offline. Người nước ngoài khi đăng kí nhận tiền hỗ trợ lần thứ 2 này sẽ không được nhận bằng thẻ tín dụng mà chỉ nhận được bằng thẻ Check hoặc thẻ thanh toán trong khu vực tỉnh Gyeonggi. Do đó nếu người nước ngoài đang sinh sống tại một số thành phố không điều hành thẻ thanh toán đặc thù của khu vực tỉnh Gyeonggi như thành phố Seongnam, Siheung, Kimpo, vv thì người nước ngoài phải trực tiếp đến ủy ban nhân dân nơi mình đang sinh sống để đăng kí thẻ đặc thù chỉ có thể sử dụng được một lần.  Những trẻ sơ sinh được sinh ra trong khoảng thời gian đăng kí thu nhập lần thứ 2 này cũng sẽ vẫn được hỗ trợ như chế độ mà tỉnh đã áp dụng cho người có quốc tịch nước ngoài. Những trẻ sơ sinh được sinh ra vào ngày mà tỉnh chốt là ngày 19 tháng 1 nếu cha mẹ của trẻ có địa chỉ sinh sống tại tỉnh Gyeonggi thì trẻ cũng sẽ được nhận hỗ trợ một cách công bằng. Chỉ nhận đăng kí riêng biệt từng người nước ngoài một mà không nhận đăng kí chung cho toàn hộ gia đình. Tỉnh sẽ không nhận đăng kí ủy quyền thông qua hệ thống đăng kí online, tuy nhiên tỉnh sẽ nhận ủy quyền đăng kí theo đúng tiêu chuẩn đã áp dụng với người mang quốc tịch Hàn quốc trong phạm vi cho phép. Khi đăng kí theo ủy quyền, người được ủy quyền bắt buộc phải nộp toàn bộ những thủ tục nhân thân liên quan đến người đã ủy quyền và hồ sơ đó phải được pháp luật chứng nhận và đóng dấu công chứng. Ngoài ra một số trường hợp nếu nộp giấ chứng nhận quan hệ hôn nhân hay quan hệ gia đình mà ủy ban nhân dân có thể xác nhận được quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền thì sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng kí.   Tuy nhiên, theo 「Luật xuất nhập cảnh」, những người nước ngoài đang lưu trú bất hợp pháp là những đối tượng không nằm trong danh sách người được nhận sự hỗ trợ tiền thu nhập này của tỉnh.    Sau khi nhận tiền hỗ trợ, thời gian để sử dụng là đến hết ngày 30 tháng 6. Trước khi sử dụng, các bạn nên kiểm tra trước xem địa điểm mà mình sẽ sử dụng số tiền này có nhận loại tiền này hay không nhé!     4월 4일부터 외국인도 기본재난소득 2차 신청 가능   코로나19 감염병의 확산으로 경제적 타격이 심화되는 가운데 경기도가 작년에 이어 올해에도 나이, 직업, 소득에 관계없이 모든 도민에게 1인당 10만원씩 ‘2차 재난기본소득’을 지급하고 있습니다. 특히 경기도 2차 재난기본소득은 결혼이민자와 영주권자에게만 지급했던 1차 재난기본소득 때와는 달리 등록외국인은 물론 국내 거소 신고를 한 외국국적 동포까지 모두 지급받을 수 있습니다. 경기도는 내국인 1,341만명과 등록외국인, 거소 신고자 58만 명을 포함한 약 1,399만 명 등 모든 도민에게 1인당 10만원씩 소멸성 지역화폐로 2차 재난기본소득을 지급합니다. 외국인은 오는 4월부터 경기도 2차 재난기본소득을 신청할 수 있다. 이에 구체적인 신청방법과 사용방법을 소개한다. 우선, 외국인의 2차 재난기본소득 신청기간은 4/1~4/30까지이며 기간 중에는 온라인과 오프라인 방식으로 모두 신청할 수 있습니다. 온라인은 요일별 5부제 없이 신청기간 중 모두 신청이 가능하고 신청기간 중 재난기본소득 외국인 전용 홈페이지 www.forbasicincome.gg.go.kr 를 통해 신청할 수 있습니다.    오프라인은 4/1~4/9까지 요일별 5부제를 적용하며, 이후 30일까지는 요일제를 적용하지 않습니다. 온라인은 토요일과 일요일에도 신청할 수 있으나, 오프라인으로는 주말 신청이 불가능하고 다만, 경기도는 추후 필요시 오프라인 신청 운영을 검토할 방침이라고 합니다. 신청 기간별 구체적으로   1. 온라인: 가. 기간: 4/1~4/9 - 5부제 적용 1) 월요일: 출생년도 끝자리 1, 6 2) 화요일: 출생년도 끝자리 2, 7 3) 수요일: 출생년도 끝자리 3, 8 4) 목요일: 출생년도 끝자리 4, 9 5) 금요일: 출생년도 끝자리 5, 0 6) 토요일 + 일요일: 미운영(추후 필요 시 검토) 나. 기간: 4/12~4/30 -> 요일제 미적용   2. 오프라인: 4/1~4/30 -> 요일제 미적용 외국인은 재난기본소득을 신용카드로는 받을 수 없으며, 경기지역화폐카드 방식으로만 지급받을 수 있습니다. 그렇기에 성남, 시흥, 김포시 등 실물 경기지역화폐카드를 사용하지 않는 시군의 외국인은 온라인 신청이 불가능하며 행정복지센터를 방문해 일회성 경기지역화폐카드를 발급받아야 합니다. 신청기간 내에 출생한 외국인 신생아도 내국인과 마찬가지로 재난기본소득을 지급받을 수 있습니다. 경기도는 기준일인 1월 19일 당시 태아였더라도 신청기간 내에 출생한 외국인 신생아의 경우 1월 19일 당시 부 또는 모가 경기도에 거주하고 있는 등록외국인 또는 국내 거소신고된 자라면 출생증명서를 제출하여 재난기본소득을 신청할 수 있다고 설명했습니다. 외국인은 가구 단위가 아닌 개별 신청만 가능하며 합산신청을 할 수 없습니다. 온라인은 대리신청이 불가하며, 오프라인 대리신청 범위는 내국인과 동일합니다. 대리신청 시에는 외국 정부나 그 밖의 권한 있는 기관이 발행한 서류와 공증받은 한글 번역본을 첨부해야 하고 그 외, 혼인·가족관계증명서를 통해 가족관계가 확인되거나, 건강보험자격확인서에 함께 등재되어 있는 가족에 한해 대리신청이 가능합니다. 불법 체류 외국인은 「출입국관리법」 등에 따라 합법적인 체류자격으로 인정할 수 없으므로 재난기본소득 지급 대상에서 제외됩니다.   외국인이 지급받은 재난기본소득 사용기한은 6월 30일까지이며 외국인 주민 여러분은 재난기본소득 금액을 사용하기 전에 해당 시군 내 경기지역화폐 가맹점은 어디인지 먼저 확인하고 사용하시길 바랍니다. 강혜나 기자    
  • Tiếng Việt
  • phúc lợi
  2021-03-22
 • Обязательное страхование здоровья для иностранцев: есть вопрос?
