• 최종편집 2020-06-02(화)
댓글 0
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2019.10.30 17:30
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게

O Ажил олгогч нь тодорхой үндэслэл шалтгаангүйгээр ажилчныг гэнэт халж болохгүй

    O Жирэмсэний амралт болон түүнээс хойшхи 30 хоног, хүүхдээ асрах амралт  үйлдвэрийн ослоор эмчилгээ хийлгүүлж байгаа хугацаа болон түүнээс хойшхи 30 хоногт ажилчнаа гэнэт халж болохгүй.  

O Ажлаас халсан шалтгаан , он сарыг тодорхойлсон бичгээр үйлдэж мэдэгдэнэ.

    O Ажилчнаа халах бол 30 өдрийн өмнөөс урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд хэрвээ мэдэгдээгүй тохиолдолд  30өдөртэй тэнцэх хэмжээний цалинг ажилчинд олгоно.  

Өдрөөр ажилладаг ажилчны хувьд 3 сар тасралтгүй  ажиллаагүй бол , хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа нь  2 сар бол ,цалингаар ажилладаг ажилчны хувьд 6 сар ажиллаагүй байх,  дадлагажигч ажилчин бол тухайн заалтанд хамрагдахгүй

    O Тодорхой үндэслэлгүй шалтгаанаар ажлаасаа гэнэт халагдсан бол Хөдөлмөрийн ерөнхий хороонд 3сарын дотор өргөдөл гаргаж шийдвэрлүүлнэ.  

⇒ Тодорхой үндэслэлгүй шалтгаанаар ажлаасаа гэнэт халагдсан нь нотлогдвол ажлаас халагдсан хугацааны цалинг нөхөн авах боломжтой.

 

 

 

 

 

 

태그

전체댓글 0

 • 40710
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Ажлаас гэнэт халагдах
보내는 분 이메일
받는 분 이메일