• 최종편집 2020-01-22(수)
댓글 0
  • 카카오스토리
  • 네이버밴드
  • 페이스북
  • 트위터
  • 구글플러스
기사입력 : 2019.08.06 17:36
  • 프린터
  • 이메일
  • 스크랩
  • 글자크게
  • 글자작게
Các gia đình đa văn hóa đã biết đến thông tin mình có thể nhận lại được tiền viện phí khi sử dụng các dịch vụ y tế mà mình đã dùng tùy theo phân khoảng thu nhập của gia đình thông qua việc triển khai chế độ hạn chế kinh phí do chính bản thân mình phải thanh toán năm 2018 chưa ạ? Thông tin này có thể còn rất mới lạ đối với nhiều gia đình đa văn hóa. Vì vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn về thông tin trên nhé.
 
- Chế độ ‘hạn chế thanh toán cá nhân’ là chế độ như thế nào?
Là chế độ “Nhằm giảm gánh nặng về các chi phí y tế phát sinh, Chính phủ đã đặt ra mức giới hạn về chi phí y tế mà cá nhân mình phải thanh toán, đồng thời nếu chi phí y tế mà các nhân mình phải thanh toán lớn hơn so với số tiền đã được quy định trong chế độ áp dụng thì số tiền đó sẽ được Công ty bảo hiểm y tế quốc dân thanh toán mang tên ‘thanh toán trước’ và ‘hoàn lại sau’. Nhưng một số các dịch vụ y tế mà không được nhận sự hỗ trợ đó là các dịch vụ không được đăng kí bảo hiểm, làm răng giả, viện phí khi nằm tại phòng bệnh 2 người và 3 người, hay các trị liệu mà bản thân mình muốn được nhận thêm.
 
- Điểm khác biệt giữa ‘thanh toán trước’và ‘hoàn lại sau’ là như thế nào?
Bộ y tế phân biệt rõ giữa hai chế độ là ‘thanh toán trước’ và ‘hoàn lại sau’. Đối với trường hợp Bộ y tế ‘Thanh toán trước’, tổng số chi phí y tế mà cá nhân mình phải thanh toán trong cả 1 năm(từ 1/1 đến 31/12) tại cùng một cơ sở y tế cao hơn so với số tiền đã được quy định trong chế độ thì các nhân mình khi thanh toán sẽ được Công ty bảo hiểm hỗ trợ số tiền chênh lệch cao hơn đó, số tiền còn lại thì bản thân cá nhân sẽ phải tự thanh toán. Nếu tổng số tiền chi cho các dịch vụ y tế trong cả 1 năm cao hơn 800,000won(tiêu chí năm 2018, đối với người có tài sản nhiều thì số tiền phải tự thanh toán số tiền cao nhất là 5,230,000won), cá nhân sẽ phải tự thanh toán số tiền tối đa nhất là 800,000won, số tiền viện phí chênh lệch so với tổng số tiền cần thanh toán thì Công ty bảo hiểm quốc dân sẽ thanh toán.
Đối với trường hợp ‘hoàn lại sau’, tổng số tiền y tế mà cá nhân thanh toán trong cả năm(1/1~12/31) cao hơn so với quy định của chế độ mà cá nhân đó chưa được nhận hỗ trợ ‘thanh toán trước’ thì cá nhân sẽ thanh toán toàn bộ số tiền viện phí mà bệnh viện yêu cầu, sau đó bên phía Công ty bảo hiểm quốc dân sẽ trực tiếp chuyển lại vào tài khoản cá nhân số tiền chênh lệch. Tổng số tiền mà các nhân thanh toán cao hơn 800,000won/năm(đối với người có tài sản nhiều thì số tiền phải tự thanh toán số tiền cao nhất là 5,230,000won) mà chưa được nhận hỗ trợ thanh toán trước sẽ được Công ty bảo hiểm xác nhận nội dung đã thanh toán tại bệnh viện và hoàn lại số tiền chênh lệch cho cá nhân và tháng kế tiếp.
 
- Những điểm thay đổi khi so sánh với các chính sách 017
Giảm giá cho tầng lớp có thu nhập thấp. Loại 1, người có thu nhập từ 80,000-1,220,000won , loại 2 và 3 từ 1,000,000-1,530,000won, loại 4 và 5 từ 1,500,000-2,005,000won. Tuy nhiên, để tránh vì thế mà cố tình điều dưỡng lâu dài nên tối đa thời gian nhập viện không quá 120 ngày.
Đối với tầng lớp có thu nhập thấp(dưới 50% thu nhập bình quân theo quy định), hàng năm tiền viện phí được giảm khoảng 400,000won~500,000won, theo số liệu thống kê năm trước, đã có khoảng 34 ngàn người được hưởng chế độ, do đó tiền viện phí đã giảm đi đáng kể.
태그
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Thông tin y tế dành cho gia đình đa văn hóa Chế độ bảo hiểm ý tế mới “UP sức khỏe! DOWN viện phí!”
보내는 분 이메일
받는 분 이메일