  <자료=국민건강관리공단> С прошлого года, в связи с введением обязательного страхования здоровья для зарегистрированных иностранцев, среди русскоязычных мигрантов появилось много вопросов и недопониманий по поводу того, для чего и как использовать эту страховку. Подробные ответы на все вопросы касательно государственного страхования здоровья иностранцы могут найти на сайте Национального страхования здоровья, а также для быстрого получения информации можно воспользоваться консультационной службой Государственного страхования здоровья. На сегодняшний день сайт Национального страхования здоровья www.nhis.co.kr действует  на 5 языках: корейский, английский, китайский, японский и вьетнамский.    Но для иностранцев, не владеющим ни одним из этих языков, получить информацию о государственном страховании здоровья, представляет немалую сложность. В связи с этим Министерством здравоохранения и социального обеспечения была подготовлена информационная электронная брошюра на 15 иностранных языках, включая русский язык, для ознакомления с программой медицинского осмотра на родном языке.    Для чего я плачу и как использовать государственную медицинскую страховку  иностранные пользователи смогут узнать, закачав информационную брошюру по ссылке Консультация по вопросам медицинского государственного страхования возможна в центрах для иностранцев, а также по телефону справочной службы 1577-1000(добавочный 7) либо 033-811-2000 на 4 иностранных языках: английский, китайский, вьетнамский, узбекский.  В область деятельности Центров для иностранцев входят следующие пункты: - региональное страхование иностранцев: вступление, отказ, исключение; - заявление иностранцев о добровольном продлении; - вопросы касательно статуса иностранных пользователей (изменение адреса, изменение статуса проживания и т. д.) - корректировка региональных страховых взносов для иностранцев (посещение центра) - оплата страховых взносов иностранцами, заявка на автоматическую оплату, выдача справок. Ниже приведен список центров для иностранцев по вопросам страхования здоровья с адресами и подведомственным регионом. *Центр для иностранцев в Сеуле Адрес: 서울 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 업무동 3층, 서울외국인민원센터 *Центр для иностранцев Инчон в г.Ансан (г.Ансан, Щиын и Гунпо) Адрес: 경기도 안산시 단원구 화랑로 366 교보빌딩 4층, 인천경기외국인민원센터-안산 *Центр для иностранцев Инчон в г.Сувон (г.Сувон, Ёнин, Хвасон, Осан, Сонгнам) Адрес: 경기도 수원시 팔달구 효원로 119 청궁빌딩 1층, 인천경기외국인민원센터-수원 *Центр для иностранцев Инчон в Инчоне (Инчон, Пучон, Кимпо, Кванмён) Адрес: 인천광역시 부평구 부평대로 88 부평대로우체국 7층, 인천경기외국인민원센터-인천 *Центр для иностранцев Инчон в г.Ыджонгбу (г.Ыджонгбу, Намьянгджу, Капён, Почон, Дондучон, Ёнчон, Янгджу, Гури, Коян, Паджу) Адрес: 경기도 의정부시 시민로80, 센트럴타워 9층 인천경기외국인민원센터-의정부 Информация для иностранных пользователей касательно государственного страхования здоровья постепенно расширяется, и будем надеяться, что и русскоязычные соотечественники в скором времени смогут получить широкий доступ к информации на родном языке. Репортер мультикультурных новостей, Елена Ким.   지난해부터 등록 된 외국인을 위한 의무 건강보험 도입과 관련하여 이 보험을 사용하는 이유와 방법에 대해 러시아어권 이주민들 사이에서 많은 질문과 오해가 나타고 있습니다.   외국인은 국민건강보험 웹 사이트에서 국민건강보험에 관한 모든 질문에 대한 자세한 답변을 찾을 수 있으며, 빠른 정보를 얻으려면 국민건강보험 상담 서비스를 이용할 수 있습니다.   현재 국민건강보험 홈페이지 www.nhis.co.kr은 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어의 5개 언어로 운영되고 있습니다. 그러나 이러한 언어를 사용하지 않는 외국인의 경우 국민건강보험에 대한 정보를 얻는 것이 매우 어렵습니다.    이에 보건복지부는 건강검진 프로그램안내를 러시아어 포함 15개 언어 정보 전자 브로셔를 마련했습니다. 납부해야하는 이유와 국민건강보험을 사용하는 방법 등 외국인 사용자는 여기에서 브로셔를 다운로드하여 정보 확인할 수 있습니다.   외국인을 위한 센터에서 국민건강보험에 관한 상담이 가능하며, 정보 서비스 1577-1000 (추가 7) 또는 033-811-2000에 4개 언어 (영어, 중국어, 베트남어, 우즈베크 어)로 전화하여 상담 받을 수 있습니다.   외국인 센터의 업무는 다음과 같습니다. -외국인 지역 보험 : 가입, 탈퇴, 취소 -외국인 자발적 갱신 신청 -외국인 사용자의 신분에 관한 사항 (주소 변경, 재류 자격 변경 등) -외국인을 위한 지역 보험료 조정 (센터 방문) -외국인 보험료 납부, 자동 납부 신청, 증명서 발급   다음은 주소 및 관할 지역이 있는 외국인을 위한 건강보험센터 목록입니다. * 서울 외국인 센터 주소 : 서울 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 업무동 3층, 서울외국인민원센터 * 인천경기외국인민원센터-안산(안산, 시흥, 군포 관할) 주소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 366 교보빌딩 4층, 인천경기외국인민원센터-안산 출처 : 경기일보 - 1등 유료부수, 경기·인천 대표신문(http://www.kyeonggi.com) * 인천경기외국인민원센터-수원(수원, 용인, 화성, 오산,성남) 주소 : 경기도 수원시 팔달구 효원로 119 청궁빌딩 1층, 인천경기외국인민원센터-수원 * 인천경기외국인민원센터-인천 (인천,부천, 김포, 광명) 주소 : 인천광역시 부평구 부평대로 88 부평대로우체국 7층, 인천경기외국인민원센터-인천 * 인천경기외국인민원센터-의정부 (의정부, 남양주, 가평, 포천, 동두천, 연천, 양주, 구리, 고양, 파주시) 주소 : 경기도 의정부시 시민로80, 센트럴타워 9층 인천경기외국인민원센터-의정부 국민건강보험에 관한 외국인 사용자를 위한 정보가 점차 확대되고 있으며, 러시아어권 동포들이 조만간 모국어로 된 정보에 폭넓게 접근할 수 있기를 바랍니다. 김엘레나 기자
  • Русский
  • труд информация
  2021-03-22
 • 서울시, 외국인주민 감염차단 총력…3개 밀집지역 집중방역‧선제검사 독려
  <자료=서울시청>   최근 타시도 외국인노동자 다수 고용 사업장에서 연이어 집단 감염이 발생함에 따라, 서울시에서는 외국인밀집지역 및 외국인노동자 다수 고용 사업장 등에 대한 시 차원의 방역강화 대책을 추진한다고 5일 밝혔다. 서울시는 코로나19 백신 접종 시작으로 방역에 대한 경각심이 느슨해질 수 있는 상황 속, 집단 감염에 취약한 환경에 놓인 외국인주민 대상의 방역 역량을 집중한다는 방침이다. 특히, 가족, 친구, 우리 모두의 건강을 위해 선제검사에 반드시 참여해줄 것을 강조하며, 이는 무증상 감염자의 사전 발굴을 통해 외국인 사이에서의 추가 감염 가능성을 선제적으로 차단하고 지역사회 “조용한 전파” 우려를 해소하는 차원이라고 추진 배경을 설명했다. 서울시에서는 지속적으로 외국인주민의 선제검사 실시를 홍보해오고 있으나 선제검사 후 자가격리 및 확진 시 발생할 수 있는 생계 곤란, 신분 노출로 인한 불이익 우려 등으로 검사를 기피하는 것으로 판단, 코로나19 검사 전후의 외국인주민 지원사항을 한눈에 정리하여 누구나 안심하고 검사받을 수 있도록 안내할 계획이다. 주요 안내사항은 ▲코로나19 검사비 무료, ▲자가격리 시 생활비 지원, ▲확진 시 격리입원치료비 전액 지원(해외 입국자의 경우 상호주의 원칙에 따름), ▲불법체류자 출입국기관 통보의무 면제 ▲외국인지원시설을 통한 다국어 통역지원(13개 국어) 등이다. 서울시의 외국인밀집지역 및 외국인 고용 사업장 방역대책은 ▲외국인밀집지역(구로·금천·영등포) 집중 방역관리, ▲외국인노동자 고용 주요 사업장(제조업, 건설업, 숙박업, 마사지업) 현장점검, ▲서울 거주 외국인 24만명 선제검사 홍보 등 크게 세가지로 구분된다. 외국인 10인 이상 근무 사업장이 다수 포진된 타시도와 달리, 서울의 경우 사업장별 평균 1~2명이 근무하는 서비스업·소규모 제조업 중심으로 외국인노동자가 분포되어 있는 점을 고려, 자발적 선제검사 참여 홍보를 중점으로 하되 주요 사업장 현장점검을 병행하는 방식으로 추진할 계획이다. 우선, 서울시 내 외국인밀집지역 3개구(구로·금천·영등포)를 중심으로 집중 방역관리를 추진한다. 외국인주민 밀집 집단시설(사업장)을 중심으로 점검을 실시하되, 외국인 거주 쉼터, 외국인커뮤니티, 외국인(등록) 단체·법인 등 방역 취약이 우려되는 대상지를 추가 발굴하여 방역 사각지대가 발생하지 않도록 살펴볼 예정이다. 해당 3개구의 경우, 검사 참여자가 늘어날 것에 대비하여 ’21.3.1.(월)~3.14.(일), 2주간 외국인밀집지역의 임시선별검사소를 확대 운영 중에 있다. 외국인노동자의 방문가능 시간대를 고려하여, 목·금요일은 4시간씩 연장운영하며 일요일은 오전시간 추가로 문을 열어 주중에 검사가 어려운 외국인의 검사를 적극 유도할 계획이다. 외국인노동자 다수 고용 주요 사업장은 현장방문 등을 통해 선제검사 안내 및 방역수칙 준수 여부를 점검한다. 서울시 관계 부서 및 산하 외국인노동자센터(6개소)를 통해 4개 업종(제조업, 건설업, 숙박업, 마사지업) 3천여개 사업장에 직접 방문하여 종사자들이 안심하고 선제검사를 받을 수 있도록 독려할 계획이다. 고용노동부 ‘고용허가제 외국인노동자 현황’에 따르면 서울에는 외국인노동자 6,858명이 3,796개 사업장에서 근무하고 있다. 이에 따라 서울시는 외국인 고용이 많은 업종순으로 4개 업종[서비스업(숙박업, 마사지업), 제조업, 건설업]의 점검 계획을 수립하고 일제점검에 나선다. 특히, 서울시 외국인다문화담당관에서는 관내 404개 마사지업소를 대상으로 2.26(금)~3.19(금), 3주간 현장점검을 추진 중에 있다. 노동자에게는 검진비 무료 등의 주요 지원사항을 안내하며, 사업주에게는 직원들의 선제검사 참여에 적극적으로 나서줄 것을 당부할 계획이다. 또한 일부 대규모 사업장(예:외국인 10인 이상 고용, 별도계획 수립)의 경우 환경검체 채취를 진행, 사업장 내 코로나19 감염여부를 추가로 검사할 예정이며 양성 판정 시 해당 사업장 직원에 대한 전수검사를 통해 지역사회 감염을 선제 차단한다는 계획이다. 아울러, 자치구와의 협조체계 구축을 통해 서울시 내 거주 외국인 24만 명을 대상으로 “한집에 한사람” 선제검사 참여를 홍보할 예정이다. 지난 2월, 서울글로벌센터 등 18개 외국인지원시설 및 25개 건강가정·다문화가족지원센터 시설 종사자 847명이 선제 검사를 실시하고, 다수의 외국인주민 커뮤니티를 통해 코로나19 검사 참여 확대를 지속적으로 홍보해 오고 있으나, 외국인들의 검사 참여율은 미진한 상황이다. 이는 유증상자만이 검사가 필요하다고 생각하거나 확진이나 자가격리 시 발생하는 생계적 위협, 검사소 방문 시 오히려 코로나19에 감염될 수 있다는 막연한 우려감이 주된 사유인 것으로 보인다. 이러한 우려를 완화코자 코로나19 선제검사 전·후의 외국인주민 지원사항을 한눈에 정리하여 누구나 안심하고 검사받을 수 있도록 다국어로 으로 안내(문자 또는 우편 등)할 계획이다. 송다영 서울시 여성가족정책실장은 “서울에 거주하는 외국인주민의 코로나19 검사율을 높이기 위해 외국인밀집지역 임시선별검사소 운영시간을 확대하고 주말에도 운영을 이어가고 있다”며 “지속적인 홍보와 현장점검을 통해 방역 사각지대를 해소하고 외국인주민의 안전한 생활환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.   이지은 기자   <자료=서울시청>
  • 한국어
  2021-03-09

실시간 생활정보 Information 기사

 • Набор на бизнес-тренинг "SMART STORE" для мультикультурных граждан!
