• 최종편집 2021-05-14(금)

Dành cho người lao động 외국인 근로자 위한 정보

Dành cho người lao động 외국인 근로자 위한 정보

댓글 1
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2020.08.14 10:37
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게

Mỗi năm có hàng nghìn lao động nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc. Phần lớn người lao động thường không nắm bắt và hiểu rõ được hết các bộ luật lao động dẫn đến những khó khăn ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dưới đây là những thông tin cơ bản nhằm hướng dẫn và cung cấp sự hữu ích trong cuộc sống cho người lao động ngoại quốc.

◆ TIỀN LƯƠNG BỊ TRÌ HOÃN

☞ Thanh toán tiền lương chậm là trường hợp chủ sử dụng lao động không thanh toán tiền lương vào thời gian đã quy định trên hợp đồng ( ngày trả lương ).

- Bao gồm cả trường hợp không thanh toán tiền thôi việc hoặc giảm tiền công mà không có sự đồng ý của người lao động trong thời gian 14 ngày kể từ ngày thôi việc.

☞ Cách giải quyết khi bị thanh toán tiền lương chậm

- Tường trìng và khiếu nại thông bao bộ lao động tuyển dụng. Người lao động có thể nộp đơn kiện hoặc đơn thỉnh cầu đến bộ lao động để được giải quyết nhanh chónh nhất mà không tốn nhiều chi phí

- Ngoài ra người lao động cần phải có những tài liệu cơ bản như : thông tin liên quan tới công ty ( tên công ty, tên chủ sử dụng lao động, địa chỉ công ty, số điện thoại... ), hợp đồng lao động, phiếu chi trả lương, nội dung chi tiết tiền lương nhận hàng tháng ở sổ ngân hàng, hồ sơ ghi chép thời gian làm việc...

※ Trong trường hợp người lao động không được nhận lương do doanh nghiệp phá sản thì nhà nước sẽ chi cấp trước một khoản nhất định

- Chúng ta có thể liên lạc trực tiếp qua các trung tâm dưới đây↙↙↙↙↙↙

☎ Trung tâm tư vấn, bộ lao động tuyển dụng 1350

hoặc Trung tâm tư vấn nhân lực người nước ngoài 1577-0071

◆ TAI NẠN TRONG KHI LÀM VIỆC

☞ Tai nạn lao động là trường hợp người lao động bị trấn thương hoặc mắc bệnh hoặc bị tử vong khi đang làm việc hay thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc

☞ Hình thức bồi thường khi tai nạn lao động

- Trợ cấp điều dưỡng : Trợ cấp chi phí khám chữa trị bệnh đến khi hoàn toàn khỏi bệnh

- Trợ cấp nghỉ việc : Trường hợp không thể làm việc và bắt buộc phải nhập viện điều trị hoặc hàng ngày, hàng tuần phải đến bệnh viện để điều trị

- Trợ cấp di chứng : Trong trường hợp tai nạn để laị những thương tật hoặc di chứng sẽ đươc trợ cấp theo mức độ thương tật

- Trợ cấp gia quyến : Chi trả trợ cấp để đảm bảo cuộc sống cho gia quyến khi người lao động tử vong do tai nạn lao động

- Trợ cấp phúng viếng : Chi trả chi phí cần thiết cho tang lễ của người lao động tử vong trong khi làm việc

- Ngoài ra có thể nhận sự trợ giúp của Hiệp hội phúc lợi lao động ☎ 1588-0075

◆ LƯƠNG THÔI VIỆC - LƯƠNG THÁNG 13

☞ Lương tháng 13 là lương trợ cấp thôi việc cho người lao động khi làm việc trên một năm sẽ được bồi thường một tháng lương

- Trường hợp trên một năm nhưng làm theo hợp đồng ngắn hạn, làm thời vụ hoặc làm part time vẫn có thể nhận lương thôi việc nếu 1 tuần làm trên 15 tiếng

- Sau khi thôi việc có thể nhận lương thôi việc sau 14 ngày. Nếu trường hợp chủ lao động không trả lương thôi việc có thể liên lạc qua số ☎ 1350 Trung tâm tư vấn, bộ lao động tuyển dụng

▶Cuối cùng là một số bộ lao động thuộc tỉnh Gyeonggi-do các bạn có thê ̉ tham khảo và liên lạc trực tiếp theo số điện thoại dưới đây↙↙↙↙↙

캡.png

경기 외국인 SNS기자단 윤혜영 기자 @ 이 기자의 다른 기사 보기
태그

전체댓글 1

 • 55213
Nguyen ngoc binh

임금

댓글댓글 (0)
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Dành cho người lao động 외국인 근로자 위한 정보
보내는 분 이메일
받는 분 이메일