• 최종편집 2021-05-14(금)
댓글 1
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2020.03.17 16:44
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게


사진1.jpg


□ Pag-iwas sa Nakakahawang Sakit na Corona19(필리핀어)

○ Pangunahingg Kailangan Gawin upang Makaiwas
① Ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon
② Huwag hawakan ang mata, ilong at bibig ng hindi pa nahuhugasang kamay
③ Sa tuwing uubo takpan ang buong ilong at bibig gamit, maaring gamitin ang manggas ng damit
④ Lumayo o umiwas sa mga taong may ubo at sipon o nakikitaang ng mga sintomas
⑤ Umiwas sa pagpunta o pagbisita lugar na mararaming tao
⑥ Para sa mga matatanda, buntis at may mahinang resistensya ugaliin ang pagsusuot ng mask
○ Pangunahing Kailangan Gawin sa mga Nkitaan ng Sintomas (Lagnat,Pag-ubo)
① Ugalin magsuot ng mask kung ikaw ay nakikitaan ng sintomas tulad ng lagnat at pag-uyubo
② Manitili sa loob ng tirahan ng ilang araw at obserbahan ang sarili
③ Magsuot ng mask at gamitin ang sarili at pribadong sasakyan sa pagbisita sa anumang ospital o klinika
④ Ipaalam sa mga magsusuri sa ospital kung ikaw ay nangibang bansa o nagkaron
ng direktang kontak sa isa sa mga kumpirmadong pasyente bago ang pagsusuri
⑤ Marapat lamang sundin lahat ng payo ng doktor at ng mga awtoridad
⑥ Iwasan ang direktang pagpunta sa malalaking hospital at emergeny room kung ikaw ay inuubo at may mababang lagnat o sinat sa halip ay agarang pumunta sa pinakamalapit na pangpumbilikong klinika o tumawag sa numero 120 at 1339 sa anumang katanungan at payo.

□ 新型冠状病毒疫情-19 短信预防(중국어)
○ 所有国民的行动守则
① 使用肥皂或洗手液并用流动水勤洗手
② 避免用脏手触摸眼鼻口
③ 咳嗽时用手肘衣服遮住口鼻
④ 避免与有呼吸系统症状者如发热,咳嗽等接触
⑤ 不去人多聚集的地方
⑥ 特别是老人,儿童,孕产妇,慢性疾患者等外出时必戴口罩
○ 有发热,咳嗽等呼吸系统症状时的行为守则
① 有发热,咳嗽等呼吸系统症状时必须要戴口罩
② 避免外出,在家里观察一两天,适当休息
③ 建议去医疗机构时必须要戴口罩和开自家车
④ 诊疗前告知医务人员海外旅行路线及是否与呼吸系统疾病患者接触
⑤ 遵循医生和检疫当局的建议
⑥ 如果您有呼吸道症状时如轻度发烧或咳嗽,请不要去大型中心医院和急诊。所在管辖保健所·120服务中心或1339服务中心进行咨询

□ Tin phòng chống virus truyền nhiễm Corona19(베트남어)
○ Quy tắc thực hiện dành cho người bình thường
① Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước
② Không chạm vào mắt, mủi, miệng khi chưa rửa tay
③ Dùng ống tay áo che miệng và mủi lại khi ho
④ Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp ho hoặc sốt v.v..
⑤ Hạn chế đến nơi đông người
⑥ Đặc biệt người lớn tuổi, thai sản, người có bệnh mãn tính phải đeo khẩu trang khi ra ngoài
○ Quy tắc thực hiện khi có triệu chứng hô hấp ho hoặc sốt
① Đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp ho hoặc sốt v.v..
② Hạn chế ra ngoài nghỉ ngơi và quan sát theo dõi và nghỉ ngơi một hoặc hai ngày tại nhà
③ Đề nghị dùng xe riêng và đeo khẩu trang khi đến cơ quan y tế
④ Cho nhân viên y tế hay lịch du lịch về và tiếp xúc với bệnh nhân có vấn đề hô hấp
⑤ Làm theo đề nghị của nhân viên y tế và ban phòng chống dịch nhiễm
⑥ Hạn chế đến bệnh viện lớn, phòng cấp cứu khi có triệu chứng hô hấp ho hoặc sốt nhẹ hãy liên hệ đến tổng đài 1339 hoặc tổng đài 120, sở y tế khu vực để tư vấn

□ कोरोना भाइरस रोकथाम -19, रोकथाम सम्बन्धि (네팔어) मेसेज
○ सामान्य आचार संहिता
 ① नियमित साबुन पानीले सफा तवरले हात धुने ② सफा नगरिएको हातले आखाँ नाक कान नचलाउने,  ③  खोक्दाँ हातको बाउलाले मुख र नाक ढाँक्ने ④ हल्का ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या भएका व्यक्तिहरुबाट टाडा रहने ⑤ मानिसहरु धेरै भएको स्थानहरुमा नजाने, ⑥  विशेष गरी, वृद्ध, गर्भवती, जीर्ण बिरामी भएकाहरु बाहिर निस्कदाँ मास्क लगाउने
○ ज्वरो, खोकी आदि समस्या भएमा गर्नु पर्ने सामान्य आचार संहिता
 ① ज्वरो, खोकी आदि समस्या भएमा  मास्क प्रयोग गर्ने, ②   एकदूई दिन घरमा आराम गरि चेक अप गर्ने, ③   मेडिकल वा हस्पिटल जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने, ④   उपचार गर्नु अघि देशबाहिरबाट आएको , श्वास प्रश्वासमा समस्या छकि बुझ्ने, ⑤   मेडिकल सम्बन्धि सुचनाहरुलाई पछ्याउने, ⑥   हल्का ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वास समस्या भएमा ठुलो अस्पताल, एमर्जेन्सी सकेसम्म नजाने, सम्बन्धित हेल्थ सेन्टर- 120 कल सेन्टर अथवा 1339 कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्ने,