  <자료 (사)글로벌이슈포럼>   Набор на бизнес-тренинг "SMART STORE" для мультикультурных граждан!   Организатор: (Компания) Global Issue Forum Кто может подать заявку на обучение: мультикультурное население и этнические корейцы, проживающие в Кёнгидо.   Период приема заявок: с 1 по 30 мая 21 года (до 20 человек) Лица, которые имеют право на обучение, будут уведомлены по электронной почте.   Как подать заявку: запрос по электронной почте ( подайте заявку на нижеуказанный электронный адрес) 1) Имя (Имя заявителя) 2) Контактная информация (номер телефона заявителя) 3) Адрес ( адрес заявителя по регистрации) 4) Страна происхождения (страна происхождения заявителя) 5) Уровень владения корейским языком (уровень владения корейским языком ТОПИК)   Содержание обучения Онлайн-образование, офлайн-образование (практика создания контента, практика медиа-коммерции) Название программы: Концептуальное образование E-BIZ - Электронная торговля (3 часа / 1 занятие), маркетинговое образование в социальных сетях (3 часа / 1 занятие); Создание онлайн магазина (обучение создания торговых онлайн магазина; Обучение операционному менеджменту (операции с товарами для покупок (3 часа / 1 занятие), обучение менеджменту (3 часа / 1 занятие); практическая работа по созданию онлайн магазина - Практика - Дополнение и завершение создания онлайн магазина непосредственно участниками (4 часа / 5 человек * 5 занятий); медиа торговля - Концепция медиа-коммерции (3 часа / 1 занятие), видеосъемка и монтаж (3ч/1 *2 занятий); Практика производства контента - Продвижение продукта, производство видео (4 часа / 1 * 2 занятий); Практика медиа-торговли (практика прямых трансляций продвижения товаров в реальном времени (3H / 1 * 2 занятий); Обучение коммерциализации - метод стартапа / система поддержки стартапа (3 часа / 1 раз).   Вопросы можно задать по имейлу: sseduapply@gmail.com * Этот проект представлен Ассоциацией поддержки общественных интересов системы некоммерческих частных групп в провинции Кёнгидо 2021 года. 장올가 기자
  • 한국어
  • 행사
  • Русский
  2021-05-14
 • Обязательное страхование здоровья для иностранцев: есть вопрос?
  <자료 국민건강보험>   С прошлого года, в связи с введением обязательного страхования здоровья для зарегистрированных иностранцев, среди русскоязычных мигрантов появилось много вопросов и недопониманий по поводу того, для чего и как использовать эту страховку.   Подробные ответы на все вопросы касательно государственного страхования здоровья иностранцы могут найти на сайте Национального страхования здоровья, а также для быстрого получения информации можно воспользоваться консультационной службой Государственного страхования здоровья.   На сегодняшний день сайт Национального страхования здоровья www.nhis.co.kr действует  на 5 языках: корейский, английский, китайский, японский и вьетнамский. Но для иностранцев, не владеющим ни одним из этих языков, получить информацию о государственном страховании здоровья, представляет немалую сложность.    В связи с этим Министерством здравоохранения и социального обеспечения была подготовлена информационная электронная брошюра на 15 иностранных языках, включая русский язык, для ознакомления с программой медицинского осмотра на родном языке.    Для чего я плачу и как использовать государственную медицинскую страховку  иностранные пользователи смогут узнать, закачав информационную брошюру по ссылке(http://nhis.or.kr) Консультация по вопросам медицинского государственного страхования возможна в центрах для иностранцев, а также по телефону справочной службы 1577-1000(добавочный 7) либо 033-811-2000 на 4 иностранных языках: английский, китайский, вьетнамский, узбекский.    В область деятельности Центров для иностранцев входят следующие пункты: - региональное страхование иностранцев: вступление, отказ, исключение; - заявление иностранцев о добровольном продлении; - вопросы касательно статуса иностранных пользователей (изменение адреса, изменение статуса проживания и т. д.) - корректировка региональных страховых взносов для иностранцев (посещение центра) - оплата страховых взносов иностранцами, заявка на автоматическую оплату, выдача справок.   Ниже приведен список центров для иностранцев по вопросам страхования здоровья с адресами и подведомственным регионом.   *Центр для иностранцев в Сеуле Адрес: 서울 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 업무동 3층, 서울외국인민원센터 *Центр для иностранцев Инчон в г.Ансан (г.Ансан, Щиын и Гунпо) Адрес: 경기도 안산시 단원구 화랑로 366 교보빌딩 4층, 인천경기외국인민원센터-안산 *Центр для иностранцев Инчон в г.Сувон(г.Сувон, Ёнин, Хвасон, Осан, Сонгнам) Адрес: 경기도 수원시 팔달구 효원로 119 청궁빌딩 1층, 인천경기외국인민원센터-수원 *Центр для иностранцев Инчон в Инчоне (Инчон, Пучон, Кимпо, Кванмён) Адрес: 인천광역시 부평구 부평대로 88 부평대로우체국 7층, 인천경기외국인민원센터-인천 *Центр для иностранцев Инчон в г.Ыджонгбу (г.Ыджонгбу, Намьянгджу, Капён, Почон, Дондучон, Ёнчон, Янгджу, Гури, Коян, Паджу) Адрес: 경기도 의정부시 시민로80, 센트럴타워 9층 인천경기외국인민원센터-의정부 Информация для иностранных пользователей касательно государственного страхования здоровья постепенно расширяется, и будем надеяться, что и русскоязычные соотечественники в скором времени смогут получить широкий доступ к информации на родном языке. Репортер мультикультурных новостей, Елена Ким.   지난해부터 등록 된 외국인을 위한 건강보험 의무 가입과 관련해 이 보험을 사용하는 이유와 방법에 대해 러시아어권 이주민들 사이에서 많은 질문과 오해가 나타고 있습니다.   외국인은 국민건강보험 웹 사이트에서 국민건강보험에 관한 모든 질문에 대한 자세한 답변을 찾을 수 있으며, 빠른 정보를 얻으려면 국민건강보험 상담 서비스를 이용할 수 있습니다.   현재 국민건강보험 홈페이지(www.nhis.co.kr)는 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어의 5개 언어로 운영되고 있습니다. 그러나 이러한 언어를 사용하지 않는 외국인의 경우 국민건강보험에 대한 정보를 얻는 것이 매우 어렵습니다. 이에 보건복지부는 건강검진 프로그램안내를 러시아어 포함 15개 언어로 브로셔를 마련했습니다.    보험료를 납부해야하는 이유와 국민건강보험을 사용하는 방법 등 외국인 사용자는 여기에서 브로셔를 다운로드해 내용을 확인할 수 있습니다.(http://nhis.or.kr)   외국인을 위한 센터에서 국민건강보험에 관한 상담이 가능하며, 정보 서비스 1577-1000 또는 033-811-2000에 4개 언어(영어, 중국어, 베트남어, 우즈베크어)로 전화하여 상담 받을 수 있습니다. 외국인 센터의 업무는 다음과 같습니다. ▲외국인 지역 보험 : 가입, 탈퇴, 취소 ▲외국인 자발적 갱신 신청 ▲외국인 사용자의 신분에 관한 사항 (주소 변경, 재류 자격 변경 등) ▲외국인을 위한 지역 보험료 조정 (센터 방문) ▲외국인 보험료 납부, 자동 납부 신청, 증명서 발급 다음은 주소 및 관할 지역이 있는 외국인을 위한 건강보험센터 목록입니다. *서울 외국인 센터(서울 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 업무동 3층, 서울외국인민원센터) *안산 인천경기외국인민원센터(안산, 시흥, 군포 관할) (경기도 안산시 단원구 화랑로 366 교보빌딩 4층)  *수원 인천경기외국인민원센터(수원, 용인, 화성, 오산, 성남) (경기도 수원시 팔달구 효원로 119 청궁빌딩 1층) *인천경기외국인민원센터(인천, 부천, 김포, 광명) (인천광역시 부평구 부평대로 88 부평대로우체국 7층) *의정부 인천경기외국인민원센터(의정부, 남양주, 가평, 포천, 동두천, 연천, 양주, 구리, 고양, 파주) (경기도 의정부시 시민로80, 센트럴타워 9층) 국민건강보험에 관한 외국인 사용자를 위한 정보가 점차 확대되고 있습니다. 러시아어권 동포들이 모국어로 된 정보에 폭넓게 접근할 수 있기를 바랍니다. 김엘레나 기자
