• 최종편집 2022-08-17(수)

บุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่ประสบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเกาหลี, มีมากน้อยเพียงใด?

ในปี 2018 เด็ก 8.2% จากครอบครัวพหุวัฒนธรรมนั้นสูงมาก เมื่อเทียบกับ 1.3% ของนักเรียนเกาหลี

댓글 0
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2022.07.29 09:47
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게

<คำถาม> ดิฉันเป็นผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสที่มีวีซ่า F-6 ลูกของดิฉันกำลังจะเข้าโรงเรียนประถมปีหน้า ดิฉันสงสัยเกี่ยวกับความรุนแรง ในโรงเรียนเกาหลี หากดูข่าวในทีวี มักจะเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนและการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นในฐานะพ่อแม่ดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย ดิฉันได้ยิน เรื่องราวที่คล้ายกันมากมายจากแม่ของครอบครัวพหุวัฒนธรรมรอบตัวดิฉัน ดิฉันอยากทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และจะรับมืออย่างไร <รูปภาพนี้เป็นฉากของการศึกษาพัฒนาความตระหนักรู้พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา. Papaya Story>

 

<คำตอบ> ตาม “การสำรวจความรุนแรงในโรงเรียนครั้งที่ 1 ในปี 2021” ที่เผยแพร่โดยสำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกี อัตราการให้ คำตอบต่อความรุนแรงในโรงเรียนอยู่ที่ 0.9% อัตราการตอบสนองต่อความเสียหายของทั่วประเทศคือ 1.1%

อัตราการตอบสนองต่อความเสียหายตามระดับโรงเรียนคือ 2.3% สำหรับโรงเรียนประถม, 0.4% สำหรับโรงเรียนมัธยมต้น และ 0.2% สำหรับโรงเรียนมัธยมปลาย, ประเภทของความเสียหาย ได้แก่ ความรุนแรงทางวาจา (41.9%), การกลั่นแกล้ง (14.3%), ความรุนแรง ทางร่างกาย (11.8%), ความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ต (11.1%), และการสะกดรอยตาม (6.5%) ตามลำดับ

การสำรวจนี้เข้าร่วมโดยนักเรียน 942,000 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ในจังหวัดคยองกี

ปัญหาคือบุตรจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในโรงเรียนมากกว่า

ตามประกาศของสถาบันพัฒนาการศึกษาแห่งเกาหลี อัตราการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนในหมู่นักเรียนจากครอบครัว พหุวัฒนธรรม อยู่ที่ 8.2% ณ ปี 2018 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 1.3% ของนักเรียนทั้งหมดในปีเดียวกันมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2019 ).

ประเภทหลักของความเสียหาย ได้แก่ “ความรุนแรงทางวาจา” (61.9%), “การกลั่นแกล้ง” (33.4%) และ “คำหยาบคายและใส่ร้ายผ่าน การแชททางอินเทอร์เน็ต, อีเมล, และโทรศัพท์มือถือ” 11.4% ตามลำดับ

แบบสำรวจนี้เพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าข้อกังวลของผู้ถามมีเหตุผล

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของรัฐบาลและโรงเรียนของเกาหลีตอบสนองต่อความรุนแรงในโรงเรียนอย่างด่วนและรวดเร็ว

ดังที่ท่านเห็นจากการสำรวจค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเด็กกว่า ล้านคนจากทั่วประเทศทุกปี รัฐบาลเกาหลีกำลังให้ความสำคัญ กับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนนักเรียนที่เคยถูกรังแกในโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนทุกแห่งมี “คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน” ซึ่งมุ่งมั่นที่จะขอโทษและป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดใช้ความรุนแรง ในโรงเรียนเกิดขึ้นอีกในสถานศึกษา เช่นเดียวกับการดำเนินการทางวินัยและการฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหาย

ดังนั้นการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กจึงเพิ่มขึ้น

จากการสำรวจโดยสำนักงานการศึกษาจังหวัดคยองกี พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กที่เห็นความรุนแรงในโรงเรียนคือ 69.3%, การปลอบโยนและ ช่วยเหลือเพื่อนที่ตกเป็นเหยื่อ (33.6%), การห้ามปราบเพื่อนที่ทุบตีหรือรังแก (18.6%), แจ้งหรือรายงานต่อผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ (17.1%) ตามลำดับ

เมื่อความรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้นกับลูก ควรบอกลูกว่าอย่าลืมแจ้งให้แม่หรือครูทราบ และหากผู้ปกครองตอบสนองอย่างแข็งขันในระยะแรก ความเสียหายก็สามารถป้องกันได้

 

 Papaya Story

 

경기다문화뉴스 하단_파파야태국.png


태그

전체댓글 0

 • 98428
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
บุตรของครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่ประสบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเกาหลี, มีมากน้อยเพียงใด?
보내는 분 이메일
받는 분 이메일