• 최종편집 2020-06-02(화)
댓글 0
  • 카카오스토리
  • 네이버밴드
  • 페이스북
  • 트위터
  • 구글플러스
기사입력 : 2019.07.05 18:01
  • 프린터
  • 이메일
  • 스크랩
  • 글자크게
  • 글자작게
Những người đang mang thẻ người nước ngoài có biết là nếu thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài thì trong 14 ngày phải lên Cục quản lý xuất nhập cảnh để khai báo không? Nếu quên khai báo là phải nộp tiền phạt đó.
 
Cô A là người đang mang tư cách lưu trú F-6, cô đã đổi hộ chiếu mới nhưng không khai báo với Cục quản lý xuất nhập cảnh nên cô đã phải nộp phạt 3 trăm ngàn won. Cô đã khai báo thay đổi nơi cư trú nhưng không hề biết rằng khi đổi hộ chiếu mới thì phải khai báo. Rất may sau khi đổi hộ chiếu xong cô về thăm quê hương một thời gian rồi quay trở lại Hàn, vì cô dùng hộ chiếu mới để xuất nhập cảnh nên số tiền phạt được giảm đi. Nếu cô không về nước thì có thể số tiền phạt sẽ phải nộp hơn 3 trăm ngàn won.
 
Mẹ đẻ của cô B sang Hàn sống theo tư cách lưu trú F-1, một năm sau bà đi khai báo về việc thay đổi nơi cư trú và bà đã phải nộp tiền phạt. Trong thời gian một năm qua bà đã chuyển nơi cư trú nhưng quên không lên Cục quản lý xuất nhập cảnh khai báo. Chồng của cô B và cô đã lên phường khai báo về thay đổi nơi cư trú của mình nhưng lại quên không khai báo thay đổi nơi cư trú cho mẹ đẻ.
 
Hãy nhớ là trong 14 ngày sau khi thay đổi chỗ ở, đổi tên, số hộ chiếu và thời hạn sử dụng sau khi đổi hộ chiếu mới là phải khai báo với Cục quản lý xuất nhập cảnh.
태그

BEST 뉴스

비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Những người đang mang thẻ người nước ngoài có biết là nếu thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài thì trong 14 ng
보내는 분 이메일
받는 분 이메일