  • Русский
  • благосостояние
  2021-04-21
 • 생활고충, 고용, 산재...이주민 무료 상담
  <사진 화성시외국인복지센터>   경기도가 차별 없이 ‘노동이 존중 받는 공정한 세상’ 실현을 위해 실시하는 외국인주민 고충상담 서비스가 도내 거주 외국인들의 노동권 보장과 지역사회 안정적 정착에 큰 도움이 되고 있다.   25일 경기도에 따르면, 지난 2월 특정활동(E-7) 비자로 경기도에 체류 중인 베트남 근로자 A씨는 근무하던 업체에서 1월 달 월급 250만원을 제때에 받지 못하는 상황에 놓이게 됐다.   한국어가 서투르고 제대로 된 권리구제 절차를 알지 못해 전전긍긍하던 중 경기도의 ‘외국인 주민 고충상담 서비스’를 알게 됐고, 밑져야 본전이라는 생각에 해당 서비스를 지원 중인 경기도의 외국인복지센터에 도움을 요청했다.   이에 센터는 A씨에게 베트남 출신의 상담사를 배치해 관련법률 및 권리구제 방법 등에 대해 베트남어로 원활한 상담을 무료로 지원, A씨는 이를 토대로 사업주로부터 체불된 임금을 받을 수 있게 됐다.   경기도는 이처럼 부당한 대우를 겪는 이주민들에 대한 상담 및 통역 수요가 갈수록 증가하는 만큼, 올해 총 5억 8,000만원 가량의 사업비를 투입해 무료상담 서비스를 받을 수 있는 기관의 수를 대폭 확대했다.   이를 통해 올해는 지난해 11곳에 비해 4곳이 증가한 15곳의 외국인주민 관련 기관·단체를 선정, 더 많은 외국인주민들이 상담 서비스 혜택을 받을 수 있을 것으로 전망된다.   서비스를 받을 수 있는 도내 기관은 화성시외국인복지센터, 성남시외국인주민복지지원센터, 수원시외국인복지센터, 고양 승리다문화비전센터, 용인시외국인복지센터, 부천이주민지원센터, 안산외국인주민지원본부, 남양주외국인복지센터, 평택외국인복지센터, 시흥시외국인복지센터, 파주이주노동자센터 샬롬의집, 김포시외국인주민지원센터, 군포 아시아의 창, 이천 건강가정다문화가족지원센터, 여주 외국인복지센터(개소예정) 등이다.   외국인주민들은 해당 기관을 통해 생활고충은 물론, 출입국, 임금체불, 고용, 산업재해, 의료 등 노무·법률과 관련한 전문가 상담을 무료로 지원받을 수 있으며, 코로나19로 방문이 힘든 경우 전화상담도 가능하다.   홍동기 경기도 외국인정책과장은 “언어와 국적이 다르다고 차별받을 이유는 없는 만큼, 생활고충부터 고용, 산재에 이르기까지 외국인 주민들이 홀로 해결할 수 없는 문제에 대해 적극 상담하고 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다. 자세한 사항은 시군 외국인복지센터 등으로 문의하면 된다. 송하성 기자 
  • 한국어
  • 경기 서부
  • 화성
  2021-04-20
 • Hướng dẫn xét nghiêm âm tính với Covid-19 dành cho người nước ngoài
  <사진=경기다문화뉴스, 코로나 검사 대기중인 외국인>   Covid-19 là một loại bệnh dịch có tính truyền nhiễm mà bất kì ai cũng có thể mắc phải, ngay cả bản thân mình nếu không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch có thể lây nhiễm cho gia đình và những người thân bên cạnh mình. ▶ Nếu các bạn có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được đăng kí xét nghiệm ▶ Bất kì ai cũng có thể bị lây nhiễm và ngay cả bản thân của chính mình cũng có thể lây nhiễm bệnh dịch cho những người thân xung quanh mình. Do đó người mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống tại Hàn quốc dù có hay không các triệu chứng liên quan đến Covid-19 hãy đến ngay cơ sở y tế để đăng kí xét nghiệm. Bạn lo lắng vì mình đang lưu trú bất hợp pháp tại Hàn quốc? Hãy cứ yên tâm xét nghiệm nhé! ▶ Mặc dù bạn đang lưu trú bất hợp pháp tại Hàn quốc thì cũng không nên qua lo lắng vấn đề visa, khi xét nghiệm Covid-19 nhân viên y tế sẽ không kiểm tra visa lưu trú của các bạn do đó các bạn hãy yên tâm xét nghiệm nhé! ▶ Ngoài ra những thông tin liên quan đến việc các bạn xét nghiệm chỉ được sử dụng với mục đích phòng chống dịch mà không được sử dụng với mục đích khác. Đương nhiên Bộ tư pháp cũng sẽ không bắt giữ và yêu cầu các bạn về nước. Khi cần hỏi về vị trí của các cơ sở y tế tiếp nhận xét nghiệm, các bạn hãy liên lạc đến số điện thoại 1339, khi cần hỗ trợ thông dịch, các bạn hãy liên lạc đến số điện thoại 1345 / 1577-0071 hoặc 1330 ▶ Khi cần biết về vị trí của các cơ sở y tế xét nghiệm sàng lọc Covid-19, các bạn có thể liên lạc đến số điện thoại 1339 thuộc Cục quản lý dịch bệnh, hãy gọi đến tổng đài 1345-tổng đài hỗ trợ của Bộ tư pháp khi các bạn cần hỗ trợ thông dịch, 1577-0071 là tổng đài của Trung tâm tư vấn nhân lực người nước ngoài hoặc 1330 là số điện thoại của Trung tâm hướng dẫn du lịch.     외국인 코로나19 무료 검사 안내     누구나 감염될 수 있고 나도 모르게 가족과 이웃에게 전파할 수 있습니다. ▶ 코로나19 증상이 의심되는 외국인은 반드시 검사를 받아야 합니다. ▶ 누구나 감염될 수 있고 나도 모르게 사랑하는 가족과 이웃에게 전파할 수 있으니 증상이 없더라도 검사를 받으시리 바랍니다. 불법체류 외국인이라 걱정하신다고요? 안심하고 무료로 검사 받으세요! ▶ 불법체류 외국인이더라도 비자확인 없이 무료로 코로나19 검사를 받을 수 있으니, 안심하시고 임시선별진료소에서 검사를 받으시길 바랍니다. ▶의료기관에 제공된 정보는 방역 외 목적으로 사용되지 않으며 법무부는 불법체류 단속을 하지 않습니다. 가까운 진료소 위치가 궁금할 때는 1339, 통역이 필요할 때는 1345 / 1577-0071 / 1330 ▶ 가까운 선별진료소 위치가 알고 싶다면 진ㄹ별관리청 콜센터(1339), 통역이 필요하다면 법무부 외국인종합안내센터(1345), 고용노동부 외국인력상담센터(1577-0071) 또는 관광안내센터(1330)로 문의하시기 바랍니다. 1. 전화번호: 1345 - 법무부 외국인종합안내센터 가. 운영시간: 24시간 1) 상담 및 통역 가능 언어: 영어, 중국어 나. 운영시간: 09:00 ~ 18:00 1) 상담 및 통역 가능 언어: 일본어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어, 러시아러, 몽골어, 방글라데시어, 파키스탄어, 네팔어, 캄보디아어, 미얀마어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 필리핀어, 아랍어, 스리랑카어. 2. 전화번호: 1577-0071 - 고용노동부 외국인력상담센터 가. 운영시간: 09:00 ~ 18:00 나. 상담 및 통역 가능 언어: 베트남어, 필리핀어(영어), 태국어(라오스어), 몽골어, 인도네이사어(동티모르어), 스리랑카어, 중국어, 우즈베키스탄어, 키르기즈스탄어, 파키스탄어, 캄보디아어, 네팔어, 미얀마어, 방글라데스어. 3. 전화번호: 1330 - 한국관광공사 관광안내센터 가. 운영시간: 24시간 1) 상담 및 통역 가능 언어: 영어, 중국어, 일본어 나. 운영시간: 08:00 ~ 19:00 1) 상담 및 통역 가능 언어: 베트남어, 태국어, 말레이/인도네시아어, 러시아어.   강혜나 기자
  • Tiếng Việt
  • phúc lợi
  2021-03-23
 • Người nước ngoài hãy đăng kí nhận tiền hỗ trợ thu nhập cơ bản bắt đầu từ tháng
