• 최종편집 2021-01-14(목)

Cấm tụ tập trên 5 người từ ngày 23, người ngoại quốc cũng nên hợp tác hưởng ứng tích cực

Thống đốc Lee Jae Myeong phát biểu nội dung liên quan đến chính sách phòng dịch đồng thời phòng dịch kinh tế thông qua việc hỗ trợ phiếu mua hàng tiền tệ cho tất cả người dân

댓글 0
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2020.12.23 16:11
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게

20201221031835284635748.jpg

<사진=경기도>

 

Trên toàn tỉnh Seoul và Gyeong gi thì bắt đầu từ 00h ngày 23 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 sang năm thì cấm tất cả các hoạt động trong và ngoài trời có số người tụ tập trên 5 người. Lệnh  cấm này còn nặng hơn lệnh cấm tụ tập trên 10 người của đối sách phòng dịch giãn cách xã hội cấp 3

 

Tỉnh trưởng tỉnh Gyeong gi ông Lee Jae Myeong phát biểu rằng vào ngày 21 tháng 12 đã mở buổi họp báo  nói về vấn đề hiện tại số người nhiễm bệnh đã lên hơn con số 1000 người vược mức cao nhất, hiện tại trong các khu vực thì tình hình nhiễm bệnh tập thể đang không ngừng tăng, Gyeong gi do cũng là một trong những tỉnh thành trên toàn quốc đang phải hứng chịu thời kì khủng hoảng sau khi corona 19 phát tán đồng thời ông cũng đã đưa ra kế hoạch thực hiện đối sách phòng dịch  

 

Với lệnh cấm được đưa ra lần này thì trên toàn bộ các thành phố lớn trong thời gian tương ứng thì không được tụ tập trên 5 người không kể trong nhà hay ngoài trời và chỉ được tổ chức tụ tập với số lượng dưới 4 người. Buổi gặp mặt, tiệc cuối năm, liên hoan cơ quan, ..vv.. những hoạt động xã hội liên quan đến việc tiếp xúc con người thì đều nằm trong danh sách đối tượng quản lý. Tuy nhiên,đối với lễ cưới hay đám tang thì vẫn áp dụng tiêu chuẩn giãn cách xã hội cấp độ 2 ( cho phép dưới 50 người ).

 

Tỉnh trưởng Lee Jae Myeong phát biểu rằng “ nguyên nhân của sự lây nhiễm dịch bệnh cộng đồng ở tỉnh Gyeong gi nằm trong các buổi tụ tập vì vậy nên mới có chính sách tăng cường hóa lệnh cấm còn cao hơn cả đối sách giãn cách xã hội cấp độ 3 ” “Ở các thành phố lớn nếu trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà không hỗ trợ thực hiện tốt thì hiệu quả phòng dịch không thể nào tốt được.

 

 Ông Lee Jae Myeong phát biểu rằng “ Những quyết định mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì thực không dễ dàng để đưa ra, đối với sự phát tán của corona 19 thì để chấm dứt nguồn lây lan bệnh thì cần phải có những biện pháp mạnh ” “ Mong mọi người hãy thông cảm cho chúng tôi khi đưa ra những biện pháp mạnh như thế này trong tình hình dịch bệnh lây lan cộng động đang phát tán mạnh, nên mong mọi người hợp tác hỗ trợ ”

 

 Chính phủ cũng đã đưa ra biện pháp chữa trị tương đương, Bắt đâu từ 0h ngày 23 đến ngày 3 tháng 1 sang năm thì cấm tụ tập trên 5 người. Đối với lệnh cấm này thì được áp dụng trên toàn quốc.

 

 Lệnh cấm tụ tập trên 5 người được áp dụng cho tất cả các hoạt đông xã hội trong và ngoài trời như họp mặt, liên hoan cuối năm. liên hoan bộ phận.

