• 최종편집 2021-05-14(금)
댓글 0
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2021.03.27 20:50
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게

캡처.PNG

<자료=교육부>

 

<한국어 : http://www.danews.kr/news/view.php?no=5964>


"Hướng dẫn đăng kí hỗ trợ giảm tiền phí trong sinh hoạt dành cho đối tượng đủ điều kiện phúc lợi" bao gồm những chi phí như tiền điện thoại di động, tiền điện, tiền gas, tiền máy sưởi, tiền mạng TV. Mặc dù đáp ứng đủ điều kiện nhưng do không nắm được những thông tin nên không biết cách đăng kí đó là các đối tượng như người đang nhận sự hỗ trợ về chi phí sinh hoạt cơ bản của Chính phủ, những người nhận lương cơ bản, những người khuyết tật, và những người thuộc tầng lớp cần được bảo hộ trong xã hội.


Đối tượng được nhận sự hỗ trợ giảm chi phí bảo gồm ▲Người nhận hộ trợ chi phí y tế sinh hoạt ▲Người nhận được sự hỗ trợ về chi phí giáo dục và nhà ở ▲Người cao tuổi đang nhận được sự hỗ trợ về tiền lương hưu cơ bản ▲Người khuyết tật ▲Gia đình đơn thân


Lần lượt, những nội dung về hạng mục cũng như số tiền được miễn giảm như sau, đầu tiên đối với những người nhận được hỗ trợ chi phí y tế sinh hoạt sẽ nhận được ▲Hỗ trợ tiền mạng điện thoại:260,000won/tháng và giảm 50% tiền gọi điện thoại (Số tiền hỗ trợ tối đa là 33,500won) ▲Hỗ trợ tiền điện: Tối đa 16,000won/tháng (Tối đa 20,000won/tháng đối với các tháng mùa hè) ▲Hỗ trợ tiền gas: Gas dùng trong nấu ăn hỗ trợ 1,680won · Gas dùng để sưởi ấm vào mùa đông hỗ trợ 24,000won, những chi phí khác liên quan đến gas hỗ trợ 6,600wob/tháng ▲Hỗ trợ tiền mạng TV: Miễn phí hoàn toàn ▲Chi phí sưởi: 10,000won/tháng.


Đối tượng là những ngời nhận được chi phí hỗ trợ giáo dục và nhà ở sẽ được nhận sự hỗ trợ như ▲Tiền mạng di động: Giảm 11,000won/tháng và giảm 30% phí gọi điện thoại(Hỗ trợ tối đa 21,500won/tháng, hỗ trợ tối đa 4 máy điện thoại trong một hộ gia đình) ▲Hỗ trợ tiền điện: Tối đa 10,000won/tháng (※Tối đa 12,000won/tháng đối với các tháng mùa hè) ▲Tiền gas: Người nhận được sự hỗ trợ chi phí thuê nhà ở được giảm 840won đối với việc dùng gas vào mục đích nấu nướng, giảm 12,000won với mục đích sưởi ấm, giảm 3,300won/tháng đối với các hạng mục khác liên quan đến việc sử dụng gas / Những người nhận được sự hỗ trợ về chi phí giáo dục sẽ được giảm 420won trong việc sử dụng gas với mục đích nấu nướng, giảm 6,000won tiền gas với mục đích sưởi ấm và giảm 1,650won/tháng với các chi phí liên quan đến việc sử dụng gas ▲Chi phí sưởi được giảm 5,000won/tháng.


Đối tượng là người cao tuổi nằm trong diện được nhận sự hỗ trợ về sinh hoạt cơ bản sẽ được hỗ trợ ▲Tiền mạng di động: Giảm 50% phí mạng điện thoại cơ bản và tiền gọi điện thoại(Tối đa 11,000won).


Đối tượng là người khuyết tật sẽ được hỗ trợ ▲Tiền mạng di động: Giảm 35% phí mạng điện thoại cơ bản và tiền gọi điện thoại ▲Tiền điện: Tối đa 16,000won/tháng(Tối đa 20,000won/tháng trong các tháng mùa hè đối với những người có khuyết tật cấp độ nặng) ▲Tiền gas: Giảm 1,680won dành cho việc sử dụng gas vào mục đích nấu nướng · Giảm 24,000won vào các tháng mùa đông dùng ga vào việc sưởi ấm và giảm 6,600won/tháng khi sử dụng gas ngoài hai mục đích trên(Chỉ dành cho các đối tượng là người khuyết tật cấp độ nặng) ▲Tiền mạng TV: Miễn phí hoàn toàn(Dành cho người khuyết tật thính giác) ▲Chi phí sưởi: Giảm 5,000won/tháng(Chỉ dành cho các đối tượng là người khuyết tật cấp độ nặng).


Đối tượng là hộ gia đình đơn thân ▲Tiền mạng di động: Giảm 11,000won/tháng với chi phí mạng di động cơ bản và giảm 35% tiền gọi điện thoại(Tối đa 21,500won/tháng. hỗ trợ tối đa 4 máy di động/hộ gia đình) ▲Tiền điện: Tối đa 8,000won/tháng(Tối đa 10,000won/tháng đối với các tháng mùa hè) ▲Tiền gas: người khuyết tật, người đồng giảm chi trả, gia đình đơn thân giảm 840won đối với gas dùng cho nấu nướng, giảm 12,000won đối với gas sưởi ấm và 3,300won/tháng đối với gas dùng cho mục đích khác / Những người nhận được giấy xác nhận là tầng lớp cần được bảo hộ sẽ được giảm 420won đối với gas dùng cho mục đích nấu nướng, giảm 6,000won cho gas dùng với mục đích sưởi ấm vào mùa đông và giảm 1,650won/tháng dành cho gas trong việc sử dụng vào mục đích khác ▲Chi phí sưởi 5,000won/tháng.

강혜나 기자

태그

전체댓글 0

 • 14049
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Chế độ hỗ trợ giảm 5 loại phí sinh hoạt dành cho những người đang nhận hỗ trợ về sinh hoạt cơ bản của Chính phủ
보내는 분 이메일
받는 분 이메일