  <자료=경기도> Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và thu nhập của toàn dân, bắt đầu từ năm trước tỉnh Gyeonggi đã có kế hoạch hỗ trợ 100,000won/người bất kể là tuổi tác, giới tính và công việc đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh.  Trong lần hỗ trợ thứ 2 vừa qua đã có sự thay đổi lớn trong nội dung trợ cấp, đó chính là đối với lần trợ cấp thứ 1, chỉ những người nước ngoài có visa kết hôn và những người có visa F-5(cư trú vĩnh viễn) mới đủ điều kiện đăng kí thì trong lần thứ 2, toàn bộ người nước ngoài đăng kí chứng minh thư người nước ngoài hợp pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đều là những đối tượng được nhận sự hỗ trợ trong thu nhập cơ bản này.   Toàn bộ số người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh vào khoảng 13,990,000 người, trong đó bao gồm 13,410,000 người có quốc tịch Hàn quốc và khoảng 58,000 người nước ngoài đăng kí chứng minh thư hợp pháp, toàn bộ người dân nói trên sẽ nhận được số tiền hỗ trợ thu nhập cơ bản trong đợt hỗ trợ lần thứ 2 này là 100,000won/người. Thời gian để người mang quốc tịch nước ngoài đăng kí nhận tiền hỗ trợ là bắt đầu từ tháng 4 tới đây. Sau đây Đoàn nhà báo dành cho người nước ngoài thuộc tòa soạn báo đa văn hóa tỉnh Gyeonggi chúng tôi xin gửi tới các bạn những nội dung quan trọng như sau. Thứ nhất, thời gian cụ thể để người nước ngoài có thể đăng kí nhận tiền hỗ trợ là từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 4 và người nước ngoài có thể đăng kí bằng 2 phương pháp và online và offline.  Đối với đăng kí online, người nước ngoài sẽ có thể được đăng kí bất kì ngày nào mình muốn mà không nhất thiết phải theo quy định về ngày cuối của năm sinh. Người nước ngoài chỉ cần đăng nhập vào trang web www.forbasicincome.gg.go.kr và đăng kí trong thời gian được phép đăng kí.    Người đăng kí offline thì bắt buộc phải đăng kí theo quy định về ngày cuối của năm sinh trong thời gian đăng kí từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, từ sau ngày 9 đến hết hạn đăng kí sẽ không áp dụng quy định đăng kí này nữa.    Vào những ngày cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật, người nước ngoài vẫn có thể đăng kí được nhưng đối với trường hợp đăng kí offline thì không thể. Tuy nhiên, tỉnh sẽ có những giải pháp trong trường hợp cần thiết phải điều hành cả những ngày cuối tuần đối với đăng kí offline. Người nước ngoài khi đăng kí nhận tiền hỗ trợ lần thứ 2 này sẽ không được nhận bằng thẻ tín dụng mà chỉ nhận được bằng thẻ Check hoặc thẻ thanh toán trong khu vực tỉnh Gyeonggi. Do đó nếu người nước ngoài đang sinh sống tại một số thành phố không điều hành thẻ thanh toán đặc thù của khu vực tỉnh Gyeonggi như thành phố Seongnam, Siheung, Kimpo, vv thì người nước ngoài phải trực tiếp đến ủy ban nhân dân nơi mình đang sinh sống để đăng kí thẻ đặc thù chỉ có thể sử dụng được một lần.  Những trẻ sơ sinh được sinh ra trong khoảng thời gian đăng kí thu nhập lần thứ 2 này cũng sẽ vẫn được hỗ trợ như chế độ mà tỉnh đã áp dụng cho người có quốc tịch nước ngoài. Những trẻ sơ sinh được sinh ra vào ngày mà tỉnh chốt là ngày 19 tháng 1 nếu cha mẹ của trẻ có địa chỉ sinh sống tại tỉnh Gyeonggi thì trẻ cũng sẽ được nhận hỗ trợ một cách công bằng. Chỉ nhận đăng kí riêng biệt từng người nước ngoài một mà không nhận đăng kí chung cho toàn hộ gia đình. Tỉnh sẽ không nhận đăng kí ủy quyền thông qua hệ thống đăng kí online, tuy nhiên tỉnh sẽ nhận ủy quyền đăng kí theo đúng tiêu chuẩn đã áp dụng với người mang quốc tịch Hàn quốc trong phạm vi cho phép. Khi đăng kí theo ủy quyền, người được ủy quyền bắt buộc phải nộp toàn bộ những thủ tục nhân thân liên quan đến người đã ủy quyền và hồ sơ đó phải được pháp luật chứng nhận và đóng dấu công chứng. Ngoài ra một số trường hợp nếu nộp giấ chứng nhận quan hệ hôn nhân hay quan hệ gia đình mà ủy ban nhân dân có thể xác nhận được quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền thì sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng kí.   Tuy nhiên, theo 「Luật xuất nhập cảnh」, những người nước ngoài đang lưu trú bất hợp pháp là những đối tượng không nằm trong danh sách người được nhận sự hỗ trợ tiền thu nhập này của tỉnh.    Sau khi nhận tiền hỗ trợ, thời gian để sử dụng là đến hết ngày 30 tháng 6. Trước khi sử dụng, các bạn nên kiểm tra trước xem địa điểm mà mình sẽ sử dụng số tiền này có nhận loại tiền này hay không nhé!     4월 4일부터 외국인도 기본재난소득 2차 신청 가능   코로나19 감염병의 확산으로 경제적 타격이 심화되는 가운데 경기도가 작년에 이어 올해에도 나이, 직업, 소득에 관계없이 모든 도민에게 1인당 10만원씩 ‘2차 재난기본소득’을 지급하고 있습니다. 특히 경기도 2차 재난기본소득은 결혼이민자와 영주권자에게만 지급했던 1차 재난기본소득 때와는 달리 등록외국인은 물론 국내 거소 신고를 한 외국국적 동포까지 모두 지급받을 수 있습니다. 경기도는 내국인 1,341만명과 등록외국인, 거소 신고자 58만 명을 포함한 약 1,399만 명 등 모든 도민에게 1인당 10만원씩 소멸성 지역화폐로 2차 재난기본소득을 지급합니다. 외국인은 오는 4월부터 경기도 2차 재난기본소득을 신청할 수 있다. 이에 구체적인 신청방법과 사용방법을 소개한다. 우선, 외국인의 2차 재난기본소득 신청기간은 4/1~4/30까지이며 기간 중에는 온라인과 오프라인 방식으로 모두 신청할 수 있습니다. 온라인은 요일별 5부제 없이 신청기간 중 모두 신청이 가능하고 신청기간 중 재난기본소득 외국인 전용 홈페이지 www.forbasicincome.gg.go.kr 를 통해 신청할 수 있습니다.    오프라인은 4/1~4/9까지 요일별 5부제를 적용하며, 이후 30일까지는 요일제를 적용하지 않습니다. 온라인은 토요일과 일요일에도 신청할 수 있으나, 오프라인으로는 주말 신청이 불가능하고 다만, 경기도는 추후 필요시 오프라인 신청 운영을 검토할 방침이라고 합니다. 신청 기간별 구체적으로   1. 온라인: 가. 기간: 4/1~4/9 - 5부제 적용 1) 월요일: 출생년도 끝자리 1, 6 2) 화요일: 출생년도 끝자리 2, 7 3) 수요일: 출생년도 끝자리 3, 8 4) 목요일: 출생년도 끝자리 4, 9 5) 금요일: 출생년도 끝자리 5, 0 6) 토요일 + 일요일: 미운영(추후 필요 시 검토) 나. 기간: 4/12~4/30 -> 요일제 미적용   2. 오프라인: 4/1~4/30 -> 요일제 미적용 외국인은 재난기본소득을 신용카드로는 받을 수 없으며, 경기지역화폐카드 방식으로만 지급받을 수 있습니다. 그렇기에 성남, 시흥, 김포시 등 실물 경기지역화폐카드를 사용하지 않는 시군의 외국인은 온라인 신청이 불가능하며 행정복지센터를 방문해 일회성 경기지역화폐카드를 발급받아야 합니다. 신청기간 내에 출생한 외국인 신생아도 내국인과 마찬가지로 재난기본소득을 지급받을 수 있습니다. 경기도는 기준일인 1월 19일 당시 태아였더라도 신청기간 내에 출생한 외국인 신생아의 경우 1월 19일 당시 부 또는 모가 경기도에 거주하고 있는 등록외국인 또는 국내 거소신고된 자라면 출생증명서를 제출하여 재난기본소득을 신청할 수 있다고 설명했습니다. 외국인은 가구 단위가 아닌 개별 신청만 가능하며 합산신청을 할 수 없습니다. 온라인은 대리신청이 불가하며, 오프라인 대리신청 범위는 내국인과 동일합니다. 대리신청 시에는 외국 정부나 그 밖의 권한 있는 기관이 발행한 서류와 공증받은 한글 번역본을 첨부해야 하고 그 외, 혼인·가족관계증명서를 통해 가족관계가 확인되거나, 건강보험자격확인서에 함께 등재되어 있는 가족에 한해 대리신청이 가능합니다. 불법 체류 외국인은 「출입국관리법」 등에 따라 합법적인 체류자격으로 인정할 수 없으므로 재난기본소득 지급 대상에서 제외됩니다.   외국인이 지급받은 재난기본소득 사용기한은 6월 30일까지이며 외국인 주민 여러분은 재난기본소득 금액을 사용하기 전에 해당 시군 내 경기지역화폐 가맹점은 어디인지 먼저 확인하고 사용하시길 바랍니다. 강혜나 기자    
  • Tiếng Việt
  • phúc lợi
  2021-03-22
 • Обязательное страхование здоровья для иностранцев: есть вопрос?