 

Nếu những người dân ngoại quốc hỗ trợ hợp tác thực hiện chính sách của chính phủ, hủy những buổi hẹn gặp mặt và chỉ ở tại nơi ở thì là điều rất tốt

 Những trường hợp vi phạm thì cả chủ và người sử dụng đều phạt đóng phạt và nhận hình phạt hành chính 

 Trong trường hợp phát sinh người nhiễm bệnh, trong quá trình điều tra lịch trình di chuyển nếu phát hiện có trường hợp vi phạm lệnh cấm thì sẽ bị phạt số tiền dưới 3 triệu won và cũng có thể sẽ bị yêu cầu đóng tiền chữa trị bệnh.

 


23일부터 5인 이상 모임 금지, 외국인주민도 적극 호응해야

이재명 지사, 보건방역과 동시에 경제방역 대책으로 전 국민 지역화폐 지급 강조


경기도와 서울·인천시가 12월 23일 0시부터 내년 1월 3일 24시까지 5인 이상 실내외 모든 사적모임을 금지하는 집합금지 행정명령을 내렸다. 사회적 거리두기 3단계의 방역지침인 ‘10인 이상 집합금지’보다 강도 높은 조치다.

 

이재명 경기도지사는 12월 21일 기자회견을 열고 “확진자 수가 1천 명을 넘나들며 최고치를 경신하고 있고, 지역사회에서 크고 작은 집단감염이 끊이지 않는 등 경기도는 물론 대한민국 전체가 코로나19 발생 이후 최악의 위기를 맞이하고 있다”면서 긴급 방역대책 시행계획을 밝혔다.

 

이번 조치로 수도권에서는 해당 기간 동안 실내외를 불문하고 5인 이상이 모이는 모든 사적모임이 금지되는데 4인까지만 허용된다. 동호회, 송년회, 직장 회식, 집들이 등 친목 형성을 목적으로 하는 모든 사회활동이 대상이다. 다만 중요도를 감안해 결혼식과 장례식은 2.5단계 거리두기(50인 이하 허용) 기준을 유지한다.

 

이재명 지사는 “경기도는 끊이지 않는 지역사회 집단감염의 주된 원인이 사적모임에 있다고 진단하고, 3단계 거리두기보다 강화된 대책을 강구해 왔다”면서 “단일 생활권인 수도권이 공동 보조를 맞추지 않으면 방역효과가 제한적일 수밖에 없다고 판단해 서울, 인천시와 긴밀한 협의 끝에 ‘수도권 공동 사적모임 제한 방역지침’을 마련했다”고 말했다.

 

이 지사는 “도민들의 삶에 미치는 영향이 크다는 점에서 결정이 쉽지 않았지만 코로나19 확산세를 멈추고 지역감염의 고리를 끊기 위해서는 강도 높은 조치가 필요하다”면서 “지역사회에서 사적 모임을 통한 전파 사례가 급증하고 있다는 점을 고려한 불가피한 결정임을 양해하시고 협조해 달라”고 당부했다.


정부도 같은 조치를 내놨다. 정부는 12월 23일 0시부터 내년 1월 3일까지 5인 이상 모임을 전면 금지했다. 해당 조치는 수도권 뿐만 아니라 전국으로 확대 시행된다. 

 

5인 이상 집합이 금지되는 모임은 실내외를 불문하고 동호회, 송년회, 직장 회식, 집들이, 돌잔치 등 친목 형성을 목적으로 하는 모든 사적 만남이 대상이다.

 

외국인주민들도 정부의 방역정책에 맞춰 모든 만남을 취소하고 숙소에 머무는 것이 좋겠다.

 

당국은 이번 명령을 어길 시 사업주와 이용자 모두에게 과태료 부과 및 행정조치 등으로 엄정 대응한다는 방침이다.

 

확진자 발생으로 역학조사 등을 통해 위반 사실이 확인돼 고발 조치 될 경우 300만원 이하의 벌금을 받을 수 있고 치료비 등 구상권도 청구될 수 있다.

 

경기외국인SNS기자단태그

전체댓글 0

 • 75046
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Cấm tụ tập trên 5 người từ ngày 23, người ngoại quốc cũng nên hợp tác hưởng ứng tích cực
보내는 분 이메일
받는 분 이메일