□ Corona-19 Preventive Message(영어)
○ Behavior guideline to our public
① Wash hand with water and soap often.
② Do not touch eyes, nose and mouth with unwashed hands.
③ Cover your mouth and nose with your sleeve when you cough.
④ Avoid contact with people with respiratory symptoms such as fever and cough.
⑤ Refrain from visiting crowded places.
⑥ Wear masks when you go out especially pregnant women, old people and chronic patients.
○ Behavior guideline when you have fever and cough
① Wear mask when you have respiratory symptoms such as fever and cough.
② Refrain from going out and rest at home observing a day or two.
③ Wear mask and use personal car when visiting medical institution.
④ Inform medical staff of your overseas travel history and contact with respiratory patients.
⑤ Follow the recommendations of doctor and quarantine authority.
⑥ Refrain from visiting large hospitals and emergency room if you only have mild fever, cough and other respiratory symptoms. Please call the health center, 120 or 1339.

□ Сообщение о профилактике Коронавируснаной инфекция-19(러시아어)
① Тщательно вымойте руки водой и мылом.
② Не мытой рукой не прикасайтесь к глазам, носу, рту .
③ При кашле прикрываться рукавами одежды.
④ Не контактировать с людьми, у которых повышенная температура и респираторные симптомы(кашель, одышка и т.д)
⑤ Воздержаться от посещения людных мест.
⑥ В частности, пожилые люди, беременные женщины и хронически больные люди должны носить маску. Общий общественный порядок действий
○ Порядок поведения при респираторных симптомах: лихорадка, кашель и температура
① Носите маску, если у вас есть респираторные симптомы, такие как лихорадка, кашель и повышенная температура.
② Старайтесь не выходить на улицу, в течение два три дня, и следить за новостями.
③ При посещении медицинских учреждений обязательно носите маску, и соблюдайте личную гигиену.
④ Во время посещения медицинских учреждений сообщите медицинскому работнику об истории Ваших заграничных путешествий, и расскажите о симптомах респираторных инфекций.
⑤ Следуйте рекомендациям медицинского персонала и органов профилактики инфекций.
При подозрении на инфекционное заболевание проконсультироваться в Колл -центре 1339 отдела контроля заболеваний.

□ 코로나바이러스감염증-19 예방 메시지
○ 일반국민 행동수칙
① 물과 비누로 꼼꼼히 자주 손씻기
② 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기
③ 기침할 때는 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
④ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있는 사람과 접촉 피하기
⑤ 사람 많은 곳 방문 자제하기
⑥ 특히, 노인·임산부·만성질환자 등은 외출 시 마스크 착용하기
○ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 행동수칙
① 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 마스크 착용하기
② 외출을 자제하고 집에서 하루 이틀 경과를 관찰하며 휴식을 취하기
③ 의료기관 방문 시 반드시 마스크 착용 및 자차 이용 권고
④ 진료 전 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 질환자 접촉 여부 알리기
⑤ 의료인과 방역당국의 권고 잘 따르기
⑥ 경미한 발열, 기침 등 호흡기 증상 있을 시 대형병원, 응급실 방문 자제하고, 관할 보건소·120콜센터 또는 1339 콜센터에 상담하기
○ 관계 기관, 지자체 문자 메시지(안)
① (일반국민) 코로나19 예방, 손씻기, 기침예절 준수, 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있는 사람과 접촉 피하기, 사람 많은 곳 방문 자제, 특히 노인, 임산부, 만성질환자 등 외출 시 마스크 착용
② (발열, 호흡기 증상자) 코로나19 예방, 발열, 기침 등 호흡기 증상 있을시 마스크 착용, 외출 자제하고 집에서 1~2일 경과 관찰, 의료기관 방문시 마스크 착용, 자차 이용, 진료 전 의료진에게 해외여행력 알리기, 의료인과 방역당국 권고 잘 따르기, 대형병원, 응급실 방문 자제, 관할 보건소, 120콜센터 또는 1339콜센터 상담
번역 감수. 수원시다문화가족지원센터 수원시외국인복지센터 수원시글로벌청소년드림센터

 

태그

BEST 뉴스

전체댓글 1

 • 42215
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=77a01acd6c8b7c08a8095fa106d3da6b&

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=77a01acd6c8b7c08a8095fa106d3da6b&

댓글댓글 (0)
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
“코로나19 감염증 확산 방지 노력, 외국인주민도 함께 참여해요”
보내는 분 이메일
받는 분 이메일