  <자료=국민건강관리공단> С прошлого года, в связи с введением обязательного страхования здоровья для зарегистрированных иностранцев, среди русскоязычных мигрантов появилось много вопросов и недопониманий по поводу того, для чего и как использовать эту страховку. Подробные ответы на все вопросы касательно государственного страхования здоровья иностранцы могут найти на сайте Национального страхования здоровья, а также для быстрого получения информации можно воспользоваться консультационной службой Государственного страхования здоровья. На сегодняшний день сайт Национального страхования здоровья www.nhis.co.kr действует  на 5 языках: корейский, английский, китайский, японский и вьетнамский.    Но для иностранцев, не владеющим ни одним из этих языков, получить информацию о государственном страховании здоровья, представляет немалую сложность. В связи с этим Министерством здравоохранения и социального обеспечения была подготовлена информационная электронная брошюра на 15 иностранных языках, включая русский язык, для ознакомления с программой медицинского осмотра на родном языке.    Для чего я плачу и как использовать государственную медицинскую страховку  иностранные пользователи смогут узнать, закачав информационную брошюру по ссылке Консультация по вопросам медицинского государственного страхования возможна в центрах для иностранцев, а также по телефону справочной службы 1577-1000(добавочный 7) либо 033-811-2000 на 4 иностранных языках: английский, китайский, вьетнамский, узбекский.  В область деятельности Центров для иностранцев входят следующие пункты: - региональное страхование иностранцев: вступление, отказ, исключение; - заявление иностранцев о добровольном продлении; - вопросы касательно статуса иностранных пользователей (изменение адреса, изменение статуса проживания и т. д.) - корректировка региональных страховых взносов для иностранцев (посещение центра) - оплата страховых взносов иностранцами, заявка на автоматическую оплату, выдача справок. Ниже приведен список центров для иностранцев по вопросам страхования здоровья с адресами и подведомственным регионом. *Центр для иностранцев в Сеуле Адрес: 서울 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 업무동 3층, 서울외국인민원센터 *Центр для иностранцев Инчон в г.Ансан (г.Ансан, Щиын и Гунпо) Адрес: 경기도 안산시 단원구 화랑로 366 교보빌딩 4층, 인천경기외국인민원센터-안산 *Центр для иностранцев Инчон в г.Сувон (г.Сувон, Ёнин, Хвасон, Осан, Сонгнам) Адрес: 경기도 수원시 팔달구 효원로 119 청궁빌딩 1층, 인천경기외국인민원센터-수원 *Центр для иностранцев Инчон в Инчоне (Инчон, Пучон, Кимпо, Кванмён) Адрес: 인천광역시 부평구 부평대로 88 부평대로우체국 7층, 인천경기외국인민원센터-인천 *Центр для иностранцев Инчон в г.Ыджонгбу (г.Ыджонгбу, Намьянгджу, Капён, Почон, Дондучон, Ёнчон, Янгджу, Гури, Коян, Паджу) Адрес: 경기도 의정부시 시민로80, 센트럴타워 9층 인천경기외국인민원센터-의정부 Информация для иностранных пользователей касательно государственного страхования здоровья постепенно расширяется, и будем надеяться, что и русскоязычные соотечественники в скором времени смогут получить широкий доступ к информации на родном языке. Репортер мультикультурных новостей, Елена Ким.   지난해부터 등록 된 외국인을 위한 의무 건강보험 도입과 관련하여 이 보험을 사용하는 이유와 방법에 대해 러시아어권 이주민들 사이에서 많은 질문과 오해가 나타고 있습니다.   외국인은 국민건강보험 웹 사이트에서 국민건강보험에 관한 모든 질문에 대한 자세한 답변을 찾을 수 있으며, 빠른 정보를 얻으려면 국민건강보험 상담 서비스를 이용할 수 있습니다.   현재 국민건강보험 홈페이지 www.nhis.co.kr은 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어의 5개 언어로 운영되고 있습니다. 그러나 이러한 언어를 사용하지 않는 외국인의 경우 국민건강보험에 대한 정보를 얻는 것이 매우 어렵습니다.    이에 보건복지부는 건강검진 프로그램안내를 러시아어 포함 15개 언어 정보 전자 브로셔를 마련했습니다. 납부해야하는 이유와 국민건강보험을 사용하는 방법 등 외국인 사용자는 여기에서 브로셔를 다운로드하여 정보 확인할 수 있습니다.   외국인을 위한 센터에서 국민건강보험에 관한 상담이 가능하며, 정보 서비스 1577-1000 (추가 7) 또는 033-811-2000에 4개 언어 (영어, 중국어, 베트남어, 우즈베크 어)로 전화하여 상담 받을 수 있습니다.   외국인 센터의 업무는 다음과 같습니다. -외국인 지역 보험 : 가입, 탈퇴, 취소 -외국인 자발적 갱신 신청 -외국인 사용자의 신분에 관한 사항 (주소 변경, 재류 자격 변경 등) -외국인을 위한 지역 보험료 조정 (센터 방문) -외국인 보험료 납부, 자동 납부 신청, 증명서 발급   다음은 주소 및 관할 지역이 있는 외국인을 위한 건강보험센터 목록입니다. * 서울 외국인 센터 주소 : 서울 구로구 새말로 97 신도림테크노마트 업무동 3층, 서울외국인민원센터 * 인천경기외국인민원센터-안산(안산, 시흥, 군포 관할) 주소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 366 교보빌딩 4층, 인천경기외국인민원센터-안산 출처 : 경기일보 - 1등 유료부수, 경기·인천 대표신문(http://www.kyeonggi.com) * 인천경기외국인민원센터-수원(수원, 용인, 화성, 오산,성남) 주소 : 경기도 수원시 팔달구 효원로 119 청궁빌딩 1층, 인천경기외국인민원센터-수원 * 인천경기외국인민원센터-인천 (인천,부천, 김포, 광명) 주소 : 인천광역시 부평구 부평대로 88 부평대로우체국 7층, 인천경기외국인민원센터-인천 * 인천경기외국인민원센터-의정부 (의정부, 남양주, 가평, 포천, 동두천, 연천, 양주, 구리, 고양, 파주시) 주소 : 경기도 의정부시 시민로80, 센트럴타워 9층 인천경기외국인민원센터-의정부 국민건강보험에 관한 외국인 사용자를 위한 정보가 점차 확대되고 있으며, 러시아어권 동포들이 조만간 모국어로 된 정보에 폭넓게 접근할 수 있기를 바랍니다. 김엘레나 기자
  • Русский
  • труд информация
  2021-03-22
 • 서울시, 외국인주민 감염차단 총력…3개 밀집지역 집중방역‧선제검사 독려
  <자료=서울시청>   최근 타시도 외국인노동자 다수 고용 사업장에서 연이어 집단 감염이 발생함에 따라, 서울시에서는 외국인밀집지역 및 외국인노동자 다수 고용 사업장 등에 대한 시 차원의 방역강화 대책을 추진한다고 5일 밝혔다. 서울시는 코로나19 백신 접종 시작으로 방역에 대한 경각심이 느슨해질 수 있는 상황 속, 집단 감염에 취약한 환경에 놓인 외국인주민 대상의 방역 역량을 집중한다는 방침이다. 특히, 가족, 친구, 우리 모두의 건강을 위해 선제검사에 반드시 참여해줄 것을 강조하며, 이는 무증상 감염자의 사전 발굴을 통해 외국인 사이에서의 추가 감염 가능성을 선제적으로 차단하고 지역사회 “조용한 전파” 우려를 해소하는 차원이라고 추진 배경을 설명했다. 서울시에서는 지속적으로 외국인주민의 선제검사 실시를 홍보해오고 있으나 선제검사 후 자가격리 및 확진 시 발생할 수 있는 생계 곤란, 신분 노출로 인한 불이익 우려 등으로 검사를 기피하는 것으로 판단, 코로나19 검사 전후의 외국인주민 지원사항을 한눈에 정리하여 누구나 안심하고 검사받을 수 있도록 안내할 계획이다. 주요 안내사항은 ▲코로나19 검사비 무료, ▲자가격리 시 생활비 지원, ▲확진 시 격리입원치료비 전액 지원(해외 입국자의 경우 상호주의 원칙에 따름), ▲불법체류자 출입국기관 통보의무 면제 ▲외국인지원시설을 통한 다국어 통역지원(13개 국어) 등이다. 서울시의 외국인밀집지역 및 외국인 고용 사업장 방역대책은 ▲외국인밀집지역(구로·금천·영등포) 집중 방역관리, ▲외국인노동자 고용 주요 사업장(제조업, 건설업, 숙박업, 마사지업) 현장점검, ▲서울 거주 외국인 24만명 선제검사 홍보 등 크게 세가지로 구분된다. 외국인 10인 이상 근무 사업장이 다수 포진된 타시도와 달리, 서울의 경우 사업장별 평균 1~2명이 근무하는 서비스업·소규모 제조업 중심으로 외국인노동자가 분포되어 있는 점을 고려, 자발적 선제검사 참여 홍보를 중점으로 하되 주요 사업장 현장점검을 병행하는 방식으로 추진할 계획이다. 우선, 서울시 내 외국인밀집지역 3개구(구로·금천·영등포)를 중심으로 집중 방역관리를 추진한다. 외국인주민 밀집 집단시설(사업장)을 중심으로 점검을 실시하되, 외국인 거주 쉼터, 외국인커뮤니티, 외국인(등록) 단체·법인 등 방역 취약이 우려되는 대상지를 추가 발굴하여 방역 사각지대가 발생하지 않도록 살펴볼 예정이다. 해당 3개구의 경우, 검사 참여자가 늘어날 것에 대비하여 ’21.3.1.(월)~3.14.(일), 2주간 외국인밀집지역의 임시선별검사소를 확대 운영 중에 있다. 외국인노동자의 방문가능 시간대를 고려하여, 목·금요일은 4시간씩 연장운영하며 일요일은 오전시간 추가로 문을 열어 주중에 검사가 어려운 외국인의 검사를 적극 유도할 계획이다. 외국인노동자 다수 고용 주요 사업장은 현장방문 등을 통해 선제검사 안내 및 방역수칙 준수 여부를 점검한다. 서울시 관계 부서 및 산하 외국인노동자센터(6개소)를 통해 4개 업종(제조업, 건설업, 숙박업, 마사지업) 3천여개 사업장에 직접 방문하여 종사자들이 안심하고 선제검사를 받을 수 있도록 독려할 계획이다. 고용노동부 ‘고용허가제 외국인노동자 현황’에 따르면 서울에는 외국인노동자 6,858명이 3,796개 사업장에서 근무하고 있다. 이에 따라 서울시는 외국인 고용이 많은 업종순으로 4개 업종[서비스업(숙박업, 마사지업), 제조업, 건설업]의 점검 계획을 수립하고 일제점검에 나선다. 특히, 서울시 외국인다문화담당관에서는 관내 404개 마사지업소를 대상으로 2.26(금)~3.19(금), 3주간 현장점검을 추진 중에 있다. 노동자에게는 검진비 무료 등의 주요 지원사항을 안내하며, 사업주에게는 직원들의 선제검사 참여에 적극적으로 나서줄 것을 당부할 계획이다. 또한 일부 대규모 사업장(예:외국인 10인 이상 고용, 별도계획 수립)의 경우 환경검체 채취를 진행, 사업장 내 코로나19 감염여부를 추가로 검사할 예정이며 양성 판정 시 해당 사업장 직원에 대한 전수검사를 통해 지역사회 감염을 선제 차단한다는 계획이다. 아울러, 자치구와의 협조체계 구축을 통해 서울시 내 거주 외국인 24만 명을 대상으로 “한집에 한사람” 선제검사 참여를 홍보할 예정이다. 지난 2월, 서울글로벌센터 등 18개 외국인지원시설 및 25개 건강가정·다문화가족지원센터 시설 종사자 847명이 선제 검사를 실시하고, 다수의 외국인주민 커뮤니티를 통해 코로나19 검사 참여 확대를 지속적으로 홍보해 오고 있으나, 외국인들의 검사 참여율은 미진한 상황이다. 이는 유증상자만이 검사가 필요하다고 생각하거나 확진이나 자가격리 시 발생하는 생계적 위협, 검사소 방문 시 오히려 코로나19에 감염될 수 있다는 막연한 우려감이 주된 사유인 것으로 보인다. 이러한 우려를 완화코자 코로나19 선제검사 전·후의 외국인주민 지원사항을 한눈에 정리하여 누구나 안심하고 검사받을 수 있도록 다국어로 으로 안내(문자 또는 우편 등)할 계획이다. 송다영 서울시 여성가족정책실장은 “서울에 거주하는 외국인주민의 코로나19 검사율을 높이기 위해 외국인밀집지역 임시선별검사소 운영시간을 확대하고 주말에도 운영을 이어가고 있다”며 “지속적인 홍보와 현장점검을 통해 방역 사각지대를 해소하고 외국인주민의 안전한 생활환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.   이지은 기자   <자료=서울시청>
  • 한국어
  2021-03-09
 • 경기도, 외국인 노동자와 고용 사업주 대상 코로나19검사 행정명령
  <사진=경기도>   <중국어 : http://www.danews.kr/news/view.php?no=5916>   <베트남어 : http://www.danews.kr/news/view.php?no=5918>   <러시아어 : http://www.danews.kr/news/view.php?no=5917>   <태국어 번역 예정>   경기도가 도내 외국인 노동자와 이들을 고용하고 있는 사업주를 대상으로 3월 8일부터 22일까지 15일간 코로나19 진단검사를 실시하도록 행정명령을 내렸다.    불법체류 외국인(미등록 이주민)의 경우 이 기간 동안 진단검사를 받을 경우 단속 유예 등 아무런 불이익을 받지 않는다.   경기도는 8일 이런 내용을 담은 ‘코로나19 확산 차단을 위한 외국인 고용사업주 및 외국인 노동자 진단검사 행정명령’을 발표했다.   경기도 관계자는 “경기도의 적극적인 노력에도 최근 남양주와 동두천 등에서 외국인노동자를 중심으로 코로나19 집단 확진이 발생하고 있다”면서 “이번 행정명령은 집단감염 확산을 신속히 차단해 외국인 노동자와 사업주, 도민의 피해를 최소화하기 위한 조치”라고 설명했다.   이에 따라 외국인노동자를 1인 이상 고용한 도내 사업주는 사업장 내 불법 고용 중인 외국인을 포함해 모든 외국인노동자가 3월 22일까지 코로나19 검사를 받도록 조치해야 하며 외국인노동자 또한 이에 응해야 한다.   행정명령 대상은 도내 약 2만5천여 곳의 외국인 고용 사업장과 해당 사업장에서 근무하는 외국인노동자 8만5천여명으로, 미등록 외국인노동자 포함 시 대상자는 증가할 것으로 예상된다.   검사는 사업장 주소지 또는 외국인 노동자가 거주하고 있는 곳에서 가장 가까운 임시선별검사소에서 받을 수 있으며 검사비는 무료다. 검사소 방문 시 마스크 착용, 사회적 거리두기 준수 등 방역 수칙을 지켜야 한다.   특히, 단속 때문에 검사를 꺼리는 불법 체류 외국인 노동자가 행정명령 기간 동안 코로나19 검사와 이후 격리치료에 적극 응하면 출입국외국인 관서 통보나 단속을 유예하는 등 어떠한 불이익도 주지 않기로 했다.   법무부는 지난해 5월 집중 방역 기간에는 불법체류 외국인 단속을 유예하는 한편, 외국인을 고용하고 있는 사업주의 협조를 끌어내기 위해 고용 중인 불법체류 외국인에게 코로나19 검진을 받게 하면 이후 단속에 적발돼도 고용주에게 범칙금 감면 등의 배려를 하겠다고 밝힌 바 있다.   행정명령 위반하는 경우 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’에 따라 200만원에서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있고, 또한 위반으로 감염병이 발생하는 경우는 검사, 조사, 치료 등에 소요되는 방역비용 등이 청구될 수 있다.   경기도 관계자는 “코로나19로 많은 사업주가 인력난을, 외국인노동자는 생계문제로 고통을 겪고 있음을 잘 안다”며 “그러나 잠재적인 감염경로 차단으로 더 이상의 확산을 막기 위한 부득이한 조치인 만큼, 방역 효과를 높일 수 있도록 적극적인 협조를 당부 드린다”고 말했다.   송하성 기자
  • 한국어
  • 경기 동부
  • 경기도청
  2021-03-09
 • hông báo mới nhất về đăng kí mua bảo hiểm y tế quốc dân dành cho du học sinh
  <자료=국민건강보험>   Bắt đầu từ ngày 1/3/2021 tới đây, tất cả du học sinh người nước ngoài đều phải tham gia mua bảo hiểm y tế quốc dân. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ những thông tin liên quan đến chế độ mua bảo hiểm mới này trong bài viết ngày hôm nay. I. Đối tượng tham gia -Là du học sinh người nước ngoài, những du học sinh là kiều bào đang sinh sống và học tập tại Hàn quốc.  <자료=국민건강보험>   II. Nộp phí bảo hiểm  -Phí bảo hiểm mà du học sinh phải nộp trong năm 2021: 43,490won/người/tháng(Người tham gia mua bảo hiểm bắt đầu từ 1/3/2021)    -Phí bảo hiểm tháng 4 là 39,540won + 3,950won tương đương với 1 lần trong số 10 lần trả góp phí bảo hiểm tháng 3.  +Ngoại trừ trường hợp nộp nhiều hơn mức phí bảo hiểm trung bình của người tham gia bảo hiểm tại địa phương.    +Chỉ giảm trong trường hợp thu nhập tính theo hộ gia đình ở mức dưới 3,600,000won và tổng tài sản dưới 135 triệu won.    -Giảm phí bảo hiểm: Nhằm mục đích làm giảm gánh nặng về tiền phí bảo hiểm cho đối tượng là du học sinh, tủ lệ giảm phí tăng lên từ 50~70% theo thời gian về sau. Cụ thể:    *Hiện hành: Giảm 50%  *3/2021~2/2022: Giảm 70%    -Nhằm giảm gánh nặng về kinh tế dành cho du học sinh, phí bảo hiểm của tháng 3 năm 2021 sẽ được chi ra và nộp thành 10 lần. Phí bảo hiểm thực tế : 43,490won = Phí bảo hiểm hàng tháng(39,540won) + 3,950won(1 lần nộp trả góp)  -Nộp phí bảo hiểm    +Thời gian nộp: Nộp trước phí bảo hiểm của tháng kế tiếp, hạn nộp là ngày 25 hàng tháng. Ví dụ: Phí bảo hiểm tháng 4 năm 2021: hạn nộp là đến hết 25/3/2021(Công ty bảo hiểm sẽ gửi thông báo cho từng cá nhân vào ngày 10 hàng tháng)    +Cách thức nộp tiền phí bảo hiểm: Chuyển khoản tự động, thông qua trang chủ của công ty bảo hiểm, chi nhánh cơ quan bảo hiểm hay ngân hàng. III. Những ưu đãi khi tham gia mua bảo hiểm-Có hiệu lực từ ngày tham gia mua bảo hiểm  -Hưởng toàn bộ phúc lợi bảo hiểm giống như công dân Hàn quốc. Có thể được hưởng nhiều ưu đãi, phí khám chữa bệnh liên quan đến mang thai, sinh đẻ, khám sức khỏe, phí khám chữa bệnh tại nha khoa, các phòng khám đông y.    *Ngoại trừ các nội dung không áp dụng bảo hiểm y tế như điều trị bệnh không gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày hoặc công việc, ví dụ như phẫu thuật với mục đích thẩm mỹ.    -Việc khám sức khỏe tổng hợp được thực hiện dựa trên số cuối của năm sinh, mỗi 2 năm số lần khám là từ khoảng 1 lần trở lên. Năm 2021 là năm khám sức khỏe dành cho những người sinh năm lẻ. IV. Những bất lợi khi du học sinh không tham gia mua bảo hiểm y tế quốc dân  -Hạn chế nhận những ưu đãi của bảo hiểm. Du học sinh sẽ không được nhận những chế độ ưu đãi của bảo hiểm tại các cơ sở ý tế, bệnh viện hay những phòng khám kể từ ngày 1 của tháng kế tiếp tháng phải nộp phí bảo hiểm, chế độ ưu đãi sẽ được cung cấp trở lại cho du học sinh khi du học sinh thực hiện đầy đủ việc thanh toán tiền bảo hiểm của tháng đó.    -Những hạn chế về visa. Du học sinh sẽ gặp nhiều những bất lợi khi đi gia hạn visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.    +Một số những trường hợp ngoại lệ như trường hợp nộp phí bảo hiểm thiếu dưới 500,000won, chậm nộp các khoản phải đóng khác với số tiền dưới 100,000won thì du học sinh sẽ không gặp rắc rối trong việc gia hạn visa.    -Xử lý việc nộp chậm tiền phí bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ có thông báo cụ thể về kì hạn nộp tiền. Nếu đến kì hạn mà du học sinh vẫn chưa nộp phí bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm có thể tiến hành những thủ tục cưỡng chế như tịch thu bất động sản, xe oto đứng tên du học sinh hoặc tiền gửi ngân hàng, vv V. Những điểm khác biệt của bảo hiểm y tế quốc dân và bảo hiểm tư nhân  -Người đăng kí tham gia mua bảo hiểm sẽ được nhận những ưu đãi của bảo hiểm ngay từ khi hoàn thành việc đăng kí mua bảo hiểm.    -Không giới hạn số lần và số tiền đảm bảo, nhưng bản thân người mua bảo hiểm khi đi khám chữa bệnh sẽ phải tự chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh.    -Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, khám thai và sinh đẻ. Cung cấp sẽ sử dụng Voucher Card để có thể sử dụng khi mua những vật tư điều trị, thuốc được bác sỹ kê đơn và khi khám thai, sinh đẻ.  VI. Những thủ tục cần thiết khi đăng kí tham gia mua bảo hiểm  -Công ty bảo hiểm sẽ tự động gửi thông báo và xử lý việc đăng kí mua bảo hiểm dành cho du học sinh, do đó du học sinh không phải tự đi đăng kí mua bảo hiểm.    -Công ty bảo hiểm sẽ gửi bản hướng dẫn tham gia cũng như thẻ bảo hiểm y tế đến địa chỉ lưu trú của từng du học sinh tại Hàn quốc.    -Tuy nhiên, khi du học sinh là một trong những đối tượng được nêu dưới đây, du học sinh bắt buộc phải đến chi nhanh bảo hiểm gần nhất để làm thủ tục khai báo.(Đối với các khu vực như Seoul, Gyeonggi, Incheon, du học sinh khai báo với Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tại nơi lưu trú)  ① Trường hợp nộp phí bảo hiểm cùng với gia đình(Vợ/chồng và con cái)  ② Trường hợp là kiều bào nước ngoài, sở hữu visa F-4 đang du học tại Hàn quốc  ③ Trường hợp có những nội dung thay đổi liên quan đến thông tin cá nhân của du học sinh như địa chỉ nơi lưu trú, số hộ chiếu, tư cách lưu trú tại Hàn quốc, vv Một chú ý quan trọng ở đây đó chính là theo điều 109 luật Bảo hiểm y tế quốc dân, chỉ những người nước ngoài đã đăng kí thẻ lưu trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh mới có thể tham gia mua bảo hiểm, mặc dù người nước ngoài đã nhập cảnh nhưng sẽ không được mua bảo hiểm y tế quốc dân cho đến khi đăng kí thẻ lưu trú người nước ngoài.   2021년 3월 1일부터 외국인 유학생도 국민건강보험에 의무 가입됩니다.   1. 가입 대상자 -유학생, 외국인 및 재외국민   2. 가입시기 국내 체류 유학생 중 건강보험에 가입하지 않은 유학생은 3월부터 당연가입됩니다.  *체류자격  -일반 유학(D2), 초중고생(D-4-3): 최초 입국시->외국일등록일/외국인등록 후 재입국->재입국일  -초중고생(D-4-3)외 일반연수(D-4): 입국일부터 6개월 후 가입 가능  -재외국민 및 재외동포 유학생: 입국 후 학교 입학일로 가입(재학증명서 제출하는 경우에만 인정)   3. 보험료 부과 -2021년도 유학생 보험료는 43,490원(3월1일자로 취득자) -4월 보험료는 39,540원 3개월 보험료의 10회 분할 중 1회분 3,950원 ->지역가입자 평균보험료 이상 납부자의 경우 제외 ->소득금액이 360만원, 재산과표 13,5000만원 초과인 경우 경감 대상자에서 제외   -보험료 경감: 유학생의 보험료 부담을 덜어주기 위하여 1년간 50%~70%로 할인 확대  *현재: 50% 경감  *2021.3~2022.2: 70% 경감    -보험료 납부  +납부기한: 다음 달 보험료를 매월 25일까지 미리 납부  예: 2021년 4월의 보험료->2021.3.25까지 납부(매월 10일경 고지서 발송)  +납부 방법: 자동이체(계좌, 카드), 홈페이지, 공단지사, 은행   4. 국민건강보험의 혜택-가입일로부터 이용 가능  -내국인과 동일한 혜택. 치과-한의원 진료, 건강검진, 임신-출산 관련 진료비(국민행복카드), 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.  *업무나 일상생활에 지장이 없는 질환에 대한 치료 등 건강보험 미적용 사항은 제외. 예를 들어 미용목적의 수술 등    -본인부담금: 의료기관 이용 시 비용의 일부만 본인 부담.  -외래진료: 건강보험 적용 총비용의 30%~60%(요양기관 종류 및 소재지에 따라 차이가 있으며 입원 진료는 20%)    +일반건강검진은 출생년도를 기준으로 2년마다 1회이상 실시. 2021년도는 홀수연도 출생자. 강혜나 경기외국인SNS기자단
  • Tiếng Việt
  • Thông tin công việc
  2021-03-08
 • 아픈 아이 돌봄이 고민이라면 ‘오산시 아픈 아이 119 지원사업’
  <자료=오산시> 어린아이를 둔 가정의 경우 전염성. 유행성 질병 등으로 등원.등교가 어렵게 되면 당장 돌봄을 고민할 수밖에 없다. 하지만 오산시에서는 오산시건강다문화가족지원센터는 아이돌봄지원사업으로 걱정을 덜 수 있다. 오산시와 오산시건강가정다문화가족지원센터(센터장 이병희)는 아이돌봄지원사업 ‘오산시 아픈 아이 119지원사업’을 운영한다. ‘오산시 아픈 아이 119지원사업’은 아이돌봄지원사업 내에 있는 질병감염아동지원서비스와 연계하여 시행하는 오산시 시책사업이다.    이용요금은 국가지원 50%, 본인부담금 50%이며, 오산시 아픈아이119지원사업의 경우 본인부담금의 50%를 아동별 연 60시간 한도 내에서 오산시가 지원하여 이용자는 무료로 사용할 수 있다.   지원대상은 오산시 관내 어린이집. 유치원. 초등학교에 재원. 재학 중이며, 수족구 등 법적 전염성 질병 및 감기, 눈병 등의 유행성 질병에 감염되어 등원. 등교가 어려운 만 12세 이하 아동을 대상으로 한다.   아동의 병원 이용 동행 및 재가 돌봄 서비스를 제공하며, 자녀 별 연 60시간이 지원된다. 연 60시간 초과 시에는 이용요금의 50%만 지원된다. 이용료는 평일 기준 이용요금 시간당 1만2,050원을 지원하며, 정부 지원 50%, 오산시 50% 지원된다.    야간(22:00~06:00) 및 일.공휴일 이용 시에는 본인부담금이 발생한다. #Tip. ‘오산시 아픈아이 119지원사업’ 신청 방법 1. 아이돌봄지원사업 홈페이지 회원가입(https://new.idolbom.go.kr) 2. 국민행복카드 발급(회원가입 명의자와 같아야 함) 3. 오산시건강가정다문화가족지원센터(031-378-9769, 9765)로 연락하여 서비스 신청 후 돌보미 파견 4. 국민행복카드 선결제 5. 서비스 종료 후 일주일 이내에 7가지 서류를 팩스 또는 메일로 제출 (이용신청서, 진료확인서 또는 소견서, 시설미등원확인서 또는 결석확인서, 주민등록등본 1부, 통장사본 1부, 만족도조사, 청구서) 6. 서비스 종료 후 일주일 이내에 서류 제출 시 다음 달 10일에 오산시 지원금 지급 결혼이민자 한국어교육 ‘오! 해피스쿨’ 오산시건강가정다문화가족지원센터는 2021년 결혼이민자 한국어교육 ‘오! 해피스쿨’을 운영한다.   ‘오! 해피스쿨’은 온라인 수업으로 진행되며 학기제(한 학기 4개월)로, 수업은 3월 3일부터 6월 30일까지 월.수.금 이뤄진다. 시간은 오전 10시부터 12시까지며 신청은 2월 8일부터 24일까지 2주간 받는다.   결혼이민자 한국어교육은 한국어와 한국문화를 익혀 결혼이민자의 한국사회 정착을 돕고, 의사소통 능력 향상을 통해 가족 간 유대관계 향상을 위해 무료(교재비 자부담)로 진행되며 교육 내용은 기초 1~3단계, 동화로 배우는 한국어, 모국어로 배우는 한국어 등이다.    오산시 관내 결혼이민자 대상이며 ▲한국생활 적응을 위한 한국어 복습반 ▲기초 1단계- 동화로 배우는 한국어 ▲기초 2단계- 지역문화를 활용한 한국어 ▲기초 3단계- 자녀학습 지도를 위한 한국어 ▲TOPIK 고급 자격증 대비반- 취업을 위한 한국어 ▲체험 프로그램(매월 마지막 주 금요일) 등이 진행된다. 김영의 기자  
  • 외국인 근로자
  • 생활정보 Information
  2021-02-08
비밀번호 :